↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

چند مدل رنگ مو بدون دکلره

چند مدل رنگ مو بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت چند مدل رنگ مو بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با چند مدل رنگ مو بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

چند مدل رنگ مو بدون دکلره : تا اینکه خرس بزرگ اسطوخودوس میل لنگ را در پهلوی خود چرخاند و با صدای جیغ خود گفت: “از اعلیحضرت تشکر می کنم.” پادشاه خرس پاسخ بالیاژ مو داد: “به سهم خودم، خانم اوزما، من متوجه لایت و هایلایت مو هستم که شما ارزش نجات را داشتید، و بنابراین بسیار خوشحالم که توانستیم در خدمت شما باشیم.

رنگ مو : ثابت کراتینه مو شد که اینها یک میخ، یک دسته ریسمان، یک توپ لرنگ مو استیکی کوچک و یک گودال هلو طلایی لایت و هایلایت مو هستند. “این چیه؟” جادوگر پرسید و گودال هلو را برداشت و از نزدیک آن را بررسی بیبی لایت مو کرد. پسر گفت: “اوه، من آن را ذخیره بیبی لایت مو کردم تا به دخترها نشان دهم، و بعد همه چیز را فراموش بیبی لایت مو کردم. از هلوی تنهائی بیرون آمد که در باغ آن طرف پیدا بیبی لایت مو کردم.

چند مدل رنگ مو بدون دکلره

چند مدل رنگ مو بدون دکلره : و بعد از اینکه ما شما را از آن سوراخ بیرون کشیدیم. خرس صورتی کوچولو گفت اوزما در سوراخ نیست. پادشاه خرس با قاطعیت گفت: “او هرگز اشتباه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” دوروتی درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد: “دکمه روشن، آن جیب را خالی کن و ببینیم در آن چیست.” بنابراین باتن برایت محتویات جیب کت چپش را روی میز گذاشت.

و در حالی که گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم خوردم. به نظر می رسد طلرنگ مو است، و من قبلاً چنین گودال هلو را ندیده پروتئین تراپی مو بودم.” جادوگر گفت: «نه من، و این باعث می‌نانو کراتین مو شود که مشکوک به نظر برسد.» همه سرها روی گودال هلو طلایی خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. جادوگر چندین بار آن را برگرداند و سپس چاقوی جیبی خود را بیرون آورد و گودال را باز بیبی لایت مو کرد. وقتی دو نیمه از هم جدا کراتینه مو شدند.

  بهترین رنگ مو برای موهای خشک و وز

مه صورتی و ابر مانند از گودال هلو طلایی بیرون آمد و تقریباً اتاق بزرگ را پر بیبی لایت مو کرد و از مه شکلی شکل گرفت و در کنار آنها نشست. بعد با محو کراتینه مو شدن مه، صدای شیرینی گفت: “ممنونم دوستان!” و در مقابل آنها دختر دوست داشتنی حاکم، اوزمای اوز ایستاده پروتئین تراپی مو بود. دوروتی با فریادی از خوشحالی به جلو هجوم آورد و او را در آغوش گرفت. ضایعات دمپایی شادی آور در سراسر اتاق چرخیدند.

سوت کم حیرت زد. مرد قورباغه ای کلاه بلندش را از سر برداشت و در برابر دختر زیبایی که به طرز شگفت انگیزی از افسون رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تعظیم بیبی لایت مو کرد. برای مدتی هیچ صدایی فراتر از زمزمه شادی آلایت و هایلایت مو هسته ای که از طرف گروه شگفت زده می آمد شنیده نمی کراتینه مو شد، اما در حال حاضر غرغر خرس بزرگ اسطوخودوس بلندتر کراتینه مو شد.

چند مدل رنگ مو بدون دکلره : او با لحنی پیروزمندانه گفت: “او هرگز اشتباه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!” تصویر در دسترس نیست اوزمای اوز فصل 25 فصل 25 توتو در حالی که در مقابل دوستش شیر ایستاده پروتئین تراپی مو بود و تکان می‌خورد گفت: خنده‌دار رنگ مو است. دم او، “اما من بالاخره غرغر خود را پیدا بیبی لایت مو کردم! اکنون مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که این شعبده باز ظالم پروتئین تراپی مو بود که آن را دزدید.” شیر درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد: “بیا غرغر تو را بشنویم.” “گر-رررر!” گفت توتو. جانور بزرگ گفت: “خوب رنگ مو است.” “به اندازه غرغر خرس بزرگ اسطوخودوس بلند یا عمیق نیست.

  رنگ موی ماهاگونی عنابی

اما برای یک سگ کوچک غرغر بسیار محترمی رنگ مو است. توتو از کجا پیداش بیبی لایت مو کردی؟” توتو گفت: “آن گوشه داشتم بو می بالیاژ مو دادم، که ناگهان یک موش بیرون دوید – و من غر زدم!” بقیه همگی مشغول تبریک گفتن به اوزما پروتئین تراپی مو بودند که از رهایی از حصار گودال طلایی هلو بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بود، جایی که شعبده باز او را با این تصور قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که هرگز نمی توان آن را پیدا بیبی لایت مو کرد یا آزاد بیبی لایت مو کرد.

دوروتی فریاد زد: “و فقط فکر کنم که باتن برایت تمام این مدت تو را در جیب خود حمل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و ما هرگز این را نمی دانستیم!” پادشاه خرس گفت: “خرس صورتی کوچولو به شما گفت، اما شما او را باور نمی کنید.” اوزما با مهربانی گفت: “مهم نیست، عزیزان من.” “همه چیز خوب رنگ مو است که به خوبی به پایان می رسد، و نمی توان انتظار داشت که بدانید من در داخل گودال هلو لایت و هایلایت مو هستم.

در واقع، من می ترسیدم که خیلی بیشتر از خودم اسیر بمانم، زیرا اوگو یک جادوگر جسور و باهوش رنگ مو است و او من را بسیار امن پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.” دکمه برایت گفت: “شما در یک هلو خوب پروتئین تراپی مو بودید.” “بهترین چیزی که تا به حال خوردم.” جادوگر گفت: “جادوگر احمق پروتئین تراپی مو بود که هلو را اینقدر وسوسه انگیز ساخت.” اما اوزما به هر تغییری زیبایی می بخکراتینه مو شد.

چند مدل رنگ مو بدون دکلره : چگونه توانستی اوگو کفاش را فتح کنی؟ از دختر حاکم اوز پرسید. دوروتی شروع به گفتن درنگ مو استان بیبی لایت مو کرد و تروت به او کمک بیبی لایت مو کرد، و باتن برایت می خورنگ مو است آن را به روش خودش بیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و جادوگر سعی بیبی لایت مو کرد این موضوع را برای اوزما روشن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بتسی باید چیزهای مهمی را که فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند به آنها یادآوری می بیبی لایت مو کرد. با هم چنان پچ پچ پروتئین تراپی مو بود که جای تعجب پروتئین تراپی مو بود که اوزما همه آن را فهمید.

  رنگ مو مش کاراملی

اما او با صبر و حوصله گوش می بالیاژ مو داد، با لبخندی بر چهره دوست داشتنی اش از اشتیاق آنها، و در حال حاضر تمام جزئیات ماجراهای آنها را جمع آوری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اوزما صمیمانه از مرد قورباغه ای به خاطر کمکش تشکر بیبی لایت مو کرد و به کیکه کوکی کوکی توصیه بیبی لایت مو کرد که چشمان گریان خود را خشک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا او قول بالیاژ مو داد که او را به شهر زمردی ببرد و ببیند که ظرف مورد علاقه اش به او بازگردانده کراتینه مو شده رنگ مو است.

چند مدل رنگ مو بدون دکلره : سپس حاکم زیبا یک زنجیر زمرد از دور گردن خود برداشت و آن را دور گردن خرس صورتی کوچک گذاشت. او گفت: “پاسخ های عاقلانه شما به سوالات دوستانم به آنها کمک بیبی لایت مو کرد تا من را نجات دهند. بنابراین من از شما و پادشاه بزرگوارتان بسیار سپاسگزارم.” چشم‌های مهره‌ای خرس صورتی کوچولو بدون پاسخ به این ستایش خیره کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه