نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه رنگ موی شرابی

نمونه رنگ موی شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه رنگ موی شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه رنگ موی شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه رنگ موی شرابی : باور نداشت که می‌توان به هر مردی هرست اعتماد بیبی لایت مو کرد. آنها به من خیانت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از نام من رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ما باید در معرض تبلیغات نامطلوب باشیم.

رنگ مو : بیشتر اوقات در دفتر کوچک خود در روستا زندگی می بیبی لایت مو کرد و می رفت 131هفته ای یک بار به خانه روی تپه ای که همسر و خانواده اش در آن زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خبر مرگ او در نیمه های شب توسط زنی عجیب و وحشت زده به پزشک منتقل کراتینه مو شد که بعداً مفقود کراتینه مو شد، اما روز بعد توسط بیوه و دختر آقای کاناپه که در قسمت داخلی مطب او خمیده پروتئین تراپی مو بودند، کشف کراتینه مو شد.

نمونه رنگ موی شرابی

نمونه رنگ موی شرابی : اشتباهی نه در حق من، بلکه در مورد یک زن فقیر و حواس پرت انجام کراتینه مو شد و بنابراین می توانم موردی را به خواننده ارائه کنم که در آن او نتواند انگیزه پنهانی را به من نسبت دهد. درنگ مو استان از کریسمس 1913 شروع کراتینه مو شد. یک روز در روزنامه های نیویورک گزارشی از مرگ وکیلی به نام کوچ در شهر کوچک مونتیچلو نیویورک منتشر کراتینه مو شد.

که برای ساختن یک اتاق مجزا از هم جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. تحقیقات انجام کراتینه مو شد و مجموعه ای از شرایط فوق العاده فاش کراتینه مو شد. زن و مرد پانزده سال پروتئین تراپی مو بود که عاشق هم پروتئین تراپی مو بودند، و در سه سال گذشته زن تمام وقت خود را در این اتاق محصور گذرانده پروتئین تراپی مو بود، هرگز بیرون نمی رفت، حتی جرأت نمی بیبی لایت مو کرد روزها به پنجره نزدیک نانو کراتین مو شود. این فداکاری را به خاطر پیرمرد انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

زیرا برای زندگی او ضروری پروتئین تراپی مو بود و هیچ راه دیگری برای مخفی نگه داشتن موقعیتی که او را خراب می بیبی لایت مو کرد وجود نداشت. به نظر می رسید که این درنگ مو استان تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشته رنگ مو است، حداقل اگر بتوان از روی روزنامه ها قضاوت بیبی لایت مو کرد. روز به روز اکانت های طولانی از مونتیسلو منتشر می کراتینه مو شد. این زن به عنوان غمگین توصیف کراتینه مو شد که از رویارویی ناگهانی خود با دنیا وحشت زده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ مو ماهاگونی تیره

او را به زندان شهرستان بردند و تا پس از تشییع جنازه مرد در آنجا نگه داشتند. هیچ اتهامی علیه او مطرح نکراتینه مو شد، اما او در زندان ماند زیرا جایی برای رفتن نداشت و وضعیت او به قدری اسفناک پروتئین تراپی مو بود که مقامات برای بیرون بیبی لایت مو کردن او تاخیر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او درمانده، بی دوست، تنها با یک ایده، اشتیاق مرگ پروتئین تراپی مو بود. او توسط خبرنگاران روزنامه‌ها، امپرساریوهای وودویل و سازندگان تصاویر متحرک محاصره کراتینه مو شد.

و همه آنها خود را انکار بیبی لایت مو کرد و از سرمایه‌گذاری غم و اندوه خود امتناع بیبی لایت مو کرد. او به عنوان فردی با ظرافت و تحصیلات توصیف می کراتینه مو شد و هر چه او می گفت نشان دهنده این دیدگاه از شخصیت او پروتئین تراپی مو بود. ظاهراً او زنی با ذهن بالغ پروتئین تراپی مو بود که عمداً همه چیزهای دیگر را در زندگی فدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تا از پیرمردی بدبخت که دوستش داشت مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به دلیل قانون سفت و سخت طلاق نیویورک نتوانست با او ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک روز صبح روزنامه ها نوشته پروتئین تراپی مو بودند که بستگان این “زن پنهان” از بالیاژ مو دادن خانه به او خودداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همسرم به او نامه نوشت و به او پیشنهاد کمک بیبی لایت مو کرد، مشروط بر اینکه این کار بدون هیچ گونه تبلیغاتی انجام نانو کراتین مو شود. اما زمان بدون پاسخ گذشت.

  انواع رنگ مو ساده بدون دکلره

همسرم بعد از یک عمل جراحی به دلیل آسیب دیدگی در ستون فقرات، تنها سه چهار هفته از بیمارستان مرخص کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. برنامه ریزی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم که زمستان را در برمودا بگذرانیم تا فرصتی به او بدهیم 132برای بهپروتئین تراپی مو بودی، و کشتی بخار ما قرار پروتئین تراپی مو بود نیمه شب دوشنبه حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. روز یکشنبه صبح، زمانی که من از خانه دور پروتئین تراپی مو بودم.

نمونه رنگ موی شرابی : خانم برانچ با همسرم تلفنی تماس گرفت و اعلام بیبی لایت مو کرد که زندان سالیوان کانتی را ترک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و در کشتی در نیویورک رنگ مو است، بدون اینکه بداند چه کاری باید انجام دهد – به جز برای پریدن به داخل رودخانه همسرم به او گفت که سوار تاکسی نانو کراتین مو شود و به خانه ما بیاید و به من خبر بالیاژ مو داد که چه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

برای اینکه درنگ مو استان را زیاد طولانی نکنم، به اختصار می گویم که خانم برانچ ثابت بیبی لایت مو کرد زنی باصفا و همچنین دارای ذهنی قابل توجه رنگ مو است. او به طور گسترده خوانده رنگ مو است و برای خودش فکر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و من تعبالیاژ مو دادی از دست نوشته های قبلی او را در اختیار دارم که نشان می دهد، نه فقط می تواند بنویسد.

بلکه برای خودش یک دیدگاه و نگرش به زندگی ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او یکی از رقت انگیزترین و غم انگیزترین چهره هایی پروتئین تراپی مو بود که تا به حال سرنوشت ما پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و بیست و چهار ساعتی را که صرف تلاش برای بالیاژ مو دادن آرامش و قدرت رویارویی دوباره با زندگی به او بیبی لایت مو کردیم، به زودی توسط هیچ یک از ما فراموش نخواهد کراتینه مو شد.

  مدل رنگ موی صدفی مرواریدی

ما به برخی از دوستان، دکتر و خانم جیمز پی وارباس، علاقه مند به این پرونده کراتینه مو شدیم، و آنها سخاوتمندانه پیشنهاد بالیاژ مو دادند که خانم برانچ را در یک آسایشگاه قرار دهند. قبل از رفتن او از من خواهش بیبی لایت مو کرد که برخی از اشتباهات مربوط به او را که در روزنامه ها ظاهر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود اصلاح کنم. او به دلیل شرمندگی که بر برادرش و خانواده اش آورده پروتئین تراپی مو بود.

بسیار اندوهگین پروتئین تراپی مو بود، و فکر می بیبی لایت مو کرد که اگر آنها و دیگران حقیقت را در مورد شخصیت و انگیزه های او بخوانند، ممکن رنگ مو است تا حدودی رنج آنها تسکین یابد. در این زمان، باید فهمید که خانم برانچ معمای روز روزنامه پروتئین تراپی مو بود. او از مونتیچلو ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و روز دوشنبه صبح روزنامه‌ها چیزی جز اختراعات خودشان نداشتند.

من از یکی از دوستانم، جی. اوهارا کاسگریو، ویررنگ مو استار معروف، راهنمایی خورنگ مو استم که پیشنهاد بیبی لایت مو کرد درنگ مو استان باید ارزش پول داشته باکراتینه مو شد. همانطور که می گویید میس برانچ بی پول رنگ مو است، چرا اجازه ندهید یکی از روزنامه ها آن را بخرد و پول را به او بپردازد؟ «ژورنال عصر» هر روز این درنگ مو استان را در صفحه اول پخش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

نمونه رنگ موی شرابی : به آنها بفروش.» گفتم: «نمی‌توانی به روزنامه‌ای انعام بفروشی بدون اینکه ابتدا به آن‌ها بگوییم درنگ مو استان چیست و آیا می‌توانی به آنها اعتماد کنی؟» او پاسخ بالیاژ مو داد: “من شخصاً ون هام را می شناسم، سردبیر مجله و اگر بخواهید این موضوع را با او شخصی کنید، می توانید به او اعتماد کنید. “مطمئنی؟” من پرسیدم. 133او پاسخ بالیاژ مو داد: «مطمئناً. من موضوع را با همسرم در میان گذاشتم که بسیار با این پیشنهاد مخالف پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه