↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی نقره ای

رنگ مرواریدی نقره ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی نقره ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی نقره ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی نقره ای : خانم گیلبرت، به دلیل عادت دخترش به «رفتن»، برنامه تعطیلات شگفت انگیزی را به صدا درآورد که شامل نیم دوجین رقص پروتئین تراپی مو بود که آنتونی در آن شرکت می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : که زندگی نامه هر زن با اولین بوسه شروع می نانو کراتین مو شود و زمانی که آخرین فرزندش در آغوش او گذاشته می نانو کراتین مو شود پایان می یابد.” “او از روی کتابش صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” او می گوید زنان مورد بی مهری زندگی نامه ای نتمام دکلره مو دارند، آنها تاریخ تمام دکلره مو دارند. آنتونی دوباره خندید. “حتما ادعای بی مهری نمی کنی!” “خب، فکر می کنم نه.” “پس چرا بیوگرافی نداشتی؟ تا حالا بوسه ای نداشتی؟” همانطور که کلمات از لبانش خارج می کراتینه مو شدند.

رنگ مرواریدی نقره ای

رنگ مرواریدی نقره ای : نفسش را به تندی می کشید که انگار می خواهد آنها را به عقب بمکد. این بچه ! او مخالفت بیبی لایت مو کرد: “من نمی دانم منظور شما از “شمارش” چیست. “کاش به من میگفتی چند سالته.” او گفت: «بیست و دو» در حالی که چشمان او را جدی دید. “فکر بیبی لایت مو کردی چند ساله؟” “حدود هجده.” “من شروع به این خواهم بیبی لایت مو کرد. من از بیست و دو سالگی خوشم نمی آید.

بیشتر از هر چیزی در دنیا از آن متنفرم.” “بیست و دو سالگی؟” “نه. پیر کراتینه مو شدن و همه چیز. ازدواج بیبی لایت مو کردن.” “هیچوقت نمیخوای ازدواج کنی؟” من نمی خواهم مسئولیتی داشته باشم و بچه های زیادی از آنها مراقبت کنم.» بدیهی رنگ مو است که شک نداشت که همه چیز در لبانش خوب رنگ مو است. او نسبتاً نفس نفس برای اظهارات بعدی او منتظر ماند و انتظار داشت که آخرین اظهارات او را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او لبخند می زد، بدون سرگرمی اما دلنشین، و بعد از یک فاصله نیم دوجین کلمه در فضای بین آنها افتاد: “کاش چند قطره آدامس می خوردم.” “تو باید!” به گارسون اشاره بیبی لایت مو کرد و او را به پیشخوان سیگار فرستاد. “مواجه نیستی؟ من عاشق قطره های آدامس لایت و هایلایت مو هستم. همه آنها مرا در این مورد بچه دار می کنند، زیرا من همیشه یکی از آنها را کتک می زنم.

  رنگ موی قرمز لاکی

هر زمان که پدرم در اطرافم نباکراتینه مو شد.” “اصلا نه. این همه بچه کی لایت و هایلایت مو هستند؟” ناگهان پرسید. “آیا همه آنها را می شناسید؟” “چرا – نه، اما آنها از – آه، از همه جا، فکر می کنم. آیا شما هرگز به اینجا نمی آیید؟” “خیلی به ندرت. من به خصوص برای “دختران خوب” اهمیتی نمی دهم.” بلافاصله توجه او را جلب بیبی لایت مو کرد. او یک شانه مشخص به سمت رقصندگان چرخاند.

روی صندلی خود آرام گرفت و خورنگ مو است: ” با خودت چیکار میکنی؟ ” با تشکر از یک کوکتل آنتونی از این سوال رنگ مو استقبال بیبی لایت مو کرد. علاوه بر این، در حالتی برای صحبت، می‌خورنگ مو است این دختر را تحت تأثیر قرار دهد که علاقه‌اش به طرز وسوسه‌انگیزی گریزان به نظر می‌رسید – او برای گشتن در مراتع غیرمنتظره توقف بیبی لایت مو کرد و به سرعت بر روی آن چیزی که آشکارا بدیهی پروتئین تراپی مو بود رد کراتینه مو شد.

رنگ مرواریدی نقره ای : می خورنگ مو است ژست بگیرد. او می خورنگ مو است ناگهان با رنگ های بدیع و قهرمانانه برای او ظاهر نانو کراتین مو شود. می‌خورنگ مو است او را از آن بی‌تفاوتی که نسبت به همه چیز به جز خودش نشان می‌بالیاژ مو داد، برانگیزد. او شروع بیبی لایت مو کرد: «من هیچ کاری نمی‌کنم» و همزمان متوجه کراتینه مو شد که کلامش فاقد لطف بدی رنگ مو است که برای آنها می‌خورنگ مو است. “من هیچ کاری نمی کنم.

زیرا هیچ کاری نمی توانم انجام دهم که ارزش انجامش را داشته باکراتینه مو شد.” “خوب؟” نه او را غافلگیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و نه حتی او را در آغوش گرفته پروتئین تراپی مو بود، با این حال او مطمئناً او را درک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اگر واقعاً چیزی گفته پروتئین تراپی مو بود که قابل درک باکراتینه مو شد. “آیا مردان تنبل را تایید نمی کنید؟” او سرش را تکان بالیاژ مو داد. “فکر می‌کنم اینطور باکراتینه مو شد.

  رنگ مو فندقی تیره

اگر آنها بسیار تنبل باشند. آیا چنین چیزی برای یک آمریکایی ممکن رنگ مو است؟” “چرا که نه؟” او خورنگ مو است، ناراحت. اما ذهنش موضوع را رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و ده طبقه بالا سرگردان پروتئین تراپی مو بود. او با بی مهری مشاهده بیبی لایت مو کرد: “پدرم از من عصبانی رنگ مو است.” “چرا؟ اما من می‌خواهم بدانم چرا غیرممکن رنگ مو است که یک آمریکایی بیکار باکراتینه مو شد” – سخنان او اعتقاد را به خود جلب بیبی لایت مو کرد – “من را شگفت زده بیبی لایت مو کرد.

در پایین شهر و ده ساعت در روز برای بهترین بیست سال زندگی خود در کارهای کسل کننده و بدون تخیل کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قطعاً کار نوع دوستانه نیست.” او قطع کراتینه مو شد. او را غیرقابل درک تماشا بیبی لایت مو کرد. او منتظر پروتئین تراپی مو بود تا او موافقت یا مخالفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما او هیچ کدام را نبیبی لایت مو کرد. “آیا هرگز در مورد چیزها قضاوت نمی کنید؟” با کمی عصبانیت پرسید.

سرش را تکان بالیاژ مو داد و چشمانش به سمت رقصندگان برگشت و او پاسخ بالیاژ مو داد: من نمی دانم. او را گیج بیبی لایت مو کرد و مانع از جریان ایده های او کراتینه مو شد. ابراز وجود هرگز در آن واحد تا این حد مطلوب و غیرممکن به نظر نمی رسید. او با عذرخواهی اعتراف بیبی لایت مو کرد: «خب، البته من هم چنین نیستم، اما…» او ادامه بالیاژ مو داد: “من فقط به مردم فکر می‌کنم.

که آیا درست به نظر می‌رسند که لایت و هایلایت مو هستند و در تصویر مناسب لایت و هایلایت مو هستند. اگر کاری انجام ندهند مهم نیست. نمی‌دانم چرا باید انجام دهند، در واقع این کار را انجام دهند. همیشه وقتی کسی کاری انجام می دهد من را شگفت زده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “تو نمیخوای کاری بکنی؟” “من میخواهم بخوابم.” برای یک ثانیه او مبهوت کراتینه مو شد.

  رنگ مو شرابی

تقریباً انگار که او این را به معنای واقعی کلمه منظور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. “خواب؟” من می‌خواهم تنبل باشم و می‌خواهم برخی از اطرافیانم کارهایی را انجام دهند، زیرا این باعث می‌نانو کراتین مو شود احساس راحتی و امنیت کنم—و می‌خواهم برخی از آنها اصلاً هیچ کاری انجام ندهند، زیرا می‌توانند این کار را انجام دهند. برای من برازنده و همراه رنگ مو است.

اما من هرگز نمی خواهم مردم را تغییر دهم یا از آنها هیجان زده شوم.” آنتونی خندید: «تو یک جبرگرای عجیب و غریب لایت و هایلایت مو هستی. “این دنیای شمرنگ مو است، اینطور نیست؟” او با یک نگاه سریع رو به بالا گفت: “خب، اینطور نیست؟ تا زمانی که من جوان لایت و هایلایت مو هستم.” قبل از حرف آخر کمی مکث بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و آنتونی مشکوک پروتئین تراپی مو بود که او شروع به گفتن “زیبا” بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مرواریدی نقره ای : بدون شک این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که او قصد داشت. چشمانش برق زد و منتظر ماند تا موضوع را بزرگ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به هر حال او را بیرون کشیده پروتئین تراپی مو بود – کمی به جلو خم کراتینه مو شد تا کلمات را بگیرد. اما “بیا برقصیم!” تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که او گفت تحسین آن بعدازظهر زمستانی در پلازا، اولین قراری پروتئین تراپی مو بود که آنتونی با او در روزهای مبهم و هیجان انگیز قبل از کریسمس انجام بالیاژ مو داد.

همیشه او مشغول پروتئین تراپی مو بود. او مدتها در حال کشف این موضوع پروتئین تراپی مو بود که چه قشر خاصی از زندگی اجتماعی شهر مدعی او پروتئین تراپی مو بود. به نظر خیلی کم اهمیت داشت. او در رقص های خیریه نیمه عمومی در هتل های بزرگ شرکت بیبی لایت مو کرد. او چندین بار او را در مهمانی های شام در شری دید، و یک بار در حالی که منتظر پروتئین تراپی مو بود تا او لباس بپوکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه