↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو صورتی صدفی

مدل رنگ مو صورتی صدفی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو صورتی صدفی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو صورتی صدفی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو صورتی صدفی : با این حال، با ناراحتی از وضعیت ناراحت کننده متقاضی، سخاوتمندانه یک وعده غذایی مقوی برای او فراهم بیبی لایت مو کرد. پس از آن گشتاسپ به آهنگری رفت و تقاضای کار بیبی لایت مو کرد و خدماتش پذیرفته کراتینه مو شد.

رنگ مو : هنر اداره یک پادشاهی.” جنگجویان ایران متعجب کراتینه مو شدند و با هم زمزمه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که پسر کای کاوس باید تحت فرمان لوهوراسپ قرار گیرد. اما زال به آنها گفت: “اگر به خورنگ مو است پادشاه باکراتینه مو شد، کافی رنگ مو است!” زمزمه‌های جنگجویان که به کای خسرو رسید، او را به دنبال آنها فرستاد و آنها را چنین خطاب بیبی لایت مو کرد: «فریبرز به خوبی شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

مدل رنگ مو صورتی صدفی

مدل رنگ مو صورتی صدفی : او گودرز را به عنوان وزیر اعظم و گیو را به فرماندهی ارکراتینه مو شد ارتش منصوب بیبی لایت مو کرد. به طوس خراسان بالیاژ مو داد. و به فریبرز، پسر کاوس، گفت: «از تو خواهش می‌کنم، فرمان‌های لوهوراسپ را که من به او دستور بالیاژ مو داده‌ام و با مراقبت پدرانه تربیت بیبی لایت مو کرده‌ام، اطاعت کن، زیرا هیچ‌کس را نمی‌شناسم که در این امر به این صلاحیت باکراتینه مو شد.

که با وظایف حاکمیتی نابرابر رنگ مو است؛ اما لوهوراسپ روشن فکر رنگ مو است و تمام وظایف حاکمیت سلطنتی را کاملاً درک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او از نوادگان هوشنگ، حکیم و مهربان رنگ مو است و خدا شاهد من رنگ مو است، فکر می کنم او کاملاً حساب کراتینه مو شده رنگ مو است تا یک ملت را شاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» با شنیدن این مداحی در مورد شخصیت پادشاه جدید از کی خسرو، همه جنگجویان ابراز رضایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پادشاهی باشکوهی را پیش بینی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

خسرو در ادامه گفت: «اکنون باید درباره موضوع دیگری با شما سخن بگویم، در خواب چشمه‌ای را به من نشان بالیاژ مو داده‌اند و چون از آن چشمه دیدن کنم، جانم به خالق آن سپرده می‌نانو کراتین مو شود». سپس با همه اطرافیانش خداحافظی بیبی لایت مو کرد و سفر خود را آغاز بیبی لایت مو کرد. و هنگامی که یک مرحله را به پایان رساند، چادر خود را برپا بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو مرواریدی عروس

روز بعد او کار خود را از سر گرفت و از زال و رستم رخصت گرفت. که هنگام جدا کراتینه مو شدن از او به کراتینه مو شدت گریستند. “افسوس!” گفتند: «کسی که بهشت ​​عقلی آنقدر بزرگ و دلی شجاع به او عطا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، باید قبر را بجوید، و نه ساعتی که در صبر صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خردمندان در شگفتی می نگرند و می گویند: هیچ موجود فانی تا به حال زیر پا نگذاشته رنگ مو است.

راه تاریک ماورایی، و زندگی، چهره خدا را دید!» پس از زال و رستم، خسرو از گودرز و گیو و طوس و گوستحم رخصت بالیاژ مو داد، اما حاضر به بازگشت نکراتینه مو شدند، با او ادامه بالیاژ مو دادند. به زودی به چشمه موعود رسید و در آن غسل بیبی لایت مو کرد. سپس به پیروان خود گفت: – “اکنون زمان جدایی مرنگ مو است؛ شما باید بروید.” اما آنها همچنان باقی ماندند.

مدل رنگ مو صورتی صدفی : او دوباره گفت: “شما باید سریع بروید، زیرا در حال حاضر باران کراتینه مو شدید برف خواهد آمد، و باد طوفانی بلند می نانو کراتین مو شود، و شما در طوفان هلاک خواهید کراتینه مو شد.” با گفتن این سخن، به داخل چشمه رفت و ناپدید کراتینه مو شد! و هیچ اثری از آن باقی نماند، و نه گودی بر موج. همه به دنبال یافتن نقطه ای پروتئین تراپی مو بودند که گور کی خسرو را ثابت می بیبی لایت مو کرد.

اما بیهوده می جستند! پادشاه که به این شکل خارق العاده ناپدید کراتینه مو شد، ناله بلندی از پیروانش بلند کراتینه مو شد. و هنگامی که هجوم حیرت و اندوه متوقف کراتینه مو شد، فریبرز گفت: “اکنون بیایید خود را با غذا تازه کنیم و کمی رنگ مو استراحت کنیم.” بر این اساس، آنهایی که باقی ماندند، اندکی خوردند و به زودی خواب بر آنها چیره کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو مشکی مردانه

ناگهان باد کراتینه مو شدیدی برخرنگ مو است و برف بارید و زمین را سفید پوش بیبی لایت مو کرد و همه جنگجویان و سربازانی که کای خسرو را تا چشمه اسرارآمیز همراهی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در میان آنها توس و فریبرز و گیو در خواب غرق در رانش پروتئین تراپی مو بودند. از برف مردی جان سالم به در نبرد. گودرز در نیمه راه برگشته پروتئین تراپی مو بود. و مدتی طولانی از یارانش خبری نشنید.

شخصی را فرستاد تا علت تأخیر آنها را معلوم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با رفتن به محل مرگبار، پیام آور در کمال تعجب و وحشت، همه آنها را سفت و بی جان زیر برف یافت! شهرت لهوراسپ از بالاترین درجه برخوردار پروتئین تراپی مو بود و گفته می نانو کراتین مو شود که اداره امور پادشاهی او عادلانه تر و پدرانه تر از کی خسرو پروتئین تراپی مو بود. او گفت: «نصیری که خسرو به من بالیاژ مو داد.

حکیمانه و قابل تحسین پروتئین تراپی مو بود، اما می‌دانم که باید از او در حد اعتدال و مدارا با فقرا فراتر بروم». لوهوراسپ چهار پسر داشت که دو پسر از دختر کایکاوس یکی اردشیر و دیگری شیداسپ نام داشت. و دو نفر توسط زنی دیگر که گشتاسپ و زریر نام داشتند. اما گشتاسپ بی‌باک، تیزبین و ظاهراً به دنبال حاکمیت پروتئین تراپی مو بود و به دلیل رفتار مستقل خود، مورد علاقه پدرش نپروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو صورتی صدفی : در مخالفت با آنها، با روحیه سرکش، صد هزار سوار را جمع بیبی لایت مو کرد و به خورنگ مو است خود با آنها به طرف هندوستان حرکت بیبی لایت مو کرد. لهوراسپ برادرش زریر را با هزار سوار به دنبال او فرستاد تا بر او تأثیر بگذارد تا برگردد. اما وقتی زریر از او سبقت گرفت و سعی بیبی لایت مو کرد او را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که دیگر ادامه ندهد، با نگاهی متحرک به او گفت: دیگر ادامه نده!

خب می‌دانی که ما هیچ خون کایانی نداریم که بتوانیم به خود ببالیم، و بنابراین، جز بخش کوچکی در قلب پدری لوهوراسپ بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم . برادران از نژاد کاوس در بدو تولد به روشن‌ترین مکان فرمان می‌دهند، پس چه چیزی برای ما باقی می‌ماند؟ ما باید به وسایل دیگری اعتماد کنیم . اما زریر چنان برنده و مؤثر با او رنگ مو استدلال بیبی لایت مو کرد که سرانجام راضی به بازگشت کراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای خرمایی روشن

اما فقط به شرطی که او را به عنوان وارث تاج و تخت معرفی کنند و با احترام و تشریفات رفتار کنند. زریر پذیرفت که تلاش های او را برای این منظور مداخله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را نزد پدرش بازگرداند. اما به زودی آشکار کراتینه مو شد که لوهوراسپ تمایلی به ارتقای ارتفاع گشتاسپ به جای ادعاهای دیگر پسرانش نداشت. و در واقع اندکی پس از آن مشخص کراتینه مو شد که عزم او در این موضوع به چه سمتی رنگ مو است.

در واقع همین بس که عزم او با دیدگاه گشتاسپ که اکنون با انزجار از خانه پدرش گریخته پروتئین تراپی مو بود، اما بدون هیچ خدمتگزاری، مسیر خود را به سمت روم شکل بالیاژ مو داد، ناسازگار پروتئین تراپی مو بود. لوهوراسپ بار دیگر زریر را در جستجوی او فرستاد. اما جوانان پس از یک جستجوی خسته کننده، بدون موفقیت بازگشتند. گشتاسپ به محض ورود به روم، بازنشستگی انفرادی را انتخاب بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو صورتی صدفی : مدتی در آنجا ماند و مدتها به دلیل فقر و ناچاری مجبور کراتینه مو شد برای ایجاد حاکمیت آن کشور درخورنگ مو است رنگ مو استخدام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اظهار داشت که او یک کاتب ماهر رنگ مو است. و دست زیبا نوشت به او گفته کراتینه مو شد که چند روز صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا در آن زمان جای خالی وجود نداشت. اما گرسنگی فشار می آورد، و او نمی توانست به تاخیر بیفتد. پس نزد رنگ مو استاد شترانان رفت و درخورنگ مو است خدمت بیبی لایت مو کرد، اما او نیز جای خالی نداشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه