↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه رنگ مو با قهوه

نمونه رنگ مو با قهوه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه رنگ مو با قهوه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه رنگ مو با قهوه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه رنگ مو با قهوه : که فشار آن چیز هرون را می ککراتینه مو شد و او را متقاعد بیبی لایت مو کردم که برای زندگی و نوشتن به خارج از کشور برود. سه یا چهار سال بعد خانم رند درگذشت و بخشی از پول خود را برای تأسیس مدرسه رند گذاشت.

رنگ مو : همانطور که میچل کنرلی به من گفت: “اگر مردم بتوانند یک سنت در مورد شما بخوانند، برای انجام آن یک دلار و نیم پرداخت نمی کنند.” همچنین، به نظر می رسید که سلامت من برای همیشه تضعیف کراتینه مو شده رنگ مو است. فکر نمی‌بیبی لایت مو کردم زنده بمانم و خیلی اهمیتی نمی‌بالیاژ مو دادم. اما من محل اقامتم را ایجاد بیبی لایت مو کردم 113در هلند و بی سر و صدا و بدون رسوایی طلاقم را گرفتم.

نمونه رنگ مو با قهوه

نمونه رنگ مو با قهوه : بنابراین من به سمت هلند حرکت بیبی لایت مو کردم. و در ایجاد اقامتگاهم مجبور نپروتئین تراپی مو بودم به هیچ نکته فنی متوسل شوم. من واقعاً قصد داشتم بقیه عمرم را در اروپا بگذرانم. به نظرم آمد که دیگر نمی توانم دید آمریکا را تحمل کنم. البته قدرت کسب درآمد من کاملاً از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. هیچ کس کتاب های من را نمی خواند، هیچ کس آنچه را که من نوشتم منتشر نمی بیبی لایت مو کرد.

من می خواهم به مهربان ترین و دوستانه ترین افرادی که تا به حال ملاقات بیبی لایت مو کرده ام ادای احترام کنم – هلندی ها. هنگامی که در حال غم و اندوه به نزد آنها آمدم، آنها در شرم من تحقیق نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها مرا برای بحث در مورد ادبیات و هنر به اتاق پذیرایی خود دعوت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با درایت و شیرینی به من اجازه بالیاژ مو دادند که قلب لرزان خود را در کنار آتش خود گرم کنم.

روزنامه های آنها با من به عنوان یک مرد ادب رفتار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – تجربه ای کاملاً جدید برای من. اهل فرهنگ و فهم را فرستادند تا نظر من را جویا شوند و این نظرات را به درستی و با عزت منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وقتی شکایت طلاقم را بالیاژ مو دادم، چیزی منتشر نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وقتی این حکم صادر کراتینه مو شد، سه یا چهار سطر در مورد آن در ستون‌هایی که به بالیاژ مو دادرسی بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو برای موهای سفید زنانه

با ذکر نام و تاریخ، طبق قانون، منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و حتی زمانی که پیشنهاد بالیاژ مو دادم خانه‌ام را با گاز سیانوژن از شر کک‌ها خلاص کنم، آن‌ها این واقعیت را در صفحه‌های اول روزنامه‌هایشان پخش نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آن را به یک درنگ مو استان «تسکین طنز» برای جماعت بی‌حساب تبدیل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مردان زیادی در هلند، مانند انگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه، از عقاید سوسیالیستی من متنفر پروتئین تراپی مو بودند و از آن می ترسیدند.

من ایده هایم را پنهان نبیبی لایت مو کردم. همانطور که در داخل کشور صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، در تریبون های عمومی خارج از کشور صحبت بیبی لایت مو کردم. وقتی خبرنگاران روزنامه‌های بزرگ توری انگلستان برای مصاحبه با من آمدند، من به آنها از جنگی که با آلمان در راه پروتئین تراپی مو بود گفتم، و اینکه انگلیس چقدر از نداشتن آموزش و کارآیی مدرن پشیمان خواهد کراتینه مو شد.

و ناتوانی او در تغذیه و اسکان کارگرانش انسان ها. این نظرات برای محافظه‌کاران بریتانیا نفرت‌انگیز پروتئین تراپی مو بود و آنها به من حمله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما با ساختن مترسک عمومی و انتشار رسوایی هایی در مورد زندگی خصوصی به نویسنده نظرات حمله نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همانطور که شیمیدان هلندی من می گفت، این “یک روش مشخص آمریکایی” رنگ مو است! 114 فصل XX درنگ مو استان یک لینچینگ اولین آمریکایی که در اروپا ملاقات بیبی لایت مو کردم.

جورج دی. هرون پروتئین تراپی مو بود که در آن زمان در فلورانس، خانه شاعر مورد علاقه اش، دانته، زندگی می بیبی لایت مو کرد. دانته توسط الیگارشی حاکم بر آن شهر از فلورانس تبعید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و دقیقاً به همان شیوه هرون توسط الیگارشی آمریکا، مطبوعات سرمایه داری، از آمریکا تبعید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ده سال پروتئین تراپی مو بود که او را می شناختم و از نزدیک شاهد شهادتش پروتئین تراپی مو بودم. درنگ مو استان در برخی از صفحات «زیارت عشق» به طور کامل بیان کراتینه مو شده رنگ مو است.

  ترکیب رنگ موی ماهاگونی بنفش

نمونه رنگ مو با قهوه : اما من باید آن را در اینجا ترسیم کنم، جایی که به موضوع ازدواج و طلاق و نگرش روزنامه نگاری ما به آن می پردازم. همانطور که اتفاق می افتد، درنگ مو استان به موقع رنگ مو است، زیرا هرون دوباره در معرض دید عموم قرار گرفته رنگ مو است، و مطبوعات سرمایه داری اسکلت قدیمی را بیرون کشیده و رنگ مو استخوان های خشک آن را در برابر جهان به لرزه درآورده اند.

جورج دی. هرون یک روحانی، رنگ مو استاد اخلاق مسیحی در کالج غرب میانه پروتئین تراپی مو بود. او در کودکی ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و بدبختانه ناراضی پروتئین تراپی مو بود. من آزاد نیستم در مورد ازدواج زودهنگام صحبت کنم. کافی رنگ مو است بگویم وقتی ماجرا را برایم تعریف بیبی لایت مو کرد، اشک در چشمانش حلقه زد. او سوسیالیست کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و برای تبلیغ آرمان فقرا و ستمدیدگان از این سر تا آن سوی آمریکا به راه افتاده پروتئین تراپی مو بود. در میان نوکیشان او یک زن ثروتمند مسن به نام خانم رند پروتئین تراپی مو بود.

که ثروتش از راه آهن و منافع چوب در غرب میانه به دست آمد. و حالا هرون عاشق دختر خانم رند کراتینه مو شد. او که یک روحانی پروتئین تراپی مو بود، هیچ فکری از طلاق همسرش نداشت و کشف این که او عاشق زن دیگری رنگ مو است، تنها بر بدبختی او افزود. سلامتی او تحت فشار قرار گرفت، اما او ایستادگی بیبی لایت مو کرد – تا اینکه سرانجام همسرش با ادعای فرار از خدمت شکایت طلاق بالیاژ مو داد.

هرون یک سازمان سوسیالیست مسیحی را تأسیس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و یکی از مشهورترین سخنرانان رادیکال در کشور پروتئین تراپی مو بود. او مردی خطرناک برای “منافع” پروتئین تراپی مو بود و این فرصتی پروتئین تراپی مو بود که او را ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کرد. طوفان کاملی از ابهام و سوء رنگ مو استفاده او را فرا گرفت. او یک “عاشق آزاد” پروتئین تراپی مو بود 115آنها اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، دلیلی بر این ادعا که همه سوسیالیست ها به «عشق آزاد» اعتقاد داشتند و آن را تمرین می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  ترکیب رنگ مو نسکافه ای و مرواریدی

کشیش نیوول دوایت هیلیس از دست بالیاژ مو دادن با او امتناع بیبی لایت مو کرد و روی یک سکوی عمومی به او پشت بیبی لایت مو کرد: نیوول دوایت هیلیس که طمع او برای پول او را به یک سری رسوایی های نفرت انگیز کشاند و سرانجام مجبورش بیبی لایت مو کرد سرش را با شرم خم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و به گناهان مالی خود در حضور جماعتش اعتراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! کشیش توماس دیکسون رمانی به نام “یک زن” نوشت که در آن هرون را به عنوان نوعی گوریل انسانی به تصویر کشید.

دیکسون، فروشنده عامیانه منبر، که از آن زمان به عنوان وسیله ای برای تجلیل از نفرت نژادی به سینما روی آورده رنگ مو است. و نظامی گری، و ریختن زهر خود بر هر آنچه در زندگی انسان دوستانه و سخاوتمندانه رنگ مو است. من دوستان زیادی دارم که در ازدواج جورج دی. هرون و کری رند حضور داشتند. آنها توسط یک روحانی جماعتی به نام ویلیام ترستون براون ازدواج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و من گواهی ازدواج را دیده ام.

نمونه رنگ مو با قهوه : با این حال، در سراسر این کشور و در واقع در سراسر جهان، روزنامه ها این مراسم را به عنوان یک “عروسی عاشقانه رایگان” به تصویر کشیدند، نه ازدواج واقعی، بلکه صرفاً یک گفتن رنگ مو است که باید با خوشحالی خاتمه یابد. وحشتناک ترین درنگ مو استان ها گفته کراتینه مو شد، وحشتناک ترین عکس ها منتشر کراتینه مو شد – از هرون، و از همسر اول او، و از “همسر روح” و مادر “همسرش”. من دیدم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه