↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه رنگ مو دخترانه

نمونه رنگ مو دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه رنگ مو دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه رنگ مو دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه رنگ مو دخترانه : مدت دو هفته، «بانوی» از جنوب دور تظاهرات را به راه انداخت و دوشادوش شاعران برجسته کالیفرنیا، و یهودیان نیمه گرسنه روسی از محله های فقیر نشین سمت شرق، و چوب کش های غول پیکر از جنگل های اورگان راه می رفت. اگر آن یهودیان روسی و چوب‌برهای اورگان خودشان چنین شیرین کاری را در برادوی امتحان می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در پنج دقیقه اول پوست سرشان باز می‌کراتینه مو شد.

رنگ مو : پدرش پس از خواندن روزنامه صبحگاهی او را از ارث محروم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. وکلا به همسرم اطلاع بالیاژ مو دادند که می‌تواند از آسوشیتدپرس و از هر روزنامه‌ای که گزارش نادرست را چاپ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، خسارات زیادی دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حدود 30 شکایت تشکیل کراتینه مو شد، اما سلامتی همسرم به او اجازه نبالیاژ مو داد که با آنها ادامه دهد. ما را به زندان تومز بردند، آنجا که خانم‌ها مارسیزی را خواندند.

نمونه رنگ مو دخترانه

نمونه رنگ مو دخترانه : مادر همسرم، یک بانوی جنوبی از مد افتاده، اولین قطار را از می سی سی پی خارج بیبی لایت مو کرد تا فرزندش را از زندان و از شرم نجات دهد. اما زمانی که بانوی خوب به نیویورک رسید، آنقدر از غم و اندوه و شرم بیمار کراتینه مو شد که اگر فرزندش واقعاً در 146زندانی که او می توانست انجام دهد اما کمک اندکی. تنها کاری که می توانست انجام دهد این پروتئین تراپی مو بود که به او اطلاع دهد که با وجود اینکه در زندان نپروتئین تراپی مو بود.

و من شعری با عنوان «مارسیله در مقبره‌ها» نوشتم و دوباره امکان چاپ شعرم در روزنامه‌های نیویورک را یافتم! قاضی بالیاژ مو دادگاهی که ما را محاکمه بیبی لایت مو کرد، آقای کوچکی پروتئین تراپی مو بود که به ما اجازه می بالیاژ مو داد بدون محدودیت صحبت کنیم. اتهام علیه ما «رنگ مو استفاده از رفتار تهدید آمیز، توهین آمیز و توهین آمیز» رنگ مو است. شاهدان پلیس پروتئین تراپی مو بودند.

  بلوند پلاتینه اکسترا

که شهادت بالیاژ مو دادند که رفتار من «آقای کامل» پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. با این وجود ما مقصر شناخته کراتینه مو شدیم و سه دلار جریمه کراتینه مو شدیم و از پرداخت جریمه خودداری بیبی لایت مو کردیم و به مقبره ها برگشتیم. روزنامه ها به خاطر «رفتار دلقکانه» من را تکه تکه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما من توانستم خوشحال باشم، زیرا می دیدم که آنها اخبار مربوط به اعتصاب زغال سنگ کلرادو را منتشر می کنند.

که قبلاً آنها را از ستون های خود منع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. به عنوان مثال، “نیویورک ورلد” سرمقاله ای تمسخر آمیز با عنوان “شهادت چای صورتی” منتشر بیبی لایت مو کرد. “هیچ تمایل واقعی برای انجام اصلاحات آنها را تحریک نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بلکه فقط میل بیمارگونه برای بدنامی رنگ مو است.” اما در همان زمان “دنیا” یک خبرنگار ویژه به میدان های زغال سنگ فرستاد و در تمام مدت تظاهرات ما و تا چند هفته پس از آن هر روز از نیم ستون تا یک ستون اخبار مربوط به اعتصاب را منتشر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

دو روز و بخشی از یک سوم را در مقبره گذراندم. هر روز خبرنگاران به دیدن من می آمدند و من مصاحبه می بیبی لایت مو کردم و مقالات ویژه می نوشتم – تمام اخبار مربوط به کلرادو که می توانستم به آنها دست پیدا کنم. و هر روز جمعیتی ده هزار نفری در مقابل بیست و شش برادوی جمع می کراتینه مو شد و راکفلر جوان به خانه خود در کشور فرار می بیبی لایت مو کرد و “رنگ مو استانرنگ مو دارد اویل” برای اولین بار در تاریخ خود بیانیه های عمومی در دفاع از جنایات آن همسرم پس از دستگیری من در تظاهرات شرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

من با دیدن اینکه پلیس دستگیری نبیبی لایت مو کرد، با ذوق و شوق مواجه کراتینه مو شدم 147او و روزنامه ها او را مسخره نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به خاطر زن پروتئین تراپی مو بودنش پروتئین تراپی مو بود؟ نه، چون من پلیس را دیده ام که زنان را کتک می زند و با چماق در حال انجام وظیفه اعتصابی-زنان شاغل لایت و هایلایت مو هستند. من دیده ام که روزنامه ها در مورد زنان کارگر در حال اعتصاب دروغ می گویند.

  مدل رنگ مو بنفش

در جریان این مبارزات انتخاباتی کلرادو، من دیدم که آنها بدترین و بزدلانه ترین تهمت ها را در مورد همسران برخی از اعتصاب کنندگان که به واشنگتن رفته پروتئین تراپی مو بودند تا از رئیس جمهور ویلسون درخورنگ مو است کنند، چاپ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نه، به این دلیل نپروتئین تراپی مو بود که همسرم زن پروتئین تراپی مو بود. به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که او یک “خانم” پروتئین تراپی مو بود. به این دلیل که در پرونده‌های روزنامه‌های نیویورک، بریده‌ای وجود داشت که در آن این واقعیت ثبت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود..

نمونه رنگ مو دخترانه : که پدرش «یکی از ثروتمندترین مردان این بخش پروتئین تراپی مو بود و منافع کلان بانکی را کنترل می‌بیبی لایت مو کرد». لطفاً این شخصیت ها را ببخشید، زیرا آنها برای تز این کتاب ضروری لایت و هایلایت مو هستند – که روزنامه نگاری آمریکایی یک نهاد طبقاتی رنگ مو است که به ثروتمندان خدمت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و فقرا را طرد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این اتفاق می افتد که MCS به طور آشکار و اجتناب ناپذیر همان چیزی رنگ مو است که “خانم” نامیده می نانو کراتین مو شود.

او نه تنها به آن بخش نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بلکه آن را اجرا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را با جزئیات ظریفی که بیشترین اهمیت را رنگ مو دارد، بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او تمام دوران جوانی خود را به عنوان چیزی گذراند که در جنوب به عنوان یک دختر زیبا شناخته می نانو کراتین مو شود. اتفاقاً، البته، به عنوان یک اسنوب کوچک بی خدا. او از آن عبور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما در مواقع اضطراری مانند ماجرای برادوی ما، او به طور طبیعی از هر سلاحی که داشت رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو کرم تیره

او در برابر خبرنگاران نیویورک و اداره پلیس نیویورک از سلاح اسنوبگری رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد – و کار بیبی لایت مو کرد. می بینید که در جنوب، یک «بانو» روانشناسی برده را در کسانی که «فرد اجتماعی» خود می داند، بدیهی می داند. او نه تنها از همه اعضای نژاد رنگین انتظار اطاعت فوری رنگ مو دارد. او در مورد پلیس‌های یونیفورم‌پوش نیز همین احساس را رنگ مو دارد – هرگز به ذهنش نمی‌رسد.

که پلیس را چیزی جز خدمتکار بداند که آماده رنگ مو است چنین رفتاری داشته باکراتینه مو شد. به او اطمینان بالیاژ مو دادم که ممکن رنگ مو است این مورد را در مورد پسران هاسکی سنت پاتریک که بر جمعیت نیویورک ارباب می‌دهند، بیابد. اما MCS پاسخ بالیاژ مو داد که او خواهد دید. دور از من رنگ مو است که بدانم او تا چه حد این کارها را عمدا انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است.

نمونه رنگ مو دخترانه : مشاوره من در این گونه موارد درخورنگ مو است نمی نانو کراتین مو شود و من فقط اجازه دارم نتایج را ببینم. چیزی که در این مورد دیدم – یا بهتر رنگ مو است بگوییم بعداً در مورد آن فهمیدم – این پروتئین تراپی مو بود که MCS با یک ساعت تاخیر در مقابل 26 برادوی، پوشیده از پارچه‌های پهن سفید و نفیس، شنل نظامی و همه چیز، وارد کراتینه مو شد. و با دیدن این لباس، اداره پلیس شهر نیویورک سقوط بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه