↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی پلاتینه کنفی

رنگ موی پلاتینه کنفی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی پلاتینه کنفی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی پلاتینه کنفی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی پلاتینه کنفی : گروهبان ساسردوت خودش را صدا زد.» “اما زخم تو، پیرزن؟” “این گوشهای من رنگ مو است. دو پوسته، یکی کوچولو و یکی بزرگ، پسرم – وقتی می گویید، از بین رفت. همانطور که ممکن رنگ مو است بگویید.

رنگ مو : بدون موفقیت. دو نفر از تیم شکست خوردند! گروهبان با سوگند بزرگ گفت: «این چیزی رنگ مو است که از مردان قرض می‌دهند. کاپیتان وقتی از فقدان باخبر کراتینه مو شد، فحش بالیاژ مو داد و قسم خورد و گفت: “باید آن مردان را داشته باشم.

رنگ موی پلاتینه کنفی

رنگ موی پلاتینه کنفی : بگذار فوراً آنها را پیدا کنند. آلز!” سرجوخه برتراند من و فارفادت را از انباری فراخواند که در آن کاملاً خود را بی حرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم و در حال ترمیم کراتینه مو شدن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم: “شما باید بروید و دنبال ولپات و فولا بگردید.” سریع بلند کراتینه مو شدیم و با لرزی از ناراحتی راه افتادیم. دو رفیق ما تا پنجم برده کراتینه مو شده و به آن شیفت جهنمی برده کراتینه مو شده اند.

چه کسی می داند که آنها کجا لایت و هایلایت مو هستند و ممکن رنگ مو است در حال حاضر چگونه باشند! دوباره از تپه بالا می رویم. دوباره شروع می کنیم، اما در جهت مخالف، سفر از صبح و شب انجام کراتینه مو شده رنگ مو است. اگرچه ما بدون وسایل سنگین خود بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و فقط تفنگ و تجهیزات حمل می کنیم، احساس بیکاری، خواب آلودگی و سفت می کنیم. و کشور غمگین رنگ مو است و آسمان سراسر غبار رنگ مو است.

فرفادت به زودی نفس نفس می زند. او ابتدا کمی صحبت بیبی لایت مو کرد تا اینکه خستگی سکوت را بر او تحمیل بیبی لایت مو کرد. او به اندازه کافی شجاع رنگ مو است، اما ضعیف رنگ مو است، و در تمام زندگی قبل از جنگ، در دفتر تالار شهر، جایی که از روزهای «اولین مراسم مقدس» خود، بین یک اجاق گاز و چند فایل مقوایی کهنه می‌نوشت، به سختی رنگ مو استفاده از آن را یاد گرفت.

  نمونه رنگ مو بنفش

پاها همانطور که از چوب بیرون می آییم، لغزش و دست و پا می زنیم، برای نفوذ به منطقه ترانشه های ارتباطی، دو سایه کم رنگ در جلو مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است. دو سرباز بالا می آیند. برآمدگی بارها و خطوط تیز تفنگ هایشان را می توان دید. شکل دوتایی متحرک مشخص می نانو کراتین مو شود – “این آنها لایت و هایلایت مو هستند!” یکی از سایه‌ها، سر سفید بزرگی رنگ مو دارد.

که همه آن‌ها به هم چسبیده رنگ مو است-“یکی از آنها زخمی رنگ مو است! به سمت ارواح می دویم، پاهایمان صدای غرق کراتینه مو شدن در اسفنج و عقب نشینی چسبناک را می دهد، و کارتریج های تکان خورده ما در کیسه هایشان به صدا در می آیند. آنها ایستاده اند و منتظر ما لایت و هایلایت مو هستند. وقتی از نزدیک بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، “وقتش فرا رسیده رنگ مو است!” ولپات گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “تو زخمی کراتینه مو شدی، پیرزن؟” – “چی؟” او می گوید؛ باندهای منیفولد دور سرش او را ناشنوا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ما باید فریاد بزنیم تا از میان آنها عبور کنیم. پس نزدیک می شویم و فریاد می زنیم. بعد جواب می دهد: این که چیزی نیست، از سوراخی که پنج شنبه گردان 5 ما را گذاشته پروتئین تراپی مو بود می آییم. “تو آنجا مانده ای – از آن زمان؟” فرفادت فریاد می زند که صدای تیز و تقریباً زنانه اش به راحتی از لحافی که از گوش های ولپات محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “البته که ما اونجا موندیم، ای احمق بدبخت!” فولا می گوید. «فکر نمی‌کنی ما بال‌هایی داشتیم که با آن‌ها پرواز کنیم، و حتی کمتر که باید بدون دستور به آن پا می‌بالیاژ مو دادیم؟» هر دوی آنها به خود اجازه بالیاژ مو دادند به حالت نشسته روی زمین بیفتند. سر ولپات – پوشیده از پارچه‌هایی با گره‌ای بزرگ در بالا و همان لکه‌های زرد تیره‌ای که صورتش رنگ مو دارد.

  رنگ مو نقره ای متالیک

رنگ موی پلاتینه کنفی : مانند یک بسته کتانی کثیف به نظر می‌رسد. “پس آنها شما را فراموش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، شیاطین بیچاره؟” “نسبتا!” Fouillade فریاد می زند: “باید بگویم که آنها این کار را آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. چهار روز و چهار شب در یک سوراخ پوسته، با گلوله ها می بارید، سوراخی که مانند یک آبگیر بدبو می بیبی لایت مو کرد.” ولپات می گوید: «درست رنگ مو است. “این یک سوراخ معمولی شنود پست نپروتئین تراپی مو بود.

جایی که فرد مرتباً می‌آید و می‌رود. فقط یک سوراخ پوسته پروتئین تراپی مو بود، مانند هر سوراخ قدیمی دیگر، نه بیشتر و نه کمتر. آنها در روز پنجشنبه به ما گفتند: “خودتان ایستگاه سامبره مو بگیرید. در آنجا و به تیراندازی ادامه دهید، آنها گفتند. روز بعد، یک رابط از گردان 5 آمد و نبش را نشان بالیاژ مو داد: “لعنتی شما آنجا چه کار می کنید؟” – “چرا، ما شلیک می کنیم.

آنها به ما گفتند که آتش، پس ما شلیک می کنیم، من می گویم. اگر آنها به ما گفته اند این کار را انجام دهیم، باید دلیلی در پشت آن وجود داشته باکراتینه مو شد. ما می خواهیم آنها به ما بگویند که کار دیگری انجام دهیم. او می‌گوید: «ساعت 22 رنگ مو است». فویا می‌گوید: «برای ما دو نفر، یک قرص نان و یک سطل شراب پروتئین تراپی مو بود که هجدهم وقتی ما را آنجا کاشتند به ما بالیاژ مو داد.

و یک جعبه کامل فشنگ، پسرم. ما فشنگ‌ها را شلیک بیبی لایت مو کردیم و نوشیدیم. مشروب بخوریم، اما ما عقل داشتیم که چند کارتریج و یک قوز نان نگه داریم، اگرچه شرابی نگه نداشتیم.” ولپات می‌گوید: «اینجا پروتئین تراپی مو بود که اشتباه بیبی لایت مو کردیم، چون دیدیم کار تشنه‌ای پروتئین تراپی مو بود.

  پلاتینه فوق روشن طبیعی

بگو، پسرها، غرغره نمی‌کنید؟» فارفادت پاسخ می دهد: “هنوز نزدیک به نیم پیمانه شراب دارم.” فویلاد با اشاره به ولپات می گوید: «به او بده، چون می بیند که رنگ مو دارد خون از دست می دهد. من فقط تشنه ام». ولپات می‌لرزید و چشم‌های بند‌دار کوچکش از تب در زباله‌های عظیمی که روی شانه‌هایش قرار داشت می‌سوخت.

او در حال نوشیدن می گوید: “این خوب رنگ مو است.” او اضافه بیبی لایت مو کرد: “آه! و بعد هم” با خالی بیبی لایت مو کردن قطره شرابی که ته فنجان فرفادت مانده پروتئین تراپی مو بود – همانطور که ادب می خواهد – اضافه بیبی لایت مو کرد: “دو بوچ گرفتیم. آنها بیرون خزیده پروتئین تراپی مو بودند و در سوراخ های ما افتادند. آنها کورکورانه مانند خال ها به دام فنری افتادند. ما آنها را بستیم. سپس ما را می بینیم.

رنگ موی پلاتینه کنفی : پس از سی و شش ساعت شلیک، دیگر مهمات نخواهیم داشت. بنابراین ما مجله های خود را با آخرین مهمات پر بیبی لایت مو کردیم و منتظر ماندیم. جلوی بسته های بوچه. رابط فراموش بیبی لایت مو کرد به مردمش بگوید که ما آنجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. جایی که شما مثل اینکه در مقر فرماندهی لایت و هایلایت مو هستید، خیالتان راحت رنگ مو است، تقریباً می‌توانستم ببینم که ما آنجا می‌مانیم تا هنگ برگشته باکراتینه مو شد.

پس ما دستور عقب نشینی را گرفتیم – آنها گفتند فوراً. “فورا” شوخی خوبی پروتئین تراپی مو بود، و ما فوراً سوار کراتینه مو شدیم. پاهای بوچها را باز بیبی لایت مو کردیم، آنها را بردیم و به 204 تحویل بالیاژ مو دادیم. و ما اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” “ما حتی در گذر، یک گروهبان را که در یک سوراخ انباشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و جرات بیرون آمدن نداشت، ماهیگیری بیبی لایت مو کردیم. ما به او عامیانه زدیم، و این کمی باعث کراتینه مو شد او از ما تشکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه