نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷

بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷ : و از زیر مشخصاتش با نیم‌چشم به شما می‌گوید: «من یک رنگ مو استاد لایت و هایلایت مو هستم». وقتی خیلی زود بیدار می‌نانو کراتین مو شود تا به مراسم عشای ربانی برود، می‌گوید: “من درد شکم دارم، باید بروم و یک دور بزنم و اشتباه نکنم.” کمی دورتر، پاپا رامور از وطن خود می گوید: “جایی که من زندگی می کنم، فقط یک دهکده رنگ مو است، هیچ تکان بزرگی وجود نرنگ مو دارد.

رنگ مو : و بعد از اینکه حتی گونه‌شان را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که بروند و بگویند: «دوم کاپیتان، من یک اسلحه دارم. تفنگ که کمی درست رنگ مو است. من در آن عمل نیستم. این سیستم D رنگ مو است، شگفتی قدیمی من – یک جاخالی لعنتی کثیف، و مواقعی وجود رنگ مو دارد که از آن خسته می شوم، و موارد دیگر.” و بنابراین، اگرچه تفنگ های آنها همه شبیه به هم لایت و هایلایت مو هستند، اما به اندازه دست خط آنها متفاوت لایت و هایلایت مو هستند.

بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷

بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷ : تفنگ ها قبلاً تمیز کراتینه مو شده اند. نگاهی به غلاف بریچ و بسته کراتینه مو شدن پوزه می‌اندازد، اقدامات احتیاطی که خاک سنگر را ضروری می‌سازد. اینکه چگونه هر تفنگ را می توان به راحتی تشخیص بالیاژ مو داد بحث کراتینه مو شده رنگ مو است. “من در فلاخن چند سوراخ ایجاد بیبی لایت مو کرده ام. ببینید، من لبه را بریده ام.” “من یک چکمه را دور بالای بند پیچانده ام.

و به این ترتیب، می توانم آن را با لمس و همچنین دیدن تشخیص دهم.” من از یک دکمه مکانیکی رنگ مو استفاده می‌کنم. اشتباهی در این مورد نیست. در تاریکی می‌توانم آن را بی‌درنگ پیدا کنم و بگویم، این تیرانداز من رنگ مو است. در حالی که دوستان در حال تمیز بیبی لایت مو کردن مال خود لایت و هایلایت مو هستند، و سپس با شیطنت سریع مشتی آرام روی تفنگی که تمیز کراتینه مو شده رنگ مو است می‌زنند.

مارترو به من می‌گوید: «این کنجکاو و خنده‌دار رنگ مو است، ما فردا به سنگر می‌رویم، و هنوز کسی مست نیست، و این‌طور تمایل نرنگ مو دارد. آه، نمی‌گویم. اما چیزی که آن دو آنجا نه کمی تازه و نه کمی برجسته لایت و هایلایت مو هستند، بدون اینکه کاملاً نابینا باشند، تا حدودی مشروب لایت و هایلایت مو هستند، به‌عنوان مثال… “این پوترون و پولپات، از تیم برویر رنگ مو است.” دراز کشیده اند و با صدای آلایت و هایلایت مو هسته صحبت می کنند.

  رنگ مو بدون دکلره

می‌توانیم بینی گرد یک نفر را تشخیص دهیم که به یک اندازه با دهانش، نزدیک به شمع و با دستش، که انگشت بلند کراتینه مو شده اش نشانه‌های توضیحی کمی رنگ مو دارد، مشخص می‌نانو کراتین مو شود و با وفاداری سایه‌ای که می‌افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دنبال می‌نانو کراتین مو شود. پوترون می‌گوید: «من می‌دانم چگونه آتش روشن کنم، اما نمی‌دانم چگونه آتش را پس از خاموش کراتینه مو شدن دوباره روشن کنم». “الاغ!” Poilpot می‌گوید: “اگر می‌دانید چگونه آن را روشن کنید.

می‌دانید چگونه آن را دوباره روشن کنید، زیرا اگر آن را روشن کنید، به این دلیل رنگ مو است که خاموش کراتینه مو شده رنگ مو است، و ممکن رنگ مو است بگویید که وقتی آن را روشن می‌کنید، دوباره آن را روشن می‌کنید.” “این همه پوسیدگی رنگ مو است. من ریاضی نیستم، و به جهنم با چرندیاتی که شما صحبت می کنید. من به شما می گویم و دوباره به شما می گویم که وقتی قرار رنگ مو است آتش روشن نانو کراتین مو شود.

من آنجا لایت و هایلایت مو هستم، اما برای روشن بیبی لایت مو کردن دوباره آن وقتی که از بین رفت. بیرون، من خوب نیستم. من نمی توانم واضح تر از این صحبت کنم.” پاسخ اصرار پویل‌پات را متوجه نمی‌شوم، اما پویترون می‌گوید: «اما ای ناقل لعنتی، مگر سی بار به تو نگفتم که نمی‌توانم؟ به هر حال باید سر خوک داشته باشی!» مارترو به من اعتماد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، “به اندازه کافی در مورد آن شنیده ام.” واضح رنگ مو است.

بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷ : که او همین الان خیلی زود صحبت بیبی لایت مو کرد. نوعی تب، برانگیخته کراتینه مو شده توسط لیسه‌های خداحافظی، در حفره‌ی رقت‌بار کاهی حاکم رنگ مو است، جایی که قبیله ما – برخی ررنگ مو است و مردد، برخی دیگر زانو زده و چکش می‌زنند – آذوقه‌ها، لباس‌ها و ابزارهای خود را اصلاح می‌کنند، روی هم می‌چینند، و زیر و رو می‌کنند. یک غرغر لفظی وجود رنگ مو دارد، شورشی از اشاره.

از درخشش‌های دودی، چهره‌های سرخابی با تسکین شروع می‌شوند و دست‌های تیره مانند عروسک‌های خیمه شب بازی در سایه‌ها حرکت می‌کنند. در انباری که در کنار انباری ما قرار رنگ مو دارد، و تنها با دیواری به قد یک مرد از آن جدا می نانو کراتین مو شود، فریادهای هولناکی بلند می نانو کراتین مو شود. دو مرد در آنجا با خشونت و عصبانیت کراتینه مو شدید بر روی یکدیگر افتاده اند.

  انواع رنگ مو انسان

هوا با خشن ترین عباراتی که گوش انسان می شنود پر جنب و جوش رنگ مو است. اما یکی از مخالفان، غریبه ای از جوخه دیگر، توسط مستاجران بیرون می نانو کراتین مو شود و جریان نفرین از سوی دیگری ضعیف تر می نانو کراتین مو شود و منقضی می نانو کراتین مو شود. مارترو با غرور خاصی می‌گوید: «همان‌طور که ما، آنها خودشان را نگه می‌تمام دکلره مو دارند!» درست رنگ مو است. به لطف برتراند.

نفرت از مستی، از سم مهلکی که با انبوهی از مردم قمار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تسخیر کراتینه مو شده رنگ مو است، تیم ما یکی از کمترین آزار و اذیت شراب و براندی رنگ مو است. آنها در اطراف فریاد می زنند و آواز می خوانند و صحبت می کنند. و بی‌پایان می‌خندند، زیرا در مکانیسم انسان خنده صدای چرخ‌هایی رنگ مو است که کار می‌کنند، صدای اعمالی رنگ مو است که انجام می‌نانو کراتین مو شود.

سعی می‌نانو کراتین مو شود چهره‌های خاصی را درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که با تسکین تحریک‌آمیز در میان این جنگل‌خانه سایه‌ها، این پرندگان بازتاب‌ها ظاهر می‌شوند. اما آدم نمی تواند. آنها قابل مشاهده لایت و هایلایت مو هستند، اما شما نمی توانید چیزی را در عمق آنها ببینید. برتراند می گوید: «دوستان ساعت ده صبح رنگ مو است. “فردا کوهان شتر را تمام می کنیم.

زمان نزدیک کراتینه مو شدن رنگ مو است.” سپس هر کدام به آرامی بازنشسته می شوند تا رنگ مو استراحت کنند، اما هق هق بیبی لایت مو کردن به سختی متوقف می نانو کراتین مو شود. انسان زمانی که هیچ اجباری برای عجله نداشته باکراتینه مو شد، همه چیز را به راحتی انجام می دهد. مردها به این طرف و آن طرف می‌روند، هر کدام با چیزی در دست، و من در امتبالیاژ مو داد دیوار سایه عظیم ائودور را تماشا می‌کنم که در حال سر خوردن رنگ مو است.

  رنگ مو پلاتینه دودی بنفش

در حالی که او از جلوی شمعی عبور می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دو کیسه کوچک کافور از انتهای انگشتانش آویزان رنگ مو است. Lamuse در جستجوی موقعیت خوب خود را به اطراف پرتاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به نظر می رسد که او راحت رنگ مو است. امروز، مشخصا، و هر ظرفیتی که داشته باکراتینه مو شد، زیاد خورده رنگ مو است. برخی از ما می خواهیم بخوابیم! مسنیل جوزف از بسترش گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷ : این رنگ مو استغاثه برای لحظه‌ای اثر فروکش‌کننده‌ای رنگ مو دارد، اما نه از خروش صداها جلوگیری می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نه از گذر به این سو و آن سو. پارادیس می‌گوید: «فردا بالا می‌رویم، درست رنگ مو است، و عصر به خط اول خواهیم رفت. اما هیچ‌کس به آن فکر نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما می‌دانیم و بس.» به تدریج هر کدام جایگاه خود را باز یافتند. من خودم را روی نی دراز بیبی لایت مو کرده ام و مارترو خود را در کنار من می پیچد.

حجم عظیمی را وارد کنید و زحمت زیادی بکشید تا سر و صدا نکنید. این گروهبان بیمارستان صحرایی، یک برادر ماریست، یک آدم ساده ریش بزرگ در عینک رنگ مو است. هنگامی که او کت بزرگ خود را درآورده و در ژاکت خود ظاهر می نانو کراتین مو شود، متوجه می شوید که او از نشان بالیاژ مو دادن پاهای خود احساس ناراحتی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما می بینیم که با احتیاط عجله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

این شبح یک اسب آبی ریشو. دم می زند، آه می ککراتینه مو شد و غر می زند. مارترو با تکان بالیاژ مو دادن سر به او اشاره می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به من می‌گوید: “به او نگاه کن. آن بچه‌ها همیشه باید در حال صحبت بیبی لایت مو کردن لایت و هایلایت مو هستند. وقتی از او می‌پرسیم که در زندگی مدنی چه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او نمی‌گوید “من لایت و هایلایت مو هستم”. معلم مدرسه، می‌گوید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه