↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل مو پلاتینه

مدل مو پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل مو پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل مو پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل مو پلاتینه : تا وضعیتی از چیزها را در میان پستانداران پیدا کنیم، شبیه شرایطی که اکنون در دماغه امید خوب وجود رنگ مو دارد. آن دوره‌های سوم، که ما می‌توانیم آن‌ها را به میزان شگفت‌انگیزی با حیوانات بزرگ در نظر بگیریم، زیرا بقایای اعصار بسیاری را در نقاط خاصی انباشته می‌یابیم، به سختی می‌توانستند چهارپاهای بزرگ‌تر از آفریقای جنوبی در حال حاضر داشته باشند.

رنگ مو : در فاصله کمی بیش از یک ساعت راهپیمایی از محل اردوگاه آنها در شب قبل، حزب او در واقع در یک نقطه هشت اسب آبی را کشت و تعبالیاژ مو داد زیادی را دید. در همین رودخانه کروکودیل ها نیز وجود داشت. البته دیدن این همه حیوانات بزرگ که در کنار هم جمع کراتینه مو شده اند یک مورد کاملاً خارق العاده پروتئین تراپی مو بود، اما به وضوح ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آنها باید در تعبالیاژ مو داد زیادی وجود داشته باشند.

مدل مو پلاتینه

مدل مو پلاتینه : او به من اطلاع می دهد که در لات. ساعت 24، در راهپیمایی یک روزه با واگن های گاو نر، بدون سرگردانی به فاصله زیاد از هر دو طرف، بین صد و صد و پنجاه کرگدن را دید که متعلق به سه گونه پروتئین تراپی مو بود: در همان روز چندین گله را دید. زرافه، مجموعا نزدیک به صد. و اینکه اگرچه هیچ فیلی مشاهده نکراتینه مو شد، اما در این منطقه یافت می شوند.

دکتر اسمیت کشوری را که در آن روز سپری بیبی لایت مو کرد، اینگونه توصیف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «لایت و هایلایت مو هستی پوشیده از علفزار و بوته هایی به ارتفاع حدود چهار فوت و باز هم نازک تر از درختان میموزا.» مانع از حرکت واگن ها در یک خط تقریباً مستقیم نکراتینه مو شد. [5] منظور من از این کار حذف کل مقداری رنگ مو است که ممکن رنگ مو است به طور متوالی در طی یک دوره معین تولید و مصرف کراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

  رنگ مو مش سبز

در کنار این حیوانات بزرگ، هرکسی که کمترین آشنایی با تاریخ طبیعی دماغه داشته باکراتینه مو شد، گله‌های بز کوهی را خوانده رنگ مو است که تنها با گله‌های پرندگان مهاجر قابل مقایسه رنگ مو است. تعبالیاژ مو داد شیر، پلنگ و کفتار، و انبوه پرندگان شکاری، به وضوح از فراوانی چهارپاهای کوچکتر سخن می گوید: یک روز عصر، هفت شیر ​​در همان زمان به دور اردوگاه دکتر اسمیت می چرخیدند.

همانطور که این طبیعت شناس توانا به من گفت، کشتار هر روز در آفریقای جنوبی باید واقعاً وحشتناک باکراتینه مو شد! من اعتراف می کنم که واقعاً تعجب آور رنگ مو است که چگونه چنین تعبالیاژ مو دادی از حیوانات می توانند در کشوری که غذای کمی تولید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند حمایت پیدا کنند. بدون شک چهارپاهای بزرگتر در جست و جوی آن در مناطق وسیعی پرسه می زنند. و غذای آنها عمدتاً از چوب زیرین تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است.

مدل مو پلاتینه : که احتمالاً حاوی مقدار زیادی مواد مغذی در حجم کمی رنگ مو است. دکتر اسمیت همچنین به من اطلاع بالیاژ مو داد که پوشش گیاهی رکراتینه مو شد سریعی رنگ مو دارد. به محض اینکه یک قطعه مصرف نانو کراتین مو شود، جای آن توسط یک انبار تازه تامین می نانو کراتین مو شود. با این حال، تردیدی وجود نرنگ مو دارد که نظرات ما در مورد احترام به مقدار ظاهری غذای لازم برای حمایت از چهارپاهای بزرگ بسیار مبالغه آمیز رنگ مو است.

باید به خاطر داشت که شتر، حیوانی با حجم کم، همیشه به عنوان یک حیوان در نظر گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. نشان کویر این باور که در جاهایی که چهارپاهای بزرگ وجود تمام دکلره مو دارند، پوشش گیاهی لزوماً باید سرسبز باکراتینه مو شد، قابل توجه تر رنگ مو است، زیرا برعکس این موضوع دور از واقعیت رنگ مو است. آقای بورچل به من مشاهده بیبی لایت مو کرد.

  مد رنگ مو بلوند

که هنگام ورود به برزیل، هیچ چیز به اندازه شکوه و عظمت پوشش گیاهی آمریکای جنوبی در تضاد با پوشش گیاهی آفریقای جنوبی، همراه با نپروتئین تراپی مو بود همه چهارپاهای بزرگ، او را تحت تأثیر قرار نبالیاژ مو داد. او در سفرهای خود [6] پیشنهاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که مقایسه وزن مربوطه (اگر بالیاژ مو داده های کافی وجود داشته باکراتینه مو شد) تعبالیاژ مو داد مساوی از بزرگترین چهارپاهای گیاهخوار هر کشور بسیار کنجکاو خواهد پروتئین تراپی مو بود.

اگر یک طرف را بگیریم، فیل، [7] اسب آبی، زرافه، کافر، elan، مطمئناً سه و احتمالاً پنج گونه کرگدن. و از طرف آمریکایی دو تاپیر، گواناکو، سه گوزن، ویکونا، پکاری، کاپیبارا (پس از آن باید از بین میمون ها برای تکمیل تعبالیاژ مو داد انتخاب کنیم) و سپس این دو گروه را در کنار یکدیگر قرار دهیم، کار آسانی نیست. برای باردار کراتینه مو شدن رتبه های نامتناسب تر از نظر اندازه.

پس از حقایق فوق، ما مجبوریم برخلاف احتمال پیشین نتیجه بگیریم [8] که در بین پستانداران هیچ رابطه نزدیکی بین بخش عمده گونه ها و کمیت پوشش گیاهی کشورهایی که در آنها زندگی می کنند وجود نرنگ مو دارد کشته کراتینه مو شد (که تا حدی وزن داشت) پنج تن و نیم تخمین زده کراتینه مو شد. این بازیگر زن فیل، همانطور که به من اطلاع بالیاژ مو دادند، یک تن وزن کمتری داشت.

به طوری که می توانیم پنج را به عنوان میانگین یک فیل کامل در نظر بگیریم. در باغ سوری به من گفتند که یک اسب آبی که به انگلستان فرستاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود سه تن و نیم تخمین زده کراتینه مو شده رنگ مو است. ما آن را سه می نامیم. از این محل می توانیم به هر یک از پنج کرگدن سه تن و نیم بدهیم.

  رنگ مو فندقی ترکیبی

شاید یک تن برای زرافه، و نیمی برای کافه باس و همچنین به الن (یک گاو بزرگ از 1200 تا 1500 پوند وزن رنگ مو دارد). این به طور متوسط ​​(از برآوردهای بالا) 2.7 تن برای ده حیوان بزرگ گیاهخوار آفریقای جنوبی رنگ مو است. در آمریکای جنوبی، با در نظر گرفتن 1200 پوند برای دو تاپیر با هم، 550 پوند برای گواناکو و ویکونا، 500 پوند برای سه گوزن، 300 پوند برای کاپیبارا، پکاری و یک میمون، به طور متوسط ​​250 پوند خواهیم داشت.

مدل مو پلاتینه : که به نظر من اغراق آمیز رنگ مو است. نتیجه. بنابراین این نسبت برای ده حیوان بزرگ از دو قاره 6048 به 250 یا 24 به 1 خواهد پروتئین تراپی مو بود. [8] اگر کشف اسکلت یک نهنگ گرینلند را در حالت فسیلی فرض کنیم، که حتی یک حیوان ستوس وجود نرنگ مو دارد، کدام طبیعت دان می توانست حدس بزند که احتمال وجود لاشه ای به این غول پیکر وجود داشته باکراتینه مو شد.

سخت پوستان و نرم تنان کوچکی که در دریاهای یخ زده منتهی الیه شمال زندگی می کنند؟ با توجه به تعبالیاژ مو داد چهارپاهای بزرگ، مطمئناً هیچ چهارمی از کره زمین وجود نرنگ مو دارد که با آفریقای جنوبی مقایسه نانو کراتین مو شود. پس از اظهارات مختلفی که بیان کراتینه مو شد، بیابانی پروتئین تراپی مو بودن آن منطقه مورد مناقشه قرار نخواهد گرفت. در تقسیم اروپایی جهان، ما باید به دوران سوم رجوع کنیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه