↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن

رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن : اسب سفید چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و لبخندی پیروزمندانه به اسکمپرو زد و با صدای بلند و اربابی شروع به صدا زدن بیبی لایت مو کرد. “پسر! پسر! پسر!” در حالی که پادشاه او را با تردید و تحسین آمیخته می نگریست، گچ به داماد کوچولوی دست و پا چلفتی که در پاسخ به احضار او دوان دوان آمده پروتئین تراپی مو بود، دستور بالیاژ مو داد.

مو : که شاه چشمانش را بسته پروتئین تراپی مو بود، چون ماتیا خودش را در طاقچه مستقر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تا بخواند، اما او خیلی دور از خواب پروتئین تراپی مو بود. در واقع، ساعت قدیمی بیش از پنج دقیقه نگذشته پروتئین تراپی مو بود، در گوشه ای قبل از اینکه اسکمپرو به طور ناگهانی با رعد و برق برخورد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نگاهی محتاطانه به تاجر ساکت انداخت و با سرعت شروع به سر خوردن به سمت در بیبی لایت مو کرد. بدون هیچ صدایی آن را باز بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن

رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن : و راضی از اینکه اسکمپرو واقعاً خواب رنگ مو است، با عجله شروع به ورق زدن صفحات حجم بزرگی از پینی پنی بیبی لایت مو کرد، اما آن روز صبح به قفسه‌ها بازگشت. به زودی چنان غرق کراتینه مو شد که همه چیز پادشاه را فراموش بیبی لایت مو کرد. و این مایه تاسف پروتئین تراپی مو بود، زیرا اگر زحمت نگاه بیبی لایت مو کردن را می کشید، متوجه می کراتینه مو شد که پادشاه دیگر آنجا نیست . فصل 4 پادشاه و اسب سخنگوش حالا درست رنگ مو است.

به راهرو رفت و به آرامی آن را بست و به سمت محله اسب آرزوی سفید در پشت حیاط رفت. اگرچه معمولاً بی‌تجربه و کسل‌کننده رنگ مو است، اما باید یک ایده درخشان را به اعتبار دهیم. همانطور که گچ توسط زمردهای جادویی به آورده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چرا او نباید ترفند رنگ مو استفاده از آنها را بداند؟ اسکمپرو که از اشتیاق و بی حوصلگی نفس نفس می زد، با حرکت تند در اصطبل را باز بیبی لایت مو کرد و بی پروا وارد دکه گچ کراتینه مو شد.

  رنگ موی استخوانی و صدفی

گچ ناله بیبی لایت مو کرد و یال خود را با خوشحالی پرت بیبی لایت مو کرد. بنا به دلایلی او رنگ مو استاد چاق خود را فوق العاده سرگرم کننده می یافت، و در حالی که میل فوری داشت ماتیاه را زیر پا بگذارد و پسران پایدار را بترساند، فقط تحمل محبت آمیزی برای حاکم کوچک اسکامپاویا داشت. “برای سوار کراتینه مو شدنت اومدی؟” او پرس و جو بیبی لایت مو کرد و با دماغ نرم خود به شاه فشار بالیاژ مو داد. اسکمپرو با احتیاط روی سطل آب واژگون کراتینه مو شده نشسته پروتئین تراپی مو بود.

خس خس بیبی لایت مو کرد: “نه، من اومدم باهات صحبت کنم.” “سریع، هر آنچه در مورد این زمردهای جادویی می دانید به من بگویید.” پادشاه سه گردنبند خود را با انگشت سبابه‌ای که می‌لرزید لمس بیبی لایت مو کرد، با التماس به صورت اسب جدید و قدرتمند خود نگاه بیبی لایت مو کرد. “هومف!” گچ یک لقمه یونجه را روی گونه دیگرش جابه جا بیبی لایت مو کرد. “خب، در مورد آن، یا بهتر رنگ مو است بگوییم آنها، تمام چیزی که من می دانم.

رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن : چیزی نیست. شما فراموش می کنید که من فقط دیروز بعد از ظهر به وجود آمدم.” پادشاه با بی حوصلگی توضیح بالیاژ مو داد: “البته، البته! من کسی پروتئین تراپی مو بودم که برای شما آرزو می بیبی لایت مو کردم.” “آرزو بیبی لایت مو کردی اینجا؟” گچ متفکر، با مراقبه به شکل کمیک روی سطل آب خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “خب، من به سختی می دانم که آیا از شما تشکر کنم یا با هر چهار پا بر روی شما بپرم. حتی بدون هیچ تجربه ای، می توانم ببینم.

  مدل رنگ مو فندقی بدون دکلره

که اینجا جایی برای من نیست.” اسکمپرو آهی کشید و با ناراحتی زانوهایش را بست. “این جا برای من هم نیست. به همین دلیل رنگ مو است که باید در مورد زمردها بدانم. آنها می توانند هر آرزوی ما را برآورده کنند، و اگر فقط می دانستیم چگونه از آنها رنگ مو استفاده کنیم، می توانیم با هم برویم.” “شما فکر می کنید می توانید آن را مدیریت کنید!” گچ را بو بیبی لایت مو کرد که نظر خودش را داشت که وقتی شاه بر پشتش سوار نانو کراتین مو شود.

چه اتفاقی می افتد. “بله، با هم!” اسکمپرو اصرار بیبی لایت مو کرد. او با جدیت التماس بیبی لایت مو کرد: “سعی کنید فکر کنید.” “میگی هیچی نمیدونی، پس از کجا فهمیدی از اوز اومدی و اسمت و اینا؟” “درست رنگ مو است، من چطور؟” گچ یک گوشش را جلو و یک گوشش را به عقب گذاشت و یونجه اش را با یک قلع سریع قورت بالیاژ مو داد. او متفکرانه رنگ مو استدلال بیبی لایت مو کرد: “حتما چیزهای زیادی در ذهن من وجود رنگ مو دارد.

که عملاً هیچ چیز درباره آنها نمی دانم.” “فرض کنید شما دقیقاً به من بگویید چه اتفاقی افتاده و سپس من به شما می گویم که در مورد آن چه فکر می کنم.” بنابراین، اسکمپرو، در حالی که به جلو خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تمام درنگ مو استان بازرگان و گردنبندها را بازگو بیبی لایت مو کرد، اینکه چگونه او و ماتیا به باغ شخصی خود بازنشسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، چگونه در آنجا، با تاجری که زمرد پوشیده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن : اولین آرزویش برآورده کراتینه مو شد. اسکمپرو در حالی که با محبت به اسب سفیدش نگاه می‌بیبی لایت مو کرد، آهی کشید: “و آرزوی عالی هم همین پروتئین تراپی مو بود.” “هرگز فراموش نکن که تو اولین آرزوی من پروتئین تراپی مو بودی، هموطن.” گچ با تمسخر گفت: «به سختی می توانم خودم را فراموش کنم، اما تاج و عصای قدیمی، وقتی به آن باغ افتادم، تاجر سبیل مانندی به سمت دروازه می دوید که زندگی اش به آن بستگی رنگ مو دارد.

  رنگ مو قرمز زیبا

ایستاد چون می‌ترسید از کنار من رد نانو کراتین مو شود و از راه افتادن در آن بوته‌های کاکتوس، شرط می‌بندم او هم مثل تو متحیر پروتئین تراپی مو بود که زمردها آرزوی تو را برآورده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. گچ زیرکانه پیشانی اش را چروک بیبی لایت مو کرد. “فکر نمی‌کنم او بیشتر از ما درباره گردنبندها بداند. اگر می‌دانست، از اول برای شما نمی‌فرستد، و به تمام خورنگ مو استه‌های خودش می‌رسید و در جای دیگر عالی پروتئین تراپی مو بود. ماتیاه کلاهبردار رنگ مو است!

اسب پادشاه را با کراتینه مو شدت تمام بیبی لایت مو کرد، “و به معنای پس گرفتن زمرد رنگ مو است.” “البته! البته! اوه! آه! چرا خودم به این فکر نبیبی لایت مو کردم؟ حالا چه کنیم؟” اسکمپرو زاری بیبی لایت مو کرد و به سرعت از جا پرید و سطل را واژگون بیبی لایت مو کرد، زیرا نظر صریح گچ، سوء ظن خودش را نسبت به تاجر تایید بیبی لایت مو کرد. اسب سفید، نه ناجوانمردانه، توصیه بیبی لایت مو کرد: بنشین. “شاید من جادوگر نباشم، اما کمی عقل دارم.

رنگ مو طبیعی قهوه ای روشن : و حس اسب همان چیزی رنگ مو است که اعلیحضرت بیش از هر چیز دیگری به آن نیاز تمام دکلره مو دارند.” همانطور که اسکمپرو سطل را درست بیبی لایت مو کرد و با مهربانی دوباره نشست، گچ چشمانش را بست و برای مدت طولانی ساکت و بی حرکت ایستاده پروتئین تراپی مو بود، پادشاه فکر می بیبی لایت مو کرد که در خلسه افتاده رنگ مو است. اما درست زمانی که او با عصبانیت روی لبه ناراحت کننده سطل شروع به بی قراری بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه