↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی پیگار

رنگ موی مرواریدی پیگار | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی پیگار را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی پیگار را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی پیگار : فاصله کوتاه دیگری وجود داشت. کریسمس تقریبا فرا رسیده پروتئین تراپی مو بود. و از آنجا که برف هنوز برگزار می نانو کراتین مو شود، و جستجوی سرد، صبح بعد از ظهر Jurgis نیمی از همسر خود را به پست خود حمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تلوتلو با او در تاریکی. تا اینکه بالاخره یک شب به پایان رسید.

رنگ مو : آسیاب کود اضافه کار نمی بیبی لایت مو کرد و جایی برای منتظر ماندن او نپروتئین تراپی مو بود مگر در سالن. هر کدام به سمت تاریکی می‌رفتند و به گوشه‌ای می‌رفتند، جایی که همدیگر را ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یا اگر بقیه قبلاً رفته پروتئین تراپی مو بودند، سوار ماشین می کراتینه مو شدند و مبارزه دردناکی را برای بیدار ماندن شروع می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وقتی به خانه می‌رسیدند، همیشه خسته‌تر از آن پروتئین تراپی مو بودند که غذا بخورند یا لباس‌هایشان را در بیاورند.

رنگ موی مرواریدی پیگار

رنگ موی مرواریدی پیگار : آنها با کفش های خود به رختخواب می خزیدند و مانند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده ها دراز می کشیدند. اگر آنها شکست بخورند، قطعاً از دست خواهند رفت. اگر آنها مقاومت کنند، ممکن رنگ مو است زغال سنگ کافی برای زمستان داشته باشند. یکی دو روز قبل از روز شکرگزاری، طوفان برفی آمد. از بعدازظهر شروع کراتینه مو شد و تا عصر دو اینچ سقوط بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

بنابراین آنها با بار وحشتناک به راه افتادند. هر روز صبح ساعت هفت شروع به کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ظهر شام را می خوردند و بعد تا ده یا یازده شب بدون لقمه غذا کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. می خورنگ مو است برای آنها صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تا آنها را در خانه در شب کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما آنها به این فکر نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

سعی بیبی لایت مو کرد منتظر زنان بماند، اما برای گرم کراتینه مو شدن به سالن رفت و دو نوشیدنی گرفت و بیرون آمد و به خانه فرار بیبی لایت مو کرد تا از دست دیو فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در آنجا دراز کشید تا منتظر آنها بماند و فوراً به خواب رفت. وقتی دوباره چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد در میان یک کابوس پروتئین تراپی مو بود و الزبیتا را دید که او را تکان می دهد و گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در ابتدا او متوجه نکراتینه مو شد که او چه می گوید.

  مدل رنگ مو رنگ مش

رنگ موی مرواریدی پیگار : اونا به خانه نیامده پروتئین تراپی مو بود. پرسید ساعت چند رنگ مو است. صبح پروتئین تراپی مو بود – زمان بیدار کراتینه مو شدن. اونا اون شب خونه نپروتئین تراپی مو بوده پروتئین تراپی مو بود! و سرمای سختی پروتئین تراپی مو بود و یک پای برف روی زمین. Jurgis با شروع نشست. ماریجا از ترس گریه می‌بیبی لایت مو کرد و بچه‌ها به نشانه همدردی گریه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – علاوه بر این رنگ مو استانیسلواس کوچولو، زیرا وحشت برف او را فرا گرفته پروتئین تراپی مو بود.

جورجیس چیزی برای پوشیدن نداشت، جز کفش و کتش، و در نیم دقیقه او از در خارج کراتینه مو شد. اما بعد متوجه کراتینه مو شد که نیازی به عجله نیست و نمی داند کجا باید برود. هنوز نیمه شب تاریک پروتئین تراپی مو بود و دانه های برف غلیظ در حال الک بیبی لایت مو کردن پروتئین تراپی مو بودند – همه چیز آنقدر ساکت پروتئین تراپی مو بود که او می توانست صدای خش خش آنها را هنگام سقوط بشنود.

در چند ثانیه ای که آنجا ایستاد و تردید داشت، سفید پوش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او برای دویدن به سمت حیاط ها حرکت بیبی لایت مو کرد و در مسیر توقف بیبی لایت مو کرد تا از سالن هایی که باز پروتئین تراپی مو بودند پرس و جو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اونا ممکن رنگ مو است در راه غلبه بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. یا در غیر این صورت ممکن رنگ مو است با یک تصادف در ماشین ها مواجه کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. وقتی به محل کار او رسید، از یکی از نگهبانان پرسید.

  روش رنگ كردن مو با مواد طبيعي

تا آنجا که مرد شنیده پروتئین تراپی مو بود هیچ حادثه ای رخ نبالیاژ مو داده رنگ مو است. در دفتر وقت، که از قبل باز پروتئین تراپی مو بود، کارمند به او گفت که چک اونا شب قبل وصول کراتینه مو شده رنگ مو است و نشان می دهد که او کارش را ترک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. پس از آن دیگر کاری برای او باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود جز اینکه منتظر بماند و در برف به جلو و عقب برود و در عین حال از یخ زدن جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از قبل حیاط ها پر از فعالیت پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی مرواریدی پیگار : گاوها در دوردست از ماشین‌ها تخلیه می‌کراتینه مو شدند، و در سرتاسر راه «گوشت‌برها» در تاریکی زحمت می‌کشیدند و گاوهای دویست پوندی را به داخل ماشین‌های یخچال می‌بردند. قبل از اولین رگه‌های روشنایی روز، انبوهی از کارگران آمدند که می‌لرزیدند و سطل‌های شام خود را در حالی که عجله می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تاب می‌بالیاژ مو دادند.

ایستاده خود را در زمان پنجره دفتر، که در آن به تنهایی نور به اندازه کافی برای او وجود رنگ مو دارد برای دیدن در زمان. برف آنقدر سریع بارید که فقط با نگاه دقیق می توانست مطمئن نانو کراتین مو شود که اونا از کنارش رد نکراتینه مو شده رنگ مو است. ساعت هفت رسید، ساعتی که ماشین بسته بندی بزرگ شروع به حرکت بیبی لایت مو کرد. یورگیس باید در محل خود در آسیاب کود می پروتئین تراپی مو بود.

اما درعوض در عذابی از ترس منتظر اونا پروتئین تراپی مو بود. پانزده دقیقه از آن ساعت گذشته پروتئین تراپی مو بود که دید از مه برف شکلی بیرون آمد و با فریاد به سمت آن پرید. او پروتئین تراپی مو بود که به سرعت می دوید. همانطور که او را دید، تلوتلو خورد به جلو، و نیمه در آغوش دراز او افتاد. “مسئله چی پروتئین تراپی مو بوده؟” او با نگرانی گریه بیبی لایت مو کرد. “کجا پروتئین تراپی مو بودی؟” چند ثانیه ای نگذشته پروتئین تراپی مو بود که برای جواب بالیاژ مو دادن به او نفسی تازه بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای

او فریاد زد: “من نتوانستم به خانه برگردم.” “برف – ماشین ها متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.” “اما آن موقع کجا پروتئین تراپی مو بودی؟” او خورنگ مو است. او نفس نفس زد: «من مجبور کراتینه مو شدم با یکی از دوستانم به خانه بروم – با جادویگا.» Jurgis نفس عمیقی کشید. اما بعد متوجه کراتینه مو شد که او هق هق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می لرزد – انگار در یکی از آن بحران های عصبی که از آن می ترسید. “اما قضیه چیه؟” او گریه. “چه اتفاقی افتاده رنگ مو است؟” “اوه، جورگیس، من خیلی ترسیده پروتئین تراپی مو بودم!” او گفت، وحشیانه به او چسبیده پروتئین تراپی مو بود. “من خیلی نگران پروتئین تراپی مو بودم!” آنها نزدیک پنجره ایستگاه زمان پروتئین تراپی مو بودند و مردم به آنها خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

او را دور. “منظورت چیست؟” او با تعجب پرسید. “من می ترسیدم – فقط می ترسیدم!” اونا گریه بیبی لایت مو کرد. «می‌دانستم که نمی‌دانی من کجا لایت و هایلایت مو هستم، و نمی‌دانستم چه کاری می‌توانی انجام دهی. سعی بیبی لایت مو کردم برسم خونه ولی خیلی خسته پروتئین تراپی مو بودم. آه، جورگیس، جورگیس!» از بازگرداندن او به قدری خوشحال پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست به هیچ چیز واضحی فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ موی مرواریدی پیگار : برای او عجیب به نظر نمی رسید که او اینقدر ناراحت باکراتینه مو شد. همه ترس ها و اعتراضات نامنسجم او اهمیتی نداشت زیرا او را پشت سر گذاشته پروتئین تراپی مو بود. او به او اجازه بالیاژ مو داد تا اشک هایش را از بین ببرد. و سپس، چون ساعت نزدیک به هشت پروتئین تراپی مو بود و اگر تأخیر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، یک ساعت دیگر را از دست می‌بالیاژ مو دادند، او را با چهره‌ی سفید و وحشتناکش و چشمان جن زده‌اش از وحشت، جلوی درب خانه رها بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه