↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای

مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای : پس از اینکه دیروز از تو جدا کراتینه مو شدم، با یارانم شراب نوشیدم، و تاثر لذت هنوز در دلم باقی رنگ مو است. “شراب روح را شاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چشم را از لذت غلت می دهد، تاریک ترین حالت را روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : او گوستاهم برادر توس را با خود برد و در نیمه شب گمان بیبی لایت مو کرد که به خیمه برزو آمده رنگ مو است، اما معلوم کراتینه مو شد که این غرفه افراسیاب رنگ مو است که بر تخت او نشسته پروتئین تراپی مو بود و برزو در دست ررنگ مو است او پروتئین تراپی مو بود. پیران ویسا در سمت چپ او، و توس و فریبورز در زنجیر جلوی آنها ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. پادشاه به جنگجویان اسیر گفت: فردا هر دو شما را همانگونه که من سایاووش را کشتم کشته خواهید کراتینه مو شد.

مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای

مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای : جنگجویان نیروی ایرانی گریختند و توس و فریبرز را در میدان تنها گذاشتند، جایی که فاتح با آنها روبرو کراتینه مو شد، اسیر کراتینه مو شد و مقید کراتینه مو شد و به فرماندهی هومان سپرده کراتینه مو شد. مژده نتیجه این درگیری را افراسیاب با شادی و غم و اندوه و بهت از سوی کی خسرو دریافت بیبی لایت مو کرد. و اینک اورژانس از طرف پارسی، کمک رستم را خورنگ مو است که خشم او برانگیخته کراتینه مو شد و تصمیم گرفت انتقام اهانتی را که بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بگیرد.

سپس بازنشسته کراتینه مو شد. در همین حال رستم به شکرانه بهشت ​​که دوستانش هنوز زنده پروتئین تراپی مو بودند برگشت و از گوستاهم خورنگ مو است تا با احتیاط دنبالش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مدتی منتظر فرصت مناسب ماند تا اینکه نگهبان از گاردش خارج کراتینه مو شد و پس از کشتن او، او و گوستاهم بلند کراتینه مو شدند و آن دو را منتقل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زندانیان به فاصله کوتاهی رفتند و زنجیر خود را از بین بردند و سپس به کای خسرو بردند.

  رنگ موی دخترانه رنگی

هنگامی که افراسیاب از خواب برخرنگ مو است، جنگجویان خود را در گفتگوی صمیمانه یافت و به او گفتند که پهلوانی از ایران آمده و نگهبان را کشته و اسیران را برده رنگ مو است. پیران فریاد زد: “پس مطمئناً آن قهرمان رستم رنگ مو است و نه دیگری.” افراسیاب از این اطلاعات از خشم و ناراحتی به خود پیچید و با فرستادن به دنبال بارزو، لشکر خود را برای حمله به دشمن و به چالش کشیدن رستم به نبرد مجرد فرستاد.

رستم با سپاهیان ایرانی پروتئین تراپی مو بود و در جواب احضار گفت: ای جوان، اگر رستم را می خوانی، اینک من به جای او می آیم تا تو را بر زمین سجده کنم. “آه!” دوباره به بارزو ملحق کراتینه مو شد، “و چرا این تهدید؟ درست رنگ مو است که من سال‌های حساسی دارم، در حالی که تو پیر و باتجربه‌ای. اما اگر تو آتش باشی، من آب لایت و هایلایت مو هستم و می‌توانم شعله‌های تو را خاموش کنم.” با گفتن این سخن، کمان خود را به دست گرفت و تیر را در شکاف آن ثابت بیبی لایت مو کرد و نزاع را آغاز بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای : رستم نیز با تیر و کمان درگیر کراتینه مو شد. و سپس هر کدام به گرزهای خود متوسل کراتینه مو شدند که در اثر ضربات مکرر به زودی به اندازه کمانشان خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و خودشان تقریباً خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. برخورد بعدی آنها با کشتی پروتئین تراپی مو بود و آچارها و چنگ هایی که از یکدیگر دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند وحشتناک پروتئین تراپی مو بود. بارزو که هیچ سودی از این مبارزه پیدا نبیبی لایت مو کرد.

گرز خود را برافراشت و چنان ضربه شگرف بر سر رستم زد که پهلوان گمان بیبی لایت مو کرد کوهی تمام بر سر او افتاده رنگ مو است. یک دستش ناتوان پروتئین تراپی مو بود، اما زخم ناامیدکننده پروتئین تراپی مو بود، رستم نشانی داشت که آثار آن را پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بارزو تعجب بیبی لایت مو کرد که ظاهراً تأثیر کمی بر آنتاگونیست خود گذاشته رنگ مو است. او گفت: “تو یک جنگجوی شگفت‌انگیز و به ظاهر آسیب‌ناپذیر لایت و هایلایت مو هستی.

  رنگ مو موقت برای موهای مشکی

اگر چنین ضربه‌ای به کوهی می‌زدم، هزار تکه می‌کراتینه مو شد، اما هیچ تاثیری بر تو نمی‌گذارد. او با خود ادامه بالیاژ مو داد: “که هرگز باید ضربه ای گیج کننده بر سر خودم دریافت کنم!” رستم که با موفقیت درد زخم خود را پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، با مهارت مشاهده بیبی لایت مو کرد که بهتر رنگ مو است نبرد را در روز بعد به پایان برسانیم، که بارزو به راحتی موافقت بیبی لایت مو کرد و سپس هر دو از هم جدا کراتینه مو شدند.

بارزو به افراسیاب اعلام بیبی لایت مو کرد که نشاط و قدرت فوق‌العاده او بی‌اهمیت پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، زیرا به نظر می‌رسید هم دشمن و هم اسبش از موادی به سختی سنگ چخماق تشکیل کراتینه مو شده‌اند. هر ضربه ای بی تاثیر پروتئین تراپی مو بود. او افزود: «فقط بهشت ​​می‌داند که نتیجه درگیری فردا چه خواهد پروتئین تراپی مو بود». از سوی دیگر رستم بازوی بریده خود را به خسرو نشان بالیاژ مو داد و گفت: “من از دست او فرار بیبی لایت مو کرده ام.

اما دیگر کیست که او را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مبارزه را تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ فرامرز، پسرم، نمی تواند به قول من با بارزو عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا افسوس که او در هندوستان می جنگد. اما اجازه دهید او را به اینجا صدا بزنم و در این میان به بهانه ای نامزدی را به تعویق بیندازم.” پادشاه در اندوه و مصیبت فراوان خروج او را تأیید بیبی لایت مو کرد و سپس به رزمندگانش گفت: فردا خودم با این برزو خواهم جنگید.

مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای : اما گودرز به آن رضایت نبالیاژ مو داد و گفت: “تا زمانی که ما زنده ایم، شاه نباید در معرض چنین خطری قرار گیرد. گیو و بیزون و سایر سرداران ابتدا باید متوالی با دشمن روبرو شوند.” هنگامی که رستم به خیمه خود رسید، به برادرش زواره گفت که بستری آماده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بتواند برای درمان زخم خود از سیمورغ به سیستان برود.

  رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره

درد و غم او را تمام شب بیدار نگه داشت و بی وقفه با درگاه حق تعالی دعا می بیبی لایت مو کرد. صبح زود، زوآرا اطلاعاتی از رنگ مو استقبال فرامورز برای او به ارمغان آورد که قلب او را شاد بیبی لایت مو کرد. و چون جوان در سفر طولانی خود دچار خستگی کراتینه مو شدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، رستم از او خورنگ مو است که اندکی آرام بگیرد و خود نیز که از اضطراب رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

در خوابی آرام به دنبال آسایش پروتئین تراپی مو بود. چند ساعت بعد دوباره هر دو لشکر آماده کراتینه مو شدند و بارزو مانند یک فیل دیوانه، پر از اعتماد به نفس و غرور، به جلو رفت تا نبرد را از سر بگیرد. در حالی که رستم به فرامورز دستور می بالیاژ مو داد که چگونه رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او او را به زره پوشاند، اسلحه‌های خود را به او بالیاژ مو داد، و او را بر راکوش سوار بیبی لایت مو کرد و به او گفت که خود را به عنوان جنگجوی که روز قبل با او درگیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به بارزو معرفی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ موی قهوه ای نسکافه ای : بر این اساس، فرامورز با پوشیدن پست پدرش وارد فضای میانی کراتینه مو شد، کمان خود را بالا آورد، آماده خم کراتینه مو شد و تیری به سمت بارزو پرتاب بیبی لایت مو کرد و فریاد زد: “اینک دشمن تو! بارزو پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا این شادی و جریان عظیم ارواح؟ آیا تو نسبت به زندگی خود بی پروا لایت و هایلایت مو هستی؟” فرامورز گفت: “در چشم جنگجویان، میدان جنگ عمارت لذت رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه