↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰

رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰ : این تنها کاری پروتئین تراپی مو بود که تتا الزبیتا بیچاره می توانست انجام دهد تا از آن جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ترکیدن در اشک جوکوباس از او پرسیده پروتئین تراپی مو بود که آیا می‌خواهد امضا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او دوبار از او پرسیده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : کسی که دیده پروتئین تراپی مو بودند در افکارشان تسلط داشت. هر وقت خود را در خانه ای می پنداشتند، به این خانه فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و بنابراین آنها رفتند و به نماینده گفتند که آماده لایت و هایلایت مو هستند تا توافق کنند. آنها می دانستند، به عنوان یک گزاره انتزاعی، که در مسائل تجاری، همه افراد باید دروغگو به حساب آیند. اما آنها نمی‌توانستند تحت تأثیر همه چیزهایی باشند که از نماینده سخنور شنیده پروتئین تراپی مو بودند و کاملاً متقاعد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰

رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰ : و او چه می توانست بگوید؟ او از کجا می دانست که آیا این وکیل ررنگ مو است می گوید – که او در توطئه نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟ و با این حال، چگونه می‌توانست چنین بگوید – چه بهانه‌ای می‌توانست بیاورد؟ چشمان هر کس در اتاق به او پروتئین تراپی مو بود و منتظر تصمیم او پروتئین تراپی مو بود.

که خانه چیزی رنگ مو است که با تأخیر خود در معرض خطر از دست بالیاژ مو دادن آن قرار گرفته‌اند. وقتی او به آنها گفت که هنوز به موقع لایت و هایلایت مو هستند، نفس عمیقی کشیدند. قرار پروتئین تراپی مو بود فردا بیایند و او همه اوراق را آماده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این موضوع از مقالات یکی پروتئین تراپی مو بود که در آن درک کامل نیاز به احتیاط پروتئین تراپی مو بود. با این حال خودش نمی توانست برود.

همه به او می گفتند که نمی تواند تعطیلات بگیرد و ممکن رنگ مو است با درخورنگ مو است کارش را از دست بدهد. بنابراین هیچ کاری نمی‌توان بیبی لایت مو کرد انجام بالیاژ مو داد جز اینکه به زنان اعتماد بیبی لایت مو کرد، با که قول بالیاژ مو داد با آنها برود. یک شب تمام را صرف تحت تاثیر قرار بالیاژ مو دادن آنها بر جدیت این مناسبت بیبی لایت مو کرد – و سپس در نهایت، از مخفیگاه های بی شماری در مورد افراد و در چمدان های آنها، دسته های گرانبها پول بیرون آمد.

  رنگ مو مشکی پر کلاغی با واریاسیون ابی

تا محکم در یک کیسه کوچک انجام نانو کراتین مو شود و دوخته نانو کراتین مو شود. سریع در آستر لباس . صبح زود بیرون آمدند. به آنها دستورات زیادی بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و آنها را در برابر خطرات بسیار هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، که زنان از ترس کاملا رنگ پریده پروتئین تراپی مو بودند، و حتی فروشنده اغذیه فروشی غیرقابل اغتشاش، که خود را به یک تاجر افتخار می بیبی لایت مو کرد، راحت پروتئین تراپی مو بود. کارگزار سند را آماده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و از آنها دعوت بیبی لایت مو کرد که بنشینند و آن را بخوانند.

این کار را ادامه بالیاژ مو داد – یک فرآیند دردناک و پر زحمت، که در طی آن مامور بر روی میز طبل زد. تتا الزبیتا آنقدر خجالت زده پروتئین تراپی مو بود که عرق به صورت مهره ای روی پیشانی او جاری کراتینه مو شد. آیا این خواندن به اندازه ای نپروتئین تراپی مو بود که به صراحت به چهره آقا بگوییم که در صداقت او تردید تمام دکلره مو دارند؟ با این حال، به خواندن و در. و در حال حاضر متوجه کراتینه مو شد که او دلیل خوبی برای این کار رنگ مو دارد. زیرا سوء ظن وحشتناکی در ذهن او آغاز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

با خواندن بیشتر ابروهایش را گره می زد. این اصلاً سند فروش نپروتئین تراپی مو بود، تا آنجا که او می دید – فقط برای اجاره ملک در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! گفتن کلماتی که قبلاً هرگز نشنیده پروتئین تراپی مو بود، با این همه اصطلاحات حقوقی عجیب و غریب سخت پروتئین تراپی مو بود. اما این واضح نپروتئین تراپی مو بود – “طرف اول به این وسیله پیمان می بندد.

  رنگ موی استخوانی روی موی قهوه ای

رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰ : می پذیرد که به طرف مذکور قسمت دوم اجاره دهد!” و سپس دوباره – ” اجاره ماهانه دوازده دلار، برای مدت هشت سال و چهار ماه!” سپس عینک خود را درآورد، و به نماینده نگاه بیبی لایت مو کرد، و یک سوال لکنت زبان بیبی لایت مو کرد. نماینده بسیار مودب پروتئین تراپی مو بود و توضیح بالیاژ مو داد که این فرمول معمول رنگ مو است. که همیشه ترتیب بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که ملک صرفاً اجاره نانو کراتین مو شود. او مدام سعی می بیبی لایت مو کرد در پاراگراف بعدی چیزی را به آنها نشان دهد.

اما نتوانست از کلمه “اجاره” رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – و وقتی او آن را به ترجمه بیبی لایت مو کرد، او نیز به وحشت افتاد. پس از آن، آنها برای نزدیک به نه سال اصلاً صاحب خانه نمی کراتینه مو شدند! مامور با حوصله بی پایان دوباره شروع به توضیح بالیاژ مو داد. اما هیچ توضیحی در حال حاضر انجام نمی نانو کراتین مو شود. الزبیتا آخرین اخطار جدی جورجیس را محکم در ذهن خود تثبیت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود: “اگر مشکلی وجود رنگ مو دارد، پول را به او ندهید، بلکه بروید و یک وکیل سامبره مو بگیرید.” لحظه دردناکی پروتئین تراپی مو بود.

اما او روی صندلی نشست، دستانش مانند مرگ به هم گره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و تلاشی ترسناک انجام بالیاژ مو داد، تمام قدرت هایش را فراخواند، و هدفش را به باد بالیاژ مو داد. جوکوباس سخنان او را ترجمه بیبی لایت مو کرد. او انتظار داشت که مامور به یک شور و شوق پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما او، در کمال تعجب او، همیشه غیرقابل اغتشاش پروتئین تراپی مو بود. او حتی به او پیشنهاد بالیاژ مو داد که برود و برای او وکیل بگیرد.

اما او نپذیرفت. آنها به عمد راهی طولانی رفتند تا مردی را بیابند که متحد نباکراتینه مو شد. پس هرکسی ناراحتی خود را تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بعد از نیم ساعت با یک وکیل وارد کراتینه مو شدند و شنیدند که او با نام کوچکش به نماینده سلام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! آنها احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که همه چیز از دست رفته رنگ مو است. آنها مانند زندانیانی نشسته پروتئین تراپی مو بودند که برای شنیدن حکم اعدامشان احضار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  سالن رنگ مو تهرانسر

دیگر کاری از دستشان بر نمی آمد – به دام افتاده پروتئین تراپی مو بودند! وکیل سند را خواند، و وقتی آن را خواند، به اطلاع بالیاژ مو داد که این سند کاملاً منظم رنگ مو است، که این سند یک سند سفید رنگ مو است که اغلب در این فروش ها رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود. و آیا قیمت طبق توافق پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟ پیرمرد پرسید – سیصد دلار پایین آمد و موجودی آن دوازده دلار در ماه پروتئین تراپی مو بود.

تا اینکه کل هزار و پانصد دلار پرداخت کراتینه مو شد؟ بله درست پروتئین تراپی مو بود و برای فروش فلان خانه پروتئین تراپی مو بود – خانه و زمین و همه چیز؟ بله، و وکیل به او نشان بالیاژ مو داد که این همه کجا نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است. و همه چیز کاملاً منظم پروتئین تراپی مو بود – هیچ ترفندی در مورد آن وجود نداشت؟ آنها مردم فقیری پروتئین تراپی مو بودند و این تنها چیزی پروتئین تراپی مو بود که در دنیا داشتند و اگر مشکلی پیش می آمد خراب می کراتینه مو شدند.

رنگ مو مرواریدی شماره ۱۰ : و بنابراین ادامه بالیاژ مو داد، و پرسش های لرزان یکی پس از دیگری پرسیدن، در حالی که چشمان زنان مردم در عذاب خاموش به او خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها نمی توانستند بفهمند او چه می گوید.

اما می دانستند که سرنوشت آنها به آن بستگی رنگ مو دارد. و زمانی که او در نهایت سؤال بیبی لایت مو کرد تا اینکه دیگر سؤالی وجود نداشت، و زمان آن فرا رسید که تصمیم خود را بگیرند و یا معامله را ببندند یا آن را رد کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه