↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو جدید ترکیبی

مدل رنگ مو جدید ترکیبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو جدید ترکیبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو جدید ترکیبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو جدید ترکیبی : و هیچ یک از آنهایی که در حال رکراتینه مو شد لایت و هایلایت مو هستند هنوز به اندازه کافی برای چیدن پخته نکراتینه مو شده رنگ مو است. من از هر جادوگری خار پوشی که تا به حال در باغ شما رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بزرگتر لایت و هایلایت مو هستم. چرا من را ناپروتئین تراپی مو بود کنید؟” شاهزاده خانم اذعان بیبی لایت مو کرد: “درست رنگ مو است که ما به یک جادوگر نیاز داریم.” بگذار ما هنرهای تو و جادوهایی را که می توانی انجام دهی ببینیم.

رنگ مو : سرش را با آهی بلند بیبی لایت مو کرد. او گفت: “من سعی بیبی لایت مو کردم تا زمانی که فرصت داشتم زیاد غذا بخورم، زیرا احتمالاً بین وعده های غذایی در این کشور عجیب فاصله زیادی وجود رنگ مو دارد. اما اکنون هر زمانی که بخواهید آماده لایت و هایلایت مو هستم که بروم. ” بنابراین، پس از اینکه جادوگر خوک‌ها را در جیب داخلی‌اش گذاشت، جایی که آن‌ها در آغوش گرفتند و به خواب رفتند.

مدل رنگ مو جدید ترکیبی

مدل رنگ مو جدید ترکیبی : رفت و به سراغ کالسکه رفت و آنها را آورد. یورکا بینی خود را به چنین غذایی چسباند، اما[صفحه 74]خوکچه های ریز با دیدن ترقه ها با خوشحالی جیغ می کشیدند و آنها را با صدای بلند می خوردند. جادوگر پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: حالا اجازه دهید به شهر برگردیم. “یعنی اگر جیم به اندازه کافی از چمن صورتی خورده باکراتینه مو شد.” اسب تاکسی که در نزدیکی مشغول گشت و گذار پروتئین تراپی مو بود.

هر سه به داخل کالسکه رفتند و جیم به شهر بازگشت. “کجا بمونیم؟” از دختر پرسید. جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “فکر می کنم خانه جادوگر را تصاحب خواهم بیبی لایت مو کرد.” “زیرا شاهزاده در حضور مردمش گفت که من را تا زمانی که جادوگر دیگری انتخاب کنند نگه می رنگ مو دارد و شاهزاده خانم جدید نمی داند که ما به آنجا تعلق داریم.” آنها با این طرح موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وقتی به میدان بزرگ رسیدند.

  رنگ موی مش استخوانی با زمینه مشکی

جیم کالسکه را به در بزرگ سالن گنبدی کشید. دوروتی در حالی که خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گفت: «به نظر خیلی شبیه به خانه نیست[صفحه 75]اطراف در اتاق برهنه “اما به هر حال این مکانی برای ماندن رنگ مو است.” “آن سوراخ ها چیست؟” پسر را جویا کراتینه مو شد و به چند روزنه که نزدیک بالای گنبد ظاهر می کراتینه مو شد اشاره بیبی لایت مو کرد. دوروتی گفت: «آنها شبیه درها لایت و هایلایت مو هستند. “فقط پله ای برای رفتن به آنها وجود نرنگ مو دارد.” جادوگر گفت: “فراموش می کنی.

که پله ها غیر ضروری لایت و هایلایت مو هستند.” “اجازه دهید بالا برویم و ببینیم درها به کجا منتهی می شوند.” با این کار او شروع به راه رفتن در هوا به سمت دهانه های بلند بیبی لایت مو کرد و دوروتی و زیب او را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این همان صعودی پروتئین تراپی مو بود که یک فرد هنگام راه رفتن از تپه تجربه می‌بیبی لایت مو کرد، و وقتی به ردیف دهانه‌ها رسیدند، تقریباً نفسشان بند آمد، که تصور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

درهایی لایت و هایلایت مو هستند که به سالن‌های قسمت بالای خانه منتهی می‌شوند. به دنبال این تالارها، اتاق‌های کوچک زیادی را کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که از آن‌ها باز می‌کراتینه مو شد و برخی با نیمکت‌های شیشه‌ای، میز و صندلی مبله کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. اما اصلا تخت نپروتئین تراپی مو بود. دختر گفت: “من نمی دانم که آیا این افراد هرگز نمی خوابند.” زیب پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، به نظر می رسد که در این کشور اصلاً شبی وجود نرنگ مو دارد.” “آن خورشیدهای رنگی دقیقاً در همان جایی لایت و هایلایت مو هستند.

که در زمان آمدن ما پروتئین تراپی مو بودند و اگر غروب نباکراتینه مو شد، شبی هم وجود نخواهد داشت.” جادوگر موافقت بیبی لایت مو کرد: «بسیار درست رنگ مو است. “اما خیلی وقت رنگ مو است که دیگر نخوابیده ام و خسته لایت و هایلایت مو هستم. بنابراین فکر می کنم باید بخوابم.[صفحه 76]روی یکی از این نیمکت های سخت شیشه ای دراز بکش و چرت بزن.» دوروتی گفت: “من هم همین کار را می کنم.” و اتاق کوچکی را در انتهای سالن انتخاب بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو کرم استخوانی تیره

مدل رنگ مو جدید ترکیبی : زب دوباره پایین رفت تا جیم را از بند بیرون بیاورد، جیم، وقتی خودش را آزاد یافت، چند بار غلت زد و سپس خوابید، در حالی که یورکا به راحتی در کنار بدن بزرگ و رنگ مو استخوانی اش لانه می بیبی لایت مو کرد. سپس پسر به یکی از اتاق های بالا بازگشت و با وجود سختی نیمکت شیشه ای به زودی در خواب فرو رفت. [صفحه 77] فصل 6. فهرستمانگابوها خطرناک لایت و هایلایت مو هستند.

جادوگر از خواب بیدار کراتینه مو شد که شش خورشید رنگی بر سرزمین منگابوها می تابد، درست همانطور که از زمان ورود او انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. مرد کوچولو که خواب خوبی داشت، احساس آرامش و شادابی بیبی لایت مو کرد، و با نگاهی به پارتیشن شیشه ای اتاق، زیب را دید که روی نیمکتش نشسته و خمیازه می ککراتینه مو شد. پس جادوگر نزد او رفت.

او گفت: «زب، بادکنک من دیگر در این کشور غریب کاربرد نرنگ مو دارد، بنابراین می‌توانم آن را در میدانی که سقوط بیبی لایت مو کرده رنگ مو است رها کنم. اما در ماشین سبد چیزهایی وجود رنگ مو دارد که دوست دارم با خودم نگه دارم. کاش می رفتی و کیف من، دو فانوس و یک قوطی روغن نفت سفید که زیر صندلی رنگ مو است بیاوری. چیز دیگری برایم مهم نیست.”[صفحه 78] پس پسر با کمال میل به انجام کار پرداخت و زمانی که او برگشت، دوروتی بیدار پروتئین تراپی مو بود.

سپس هر سه با هم مشورت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا تصمیم بگیرند که در مرحله بعد چه کاری انجام دهند، اما هیچ راهی برای بهپروتئین تراپی مو بود وضعیت خود فکر نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دختر کوچولو گفت: “من از این مردم سبزی خوردن خوشم نمی آید.” آنها با وجود زیبایی که تمام دکلره مو دارند مانند کلم ها سرد و شل لایت و هایلایت مو هستند. جادوگر گفت: “من با شما موافقم. دلیلش این رنگ مو است که خون گرمی در آنها وجود نرنگ مو دارد.” پسر گفت: “و آنها قلب نتمام دکلره مو دارند.

  رنگ موی مش با زمینه تیره

مدل رنگ مو جدید ترکیبی : بنابراین آنها نمی توانند کسی را دوست داشته باشند، حتی خودشان.” دوروتی متفکرانه ادامه بالیاژ مو داد: «پرنسس دوست داشتنی رنگ مو است. “اما من زیاد برای او اهمیتی نمی‌دهم. اگر جای دیگری برای رفتن وجود داشت، دوست دارم به آنجا بروم.” اما آیا جای دیگری وجود رنگ مو دارد ؟ جادوگر پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: “نمی دانم.” درست در همان لحظه صدای بلند جیم تاکسی اسب را شنیدند که آنها را صدا می بیبی لایت مو کرد.

و به سمت درگاه منتهی به گنبد رفتند، دیدند شاهزاده خانم و انبوهی از مردمش وارد خانه جادو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. پس به رنگ مو استقبال آن بانوی نباتی زیبا رفتند که به آنها گفت: “من با مشاورانم در مورد شما مردم گوشت صحبت می بیبی لایت مو کردم و تصمیم گرفتیم که شما متعلق به سرزمین منگابوها نیستید و نباید اینجا بمانید.”[صفحه 79] “چطور میتونیم بریم؟” دوروتی پرسید. “اوه، شما نمی توانید بروید، البته، پس باید ناپروتئین تراپی مو بود شوید.” “از چه طریقی؟” از جادوگر پرسید.

شاهزاده خانم گفت: “ما شما سه نفر را به باغ انگورهای دوقلو می اندازیم، آنها به زودی شما را خرد می کنند و بدن شما را می بلعند تا بزرگتر شوند. حیواناتی را که همراه خود دارید به کوه ها می بریم و آنگاه کشور ما از شر تمام بازدیدکنندگان ناخورنگ مو استه خود خلاص خواهد کراتینه مو شد.” جادوگر گفت: “اما تو به یک جادوگر نیاز داری.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه