نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو کرم استخوانی تیره

رنگ مو کرم استخوانی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو کرم استخوانی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو کرم استخوانی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو کرم رنگ مو استخوانی تیره : ما را کاملا سرحال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از آنجایی که ایندا [1] در اینجا بسیار خوب پروتئین تراپی مو بود، و من خاطره دلپذیر، اما نادر، یک شام عالی را دارم، سپاسگزار خواهم پروتئین تراپی مو بود و در حال حاضر آن را به عنوان نوع کلاسش توصیف کنید. این خانه‌ها اغلب بزرگ لایت و هایلایت مو هستند و از پایه‌های قطور قطور، با شاخه‌های در هم تنیده و سپس گچ بری ساخته کراتینه مو شده‌اند.

رنگ مو : آنها به ندرت دارای کف لایت و هایلایت مو هستند و هرگز پنجره های شیشه ای نتمام دکلره مو دارند. اما به طور کلی سقف خوبی تمام دکلره مو دارند. به طور کلی قسمت جلویی باز رنگ مو است و نوعی ایوان را تشکیل می دهد که میز و نیمکت در آن قرار می گیرد. اتاق‌های خواب از هر طرف به هم می‌پیوندند، و در اینجا مسافر ممکن رنگ مو است تا آنجا که می‌تواند راحت روی یک سکوی چوبی که با یک تشک نازک پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است بخوابد.

رنگ مو کرم رنگ مو استخوانی تیره

رنگ مو کرم رنگ مو استخوانی تیره : ایندا در حیاطی ایستاده رنگ مو است، جایی که اسب ها تغذیه می شوند. در اولین ورود، رسم ما این پروتئین تراپی مو بود که زین اسب ها را باز کنیم و ذرت هندی شان را به آنها بدهیم. سپس، با تعظیم کم، از سنهور بخواهد که به ما لطف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چیزی برای خوردن به ما بدهد. پاسخ همیشگی او پروتئین تراپی مو بود: «هر چیزی که شما انتخاب کنید، قربان». برای چند بار اول، بیهوده از پراویدنس تشکر بیبی لایت مو کردم که ما را به سمت یک مرد خوب راهنمایی بیبی لایت مو کرد.

در ادامه گفتگو، پرونده در سطح جهانی اسفناک کراتینه مو شد. “هر ماهی می توانید به ما لطف کنید؟” – “اوه نه، قربان.” – “هر سوپی؟” – “نه، قربان.” آیا گوشت خشکی دارید؟” – “اوه نه، قربان.” اگر خوش شانس پروتئین تراپی مو بودیم، با چند ساعت انتظار، مرغ، برنج و فرینه به دست آوردیم. به ندرت اتفاق افتاد که مجبور کراتینه مو شدیم برای شام خود مرغ را با سنگ بکشیم. وقتی که کاملاً از خستگی و گرسنگی خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم.

  انواع رنگ مو دودی خاکستری

با عصبانیت اشاره بیبی لایت مو کردیم که باید از غذای خود خوشحال باشیم، پاسخ پرشکوه و (هرچند درست) رضایت بخش ترین پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “وقتی آماده کراتینه مو شد آماده خواهد کراتینه مو شد.” اگر جرأت داشتیم بیشتر از این اعتراض کنیم، باید به ما گفته می کراتینه مو شد که به سفر خود ادامه دهیم، زیرا بیش از حد گستاخ پروتئین تراپی مو بودیم. میزبانان در رفتارهای خود بسیار بد و ناپسند لایت و هایلایت مو هستند.

خانه ها و افراد آنها اغلب کثیف رنگ مو است. عدم وجود چنگال، چاقو و قاشق رایج رنگ مو است. و من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که هیچ کلبه یا کلبه ای در انگلستان را نمی توان در حالتی که کاملاً فاقد هرگونه آسایش باکراتینه مو شد یافت. با این حال، در کامپوس نووس، ما به شکلی باشکوه عمل بیبی لایت مو کردیم. خوردن برنج و مرغ، بیسکویت، شراب و ارواح برای شام.

قهوه عصر و ماهی با قهوه برای صبحانه. همه اینها با غذای خوب برای اسب ها فقط 2 شیلینگ 6 پنس برای هر سر هزینه رنگ مو دارد. با این حال، میزبان ایندا، در پاسخ به این که آیا چیزی از شلاقی که یکی از طرفین از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است می‌داند، با خشم پاسخ بالیاژ مو داد: «از کجا باید بدانم؟ چرا از آن مراقبت نبیبی لایت مو کردی؟ – گمان می‌کنم.

رنگ مو کرم رنگ مو استخوانی تیره : سگ‌ها آن را خورده‌اند.» [1] Vênda، نام پرتغالی یک مسافرخانه. از ماندتیبا خارج کراتینه مو شدیم و به عبور از مسیر ادامه بالیاژ مو دادیم بیابان پیچیده دریاچه ها؛ در برخی از آنها پوسته آب شور و در برخی دیگر تازه پروتئین تراپی مو بود. از نوع سابق، من یک Limnæa را به تعبالیاژ مو داد زیاد در دریاچه ای یافتم که ساکنان آن به من اطمینان بالیاژ مو دادند که دریا سالی یک بار و گاهی اوقات بیشتر وارد آن می نانو کراتین مو شود و آب را کاملاً شور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو نارنجی بدون دکلره

من شک ندارم که بسیاری از حقایق جالب در رابطه با حیوانات دریایی و آب شیرین را می توان در این زنجیره از تالاب ها مشاهده بیبی لایت مو کرد که در حاشیه ساحل برزیل قرار تمام دکلره مو دارند. M. Gay [2] اظهار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که در همسایگی ریو پوسته هایی از جنس دریایی آب شیرین را یافته رنگ مو است که با هم در آب شور زندگی می کنند.

من همچنین اغلب در تالاب نزدیک باغ گیاه شناسی، جایی که نمک آب کمی کمتر از دریا رنگ مو است، گونه ای از هیدروفیلوس را مشاهده بیبی لایت مو کردم که بسیار شبیه به یک سوسک آبی رایج در خندق های انگلستان رنگ مو است: در همان دریاچه تنها پوسته متعلق به یک جنس رنگ مو است که عموماً در مصب ها یافت می نانو کراتین مو شود.

برای مدتی از ساحل خارج کراتینه مو شدیم و دوباره وارد جنگل کراتینه مو شدیم. درختان در مقایسه با درختان اروپایی بسیار بلند و قابل توجه پروتئین تراپی مو بودند، زیرا سفیدی تنه آنها پروتئین تراپی مو بود. من در دفترچه یادداشتم می بینم که “انگل های گلدار شگفت انگیز و زیبا” همیشه به عنوان بدیع ترین شی در این صحنه های باشکوه به نظرم می رسد.

در سفر به بعد، از میان مراتع عبور بیبی لایت مو کردیم، لانه‌های بزرگ مخروطی شکل مورچه‌ها، که نزدیک به 12 فوت ارتفاع داشتند، بسیار آسیب دیده پروتئین تراپی مو بودند. آنها دقیقاً شکل آتشفشانهای گلی در جورولو را به دشت بالیاژ مو دادند، همانطور که هومبولت تصور بیبی لایت مو کرد. پس از تاریک کراتینه مو شدن هوا به انگنهودو رسیدیم و ده ساعت سوار بر اسب پروتئین تراپی مو بودیم.

  رنگ موی مشکی با مش صورتی

من در طول سفر هرگز از تعجب از میزان زحمتی که اسب ها می توانستند متحمل شوند، دست بر نداشتم. به نظر می رسد که آنها خیلی زودتر از آسیب دیدگی های نژاد انگلیسی ما بهپروتئین تراپی مو بود می یابند. خفاش خون آشام اغلب باعث دردسرهای زیادی می نانو کراتین مو شود، زیرا اسب ها را بر روی پف آنها گاز می گیرد. آسیب معمولاً به دلیل از دست بالیاژ مو دادن خون نیست.

بلکه به دلیل التهابی رنگ مو است که فشار زین پس از آن ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تمام این شرایط اخیراً در انگلیس مورد تردید قرار گرفته رنگ مو است. بنابراین من خوش شانس پروتئین تراپی مو بودم که وقتی یکی واقعاً روی پشت اسب گرفتار کراتینه مو شد، حضور داشتم. یک روز غروب در نزدیکی کوکیمبو در شیلی مشغول گشت و گذار پروتئین تراپی مو بودیم که خدمتکارم که متوجه کراتینه مو شد یکی از اسب‌ها بسیار ناآرام رنگ مو است.

رفت تا ببیند قضیه چیست و فکر بیبی لایت مو کرد که می‌تواند چیزی را تشخیص دهد. ناگهان دستش را روی پژمرده جانور گذاشت و خون آشام را ایمن بیبی لایت مو کرد. صبح محل گزش به راحتی قابل تشخیص پروتئین تراپی مو بود که کمی متورم و خونی پروتئین تراپی مو بود. روز سوم بعد از آن بدون هیچ عارضه بدی سوار اسب کراتینه مو شدیم.

رنگ مو کرم رنگ مو استخوانی تیره : از اعضای حزب ما، رسیدیم. خانه ساده پروتئین تراپی مو بود و اگرچه شکلی مانند انباری داشت، اما با آب و هوا مناسب پروتئین تراپی مو بود. در اتاق نشیمن، صندلی ها و مبل های طلاکاری کراتینه مو شده با دیوارهای سفید، سقف کاهگلی و پنجره های بدون شیشه تضاد عجیبی داشتند. خانه به همراه انبارهای غله، اصطبل ها و کارگاه های سیاه پوستان که حرفه های گوناگونی را به آنها آموخته پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه