↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره

رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره : تا زمانی که ما تا آخرین روز زندگی تعیین کراتینه مو شده خود زندگی کنیم. وقتی آخرین دقیقه تمام می نانو کراتین مو شود، می میریم؛ اما ما موظف بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که تمام ششصد سال را زندگی کنیم.

مو : من خودم یک مرد قدیمی لایت و هایلایت مو هستم، اما اگر رفتار نکنی، مثل یک بچه با تو کتک می زنم، و انجام آن هیچ مشکلی نخواهد داشت، متشکرم. در واقع، ما کل جزیره آبی شکوفه شما را گرفتیم، اما ما آن مکان را خیلی دوست نداریم، و حدس می‌زنم که آن را پس خواهیم بالیاژ مو داد. این به ما بلوز می دهد – نه، تروت؟ – بنابراین به محض خوردن یک لقمه ناهار از سبد خود، دوباره با کشتی دور می شویم. “باید به دور؟ چگونه؟” از پرسید.

رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره

رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره : که یک جرم جنایی رنگ مو است؛ و تو با سبد خود به سرم کوبیده ای و با تخته ها و بدن هایت انگشتان پاهایم را شکستی، که جنایتی رنگ مو است که در تمام تاریخ جزیره آسمان بی نظیر رنگ مو است! آیا برای خودت متاسف نیستی؟” تروت پاسخ بالیاژ مو داد: “من برای شما متاسفم، زیرا به نظر می رسد که شما روش صحیح رفتار با بازدیدکنندگان را نمی دانید.

اما ما زیاد نمی مانیم. به زودی به خانه می رویم.” تا زمانی که تنبیه نکراتینه مو شدی نه! به کراتینه مو شدت فریاد زد. “شما اسیر من لایت و هایلایت مو هستید.” کاپن بیل گفت: “ببخشید، اعلیحضرت،” اما شما یک معامله خوب را بدیهی می‌دانید. اما اگر این شما را راضی نبیبی لایت مو کرد، باید از آن نهایت رنگ مو استفاده را ببریدآی تی. تو ممکن رنگ مو است بولورو آبی ها باشی، اما برای ما حتی یک سوت حلبی هم نیستی، و نمی توانی نیم دقیقه ما را به سیخ بکشی.

  جدیدترین رنگ مو ۱۴۰۲ چه رنگی است

کاپن بیل با اشاره به چتری که باتن برایت زیر بازویش نگه داشته پروتئین تراپی مو بود، گفت: “با چتر جادویی.” بولورو با تکان بالیاژ مو دادن سر بامزه اش گفت: “اوه، هو! می بینم – می بینم.” “پس برو جلو و ناهارتو بخور.” کمی به سمت صندلی مرمری کنار چشمه عقب نشینی بیبی لایت مو کرد، اما غریبه ها را با دقت تماشا بیبی لایت مو کرد. کاپن بیل که مطمئن پروتئین تراپی مو بود در بحث پیروز کراتینه مو شده رنگ مو است، به دختر و پسر زمزمه بیبی لایت مو کرد که باید هر چه زودتر غذا بخورند و فرار کنند.

زیرا ممکن رنگ مو است ماندن آنها کشور خطرناکی باکراتینه مو شد. جزیره آبی عجیب و غریب، و به ویژه می‌خورنگ مو است در قصر آبی با شکوهی که در مجاورت باغ قرار داشت و ششصد برج و برج بلند داشت را کاوش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او احساس می بیبی لایت مو کرد که دوست قدیمی اش عاقلانه به آنها توصیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که سریع فرار کنند. بنابراین زن سبد را باز بیبی لایت مو کرد و هر سه پشت سر هم روی یک نیمکت سنگی نشستند و شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

ساندویچ و کیک و ترشی و پنیر و همه چیزهای خوبی که در سبد ناهار بسته بندی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بخورید. آنها از سفر طولانی گرسنه پروتئین تراپی مو بودند، و در حالی که غذا می خوردند، چشمان خود را مشغول بررسی همه چیزهای عجیب و غریب اطراف خود پروتئین تراپی مو بودند. بولورو از همه چیز عجیب تر به نظر می رسید، و تروت متوجه کراتینه مو شد که وقتی حلقه بلندی را که از بالای سرش بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بیرون کشید.

رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره : زنگی در جایی در قصر به صدا در آمد. سپس ته گوش ررنگ مو استش را کشید و زنگ دیگری در دوردست به صدا در آمد. سپس انتهای بینی خود را لمس بیبی لایت مو کرد و صدای زنگ دیگری به طور ضعیف شنیده کراتینه مو شد. بولورو در حالی که زنگ ها را به صدا در می آورد هیچ کلمه ای نگفت و تروت به این فکر بیبی لایت مو کرد که آیا این راهی رنگ مو است که خودش را سرگرم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما حالا اخم به دور از صورتش مرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو توسی دودی

ظاهری از رضایت جایش را گرفت. “آیا شما تقریبا تمام کراتینه مو شده رنگ مو است؟” او پرسید. تروت گفت: نه. “ما هنوز باید سیب هایمان را بخوریم.” “سیب – سیب؟ سیب چیست؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. تروت مقداری از سبد برداشت. “یه دونه بردار؟” او گفت. “آنها خیلی خوب لایت و هایلایت مو هستند.” بولورو یک قدم جلو رفت و سیب را برداشت که با کنجکاوی زیادی به آن نگاه بیبی لایت مو کرد.

کاپن بیل گفت: “حدس بزنید آنها در جایی به جز روی زمین رکراتینه مو شد نمی کنند.” “آیا آنها برای خوردن خوب لایت و هایلایت مو هستند؟” از پرسید. تروت در حالی که خودش سیبی را گاز می زند، پاسخ بالیاژ مو داد: “امتحان کن و ببین.” آبی پوستان در انتهای نیمکت خود، کنار باتن برایت نشستند و شروع به خوردن سیب او آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به نظر می رسید که از آن خوشش آمده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره : زیرا با عجله تمامش بیبی لایت مو کرد، و وقتی از بین رفت، چتر جادویی را برداشت. “بگذار که به حال خود!” باتن-برایت گفت: در حال چنگ زدن به آن. اما بولورو در یک لحظه آن را به سرعت دور بیبی لایت مو کرد و ایستاد و چتر را پشت سر خود گرفت و با صدای بلند خندید. او گفت: “حالا، پس تا زمانی که من حاضر نباشم شما را رها کنم، نمی توانید فرار کنید. شما زندانیان من لایت و هایلایت مو هستید.

  رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید

کاپن بیل گفت: «حدس نمی‌زنم،» و ملوان یکی از دست‌های بلندش را دراز بیبی لایت مو کرد، ناگهان بولورو را دور گردن بلند و نازک‌اش گرفت و تکانش بالیاژ مو داد تا تمام بدنش مثل پرچم به اهتزاز در آمد. “آن چتر را رها کن – آن را رها کن!” کپن بیل فریاد زد و بولورو به سرعت اطاعت بیبی لایت مو کرد. چتر جادویی روی زمین افتاد و باتن-برایت بلافاصله آن را گرفت. سپس ملوان دست خود را رها بیبی لایت مو کرد.

پادشاه با تلو تلو خوردن روی صندلی نشست، خفه کراتینه مو شد و سرفه بیبی لایت مو کرد تا نفسش بازگردد. کاپن بیل غرغر بیبی لایت مو کرد: «بهت گفتم بذار همه چیز راحت بشه. “اگر رفتار نکنید، اعلیحضرت، این جزیره آبی باید بولوروی دیگری بگیرد.” “چرا؟” از پرسید. “چون من احتمالاً شما را به خاطر یک پادشاه، یک “مبه” برای هر چیز دیگری خراب خواهم بیبی لایت مو کرد. تروت با خوشحالی گفت: “او را نکش، کاپن بیل.” پادشاه که سعی می‌بیبی لایت مو کرد تارهای دور گردنش را مرتب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو نسکافه ای دودی با دکلره : گفت: “مرا بکش؟ چرا، او نتوانست این کار را انجام دهد.” “هیچ چیز نمی تواند مرا بککراتینه مو شد.” “چرا که نه؟” از کاپن بیل پرسید. “چون من هنوز ششصد سال زندگی نبیبی لایت مو کرده ام. شاید شما ندانید که هر آبی پوست در جزیره آسمان دقیقاً ششصد سال از زمان تولدش زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” ملوان اعتراف بیبی لایت مو کرد: “نه، من این را نمی دانستم.” شاه گفت: این یک واقعیت رنگ مو است. “هیچ چیز نمی تواند ما را بککراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه