↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید

رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید : آنها با نامطمئن به یکدیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هر کدام انتظار داشتند که دیگری پاسخ دهد. در نهایت، یک کوتاه قد که بدنش به شکل قلب بسیار پهن پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد: «ما فرصتی نداریم که شهرمان را چیزی بنامیم.

مو : زمانی که او روی زمین پرید. لحظه بعد ووزی با سرعت تمام به عقب برگشت. هنگامی که یک بار دیگر به ماجراجویان رسید، او به آنها گفت: “در کنار دیوار یک نوار زمین کوچک وجود رنگ مو دارد که در آن خار وجود نرنگ مو دارد.” “حالا دوست هنک، ببین آیا می‌توانی به خوبی شیر سوار شوی.” قاطر پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “اول بقیه را سامبره مو بگیرید.” بنابراین اسب اره و ووزی چند بار از خارها به دیوارهای شهر رفتند و همه مردم را در امنیت حمل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید

رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید : بقیه روی پتو ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و منظره عجیب را با نگرانی تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. البته، شیر نمی‌توانست «محکم نگه رنگ مو دارد» زیرا چیزی برای نگه‌داشتن وجود نداشت، و او از این طرف به آن طرف تاب می‌خورد که گویی ممکن پروتئین تراپی مو بود هر لحظه سقوط الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، او توانست به پشت ووزی بچسبد تا زمانی که آنها به دیوارهای شهر نزدیک کراتینه مو شدند.

دوروتی توتو کوچک را در آغوش داشت. مسافران سپس در گروهی روی تپه‌ای کوچک بیرون دیوار نشستند و به بلوک‌های بزرگ سنگ خاکستری نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و منتظر ماندند تا ووزی هنک را برای آنها بیاورد. قاطر خیلی بی دست و پا پروتئین تراپی مو بود و پاهایش به کراتینه مو شدت می لرزیدند که بیش از یک بار فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند او خواهد افتاد، اما در نهایت او با خیال راحت به آنها رسید و اکنون کل مهمانی دوباره جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو بلوند دودی تیره

بیشتر از آن، آنها به شهری رسیده پروتئین تراپی مو بودند که برای مدت طولانی و به طرز عجیبی از آنها فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. جادوگر گفت: “دروازه ها باید اطراف آن طرف باشند.” اجازه دهید منحنی دیوار را دنبال کنیم تا به روزنه ای در آن برسیم. “کدوم راه؟” دوروتی پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: «ما باید این را حدس بزنیم. «فرض کنید به سمت چپ می رویم. یک جهت به خوبی دیگری رنگ مو است.» آنها به ترتیب راهپیمایی شکل گرفتند و دیوار شهر را به سمت چپ دور زدند.

همانطور که گفتم، شهر بزرگی نپروتئین تراپی مو بود، اما دور زدن آن در خارج از دیوار بلند بسیار پیاده روی پروتئین تراپی مو بود، همانطور که آنها متوجه کراتینه مو شدند. اما ماجراجویان ما بدون یافتن هیچ نشانه‌ای از دروازه یا دهانه دیگری به اطراف آن رفتند. وقتی به تپه کوچکی که از آن شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند بازگشتند، از حیوانات پیاده کراتینه مو شدند و دوباره روی تپه علفزاری نشستند. “این فوق العاده عجیب و غریب رنگ مو است، اینطور نیست؟” از دکمه برایت پرسید.

رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید : دوروتی گفت: «باید راهی وجود داشته باکراتینه مو شد که مردم از آن خارج و داخل شوند. “فکر می کنی آنها ماشین های پرنده تمام دکلره مو دارند، جادوگر؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: «نه، زیرا در این صورت آنها در سراسر سرزمین اوز پرواز خواهند بیبی لایت مو کرد، و ما می دانیم که آنها این کار را نبیبی لایت مو کرده اند. ماشین های پرنده در اینجا ناشناخته لایت و هایلایت مو هستند. به نظر من این احتمال بیشتر رنگ مو است که مردم از نردبان برای عبور از دیوارها رنگ مو استفاده کنند.

  رنگ موی دخترانه مناسب پوست سفید

بتسی گفت: «این یک صعود وحشتناک از آن دیوار سنگی بلند خواهد پروتئین تراپی مو بود. “سنگ، این رنگ مو است؟” اسکراپس، که دوباره به کراتینه مو شدت در اطراف می رقصید، زیرا هرگز خسته نمی کراتینه مو شد و هرگز نمی توانست برای مدت طولانی بی حرکت بماند. بتسی با تمسخر پاسخ بالیاژ مو داد: “البته که سنگ رنگ مو است.” “نمیتونی ببینی؟” اسکرپس در حالی که نزدیک تر می کراتینه مو شد گفت: «بله. “من می توانم دیوار را ببینم.

اما نمی توانم آن را احساس کنم.” و سپس، با دستانش دراز، یک کار بسیار عجیب و غریب انجام بالیاژ مو داد. درست داخل دیوار رفت و ناپدید کراتینه مو شد. “به خاطر خدا!” دوروتی، شگفت زده کراتینه مو شد، همانطور که در واقع همه آنها پروتئین تراپی مو بودند. فصل حالا دوباره دختر تکه تکه با رقص از دیوار بیرون آمد. “بیا دیگه!” او تماس گرفت. «آنجا نیست. اصلا دیواری وجود نرنگ مو دارد.» “چی؟ حالا همه؟” جادوگر فریاد زد.

رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید : اسکرپس گفت: «هیچ چیز شبیه آن نیست. “این یک تصور ساختگی رنگ مو است. شما آن را می بینید، اما اینطور نیست. بیا داخل شهر؛ ما وقت خود را تلف بیبی لایت مو کرده ایم.» با این کار، او دوباره به دیوار رقصید و یک بار دیگر ناپدید کراتینه مو شد. باتن برایت، که نسبتاً جسور پروتئین تراپی مو بود، به دنبال او رفت و برای آنها نامرئی کراتینه مو شد. بقیه با احتیاط بیشتری دنبال می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دست‌هایشان را دراز می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا دیوار را حس کنند.

در کمال تعجب متوجه کراتینه مو شدند که هیچ چیز را نمی‌توانند احساس کنند، زیرا هیچ چیز مخالف آنها نیست. آنها چند پله راه رفتند و خود را در خیابان های یک شهر بسیار زیبا یافتند. پشت سرشان دوباره دیواری را دیدند که مثل همیشه تیره و تار و منع کننده پروتئین تراپی مو بود، اما حالا می دانستند که این فقط یک توهم رنگ مو است که برای جلوگیری از ورود غریبه ها به شهر آماده کراتینه مو شده رنگ مو است. اما دیوار به زودی فراموش کراتینه مو شد.

  رنگ موی شرابی بادمجانی طبیعی

زیرا در مقابل آنها تعبالیاژ مو دادی از افراد عجیب و غریب قرار داشتند که با تعجب به آنها خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که گویی نمی دانستند از کجا آمده اند. دوستان ما رفتار خوب خود را برای مدتی فراموش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با علاقه به خیره ها برگشتند، زیرا مردمی تا این حد قابل توجه قبلاً در تمام سرزمین برجسته اوز کشف نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. سرشان مانند الماس و بدنشان مانند قلب پروتئین تراپی مو بود. تمام موهایی که داشتند.

یک دسته کوچک در نوک سرهای الماسی شکلشان پروتئین تراپی مو بود و چشمانشان بسیار بزرگ و گرد و بینی و دهانشان بسیار کوچک پروتئین تراپی مو بود. لباس‌های آن‌ها تنگ و دارای رنگ‌های درخشان پروتئین تراپی مو بود که به زیبایی با طرح‌های عجیب و غریب با نخ‌های طلایی یا نقره‌ای گلدوزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. اما روی پاهای خود صندل هایی می پوشیدند که هیچ جورابی نداشتند. حالت چهره آنها به اندازه کافی دلپذیر پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید : اگرچه آنها اکنون از ظاهر غریبه ها بسیار متفاوت از خودشان تعجب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوستان ما فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آنها کاملاً بی ضرر به نظر می رسند. جادوگر که برای حزب خود صحبت می بیبی لایت مو کرد، گفت: «از شما عذرخواهی می کنم که بدون دعوت به شما سرزنش بیبی لایت مو کردم، اما ما برای کار مهمی سفر می کنیم و لازم رنگ مو است از شهر شما بازدید کنیم. لطفاً به ما بگویید شهر شما به چه نامی خوانده می نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه