↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای

ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای : پس نزد همسرش رفت و به او گفت که چنین و چنان فکری رنگ مو دارد و او باید چنین و چنان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زیرا او نیز مانند افراد دیگر به این فکر می بیبی لایت مو کرد که دست خود را در یک حیله کوچک امتحان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اکنون، همانطور که قبلاً به شما گفتم، رنگ مو استاد یعقوب دو بز داشت که هر دو در نیمه شب به اندازه داخل کلاه شما سیاه پروتئین تراپی مو بودند. علاوه بر این، آنها مانند دو قاشق در یک ظرف پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : زیر برگ های انگور . جوجه ها خراش می دهند در یک تکه آفتابی ، و گنجشک ها در بام می جنگند . زنبورهای الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندو زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زن خانه می آید، و به بیرون از در نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند . جوجه خالدار پرید، برای انتخاب KP des. خرده نان از کف . 163 رنگ مو استاد یعقوب. سیزدهم. وزی روزگاری مردی پروتئین تراپی مو بود که نامش فقط رنگ مو استاد یعقوب پروتئین تراپی مو بود و نه بیشتر. تنها چیزی که رنگ مو استاد یعقوب در دنیا داشت یک خوک چاق خوب، دو بز سیاه، یک همسر و خلق و خوی شاد پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای

ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای : اما آنها پدر را به قلعه شاه آوردند، جایی که او در گرمترین گوشه نشسته پروتئین تراپی مو بود و بهترین چیزهایی را که می کراتینه مو شد داشت. تمام این درنگ مو استان همین رنگ مو است، و اگر دیدید که یک موش کور روی زمین می دود، کلاه خود را روی آن بیندازید و آن را سامبره مو بگیرید، زیرا مال شمرنگ مو است. 161 ساعت یک· کوبولد دروغ می گوید،مه آلود بسیار دلنشین. و چشمک می زند.

  رنگ مو نسکافه ای طلایی بدون دکلره

که در این مورد از خیلی ها بهتر از او پروتئین تراپی مو بود. رنگ مو استاد یعقوب می‌گوید: «ببین، حالا، فردا خوک چاق را به بازار می‌رانم. چه کسی می‌داند جز اینکه من ممکن رنگ مو است کمی به فروش برسم.» همسر رنگ مو استاد یعقوب می‌گوید: «این کار را انجام دهید، زیرا او از جنس خوب پروتئین تراپی مو بود و به قول معروف همیشه وقتی می‌گفت «بله» سر تکان می‌بالیاژ مو داد. اکنون سه سرکش در شهر بالای تپه پروتئین تراپی مو بودند که به وفور زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای : یکی کشیش، یکی معلم و یکی رنگ مو استاد شهردار پروتئین تراپی مو بود. و اینکه چه کسی بزرگ‌ترین سرکش از این سه نفر پروتئین تراپی مو بود، گفتنش سخت رنگ مو است، اما شاید آن کشیش پروتئین تراپی مو بود. کشیش به دو نفر دیگر می‌گوید: «ببینید، اکنون، رنگ مو استاد یعقوب، که در آن طرف زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فردا خوک چاق خود را به بازار می‌آورد. اگر حواس تان به ترفند باکراتینه مو شد، ما در هر چیزی که برنده می شویم، تنقلات می خوریم.

و هر کدام از ما یک یا دو دنده بیکن در انبار آویزان می کنیم، و یک رشته یا چند رشته سوسیس در دودکش برمی گردیم بدون این که هزینه زیادی بپردازیم. به عنوان یک دکمه برنجی برای آنها.” خب، البته این آهنگی پروتئین تراپی مو بود که بقیه مایل پروتئین تراپی مو بودند 164رقصیدن پس سرکش یک کشیش به آنها گفت که چنین و چنان کنند و این و آن را بگویند و رنگ مو استاد یعقوب را از خوک چاق خوبش فریب خواهند بالیاژ مو داد.

به همان راحتی که گدای ازگیل کره کراتینه مو شده می خورد. بنابراین صبح روز بعد، رنگ مو استاد یعقوب را به بازار می‌برد و خوک چاق خود را با کمی ریسمان دور ساقش جلوی او می‌راند. او پایین به شهر می آید و اولین کسی که او را ملاقات می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کشیش رنگ مو استاد رنگ مو است. “رنگ مو استاد یعقوب خودت را چگونه می یابی؟” کشیش می گوید: “و با آن سگ خوب و چاق کجا می روی؟” “سگ!” رنگ مو استاد یعقوب می گوید.

  نمونه رنگ مو ترکیبی

ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای : چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد تا به اندازه نعلبکی بزرگ و گرد کراتینه مو شد. «سگ! پروت! دوست دارم بدانی این خوک مثل همیشه خوب رنگ مو است که وارد این شهر کراتینه مو شده رنگ مو است.» “چی!” کشیش می گوید. “آیا سعی می‌کنی به من بگویی که این خوک رنگ مو است، در حالی که من می‌توانم با هر دو گوش و تمام چشمم ببینم که سگ بزرگ و چاقی رنگ مو است؟” “من می گویم این یک خوک رنگ مو است!” رنگ مو استاد یعقوب می گوید. “من می گویم این یک سگ رنگ مو است!” کشیش می گوید.

من می گویم این یک خوک رنگ مو است!” رنگ مو استاد یعقوب می گوید. “من می گویم این یک سگ رنگ مو است!” کشیش می گوید. “من می گویم این یک خوک رنگ مو است!” رنگ مو استاد یعقوب می گوید. در آن زمان چه کسی باید بیاید جز رنگ مو استاد، با دستانش در جیب و لوله اش در دهان، چنان بلند و قدرتمند به نظر می رسد که انگار مالک تمام آن شهر و خورشید و ماه در معامله رنگ مو است.

کشیش می گوید: «ببین دوست. ما همین الان گفته ایم فلان و فلان و فلان. به من می گویی، آن خوک رنگ مو است یا سگ؟» “پروت!” رنگ مو استاد می گوید: “چطور صحبت می کنی، همسایه! آیا مرا احمقی می‌دانی که دوست دارم بدانم؟ چرا، مثل بینی روی صورت تو واضح رنگ مو است که سگ بزرگ و چاقی رنگ مو است.» “من می گویم این یک خوک رنگ مو است!” رنگ مو استاد یعقوب نعره زد. “من می گویم این یک سگ رنگ مو است!” پروست می گوید. “من می گویم.

  مدل رنگ مو بدون دکلره روشن

ترکیب رنگ مو مسی نسکافه ای : این یک خوک رنگ مو است!” رنگ مو استاد یعقوب می گوید. “من می گویم این یک سگ رنگ مو است!” پروست می گوید. “من می گویم این یک خوک رنگ مو است!” رنگ مو استاد یعقوب می گوید. کشیش می‌گوید: «بیا، بیا، اجازه نده در این مورد حرف بلندی نداشته باشیم. نه نه؛ آن را به شهردار خواهیم برد. اگر بگوید این خوک رنگ مو است، ما دو نفر به شما ده شیلینگ می دهیم. و اگر بگوید سگ رنگ مو است آن حیوان را به ما می دهید. خوب، رنگ مو استاد یعقوب به این راضی پروتئین تراپی مو بود.

زیرا تقریباً مطمئن پروتئین تراپی مو بود که آن خوک رنگ مو است. بنابراین آنها به سمت خانه شهردار راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در آنجا کشیش همه چیز را گفت، زیرا به صحبت عادت داشت. او می‌گوید: «و حالا، خوک رنگ مو است یا سگ ؟ » 165رنگ مو استاد یعقوب با خوک خوب و چاق خود به شهر می آید و در آنجا با کشیش و پروست می افتد. 166شهردار می‌گوید: «چرا، ای کاش با یک رشته سوسیس خفه می‌کراتینه مو شدم، اگر سگ نباکراتینه مو شد.

و یک سگ بزرگ و یک سگ چاق وارد معامله شوند.» بنابراین کار به پایان رسید و رنگ مو استاد یعقوب مجبور کراتینه مو شد بدون خوک خود و بدون چیزی که بیشتر از قبل در جیب خود داشت به خانه برود. با این حال، دید که چه حیله‌ای با او انجام کراتینه مو شده رنگ مو است، و با خود می‌گوید: «آنچه برای غاز سس رنگ مو است، سس غاز رنگ مو است. اگر یکی بتواند لوله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دیگری می تواند سوت بزند. من فقط یک ترفند را خودم امتحان می کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه