↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بلوند برای موهای سفید

رنگ موی بلوند برای موهای سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بلوند برای موهای سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بلوند برای موهای سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی بلوند برای موهای سفید : من از اینکه اسیر کراتینه مو شدم آنقدر مبهوت کراتینه مو شدم که قبل از اینکه فکر کنم صحبت بیبی لایت مو کردم، که عادت بدی رنگ مو است. اما بعد از آن تصمیم گرفتم وقتی از من سؤال می‌بیبی لایت مو کردی جواب ندهم، زیرا آن موقع شما را نمی‌شناختم.

مو : همانطور که توضیح بالیاژ مو دادم، او نتوانست از این موضوع عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین او در خشکی سوار کراتینه مو شد و با دست و زانو تا لبه ساحل خزید تا ماهی ها را نترساند، اگر ماهی ها در رنگ مو استخر شنا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خوشبختانه امروز چندین ماهی در رنگ مو استخر پروتئین تراپی مو بودند و به نظر نمی‌رسید که توینکل به آن‌ها نگاه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آن‌قدر ساکت پروتئین تراپی مو بود. یکی از هموطنان کوچولو وقتی که تابش آفتاب لبه های براق او را گرفت، مانند نقره می درخشید.

رنگ موی بلوند برای موهای سفید

رنگ موی بلوند برای موهای سفید : اما توینکل هرگز نتوانست برای مدت طولانی ثابت بماند، بنابراین شروع بیبی لایت مو کرد به آرامی به سمت رودخانه رفت و در وسط نهر ایستاد و توانست بهترین مکان‌ها را برای قرار بالیاژ مو دادن پاهایش از میان آب شفاف ببیند. خیلی زود مجبور کراتینه مو شد سرش را پایین بیاورد تا از زیر حصاری که علفزار را از مرتع جدا می بیبی لایت مو کرد عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او به خوبی از آن عبور بیبی لایت مو کرد و سپس به پایین رودخانه ادامه بالیاژ مو داد تا اینکه به رنگ مو استخر عمیق نزدیک کراتینه مو شد.

و دخترک او را تماشا می بیبی لایت مو کرد که این جا و آنجا با لذت زیاد تکان می خورد. ماهی بزرگ و گلی رنگی نیز وجود داشت که مدت طولانی بدون حرکت چیزی به جز باله‌ها و نوک دمش در ته آن دراز می‌کشید و توینکل نیز گروهی متشکل از چندین ماهی کوچک به طول یک اینچ را کشف بیبی لایت مو کرد که همیشه شنا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با هم در یک دسته، انگار به یک خانواده تعلق تمام دکلره مو دارند. دختر این موجودات کوچک را طولانی و جدی تماشا بیبی لایت مو کرد.

  رنگ استخوانی موی سر

رنگ مو استخر تمام دنیایی پروتئین تراپی مو بود که این ماهی‌های ساده می‌شناختند. آنها در اینجا به دنیا آمدند، و در اینجا خواهند مرد، بدون اینکه هرگز از آن مکان دور شوند، یا حتی بدانند که دنیایی بسیار بزرگتر در خارج از آن وجود رنگ مو دارد. لاک پشت را شکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند لاک پشت را شکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پس از مدتی، کودک متوجه کراتینه مو شد که آب در نزدیکی لبه ساحلی که در آن دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود کمی گل آلود کراتینه مو شده رنگ مو است و همانطور که به آرامی دوباره روشن کراتینه مو شد.

لاک پشت زیبایی را دید که درست زیر سر او و در کنار ساحل خوابیده پروتئین تراپی مو بود. این اطراف کمی بزرگ‌تر از یک دلار نقره‌ای پروتئین تراپی مو بود، و به جای اینکه پوسته‌اش به رنگ قهوه‌ای مات باکراتینه مو شد، مانند تمام لاک‌پشت‌های گلی دیگری که دیده پروتئین تراپی مو بود، پشت این یکی با تکه‌های درخشان زرد و قرمز پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “من باید آن لاک پشت دوست داشتنی را بگیرم!” فکر بیبی لایت مو کرد چشمک زدن; و چون آب در جایی که دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود کم عمق پروتئین تراپی مو بود.

ناگهان در دستش فرو رفت، لاک پشت را گرفت و از آب به سمت ساحل پرت بیبی لایت مو کرد، جایی که روی پشتش افتاد و چهار پای چاق خود را ناامیدانه تکان بالیاژ مو داد تا بچرخد. بر فراز. فصل دوم کشف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که لاک پشت می تواند صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند با این هیاهوی ناگهانی در آب آنها، ماهی ها به سرعت دور کراتینه مو شدند و در یک لحظه ناپدید کراتینه مو شدند. اما توینکل به این موضوع اهمیتی نمی‌بالیاژ مو داد.

  رنگ مو مشکی با هایلایت یخی

رنگ موی بلوند برای موهای سفید : زیرا تمام علاقه‌اش اکنون معطوف به لاک‌پشت در حال مبارزه پروتئین تراپی مو بود. او روی چمن زانو زد و خم کراتینه مو شد تا آن را تماشا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و درست در همان لحظه فکر بیبی لایت مو کرد صدای کوچکی را شنید که می گفت: “فایده ای نرنگ مو دارد، من نمی توانم این کار را انجام دهم!” و سپس لاک پشت سر و پاهای خود را بین غلاف ها کشید و بی حرکت ماند. “خوب بخشنده!” چشمک گفت، بسیار متحیر. سپس خطاب به لاک پشت پرسید: “یک دقیقه پیش چیزی نگفتی؟” هیچ پاسخی وجود نداشت. لاک پشت چنان ساکت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود که انگار مرده رنگ مو است. توینکل فکر بیبی لایت مو کرد.

که حتما اشتباه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بنابراین او لاک پشت را برداشت و در کف دستش گرفت در حالی که دوباره وارد آب کراتینه مو شد و به آرامی به جایی که کفش و جورابش را گذاشته پروتئین تراپی مو بود برگشت. چشمک زدن در حال تماشای لاک پشت چشمک زدن در حال تماشای لاک پشت وقتی به خانه رسید، لاک پشت گلی را در وانی گذاشت که پدرش با اره بیبی لایت مو کردن یک بشکه به دو نیم ساخته پروتئین تراپی مو بود.

سپس کمی آب داخل وان ریخت و با گذاشتن آجری زیر یک طرف آن را مسدود بیبی لایت مو کرد تا لاک پشت بتواند یا در آب بماند یا از کف شیب دار وان تا جایی که خشک پروتئین تراپی مو بود، هرکدام که می خورنگ مو است بخزد. او این کار را به این دلیل انجام بالیاژ مو داد که مامان گفت که لاک‌پشت‌ها گاهی دوست تمام دکلره مو دارند در آب بمانند و گاهی در خشکی، و لاک‌پشت توینکل اکنون می‌تواند انتخاب او را بپذیرد.

  انواع رنگ مو طلای

او نمی‌توانست از طرف‌های شیب‌دار وان بالا برود و به همین دلیل دور نانو کراتین مو شود، و دختر کوچک خرده‌های نان و تکه‌های گوشت خوب را گذاشت، جایی که لاک‌پشت هر وقت احساس گرسنگی بیبی لایت مو کرد می‌توانست آنها را بیاورد. پس از آن، توینکل اغلب ساعت‌ها به تماشای لاک‌پشت می‌نشیند، لاک‌پشتی که در ته وان می‌خزد و در حوضچه کوچک آب شنا می‌بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی بلوند برای موهای سفید : غذاهایی را که پیش‌روی او قرار می‌بالیاژ مو دادند، مشتاقانه و سرگرم‌کننده می‌خورد. گاهی او را در دست می گرفت و از نزدیک او را بررسی می بیبی لایت مو کرد و سپس لاک پشت گلی سر کوچکش را بیرون می آورد و با چشمان درخشانش به همان اندازه کنجکاوانه که دختر به او نگاه می بیبی لایت مو کرد به او نگاه می بیبی لایت مو کرد. او فقط یک هفته صاحب لاک پشت خود کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که یک روز بعدازظهر به وان آمد و او را در دست گرفت و قصد داشت به حیوان خانگی خود با تکه های گوشتی که با خود آورده پروتئین تراپی مو بود غذا بدهد. اما به محض اینکه لاک پشت سرش را بیرون آورد، با صدایی کوچک اما مشخص به او گفت: “صبح بخیر، توینکل.” او چنان تعجب بیبی لایت مو کرد که گوشت از دستش افتاد و نزدیک پروتئین تراپی مو بود لاک پشت را هم بیاندازد.

رنگ موی بلوند برای موهای سفید : اما او توانست حیرت خود را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با صدایی که کمی میلرزید پرسید: “میتوانی صحبت کنی؟” لاک پشت پاسخ بالیاژ مو داد: برای اطمینان. “اما فقط در هر روز هفتم – که البته هر شنبه رنگ مو است. در روزهای دیگر من اصلا نمی توانم صحبت کنم.” “پس من واقعاً وقتی شما را گرفتم، واقعاً صحبت شما را شنیده پروتئین تراپی مو بودم، نه؟” “فکر می‌کنم این کار را بیبی لایت مو کردی.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه