نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قرمز ترکیبی

رنگ مو قرمز ترکیبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قرمز ترکیبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قرمز ترکیبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قرمز ترکیبی : در واقع، حشرات آنقدر احمق پروتئین تراپی مو بودند که تقریباً هر شیئی که به اندازه کافی سریع و به اندازه کافی سریع پرتاب می کراتینه مو شد. ممکن رنگ مو است به جای خود قربانی نانو کراتین مو شود. زمزمه ای ترسو و ترسناک آنها را از جذب خود بیدار بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : حفاری کوچکی که سایا سانت به اینچ در آن فرو می‌رفت سر راه او نپروتئین تراپی مو بود. بدن او دیگر بالای زمین نپروتئین تراپی مو بود، بلکه در آن پروتئین تراپی مو بود. برل، دیوانه از نگرانی در مورد قبیله، اما بیشتر از همه در مورد سایا از کنارش گذشت. بدنش لرزید و کسری در زمین فرو رفت. نیم دوجین نهرهای کوچک زمین روی او می‌ریختند. در عرض چند دقیقه او کاملاً از دید پنهان می نانو کراتین مو شود.

رنگ مو قرمز ترکیبی

رنگ مو قرمز ترکیبی : او با احتیاط رفت تا مطمئن نانو کراتین مو شود. این کاملاً مخفیگاه قبیله پروتئین تراپی مو بود. یک تکه قارچ دیگر وجود داشت. نیزه ای پروتئین تراپی مو بود که توسط یکی از مردان در پروازش به پایین پرتاب کراتینه مو شد. گرد و غبار سرخ روی نیزه و تکه های قارچ نشسته پروتئین تراپی مو بود. برل به عقب برگشت، دوباره عجله بیبی لایت مو کرد، اما مراقب پروتئین تراپی مو بود که گرد و غبار را بیشتر از چیزی که نمی توانست کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مزاحم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

برل در جست‌وجوی اجساد قوم قبیله‌اش در میان قارچ‌ها کتک زد. آن‌ها می‌توانستند از گرد و غبار سرخ بیرون بیایند و در آن سوی فرو بریزند. فریاد می زد، اما حس عمیق تنهایی او را ساکت بیبی لایت مو کرد. گلویش از غم درد می بیبی لایت مو کرد. او جستجو بیبی لایت مو کرد …. سر و صدایی آمد. از توده عظیمی از وزغ – شاید همان چیزی که او در شب از آن بالا رفته پروتئین تراپی مو بود – صدای تصادف و شکستن مواد اسفنجی به گوش می رسید.

  رنگ مو رزگلد ایتالیایی

دو آنتن مخروطی ظاهر کراتینه مو شد و سپس یک سوسک هیولایی به فضای باز هجوم آورد و فک پایین‌های وحشتناکش به طرفین فاصله داشت. تمام آن هشت فوت طول داشت و توسط شش پای کج و دندانه دار حمایت می کراتینه مو شد. چشمان بزرگ و متعدد با دغدغه به دنیا خیره کراتینه مو شد. آن را به عمد با صدای زنگ و درگیری به عنوان یک ماشین وحشتناک پیشروی بیبی لایت مو کرد.

برل در همان لحظه فرار بیبی لایت مو کرد و مستقیماً از آن فرار بیبی لایت مو کرد. پیش او کمی افسردگی در زمین افتاده پروتئین تراپی مو بود. او منحرف نکراتینه مو شد، بلکه مجبور کراتینه مو شد از روی آن بپرد. همانطور که می پرید رنگ گوشت لخت سایا را دید که لنگی و درمانده پروتئین تراپی مو بود و به آرامی در زمین فرو می رفت و چکه هایی از خاک برای پوشاندن او به زمین می افتند. به نظر برل آمد که کمی لرزید. فوراً یک مبارزه وحشتناک در درون Burl وجود داشت.

رنگ مو قرمز ترکیبی : پشت سرش سوسک غول پیکر گوشتخوار پروتئین تراپی مو بود. زیر او سایا پروتئین تراپی مو بود که او را دوست داشت. مرگ حتمی با پاهای کج بدجنس به سوی او می آمد – و زندگی که امیدش را داشت در گودالی کم عمق پروتئین تراپی مو بود. البته او فکر می بیبی لایت مو کرد سایا مرده رنگ مو است. شاید این خشم یا ناامیدی یا یک جنون ساده انسانی پروتئین تراپی مو بود که او را وادار بیبی لایت مو کرد غیر از عقلانیت رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

با این حال، چیزهایی که انسان ها را بالاتر از خلقت بی رحم قرار می دهند، تنها تا حدی معقول لایت و هایلایت مو هستند. بیشتر احساسات انسانی – به ویژه آنهایی که اعتبار تمام دکلره مو دارند – با عقل قابل توجیه نیستند، و تعبالیاژ مو داد بسیار کمی از اقدامات قهرمانانه مبتنی بر تفکر منطقی رنگ مو است. برل در حالی که فرود می آمد، چرخید، نیزه ضعیفش را آماده نگه داشت.

  رنگ مو طلایی دودی تیره

در دست چپش هنجار موجودی را گرفته پروتئین تراپی مو بود که شبیه آن موجودی پروتئین تراپی مو بود که به سمت او می‌چرخید. بورل با فریادی از سرپیچی جنون آمیز – کاملاً خارج از توجیه عقلی – آن پای پر از گوشت را به سمت هیولا پرتاب بیبی لایت مو کرد. ضربه زد. بدون شک درد داشت. سوسک به طرز وحشیانه ای آن را گرفت. لهش بیبی لایت مو کرد. گوشت در آن پروتئین تراپی مو بود، شیرین و آبدار. سوسک آن را بلعید.

مردی را که آنجا ایستاده پروتئین تراپی مو بود و منتظر مرگ پروتئین تراپی مو بود فراموش بیبی لایت مو کرد. مفاصل پای پسر عمو یا برادرش را شکست و ضربه را با موشکی که آن را وارد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود اشتباه گرفت. وقتی چیزها به پایان رسید، چرخید و برای بررسی یک انبوه قارچ دیگر رفت. به نظر می‌رسید که دشمنی غلبه بیبی لایت مو کرده و بلعیده کراتینه مو شده و زندگی عادی می‌تواند ادامه یابد.

رنگ مو قرمز ترکیبی : سپس بورل به سرعت ایستاد و سایا را از قبر بیرون کشید که سوسک‌های سکستون برای تأمین زندگی او به کراتینه مو شدت زحمت کشیده پروتئین تراپی مو بودند. خاک خرد کراتینه مو شده از شانه هایش، از صورتش و از بدنش افتاد. سه سوسک کوچک هشت اینچی با نشانه‌های سیاه و قرمز با عجله وحشت‌زده به دنبال پوشش پروتئین تراپی مو بودند. برل سایا را به آرامگاهی از قالب نرم برد تا بر او عزاداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او یک وحشی کاملاً نادان پروتئین تراپی مو بود، مگر اینکه بیشتر از هر جای دیگری راه حشرات را می‌دانست – سرویس زیست محیطی که این سیاره را ذخیره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، مستثنی نپروتئین تراپی مو بود. برای برل، بیهوشی سایا مانند خود مرگ پروتئین تراپی مو بود. بدبختی گنگ او را گرفت و او را به آرامی روی زمین گذاشت و کاملاً به معنای واقعی کلمه گریه بیبی لایت مو کرد. او به خاطر کشتن یک سوسک پرنده از خودش راضی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو نارنجی قرمز

اما برای مرگ ظاهری سایا، او با غرور نسبت به فرار دیگری تقریبا غیرقابل تحمل پروتئین تراپی مو بود. اما اکنون او فقط یک مرد جوان دلشکسته و بسیار انسانی پروتئین تراپی مو بود. اما مدت ها بعد سایا چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و گیج کراتینه مو شده به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد. مدتی پس از آن در خطر قابل توجهی قرار داشتند، زیرا از همه چیز به جز یکدیگر غافل پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو قرمز ترکیبی : سایا با خوشحالی نیمه باورنبیبی لایت مو کردنی روی شانه بورل قرار گرفت و او با تند و تند از تلاش خود بر روی یک پروانه شبانه که معلوم کراتینه مو شد یک سوسک در حال پرواز پروتئین تراپی مو بود به او گفت که او را به بالا برد. او از جستجوی خود برای قبیله و سپس کشف بدن ظاهراً بی جان او گفت. وقتی از هیولایی که از انبوه قارچ بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود و از ناامیدی که با آن روبرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود صحبت بیبی لایت مو کرد.

سایا با چشمانی گرم و مغرور به او نگاه بیبی لایت مو کرد. اما برل به طور ناگهانی از راحتی قابل توجه آن کشف غافلگیر کراتینه مو شد. اگر افراد قبیله او می توانستند مقدار زیادی گوشت تهیه کنند، ممکن پروتئین تراپی مو بود با پرتاب گوشت به سمت مهاجمان از خود در برابر حمله دفاع کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه