↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای موکا

رنگ مو قهوه ای موکا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای موکا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای موکا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای موکا : پوما با الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندور و دیگر مردار شاهین در قطار خود، این حیوانات را تعقیب بیبی لایت مو کرده و آنها را شکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. رد پاهای پوما تقریباً در همه جای سواحل رودخانه دیده می کراتینه مو شد. و بقایای چندین گواناکو با گردن دررفته و رنگ مو استخوان‌های شکسته نشان می‌دهد که چگونه با مرگ خود روبرو کراتینه مو شده‌اند. [1] دسرهای سوریه به گفته ولنی (tome i, p. 351) بوته‌های چوبی، موش‌های صحرایی متعدد، غزال‌ها و خرگوش‌ها مشخص می‌شوند.

رنگ مو : مسافت بیست لیگ رنگ مو است، از طریق کشوری پوشیده از علف های خوب، اما با گاو یا ساکنان ضعیف. از من دعوت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در کولونیا بخوابم و روز بعد یک آقایی را به رنگ مو استانسیا، جایی که چند سنگ آهکی وجود داشت، همراهی کنم. این شهر بر روی یک دماغه سنگی به همان شیوه ای که در Monte Video ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. این شهر به کراتینه مو شدت مستحکم رنگ مو است.

رنگ مو قهوه ای موکا

رنگ مو قهوه ای موکا : اما رنگ مو استحکامات و شهرها در جنگ برزیل آسیب زیادی دیدند. رودخانه در اینجا اندازه و ظاهری به خود گرفت که حتی در بالاترین نقطه ای که در نهایت به آن رسیدیم، به ندرت کاهش یافت. به طور کلی عرض آن بین سیصد تا چهارصد یارد و عمق آن در وسط حدود هفده فوت پروتئین تراپی مو بود. سرعت جریان، که در کل مسیر خود با سرعت چهار تا شش گره در ساعت جریان رنگ مو دارد.

شاید قابل توجه ترین ویژگی آن باکراتینه مو شد. آب به رنگ آبی ظریف رنگ مو است، اما با رنگ شیری کمی، و آنقدر شفاف نیست که در نگاه اول انتظار می رفت. روی بستری از سنگریزه ها جاری می نانو کراتین مو شود، مانند سنگریزه هایی که ساحل و دشت های اطراف را تشکیل می دهند. در مسیری پر پیچ و خم از دره ای می گذرد که در یک خط مستقیم به سمت غرب امتبالیاژ مو داد رنگ مو دارد.

  رنگ مو طبیعی با قهوه

عرض این دره از پنج تا ده مایل متغیر رنگ مو است. به تراس های پلکانی محدود می نانو کراتین مو شود که در بیشتر قسمت ها یکی از روی دیگری تا ارتفاع پانصد فوتی بالا می رود و در طرف مقابل مطابقت قابل توجهی رنگ مو دارد. 19 آوریل . – در برابر جریان بسیار کراتینه مو شدیدی که البته پارو زدن یا بادبانی کاملاً غیرممکن پروتئین تراپی مو بود: در نتیجه سه قایق سر و دم به هم چسبیده پروتئین تراپی مو بودند، دو دست در هر کدام باقی مانده پروتئین تراپی مو بود، و بقیه برای ردیابی به ساحل آمدند.

از آنجایی که ترتیبات کلی انجام کراتینه مو شده توسط کاپیتان فیتز روی برای تسهیل کار همه بسیار خوب پروتئین تراپی مو بود و همه در آن سهم داشتند، من سیستم را شرح خواهم بالیاژ مو داد. مهمانی، از جمله هر یک، به دو طلسم تقسیم کراتینه مو شد، که هر یک به طور متناوب به مدت یک ساعت و نیم در خط ردیابی حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. افسران هر قایق با آنها زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، غذای مشابهی می خوردند و با خدمه خود در یک چادر می خوابیدند.

به طوری که هر قایق کاملاً مستقل از بقیه پروتئین تراپی مو بود. پس از غروب آفتاب اولین نقطه سطحی که هر گونه بوته ای در آن رکراتینه مو شد می بیبی لایت مو کرد برای اقامت شبانه ما انتخاب کراتینه مو شد. هر یک از خدمه آن را به نوبت به آشپزی بردند. بلافاصله قایق به بالا کشیده کراتینه مو شد، آشپز آتش خود را روشن بیبی لایت مو کرد. دو نفر دیگر چادر زدند. کاسه کش وسایل را از قایق بیرون بالیاژ مو داد.

  مدل های رنگ مو بدون دکلره

رنگ مو قهوه ای موکا : بقیه آنها را به سمت چادرها بردند و هیزم جمع آوری بیبی لایت مو کرد. با این دستور، در نیم ساعت همه چیز برای شب آماده کراتینه مو شد. نگهبانی متشکل از دو مرد و یک افسر همیشه نگه داشته می کراتینه مو شد که وظیفه آنها مراقبت از قایق ها، حفظ آتش و محافظت در برابر سرخپوستان پروتئین تراپی مو بود. هر کدام در مهمانی هر شب یک ساعت وقت داشتند.

در این روز ما فاصله کوتاهی را دنبال بیبی لایت مو کردیم، زیرا جزایر زیادی وجود داشت که توسط بوته های خار پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و کانال های بین آنها کم عمق پروتئین تراپی مو بود. 20 آوریل . -از جزایر گذشتیم و دست به کار کراتینه مو شدیم. راهپیمایی روزانه ما، اگرچه به اندازه کافی سخت پروتئین تراپی مو بود، ما را به طور متوسط ​​تنها ده مایل در یک خط مستقیم و شاید در مجموع پانزده یا بیست مایل برد.

فراتر از جایی که دیشب در آن خوابیدیم، کشور کاملاً ناشناس رنگ مو است ، زیرا در آنجا پروتئین تراپی مو بود که کاپیتان رنگ مو استوکس به عقب برگشت. ما از دور دود بزرگی دیدیم و اسکلت اسبی را پیدا بیبی لایت مو کردیم، بنابراین فهمیدیم که سرخپوستان در همسایگی لایت و هایلایت مو هستند. صبح روز بعد (بیست و یکم) ردهای یک گروه اسب و آثار به جا مانده از دنباله چوزوها یا نیزه های بلند روی زمین مشاهده کراتینه مو شد.

به طور کلی تصور می کراتینه مو شد که هندی ها ما را در طول شب شناسایی بیبی لایت مو کرده اند. اندکی بعد به نقطه ای رسیدیم که از رد پای تازه مردان و بچه ها و اسب ها معلوم پروتئین تراپی مو بود که طرف از رودخانه عبور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. 22 آوریل​ – کشور به همان شکل باقی ماند و بسیار جالب نپروتئین تراپی مو بود. شباهت کامل تولیدات در سرتاسر پاتاگونیا یکی از بارزترین شخصیت های آن رنگ مو است.

  رنگ مو نارنجی با حنا

دشت های هموار زونا خشک از همان گیاهان کوتوله و کوتاه رکراتینه مو شد حمایت می کنند. و در دره ها همان بوته های خاردار می رویند. همه جا همان پرندگان و حشرات را می بینیم. حتی سواحل رودخانه و جویبارهای شفافی که وارد آن می‌کراتینه مو شدند، به سختی با رنگ سبز روشن‌تری زنده می‌کراتینه مو شدند. نفرین عقیمی بر زمین رنگ مو است.

آبی که بر بستری از سنگریزه جاری رنگ مو است در همان نفرین شریک رنگ مو است. از این رو تعبالیاژ مو داد پرندگان آبزی بسیار کم رنگ مو است. زیرا در نهر این رودخانه برهوت چیزی برای حمایت از زندگی وجود نرنگ مو دارد. پاتاگونیا که از برخی جهات فقیر رنگ مو است، با این حال می‌تواند نسبت به هر کشور دیگری در جهان دارای تعبالیاژ مو داد بیشتری از جوندگان کوچک [1] باکراتینه مو شد.

رنگ مو قهوه ای موکا : چندین گونه از موش ها خارجی لایت و هایلایت مو هستند با گوش های نازک بزرگ و خز بسیار ظریف مشخص می نانو کراتین مو شود. این حیوانات کوچک در میان بیشه‌های دره‌ها ازدحام می‌کنند، جایی که ماه‌ها به جز شبنم نمی‌توانند قطره‌ای آب را بچشند. به نظر می رسد همه آنها آدمخوار لایت و هایلایت مو هستند. زیرا به محض اینکه موش در یکی از تله های من گرفتار کراتینه مو شد.

توسط دیگران بلعیده کراتینه مو شد. یک روباه کوچک و ظریف، که به همین ترتیب بسیار فراوان رنگ مو است، احتمالاً تمام حمایت خود را از این حیوانات کوچک گرفته رنگ مو است. گواناکو نیز در منطقه خود رنگ مو است، گله های پنجاه یا صد نفری رایج پروتئین تراپی مو بودند. و همانطور که عرض بیبی لایت مو کردم، ما یکی را دیدیم که باید حداقل پانصد نفر باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه