نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی موکا روشن

ترکیب رنگ موی موکا روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی موکا روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی موکا روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی موکا روشن : تبدیل به خدمات آشکاری می نانو کراتین مو شود: دست و پا چلفتی ظاهری آنها ناپدید می نانو کراتین مو شود. با دم‌های بزرگ و پاشنه‌های بزرگ‌شان که مانند سه پایه محکم روی زمین ثابت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، می‌توانستند آزادانه تمام نیروی قدرتمندترین بازوها و پنجه‌های بزرگ خود را اعمال کنند.

رنگ مو : در پونتا آلتا بخشی از یکی از این دشت‌های کوچکی داریم که بعداً شکل گرفته‌اند، که از نظر تعبالیاژ مو داد و ویژگی‌های خارق‌العاده بقایای حیوانات غول پیکر زمینی که در آن جاسازی کراتینه مو شده‌اند، بسیار جالب رنگ مو است. اینها به طور کامل توسط پروفسور اوون در جانورشناسی سفر بیگل توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است و در کالج جراحان ذخیره کراتینه مو شده رنگ مو است.

ترکیب رنگ موی موکا روشن

ترکیب رنگ موی موکا روشن : من در اینجا فقط مختصری از ماهیت آنها را بیان می کنم. ابتدا قسمت هایی از سه سر و رنگ مو استخوان های دیگر مگاتریوم که ابعاد عظیم آن با نام آن بیان کراتینه مو شده رنگ مو است. دوم، مگالونیکس، یک حیوان متحد بزرگ. سوم همچنین یک حیوان متحد، که من یک اسکلت تقریباً کامل از آن به دست آوردم. باید به بزرگی یک کرگدن پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد.

بنا به گفته آقای اوون، از نظر ساختار سر، نزدیک ترین به کیپ مورچه خوار رنگ مو است، اما از برخی جهات به آرمادیلوها نزدیک می نانو کراتین مو شود. چهارم، یک جنس نزدیک به هم با اندازه کمی پایین تر. پنجم، چهارپا غول پیکر دیگر. ششم، یک حیوان بزرگ، با پوشش رنگ مو استخوانی در محفظه ها، بسیار شبیه به یک آرمادیلو. هفتم، نوعی اسب منقرض کراتینه مو شده، که باید دوباره به آن اشاره کنم.

هشتم، دندان حیوان پاکیدرماتوز، احتمالاً مانند ماکراوچنیا، جانوری عظیم با گردنی دراز مانند شتر، که مجدداً به آن اشاره خواهم بیبی لایت مو کرد. در نهایت، توکسودون، شاید یکی از عجیب‌ترین حیواناتی که تاکنون کشف کراتینه مو شده رنگ مو است: از نظر اندازه با یک فیل یا مگاتریوم برابری می‌بیبی لایت مو کرد، اما ساختار دندان‌های آن، همانطور که آقای اوون می‌گوید، بی‌تردید ثابت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو برای پوست سبزه تیره

که ارتباط نزدیکی با داشته رنگ مو است. در حال حاضر شامل بیشتر کوچکترین چهارپاها می نانو کراتین مو شود: در بسیاری از جزئیات با پاچیدرماتا متحد رنگ مو است: با توجه به موقعیت چشم ها، گوش ها و سوراخ های بینی آن احتمالاً مانند دوگونگ و گاو دریایی آبزی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. نیز متحد رنگ مو است. چه شگفت‌انگیز رنگ مو است که ررنگ مو استه‌های مختلف که در حال حاضر به خوبی از هم جدا کراتینه مو شده‌اند، در نقاط مختلف ساختار توکسودون با هم ترکیب کراتینه مو شده‌اند!

بقایای این نه چهارپای بزرگ و بسیاری از رنگ مو استخوان‌های جدا کراتینه مو شده در ساحل، در فضایی به وسعت حدود 200 گز پیدا کراتینه مو شد. این یک شرایط قابل توجه رنگ مو است که گونه های مختلف بسیاری را باید با هم یافت. و ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ساکنان برنگ مو استانی این کشور چقدر از نظر نوع زیاد پروتئین تراپی مو بوده اند. در فاصله حدود سی مایلی پونتا آلتا، در صخره ای از خاک سرخ، چند تکه رنگ مو استخوان پیدا بیبی لایت مو کردم.

ترکیب رنگ موی موکا روشن : برخی از آنها در اندازه بزرگ. در میان آن‌ها دندان‌های یک جونده وجود داشت که از نظر اندازه و تقریباً شبیه دندان‌های کاپیبارا پروتئین تراپی مو بود، که عاداتش شرح بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. و بنابراین احتمالاً یک حیوان آبزی رنگ مو است. همچنین بخشی از سر یک Ctenomys وجود داشت. این گونه متفاوت از Tucutuco رنگ مو است، اما با یک شباهت کلی نزدیک رنگ مو است.

به گفته پروفسور ارنبرگ، زمین قرمز، مانند زمین پامپاس، که این بقایا در آن جاسازی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، شامل هشت حیوان آب شیرین و یک حیوان آب شور رنگ مو است. بنابراین، احتمالا، این یک نهشته مصب پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. بقایای پونتا آلتا در سنگ‌ریزه‌های طبقه‌بندی کراتینه مو شده و گل مایل به قرمز فرو رفته پروتئین تراپی مو بودند، درست مانند آنچه که اکنون دریا ممکن رنگ مو است.

  مدل مو با رنگ یخی

در ساحلی کم‌عمق سرازیر نانو کراتین مو شود. آنها با بیست و سه گونه پوسته مرتبط پروتئین تراپی مو بودند، که سیزده مورد جدید و چهار گونه دیگر بسیار نزدیک به اشکال اخیر لایت و هایلایت مو هستند. از جمله حتی کاسه زانو، که در موقعیت‌های نسبی مناسب خود دفن کراتینه مو شده رنگ مو است، [2] و از زره رنگ مو استخوانی حیوان بزرگ آرمادیلو مانند که به خوبی حفظ کراتینه مو شده رنگ مو است.

همراه با رنگ مو استخوان‌های یکی از پاهای آن، ممکن رنگ مو است ما مطمئن باشیم که این بقایای تازه و با رباط‌هایشان متحد کراتینه مو شده‌اند، وقتی که همراه با پوسته‌ها در شن قرار می‌گیرند. از این رو، ما شواهد خوبی داریم که نشان می‌دهد چهارپایان غول‌پیکر برشمرده کراتینه مو شده در بالا، متفاوت‌تر از چهارپایان امروزی نسبت به قدیمی‌ترین چهارپایان سوم اروپا، در حالی زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که اکثر ساکنان کنونی آن در دریا پر پروتئین تراپی مو بودند.

و ما آن قانون قابل توجه مورد اصرار آقای لایل را تایید بیبی لایت مو کرده ایم، یعنی اینکه “طول عمر گونه در پستانداران در کل پایین تر از بیضه لایت و هایلایت مو هستند.» [3] [1] از زمانی که این نوشته نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است، این پوسته ها را بررسی بیبی لایت مو کرده و همه آنها را جدید تلفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. در یک اثر اسپانیایی این ناحیه را توصیف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است ، و معتقد رنگ مو است که رنگ مو استخوان‌های پستانداران منقرض کراتینه مو شده.

از ذخایر زیرین پامپن شسته کراتینه مو شده و متعاقباً با آن جاسازی کراتینه مو شده رنگ مو است. پوسته های موجود اما من از اظهارات او قانع نکراتینه مو شدم. معتقد رنگ مو است که کل نهشته عظیم پامپین یک سازند زیر هوایی رنگ مو است، مانند تپه های شنی: به نظر من این یک دکترین غیرقابل دفاع رنگ مو است. [3] اصول زمین شناسی ، ج. IV، ص. 40. اندازه بزرگ رنگ مو استخوان های حیوانات مگاتروئید، از جمله مگاتریوم، مگالونیکس، اسلیدوتریوم و میلودون، واقعا شگفت انگیز رنگ مو است.

  رنگ موی بلوند مرواریدی تیره

ترکیب رنگ موی موکا روشن : عادات زندگی این حیوانات برای طبیعت گرایان یک معمای کامل پروتئین تراپی مو بود تا اینکه پروفسور اوون [4] این مشکل را با نبوغ قابل توجهی حل بیبی لایت مو کرد. دندان ها با ساختار ساده خود نشان می دهند که این حیوانات مگاتروئید با غذای گیاهی و احتمالاً روی برگ ها و شاخه های کوچک درختان زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به نظر می رسد اشکال سنگین و چنگال های منحنی قوی قوی آنها برای حرکت چندان مناسب نیست.

به طوری که برخی از طبیعت شناسان برجسته در واقع بر این باورند که مانند تنبل ها که ارتباط نزدیکی با آنها تمام دکلره مو دارند، با بالا رفتن از درختان به سمت پایین و تغذیه از برگ ها زندگی خود را ادامه می دهند. این ایده جسورانه و نه احمقانه پروتئین تراپی مو بود که حتی درختان قبل از غرق کراتینه مو شدن را تصور کنیم. با شاخه های آنقدر قوی که بتوانند حیواناتی به بزرگی فیل را تحمل کنند.

پروفسور اوون، با احتمال بسیار بیشتر، معتقد رنگ مو است که به جای بالا رفتن از درختان، شاخه ها را به سمت آنها پایین می کشیدند و شاخه های کوچکتر را از ریشه پاره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بنابراین از برگ ها تغذیه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وسعت و وزن عظیم قسمت های عقبی آنها، که به سختی می توان آن را بدون دیده کراتینه مو شدن تصور بیبی لایت مو کرد، در این دیدگاه به جای اینکه یک بار سنگین باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه