↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی استرالیایی

رنگ مرواریدی استرالیایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی استرالیایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی استرالیایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی رنگ مو استرالیایی : اوزما متوجه کراتینه مو شد که دوستانش تمام تلاش خود را برای نجات او انجام می دهند و لبخند تشویقی زد به تلاش های آنها دوروتی کمی مضطرب به نظر می‌رسید، اما سعی می‌بیبی لایت مو کرد به اندازه همراهش شجاع باکراتینه مو شد.

رنگ مو : اجازه دهید دوباره به همراهان خود برگردیم.” جادوگر غرغر بیبی لایت مو کرد: “بنظر می رسد شرم آور رنگ مو است، پس از اینکه قایق را وادار به اطاعت از خود بیبی لایت مو کردیم، تنها با یک در سنگ مرمر جلوی ما را گرفت.” به دستور گلیندا قایق بلند کراتینه مو شد تا اینکه روشن کراتینه مو شد یک سطح با گنبد شیشه ای که روستای را پوشانده پروتئین تراپی مو بود، زمانی که جادوگر آن را به آرامی در اطراف گنبد بزرگ قرار بالیاژ مو داد.

رنگ مرواریدی رنگ مو استرالیایی

رنگ مرواریدی رنگ مو استرالیایی : چهره های زیادی از داخل به شیشه فشرده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و مشتاقانه زیردریایی را تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در یک مکان دوروتی و اوزما پروتئین تراپی مو بودند که به سرعت گلیندا و جادوگر را از پنجره های شیشه ای قایق شناختند. گلیندا آنها را نیز دید و قایق را نزدیک گنبد گرفت در حالی که دوستان با پانتومیم احوالپرسی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. صدای آنها متأسفانه از گنبد و آب و کنار قایق شنیده نمی کراتینه مو شد.

جادوگر سعی بیبی لایت مو کرد از طریق نشانه هایی به دخترها بفهماند که او و گلیندا برای نجات آنها آمده اند و اوزما و دوروتی این را از همان واقعیتی که جادوگر و جادوگر ظاهر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند فهمیدند. دو دختر زندانی خندان و در امنیت پروتئین تراپی مو بودند و گلیندا با دانستن این موضوع احساس می بیبی لایت مو کرد که می تواند تمام زمان لازم را برای نجات نهایی آنها صرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

از آنجایی که در آن زمان هیچ کاری انجام نمی کراتینه مو شد، گلیندا به قایق دستور بالیاژ مو داد تا به ساحل بازگردد و قایق به راحتی اطاعت بیبی لایت مو کرد. ابتدا به سطح آب صعود بیبی لایت مو کرد، سپس سقف از هم جدا کراتینه مو شد و به شکاف‌های کنار قایق افتاد و سپس کشتی جادویی به سرعت به ساحل رسید و خود را روی ماسه‌ها قرار بالیاژ مو داد. نقطه ای که به دستور گلیندا از آنجا حرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو کرم صورتی

رنگ مرواریدی رنگ مو استرالیایی : همه مردم اوز و اسکیزرها فوراً به سمت قایق دویدند تا بپرسند آیا به جزیره رسیده‌اند و آیا اوزما و دوروتی را دیده‌اند یا خیر. جادوگر به آنها از مانعی که بر سر راه یک در مرمری برخورد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند گفت و اینکه چگونه گلیندا اکنون متعهد می نانو کراتین مو شود راهی جادویی برای فتح در پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گلیندا با درک اینکه رسیدن به جزیره، بزرگ بیبی لایت مو کردن آن و آزاد بیبی لایت مو کردن دوستانشان و مردم اسکیزر به چندین روز نیاز رنگ مو دارد.

اکنون در نیمه راه بین ساحل دریاچه و درختان نخل اردوگاهی را آماده بیبی لایت مو کرد. جادوگری جادوگر باعث کراتینه مو شد تعبالیاژ مو دادی چادر ظاهر نانو کراتین مو شود و جادوگری جادوگر این چادرها را با تخت، صندلی، میز، فرش، لامپ و حتی کتابی که با آن می توان ساعات بیکاری را سپری بیبی لایت مو کرد، کامل بیبی لایت مو کرد. همه چادرها دارای پرچم سلطنتی اوز پروتئین تراپی مو بودند که از قطب های مرکزی به پرواز درآمدند و در یک چادر بزرگ که اکنون اشغال نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

پرچم خود اوزما در نسیم حرکت می بیبی لایت مو کرد. بتسی و تروت برای خود چادری داشتند و باتن برایت و اوجو چادر دیگری داشتند. مترسک و مرد چوبی حلبی با هم در یک چادر جفت کراتینه مو شدند و همینطور جک کدو تنبل و مرد پشمالو، کپن بیل و عمو هنری، تیک-توک و پروفسور ووگلباگ. گلیندا زیباترین چادر را داشت به جز که برای اوزما در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که جادوگر یک کوچولو از خودش داشت.

  رنگ مو قهوه ای سوخته براق

هر زمان که وقت غذا پروتئین تراپی مو بود، میزهای پر از غذا به شکلی جادویی در چادر کسانی که عادت به غذا خوردن داشتند ظاهر می کراتینه مو شد و این هماهنگی های کامل باعث می کراتینه مو شد که مهمانی نجات به همان اندازه که در خانه های خود می پروتئین تراپی مو بود راحت باکراتینه مو شد. تا آنجا که گلیندا در چادرش نشسته پروتئین تراپی مو بود و در جستجوی کلمه ای پروتئین تراپی مو بود که در زیرزمین جزیره را باز می بیبی لایت مو کرد و به مطالعه یک طومارهای عرفانی می پرداخت.

او را در گنبد بزرگ بپذیرید. او همچنین آزمایش های جادویی زیادی انجام بالیاژ مو داد، به این امید که چیزی را کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال صبح، جادوگر قدرتمند هنوز ناموفق پروتئین تراپی مو بود. شاید مطمئن باشید که هنر گلیندا می‌توانست هر دری معمولی را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما باید بدانید که این درِ مرمری جزیره به اطاعت از یک کلمه جادویی دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مرواریدی رنگ مو استرالیایی : که باز ننانو کراتین مو شود و بنابراین همه کلمات جادویی دیگر هیچ تأثیری بر آن نتمام دکلره مو دارند. آی تی. کلمه جادویی که از در محافظت می بیبی لایت مو کرد احتمالاً توسط Coo-ee-oh اختراع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که اکنون آن را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پس تنها راه برای ورود به جزیره غرق کراتینه مو شده شکستن جذابیتی پروتئین تراپی مو بود که در را به سرعت بسته می بیبی لایت مو کرد. اگر این کار می توانست انجام نانو کراتین مو شود، برای باز بیبی لایت مو کردن آن نیازی به جادو نیست.

روز بعد جادوگر و جادوگر دوباره وارد قایق کراتینه مو شدند و آن را زیر آب بردند و به سمت در مرمری رفتند که به طرق مختلف سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند آن را باز کنند اما موفق نکراتینه مو شدند. گلیندا گفت: «من فکر می‌کنم ما باید این تلاش را کنار بگذاریم. “ساده ترین راه برای بالا بردن جزیره این رنگ مو است که ما به گنبد راه پیدا کنیم و سپس به زیرزمین فرود بیاییم و ببینیم که کو-ای-اوه چگونه کل جزیره را به دستور او غرق یا بلند می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو مشکی خوب

طبیعتاً برای من اتفاق افتاد. که ساده ترین راه برای گرفتن پذیرش این رنگ مو است که قایق ما را از دری مرمری که Coo-ee-oh از آنجا به زیرزمین فرستاده رنگ مو است ببرد. اما باید راه‌های دیگری برای ورود به داخل گنبد و پیوستن به اوزما و دوروتی وجود داشته باکراتینه مو شد، و چنین راه‌هایی را باید با مطالعه و رنگ مو استفاده درست از قدرت جادویی خود پیدا کنیم.» جادوگر گفت: “این آسان نخواهد پروتئین تراپی مو بود.

زیرا ما نباید فراموش کنیم که خود اوزما جادوی قابل توجهی را درک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بدون شک سعی بیبی لایت مو کرده جزیره را بالا ببرد یا ابزار دیگری برای فرار از آن بیابد و شکست خورده رنگ مو است.” گلیندا گفت: “این درست رنگ مو است، اما جادوی اوزما جادوی پری رنگ مو است، در حالی که تو یک جادوگر و من یک جادوگر لایت و هایلایت مو هستم. به این ترتیب ما سه نفر تنوع زیادی از جادوها برای کار بیبی لایت مو کردن داریم.

رنگ مرواریدی رنگ مو استرالیایی : و اگر همه ما باید با آنها کار کنیم. شکست آن به این دلیل رنگ مو است که جزیره توسط نیروی جادویی بالا و پایین می‌رود که هیچ‌کدام از ما با آن آشنا نیستیم. بنابراین ایده من این رنگ مو است که با جادویی که در اختیار داریم به دنبال رسیدن به هدف خود به روش دیگری باشیم. آنها دوباره در قایق خود دایره گنبد را ساختند و یک بار دیگر اوزما و دوروتی را از پنجره های خود دیدند و با دو دختر زندانی علامت بالیاژ مو دادند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه