↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بلوند عسلی روشن

رنگ موی بلوند عسلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بلوند عسلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بلوند عسلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی بلوند عسلی روشن : یک بطری سبز مربعی را پایین آورد، محتویات آن را در ظرفی سبز-طلایی ریخت که به زیبایی حک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. جادوگر این را در مقابل شیر ترسو قرار بالیاژ مو داد، که انگار از آن خوشش نمی آید، آن را بو بیبی لایت مو کرد، گفت: “نوشیدنی.” “چیه؟” شیر پرسید. اوز پاسخ بالیاژ مو داد: «خب، اگر در درون تو پروتئین تراپی مو بود، شجاعت پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : من سال‌های زیادی جادوگر را بازی بیبی لایت مو کرده‌ام که ممکن رنگ مو است این نقش را کمی بیشتر ادامه دهم.» دوروتی گفت: «و حالا، چگونه می توانم به کانزاس برگردم؟» مرد کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: ما باید در مورد آن فکر کنیم. دو یا سه روز به من فرصت دهید تا موضوع را بررسی کنم و سعی می کنم راهی پیدا کنم تا شما را به بیابان ببرم.

رنگ موی بلوند عسلی روشن

رنگ موی بلوند عسلی روشن : اوز پاسخ بالیاژ مو داد: «چرا، در مورد آن، من فکر می کنم اشتباه می کنی که دل می خواهی. بیشتر مردم را ناراضی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر فقط آن را می دانستی، خوش شانس پروتئین تراپی مو بودی که قلب نداشتی.» وودمن حلبی گفت: «این باید یک نظر باکراتینه مو شد. “به سهم خودم، اگر تو به من دل بدهی، تمام ناراحتی ها را بدون زمزمه تحمل خواهم بیبی لایت مو کرد.” اوز با فروتنی پاسخ بالیاژ مو داد: “خیلی خوب.” «فردا نزد من بیا و دلت خواهی پروتئین تراپی مو بود.

در این میان، با همه شما به عنوان مهمانان من رفتار می نانو کراتین مو شود، و تا زمانی که در قصر زندگی می کنید، مردم من منتظر شما خواهند پروتئین تراپی مو بود و کوچکترین خورنگ مو استه شما را اجابت خواهند بیبی لایت مو کرد. تنها یک چیز وجود رنگ مو دارد که در ازای کمکم می‌خواهم – مثل آن که لایت و هایلایت مو هست. شما باید راز مرا حفظ کنید و به هیچ کس نگویید که من یک فروتن لایت و هایلایت مو هستم.» آنها پذیرفتند از آنچه آموخته پروتئین تراپی مو بودند.

  انواع رنگ موی پلاتینه

چیزی نگویند و با روحیه بالا به اتاق های خود بازگشتند. حتی دوروتی امیدوار پروتئین تراپی مو بود که «هومبوگ بزرگ و وحشتناک»، همانطور که او را صدا می‌بیبی لایت مو کرد، راهی پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او را به کانزاس بازگرداند، و اگر این کار را می‌بیبی لایت مو کرد، حاضر پروتئین تراپی مو بود همه چیز او را ببخکراتینه مو شد. فصل شانزدهم هنر جادویی هومبوگ بزرگ صبح روز بعد مترسک به دوستانش گفت: «به من تبریک بگو. من به اوز می روم تا بالاخره مغزم را به دست بیاورم.

وقتی برگردم مثل بقیه مردان خواهم پروتئین تراپی مو بود.» دوروتی به سادگی گفت: «من همیشه تو را همان طور که پروتئین تراپی مو بودی دوست داشتم. او پاسخ بالیاژ مو داد: “این از شما مهربان رنگ مو است که مترسک را دوست دارید.” اما مطمئناً با شنیدن افکار فوق‌العاده‌ای که مغز جدید من قرار رنگ مو است به وجود بیاید، بیشتر به من فکر خواهید بیبی لایت مو کرد.» سپس با صدایی شاد از همه آنها خداحافظی بیبی لایت مو کرد و به اتاق تخت رفت و در آنجا صدای رپ زد.

اوز گفت: “بیا داخل.” مترسک داخل کراتینه مو شد و مرد کوچولو را دید که کنار پنجره نشسته و درگیر فکری عمیق رنگ مو است. مترسک با کمی ناراحتی گفت: “من برای مغزم آمده ام.” “آه بله؛ اوز پاسخ بالیاژ مو داد، لطفا روی آن صندلی بنشین. “باید مرا به خاطر برداشتن سرت معذرت خواهی بیبی لایت مو کرد، اما من باید این کار را بکنم تا مغزت را در جای مناسب خود قرار دهم.” مترسک گفت: “اشکال نرنگ مو دارد.” “خیلی خوش آمدید سر من را بردارید، به شرطی که وقتی دوباره آن را بپوشید.

  رنگ مو طبیعی مشکی

بهتر خواهد پروتئین تراپی مو بود.” بنابراین جادوگر سرش را باز بیبی لایت مو کرد و نی را خالی بیبی لایت مو کرد. سپس وارد اتاق پشتی کراتینه مو شد و مقداری سبوس برداشت و آن را با تعبالیاژ مو داد زیادی سوزن و سوزن مخلوط بیبی لایت مو کرد. پس از تکان بالیاژ مو دادن کامل آنها با هم، بالای سر مترسک را با مخلوط پر بیبی لایت مو کرد و بقیه فضا را با نی پر بیبی لایت مو کرد تا در جای خود نگه رنگ مو دارد.

وقتی دوباره سر مترسک را روی بدنش بست، به او گفت: “از این پس تو مرد بزرگی خواهی پروتئین تراپی مو بود، زیرا من مغزهای تازه زیادی به تو بالیاژ مو داده ام.” مترسک از برآورده کراتینه مو شدن بزرگترین آرزوی خود هم خوشحال و هم مفتخر پروتئین تراپی مو بود و پس از تشکر صمیمانه از اوز نزد دوستانش بازگشت. دوروتی با کنجکاوی به او نگاه بیبی لایت مو کرد. سرش کاملاً با مغز بیرون زده پروتئین تراپی مو بود. “چه احساسی داری؟” او پرسید.

رنگ موی بلوند عسلی روشن : او با جدیت پاسخ بالیاژ مو داد: “من واقعاً عاقل لایت و هایلایت مو هستم.” “وقتی به مغزم عادت کنم همه چیز را می دانم.” “چرا آن سوزن ها و سوزن ها از سر شما بیرون زده اند؟” از مرد چوبی حلبی پرسید. شیر گفت: “این دلیلی بر تیزبینی اوست.” مرد چوبی گفت: “خب، من باید به اوز بروم و قلبم را بیاورم.” پس به سمت اتاق تخت رفت و در را زد.

اوز را صدا زد: “بیا داخل،” و مرد چوبی وارد کراتینه مو شد و گفت: “من برای قلبم آمده ام.” مرد کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: خیلی خوب. اما من باید یک سوراخ در سینه شما ایجاد کنم تا بتوانم قلب شما را در جای مناسب قرار دهم. امیدوارم به درد شما نخورد.» مرد جنگلی پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه، نه.” “من اصلا آن را احساس نخواهم بیبی لایت مو کرد.” بنابراین اوز یک جفت قیچی قلع‌سازی آورد و یک سوراخ کوچک مربعی در سمت چپ سینه مرد چوب‌دار حلبی برید.

  رنگ مو مشکی مش یخی

سپس، به سمت یک کشو رفت، یک قلب زیبا را بیرون آورد که تماماً از ابریشم ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با خاک اره پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “زیبایی نیست؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “در واقع همینطور رنگ مو است!” مرد چوبی که بسیار خشنود پروتئین تراپی مو بود پاسخ بالیاژ مو داد. اما آیا این یک قلب مهربان رنگ مو است؟ “اوه، خیلی!” اوز پاسخ بالیاژ مو داد. او قلب را در سینه مرد چوبی گذاشت و سپس مربع قلع را جایگزین بیبی لایت مو کرد.

آن را در جایی که بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به خوبی به هم لحیم بیبی لایت مو کرد. او گفت: «آنجا. اکنون شما قلبی دارید که هر مردی ممکن رنگ مو است به آن افتخار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. متاسفم که مجبور کراتینه مو شدم وصله ای روی سینه شما بگذارم، اما واقعاً نمی توان کمک بیبی لایت مو کرد. وودمن خوشحال فریاد زد: «هرگز به این وصله اهمیتی نده. من از شما بسیار سپاسگزارم و هرگز محبت شما را فراموش نمی کنم.

رنگ موی بلوند عسلی روشن : اوز پاسخ بالیاژ مو داد: «در مورد آن صحبت نکن. سپس مرد چوب‌دار حلبی نزد دوستانش رفت و آنها به خاطر خوشبختی‌اش برای او آرزوی شادی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. شیر اکنون به سمت اتاق تاج و تخت رفت و در را زد. اوز گفت: “بیا داخل.” شیر با ورود به اتاق اعلام بیبی لایت مو کرد: “من برای شجاعت خود آمده ام.” مرد کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: خیلی خوب. “من آن را برای شما خواهم گرفت.” به سمت کمد رفت و با رسیدن به یک قفسه بلند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه