نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دارچینی روشن

رنگ مو دارچینی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دارچینی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دارچینی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دارچینی روشن : به تو بگویم که آمدنت به اینجا چقدر برایم مهم رنگ مو است. فکر می‌کنم این خیلی خوب پروتئین تراپی مو بود. داشته ام.” لوئیس نفس نفس زد. او برای این کار آماده نپروتئین تراپی مو بود. در ابتدا وقتی تصمیم گرفت که سفری گرم به بالتیمور داشته باکراتینه مو شد و شب را با دوستش بگذراند و سپس برای دیدن برادرش بیرون بیاید.

رنگ مو : نسبتاً آگاهانه احساس فضیلت می‌بیبی لایت مو کرد و امیدوار پروتئین تراپی مو بود که او نسبت به او مغرور یا خشمگین نباکراتینه مو شد. قبلاً آمده پروتئین تراپی مو بودم – اما قدم زدن با او در اینجا زیر درختان چیز کوچکی به نظر می رسید و به طور شگفت انگیزی یک چیز خوشحال کننده به نظر می رسید. او سریع گفت: “چرا، کیث، می‌دانی که نمی‌توانستم یک روز بیشتر صبر کنم.

رنگ مو دارچینی روشن

رنگ مو دارچینی روشن : او به خود گفت که به این دلیل رنگ مو است که کیث از نشان بالیاژ مو دادن او بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بود. سپس او و کیث دست در دست در امتبالیاژ مو داد مسیری قدم می زدند و او به او اطلاع می بالیاژ مو داد که رئیس پدر چه جواهری رنگ مو است. ناگهان حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: «لوئیس، می‌خواهم قبل از اینکه جلوتر برویم.

پنج ساله پروتئین تراپی مو بودم که تو را دیدم، اما البته یادم نپروتئین تراپی مو بود و چگونه می‌توانستم بدون عمل ادامه دهم. تنها برادرم را دیده ام؟” او تکرار بیبی لایت مو کرد: “این بسیار شیرین پروتئین تراپی مو بود، لوئیس.” لوئیس سرخ کراتینه مو شد – او واقعاً شخصیت داشت . بعد از مکثی گفت: «می‌خواهم همه چیز را درباره خودت به من بگو.» “البته من یک ایده کلی دارم.

رنگ مو دارچینی روشن : که تو و مادر در آن چهارده سال در اروپا چه بیبی لایت مو کردی، و بعد همه ما خیلی نگران پروتئین تراپی مو بودیم، لوئیس، وقتی که تو ذات الریه داشتی و نمی توانستی با مادر بیایی – ببین دو سال پیش پروتئین تراپی مو بود – و سپس، خوب، من نام شما را در روزنامه ها دیده ام، اما همه چیز بسیار رضایت بخش پروتئین تراپی مو بود. من شما را نشناختم، لوئیس.” او متوجه کراتینه مو شد که شخصیت او را تجزیه و تحلیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بهترین رنگ مو برای موهای خشک و وز

شخصیت هر مردی را که ملاقات می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تجزیه و تحلیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او تعجب بیبی لایت مو کرد که آیا تأثیر صمیمیت او با تکرار مداوم نام او ایجاد کراتینه مو شده رنگ مو است. او آن را طوری گفت که گویی این کلمه را دوست رنگ مو دارد، گویی برای او معنایی ذاتی رنگ مو دارد. او ادامه بالیاژ مو داد: “پس تو مدرسه پروتئین تراپی مو بودی.” “بله، در فارمینگتون. مادر از من می خورنگ مو است به صومعه ای بروم.

رنگ مو دارچینی روشن : اما من نمی خورنگ مو استم.” او یک نگاه جانبی به او انداخت تا ببیند آیا او از این موضوع ناراحت خواهد کراتینه مو شد یا خیر. اما او فقط به آرامی سر تکان بالیاژ مو داد. “به اندازه کافی صومعه در خارج از کشور داشت، نه؟” “بله – و کیت، به هر حال صومعه ها در آنجا متفاوت لایت و هایلایت مو هستند.

اینجا حتی در زیباترین آنها، دختران معمولی زیادی وجود تمام دکلره مو دارند .” دوباره سرش را تکان بالیاژ مو داد. او موافقت بیبی لایت مو کرد: «بله، فکر می‌کنم وجود رنگ مو دارد، و می‌دانم که شما در مورد آن چه احساسی دارید. در اینجا، لویس، در ابتدا برای من ناراحت کراتینه مو شد، اگرچه من این را به هیچ‌کس جز تو نمی‌گویم؛ ما ترجیح می‌دهیم.

رنگ مو دارچینی روشن : من و تو نسبت به این چیزها حساس بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” “منظورت مردهای اینجرنگ مو است؟” “بله، البته برخی از آنها خوب پروتئین تراپی مو بودند، از مردانی که همیشه با آنها پرت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، اما دیگرانی هم پروتئین تراپی مو بودند؛ برای مثال، مردی به نام ریگان – من از آن شخص متنفر پروتئین تراپی مو بودم، و اکنون او درباره بهترین دوستی رنگ مو است که دارم.

  بلوند طلایی پلاتینه خیلی روشن

شخصیت فوق‌العاده‌ای، لوئیس، بعداً او را ملاقات خواهید بیبی لایت مو کرد. مردی که دوست دارید در دعوا با خود داشته باشید.” لوئیس به این فکر می بیبی لایت مو کرد که کیث همان مردی رنگ مو است که او دوست رنگ مو دارد در دعوا با او باکراتینه مو شد. “چطور کراتینه مو شد – اولین بار چطور این کار را انجام بالیاژ مو دادی؟” او با خجالت پرسید: “منظورم این رنگ مو است.

رنگ مو دارچینی روشن : که بیای اینجا. البته مادر درنگ مو استان ماشین پولمن را به من گفت.” “اوه، این…” او نسبتاً عصبانی به نظر می رسید. “این را به من بگو. من می خواهم بشنوم که شما آن را بگویید.” “اوه، این چیزی نیست جز آن چیزی که احتمالاً می دانید. عصر پروتئین تراپی مو بود و من تمام روز را سوار می بیبی لایت مو کردم و به صدها چیز فکر می بیبی لایت مو کردم.

لوئیس، و ناگهان احساس بیبی لایت مو کردم کسی روبروی من نشسته رنگ مو است. او مدتی آنجا پروتئین تراپی مو بود و تصور مبهمی داشت که مسافر دیگری رنگ مو است. یکدفعه به سمت من خم کراتینه مو شد و صدایی را شنیدم که گفت: “من می خواهم کشیش باشی، این چیزی رنگ مو است که من می خواهم.” ‘ خوب من از جا پریدم و فریاد زدم: “اوه، خدای من، نه آن!” – قبل از حدود بیست نفر خودم را احمق بیبی لایت مو کردم.

رنگ مو دارچینی روشن : می بینید که اصلاً کسی آنجا نشسته نپروتئین تراپی مو بود. یک هفته بعد از آن به خانه رفتم. کالج یسوعیت در فیلادلفیا و آخرین پله‌ها را به سمت دفتر رئیس دانشگاه روی دست و زانوهایم خزیدم.» سکوت دیگری برقرار کراتینه مو شد و لوئیس دید که چشمان برادرش نگاهی دور افتاده رنگ مو است و او به طور نامحسوس به زمین های آفتابی خیره کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو دم روباهی

با تعدیل صدای او و سکوت ناگهانی که به نظر می رسید وقتی صحبتش تمام کراتینه مو شد در مورد او جاری کراتینه مو شد، برانگیخته کراتینه مو شد. او اکنون متوجه کراتینه مو شد که چشمان او از همان الیاف چشم او پروتئین تراپی مو بود، با رنگ سبز کنار گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و واقعاً دهانش بسیار ملایم تر از تصویر پروتئین تراپی مو بود – یا اینکه اخیراً صورتش به آن بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود؟ فقط بالای سرش کمی کچل می کراتینه مو شد.

رنگ مو دارچینی روشن : او فکر می بیبی لایت مو کرد که آیا این به خاطر کلاه سر گذاشتن رنگ مو است. برای یک مرد وحشتناک به نظر می رسید که طاس نانو کراتین مو شود و هیچ کس به آن اهمیت ندهد. “آیا در جوانی پارسا پروتئین تراپی مو بودی، کیت؟” او پرسید. “میدونی منظورم چیه. آیا مذهبی پروتئین تراپی مو بودی؟ اگر این سوالات شخصی برایت مهم نیست.” او در حالی که چشمانش دور پروتئین تراپی مو بود.

گفت: «بله» و او احساس بیبی لایت مو کرد که انتزاع کراتینه مو شدید او به اندازه توجه او بخشی از شخصیت اوست. “بله، فکر می کنم، زمانی که پروتئین تراپی مو بودم، هوشیار پروتئین تراپی مو بودم.” لوئیس کمی هیجان زده کراتینه مو شد. “نوشیدی؟” سرش را تکان بالیاژ مو داد. “من در راه درست بیبی لایت مو کردن یک هش بد از چیزها پروتئین تراپی مو بودم.” لبخندی زد و در حالی که چشمان خاکستری اش را به او چرخاند.

رنگ مو دارچینی روشن : موضوع را عوض بیبی لایت مو کرد. “فرزندم، در مورد مادر به من بگو. می دانم که اخیراً آنجا برای تو خیلی سخت پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. می دانم که باید خیلی فداکاری کنی و خیلی چیزها را تحمل کنی و می خواهم بدانی که به نظر من چقدر خوب پروتئین تراپی مو بودی. من احساس می کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه