↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه

رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه : حداقل زمانی که ما در کشور آنها بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و تحت طلسم جادوی آن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” اما چگونه به ما کمک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بتوانیم پرواز کنیم؟ دختر را زیر سوال برد مرد کوچولو گفت: بیا اینجا و او را به یکی از گوشه های ساختمان برد. “آیا آن صخره بزرگ را می بینی که در دامنه تپه آن طرف ایستاده رنگ مو است؟” ادامه بالیاژ مو داد و با انگشت اشاره بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : و تنها اشتباهی که مرتکب کراتینه مو شدند این پروتئین تراپی مو بود که تصور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند مردم زمین قادر به غلبه بر چنین مشکلات معمولی نیستند. جیم را با دیگران آوردند، اگرچه تعبالیاژ مو داد زیادی گارگویل طول کشید تا جانور بزرگ را از طریق هوا حمل کنند و او را روی سکوی بلند فرود آوردند، و کالسکه به دنبال او رانده کراتینه مو شد، زیرا متعلق به حزب پروتئین تراپی مو بود و مردم چوبی نداشتند.

رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه

رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه : اسیرها زندانیان را آوردند. گارگویل ها تقریباً آنها را به داخل دهانه، جایی که یک سکو وجود داشت، هل بالیاژ مو دادند و سپس پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آنها را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از آنجایی که آنها بال نداشتند، غریبه ها نمی توانستند پرواز کنند و اگر از چنین ارتفاعی به پایین می پریدند قطعاً کشته می کراتینه مو شدند. موجودات به اندازه کافی عقل داشتند که به این طریق رنگ مو استدلال کنند.

تصور کنید که برای چه رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود یا زنده رنگ مو است یا نه. وقتی اسیر اورکا بچه گربه را به دنبال بقیه پرتاب بیبی لایت مو کرد، آخرین گارگویل بی صدا ناپدید کراتینه مو شد و دوستان ما را رها بیبی لایت مو کرد تا یک بار دیگر آزادانه نفس بکشند. “چه جنگ وحشتناکی!” دوروتی در حالی که نفسش را نفس می ککراتینه مو شد گفت. یورکا خرخر بیبی لایت مو کرد و خز ژولیده اش را با پنجه صاف بیبی لایت مو کرد: «اوه، نمی دانم. “ما نتوانستیم به کسی صدمه بزنیم و هیچ کس نتوانست به ما صدمه بزند.” دختر کوچولو آهی کشید: «خدا را شکر که دوباره با هم بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، حتی اگر زندانی باشیم.

  جدیدترین رنگ های مو دخترانه

زیب که پادشاه خود را در این مبارزه از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، گفت: “من تعجب می کنم که چرا ما را درجا نکشتند.” جادوگر با تأمل پاسخ بالیاژ مو داد: “آنها احتمالا ما را برای مراسمی نگه می تمام دکلره مو دارند.” اما شکی نیست که آنها قصد تمام دکلره مو دارند تا جایی که ممکن رنگ مو است ما را در مدت کوتاهی بکشند.» “تا حد امکان مرده رنگ مو است، اینطور نیست؟” دوروتی پرسید. “بله، عزیزم.

اما ما نیازی به نگرانی در مورد آن نداریم. اجازه دهید زندان خود را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه رنگ مو است.” فضای زیر سقف، جایی که آنها ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، به آنها اجازه می بالیاژ مو داد تا همه طرف ساختمان بلند را ببینند، و آنها با کنجکاوی زیادی به شهر که در زیر آنها گسترده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همه چیز قابل مشاهده از چوب ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

صحنه سفت و بسیار غیر طبیعی به نظر می رسید. از روی سکوی آنها یک پله به داخل خانه پایین آمد و بچه ها و جادوگر پس از روشن بیبی لایت مو کردن یک فانوس برای نشان بالیاژ مو دادن راه، آن را کاوش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. چندین درنگ مو استان از اتاق های خالی به جستجوی آنها پاداش بالیاژ مو داد، اما نه بیشتر. بنابراین پس از مدتی دوباره به سکو بازگشتند. اگر در اتاق‌های پایین‌تر در یا پنجره‌ای وجود داشت، یا تخته‌های خانه آنقدر ضخیم و محکم نپروتئین تراپی مو بود.

  مدل مو کوتاه و رنگ

فرار می‌توانست آسان باکراتینه مو شد. اما پایین ماندن مانند قرار گرفتن در یک انبار یا انبار کشتی پروتئین تراپی مو بود و از تاریکی یا بوی رطوبت خوششان نمی آمد. در این کشور، مانند همه کشورهای دیگر که از زیر سطح زمین بازدید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، هیچ شبی وجود نداشت، یک نور ثابت و قوی از منبعی ناشناخته می آمد. وقتی به بیرون نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، می‌توانستند برخی از خانه‌های نزدیک خود را ببینند.

جایی که پنجره‌های باز به وفور وجود داشت و می‌توانستند اشکال گارگویل‌های چوبی را که در خانه‌هایشان در حال حرکت پروتئین تراپی مو بودند، مشخص کنند. جادوگر مشاهده بیبی لایت مو کرد: “به نظر می رسد این زمان رنگ مو استراحت آنها باکراتینه مو شد.” «همه مردم نیاز به رنگ مو استراحت تمام دکلره مو دارند، حتی اگر چوبی باشند، و چون در اینجا شب نیست، ساعت معینی از روز را برای خواب یا چرت زدن انتخاب می‌کنند.» زیب در حالی که خمیازه می‌کشید.

رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه : گفت: «من خودم احساس خواب آلودگی می‌کنم. “چرا، اورکا کجرنگ مو است؟” دوروتی ناگهان فریاد زد. همه آنها به اطراف نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما بچه گربه جایی برای دیدن نپروتئین تراپی مو بود. جیم با خشم گفت: “او برای پیاده روی بیرون رفته رنگ مو است.” “کجا؟ روی پشت بام؟” از دختر پرسید. “نه، او فقط پنجه هایش را در چوب فرو بیبی لایت مو کرد و از کناره های این خانه تا زمین بالا رفت.” دوروتی گفت: “او نتوانست از پایین بالا برود، جیم.” «صعود یعنی بالا رفتن». “کی همچین حرفی زده؟” اسب را طلب بیبی لایت مو کرد “معلم مدرسه من این را گفت، و او چیزهای زیادی می داند.

جیم.” جادوگر خاطرنشان بیبی لایت مو کرد: «پایین رفتن» گاهی اوقات به عنوان شکل بیان رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود. جیم گفت: “خب، این شکل یک گربه پروتئین تراپی مو بود.” دختر با ناراحتی فریاد زد: “عزیزم! اورکا چقدر بی خیال رنگ مو است.” “گورگل ها او را خواهند گرفت، مطمئنا!” “ها، ها!” اسب تاکسی قدیمی خندید. “آنها “غرغر” نیستند، خدمتکار کوچک، آنها گارگویل لایت و هایلایت مو هستند.” “مهم نیست.

  نحوه درست كردن رنگ مو طبيعي

آنها اورکا را دریافت خواهند بیبی لایت مو کرد، هر نامی که باشند.” صدای بچه گربه گفت: «نه نمی‌خواهند» و یوریکا خودش روی لبه سکو خزیده و آرام روی زمین نشست. “هر کجا پروتئین تراپی مو بودی، اورکا؟” دوروتی با جدیت پرسید. “در حال تماشای افراد چوبی. آنها برای هر چیزی خیلی خنده دار لایت و هایلایت مو هستند، دوروتی. همین الان همه آنها به رختخواب می روند، و – نظر شما چیست؟ – آنها لولاهای بال های خود را باز می کنند.

آنها را در گوشه ای می گذارند تا بیدار شوند. از نو.” “چی، لولا؟” “نه، بال ها.” زب گفت: “این توضیح می دهد که چرا آنها از این خانه برای زندان رنگ مو استفاده می کنند. اگر هر یک از گارگویل ها بد رفتار کنند و مجبور شوند به زندان بیفتند، آنها را به اینجا آورده و بال های آنها را باز می کنند و از آنها می گیرند تا اینکه آنها قول می دهند که خوب باشند.” جادوگر با دقت به آنچه یورکا گفته پروتئین تراپی مو بود گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی بیول بلوند بژ پلاتینه : او گفت: «ای کاش ما هم از آن بال‌های شل داشتیم. “آیا ما می توانیم با آنها پرواز کنیم؟” دوروتی پرسید. “من فکر می کنم اینطور رنگ مو است. اگر گارگویل ها بتوانند بال ها را باز کنند، پس قدرت پرواز در خود بال ها نهفته رنگ مو است، نه در بدن چوبی افرادی که آنها را می پوشند. بنابراین، اگر ما بال ها را داشتیم، احتمالاً می توانستیم پرواز کنیم. همانطور که آنها انجام می دهند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه