نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر

رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر : و اگر به سربازان ما تیراندازی نانو کراتین مو شود، مایه تأسف خواهد پروتئین تراپی مو بود.» II معلوم کراتینه مو شد که اگر لوتوس اعلان‌های جیغی از حضور خود در تمام فضای اطراف ارسال می‌بیبی لایت مو کرد، اهمیتی نداشت . البته آشکارسازهایی وجود داشت، اما با حرکت لوتوس به سمت سیاره سه، آنها مطلقاً چیزی گزارش نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. رنگ مو استاتیک از طوفان بر روی سیاره وجود داشت. با نزدیک کراتینه مو شدن کشتی بررسی، صدای آن بلندتر کراتینه مو شد.

رنگ مو : فیلترها پوشش گیاهی را نشان می بالیاژ مو دادند. این کار را نبیبی لایت مو کرد. گفت هیچی وجود نداره نولان بزرگنمایی را افزایش بالیاژ مو داد. چیزهای دیگری را دید. او آنها را دوست نداشت. او تعبالیاژ مو دادی عکس با حداکثر بزرگنمایی گرفت و آنها را با ظلم فزاینده تفسیر بیبی لایت مو کرد. او رفت تا گزارش خود را درست در زمانی که ثابت های سیستم شروع به رسیدن به کاپیتان می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تهیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جرم خورشید محلی 1.3 سول پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر

رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر : در سیاره خورشیدی از نوع سل، پوشش گیاهی باید از کلروفیل یا غیره رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. البته از طریق این فیلتر ابرها نشان بالیاژ مو داده می شوند. آنها سفید پروتئین تراپی مو بودند و همه رنگ های نور را منعکس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما هیچ رنگی که کلروفیل آن را منعکس نمی بیبی لایت مو کرد نمی توانست از فیلتر عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. توده ابرها به وضوح خود را نشان بالیاژ مو دادند. هیچ چیز دیگری ظاهر نکراتینه مو شد.

دوره چرخش خورشیدی سی و چهار روز پروتئین تراپی مو بود. لکه های خورشیدی از انواع کاملا آشنا وجود داشت. قوانین لوریاک در مورد اندازه و توزیع سیارات در یک منظومه از نوع sol به اثبات رسید. یکی کوچک پروتئین تراپی مو بود و سمت رو به آفتاب آن احتمالاً با حرارت کم قرمز پروتئین تراپی مو بود. این مثل عطارد پروتئین تراپی مو بود. سیاره دو، مانند زهره مشابه خود در منظومه خانگی، قاطعانه توسط انسان غیر قابل سکونت خواهد پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره

سیاره چهار – مشابه مریخ – کوچکتر از سه پروتئین تراپی مو بود و جو بسیار نازکی داشت. در مدارهای شش و هفت غول های گازی وجود داشتند. سپس قوانین لوریاک جدید چیزهایی را در مورد سیاره پنجم نیز پیش بینی بیبی لایت مو کرد، اما آنها هرگز تأیید نکراتینه مو شدند زیرا سیارات پنجم ناپایدار پروتئین تراپی مو بودند. منفجر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تنها قطعات – سیارک ها – تا کنون در جایی که پنجمین سیاره از خورشیدهای نوع sol باید باشند.

رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر : مشاهده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما در اینجا سیاره پنجمی وجود داشت که به طرز باشکوهی در خلا می چرخید. با پیش بینی های لوریاک مطابقت داشت. جوی داشت که باید حاوی اکسیژن باکراتینه مو شد. این اولین سیاره پنجمین منظومه شمسی پروتئین تراپی مو بود که تا به حال مشاهده کراتینه مو شد. هنگامی که کاشفان سیاره پنجم در مورد آن به او گفتند، در دفتر کاپیتان غرغر کراتینه مو شد. نولان کوتاه گفت: “من یک چیز ضروری تر برای گزارش بیبی لایت مو کردن دارم.

سیاره سه باید مانند زمین باکراتینه مو شد. این پروتئین تراپی مو بود. دیگر نیست. مرده رنگ مو است!” هیچکس توجه نبیبی لایت مو کرد سیاره پنجم وجود داشت! بی نظیر پروتئین تراپی مو بود! اکنون می توان تمام نظریه های مربوط به عدم وجود سیاره پنجم را بررسی بیبی لایت مو کرد! نولان با تندی گفت: “من به شما می گویم که سیاره سوم مرده رنگ مو است! این سیاره زنده پروتئین تراپی مو بود و اتفاقی برایش افتاده رنگ مو است! دریاها و ابرها و کلاهک های یخی رنگ مو دارد و آنها آب لایت و هایلایت مو هستند! اما سطح زمین آن رنگ مو است.

  مدل رنگ مو برای پوست روشن

بیابان خالص! جایی که زندگی می تواند وجود داشته باکراتینه مو شد، وجود رنگ مو دارد. همیشه! زندگی اینجا وجود داشته رنگ مو است. اکنون وجود نرنگ مو دارد.” رو به کاپیتان بیبی لایت مو کرد، “شاید هیولاهای چشم حشره آن را کشتند، کاپیتان. این به نظر من شبیه قتل رنگ مو است!” سپس به او خیره کراتینه مو شدند. عکس هایش را پخش بیبی لایت مو کرد. به این مطلب و آن اشاره بیبی لایت مو کرد. قاطعانه پروتئین تراپی مو بودند. شاید هیچ کس به این زودی حقایق پشت سر آنها را متوجه نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر : اما وقتی کنار هم قرار گرفتند، آنها به هم رسیدند. “آشنا، نه؟” نولان با تمسخر پرسید. او با نگاه بیبی لایت مو کردن به کاپیتان اضافه بیبی لایت مو کرد: “شما تصاویر را مانند آنها قبلاً تشخیص می دهید. آنها با دوربین هایی مانند اینها ساخته نکراتینه مو شده اند، اما هنرمندان آنها را از توصیفات آنچه اتفاق می افتد ترسیم بیبی لایت مو کرده اند. این اتفاق افتاده رنگ مو است! من فکر می کنم” از سیاره پنجم مهمتر رنگ مو است. من فکر می کنم بهتر رنگ مو است.

برویم و اطلاعاتی را که می توانیم به دست بیاوریم و به خانه ببریم. چنین مرگی به معنای زندگی بسیار شبیه انسان رنگ مو است. اگر موجودات غیرانسانی بتوانند کاری مانند این انسانی انجام دهند، ما بهتر رنگ مو است کلمه را به خانه برگردانید تا کاری انجام نانو کراتین مو شود تا قبل از اینکه آنها را پیدا کنیم – یا آنها ما را پیدا کنند – آماده شویم. کاپیتان با احتیاط روی تصاویر رفت.

  رنگ مو نسکافه ای سوخته

در یکی انگشتش را روی ویژگی‌ای گذاشت که نولان به آن اشاره نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید که او در حال خم کراتینه مو شدن رنگ مو است. او با دردناکی گفت: “فکر می کنم تو برنده ای، نولان.” “ما یک پهپاد را به زمین می فرستیم. من شک دارم که بتوانیم فرود بیاییم، اما این باید بررسی نانو کراتین مو شود. فوراً. شاید باید اضافه کنم – بطور نامحسوس.” سفیر کام در هماهنگ کننده WDA گفت: “محرمانه موافقم که این یک موضوع پیش پا افتاده رنگ مو است.

اما ما ملت جدیدی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. مردم ما فاقد چشم انداز لایت و هایلایت مو هستند. آنها از قدرت و توان ملتی که در آن وجود رنگ مو دارد خوشحال می شوند. آنها شهروند لایت و هایلایت مو هستند و به آن ملت اجازه نخواهند بالیاژ مو داد آنچه را که ضعف می دانند در هیچ موضوعی به نمایش بگذارد. ما نمی توانیم در این زمینه تسلیم شویم.» هماهنگ کننده گفت: “به نوبه خود، برای محرمانه پروتئین تراپی مو بودن، هر دوی ما می دانیم که آنچه شما گفتید به سادگی درست نیست.

رنگ موی قهوه ای روشن با سه صفر : دولت شما تصمیم می گیرد که افکار عمومی خود چه فکری کنند. مطمئن می نانو کراتین مو شود که آنها به چیزی که نمی خواهند فکر نمی کنند.” سفیر کام شانه هایش را بالا انداخت. خیلی مودب پروتئین تراپی مو بود. او حتی تظاهر نمی بیبی لایت مو کرد که از اینکه دروغگو خوانده می نانو کراتین مو شود، دلخور رنگ مو است. وی خاطرنشان بیبی لایت مو کرد: اکنون کشور من قصد رنگ مو دارد تا ده روز دیگر در این زمینه پیشرفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه