↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی کاترومر

رنگ موی مرواریدی کاترومر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی کاترومر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی کاترومر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی کاترومر : تازه وارد به تخت خواب رفت و پتوها را بازرسی بیبی لایت مو کرد. او تشک را بلند بیبی لایت مو کرد و سپس آن را با تعجب انداخت. “خدای من!” او گفت: “این بدترین رنگ مو است.” او دوباره به Jurgis نگاه بیبی لایت مو کرد. «به نظر می رسد که دیشب در آن نخوابیده رنگ مو است.

رنگ مو : حتی نیمی از سالی که ماشین‌های سوسیس‌سازی و آسیاب کود تولید می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند نتوانستند فکر کریسمس را در آن‌ها از بین ببرند. در گلوی جورجیس خفگی وجود داشت، زیرا به یاد می آورد که همان شبی که اونا به خانه نیامده پروتئین تراپی مو بود، تتا الزبیتا او را کنار گذاشته پروتئین تراپی مو بود و یک ولنتاین قدیمی را به او نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که به قیمت سه سنت از یک مغازه کاغذفروشی برداشته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی مرواریدی کاترومر

رنگ موی مرواریدی کاترومر : کثیف و فرسوده، اما با رنگ های روشن، و چهره های فرشتگان و کبوتر. او تمام خال های این را پاک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و می خورنگ مو است آن را روی مانتو بگذارد، جایی که بچه ها بتوانند آن را ببینند. هق هق های بزرگ جورگیس را در این خاطره تکان بالیاژ مو داد – آنها کریسمس خود را در بدبختی و ناامیدی می گذرانند، با او در زندان و اونا بیمار و خانه خود را در ویرانه. آه، خیلی بی رحمانه پروتئین تراپی مو بود!

چرا حداقل او را تنها نگذاشته پروتئین تراپی مو بودند – چرا بعد از اینکه او را در زندان بستند، باید زنگ کریسمس را در گوش او بخوانند! اما نه، زنگ‌هایشان برای او به صدا درنمی‌آمد – کریسمس آنها برای او در نظر گرفته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، آنها به سادگی او را نمی‌شمردند. او هیچ عواقبی نداشت – او را مانند یک سطل زباله، لاشه یک حیوان به کناری انداختند. وحشتناک پروتئین تراپی مو بود.

وحشتناک! همسرش ممکن رنگ مو است در حال مرگ باکراتینه مو شد، کودکش ممکن رنگ مو است از گرسنگی بمیرد، تمام خانواده اش ممکن رنگ مو است در سرما از بین بروند – و در تمام مدتی که آنها زنگ کریسمس خود را به صدا در می آوردند! و تمسخر تلخ آن – همه اینها برای او مجازات پروتئین تراپی مو بود! او را در جایی گذاشتند که برف نمی توانست در آن بکوبد، جایی که سرما نمی توانست رنگ مو استخوان هایش را بخورد.

  رنگ مو قهوه ای مرواریدی

رنگ موی مرواریدی کاترومر : برای او غذا و نوشیدنی آوردند – چرا به نام بهشت، اگر باید او را مجازات کنند، خانواده اش را در زندان نگذاشتند و او را بیرون رها نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – چرا راهی بهتر از ترک سه زن ضعیف برای مجازات او پیدا نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و شش کودک بی پناه از گرسنگی و یخ زدن؟ قانونشان همین پروتئین تراپی مو بود، عدالتشان همین پروتئین تراپی مو بود! Jurgis ایستاده پروتئین تراپی مو بود. از کراتینه مو شدت شور می لرزید.

دستانش را گره بیبی لایت مو کرده و بازوانش را برافراشته، تمام روحش از نفرت و سرپیچی می سوخت. ده هزار نفرین بر آنها و شریعتشان! عدالت آنها – این یک دروغ پروتئین تراپی مو بود، یک دروغ پروتئین تراپی مو بود، یک دروغ شنیع، وحشیانه، چیزی بیش از حد سیاه و منفور برای هر دنیا به جز دنیای کابوس. ساختگی و تمسخر نفرت انگیزی پروتئین تراپی مو بود. نه عدالت پروتئین تراپی مو بود، نه حق، در هیچ کجای آن نپروتئین تراپی مو بود، فقط زور پروتئین تراپی مو بود.

ظلم پروتئین تراپی مو بود، اراده و قدرت، بی پروا و بی بند و بار! آنها او را زیر پاشنه خود زمین گذاشته پروتئین تراپی مو بودند، همه دارایی او را خورده پروتئین تراپی مو بودند. آنها پدر پیرش را به قتل رسانده پروتئین تراپی مو بودند، همسرش را شکستند و ویران آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تمام خانواده اش را در هم کوبیدند و گاو بالیاژ مو دادند. و اکنون با او تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، دیگر هیچ فایده ای برای او نداشتند – و چون او با آنها مداخله بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

سر راه آنها قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود، این همان کاری پروتئین تراپی مو بود که آنها با او بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند! او را پشت میله‌های زندان انداخته پروتئین تراپی مو بودند، انگار که یک حیوان وحشی رنگ مو است، چیزی بدون عقل و عقل، بدون حقوق، بدون عاطفه، بدون احساس. نه، آنها حتی با یک وحش همانطور که با او رفتار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند رفتار نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند!

  رنگ موی مشکی پر کلاغی

آیا هیچ انسانی در حواس خود یک چیز وحشی را در لانه اش به دام می انداخت و بچه هایش را پشت سر می گذاشت تا بمیرند؟ این ساعت های نیمه شب برای سرنوشت ساز پروتئین تراپی مو بود. در آنها آغاز طغیان او، قانون گریزی و بی ایمانی او پروتئین تراپی مو بود. او هوشیاری نداشت که جنایات اجتماعی را تا سرچشمه‌های دور آن ردیابی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ موی مرواریدی کاترومر : نمی‌توانست بگوید این چیزی پروتئین تراپی مو بود که مردم آن را «نظام» نامیده‌اند که او را به زمین می‌کوبید. که این کوله‌بران، اربابان او پروتئین تراپی مو بودند که قانون کشور را خریده پروتئین تراپی مو بودند و اراده وحشیانه‌شان را از جایگاه عدالت به او عرضه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. او فقط می دانست که به او ستم کراتینه مو شده و دنیا به او ستم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. که قانون، آن جامعه، با تمام اختیاراتش، خود را دشمن او اعلام بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

و هر ساعت روحش سیاه تر می کراتینه مو شد، هر ساعت رویاهای جدیدی از انتقام، سرپیچی، نفرت خشمگین و دیوانه وار می دید. زشت ترین اعمال، مانند علف های هرز سمی، در هوای زندان به خوبی شکوفا می شوند. تنها خوبی در انسان رنگ مو است که در آنجا تلف می نانو کراتین مو شود و پژمرده می نانو کراتین مو شود. اندوه رنگ پریده دروازه سنگین را نگه می رنگ مو دارد، و نگهبان ناامیدی رنگ مو است.

پس شاعری نوشت که دنیا عدالتش را به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود – من نمی دانم آیا قوانین درست لایت و هایلایت مو هستند یا اینکه آیا قوانین نادرست لایت و هایلایت مو هستند. تنها چیزی که می دانیم چه کسانی در زندان لایت و هایلایت مو هستند این رنگ مو است که دیوار محکم رنگ مو است. و خوب رنگ مو است که جهنم خود را پنهان کنند، زیرا در آن چیزهایی انجام می نانو کراتین مو شود که پسر خدا و یا پسر انسان همیشه باید به آنها نگاه کنند!

  انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی

فصل شانزدهم ساعت هفت صبح روز بعد جورجیس را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا برای شستن سلولش آب بیاورد – وظیفه ای که او صادقانه انجام بالیاژ مو داد، اما اکثر زندانیان به شرک عادت داشتند، تا اینکه سلول های آنها چنان کثیف کراتینه مو شد که نگهبانان مداخله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس او «دافر و دوپ» بیشتری داشت و پس از آن سه ساعت برای ورزش در زمینی طولانی و سیمانی که سقف آن شیشه‌ای پروتئین تراپی مو بود به او اجازه بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

رنگ موی مرواریدی کاترومر : اینجا همه زندانی های زندان دور هم جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. در یک طرف بالیاژ مو دادگاه مکانی برای بازدیدکنندگان پروتئین تراپی مو بود که با دو صفحه سیمی سنگین، به اندازه یک پا از هم جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا چیزی به زندانیان منتقل ننانو کراتین مو شود. در اینجا Jurgis با نگرانی تماشا بیبی لایت مو کرد، اما هیچ کس برای دیدن او وجود رنگ مو دارد. بلافاصله پس از بازگشت او به سلول، نگهبانی در را باز بیبی لایت مو کرد تا زندانی دیگری را وارد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او یک هموطن جوان با سبیل قهوه ای روشن و چشمان آبی و هیکلی برازنده پروتئین تراپی مو بود. او به Jurgis سری تکان بالیاژ مو داد، و سپس، به عنوان دروازه بان بسته درب بر روی او، شروع به زل زدن انتقادی در مورد او. وقتی نگاهش دوباره با جورجیس روبرو کراتینه مو شد، گفت: «خب، رفیق، صبح بخیر.» جورجیس گفت: صبح بخیر. “یک رام برای کریسمس، نه؟” دیگری را اضافه بیبی لایت مو کرد. جورجیس سری تکان بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه