↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگساژ با رنگ مو فرق دارد؟

رنگساژ با رنگ مو فرق دارد؟ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگساژ با رنگ مو فرق دارد؟ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگساژ با رنگ مو فرق دارد؟ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگساژ با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : و سپس در یک بار او شروع به ساختن یک پای حلبی برای من بیبی لایت مو کرد. او سریع و با مهارت کار می بیبی لایت مو کرد و من به این کار علاقه زیادی داشتم. سرباز قلع گفت: “تجربه من تقریباً مشابه پروتئین تراپی مو بود.” «تمام اجزای بدنم را که شمشیر طلسم بریده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : بوی تعفن ناشی از رکراتینه مو شد تهوع‌آور و طاقت‌فرسا و کاملاً بیمارکننده پروتئین تراپی مو بود. “فور کن و بیا از اینجا برویم!” تامی به بالیاژ مو داد زنگ زد، که پوسته اش را در مقابل بانک متعادل می بیبی لایت مو کرد و سعی می بیبی لایت مو کرد به صورت هایدیا نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در همان لحظه چشمش به چیزی افتاد که خونش سرد کراتینه مو شد! این حشره ای پروتئین تراپی مو بود به ارتفاع پانزده فوت، سه برابر یک سوسک، که در میان قارچ ها کمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگساژ با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟

رنگساژ با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : تامی می‌خورنگ مو است کشف خود را برای بالیاژ مو داد فریاد بزند که پوسته‌اش در کنار دو نفر دیگر، در پایه دسته‌ای از قارچ‌ها قرار گرفت. ساقه‌های توخالی، صاف و عظیمی پروتئین تراپی مو بودند، با کلاهک‌های قارچی، و مانند همه قارچ‌ها، با مگس دمیده پروتئین تراپی مو بودند، زیرا تامی می‌توانست کرم‌هایی را به طول تقریباً یک فوت ببیند که داخل و خارج از ساقه‌های متخلخل می‌خزند.

او یک گردن بسیار کشیده، یک سر سه گوشه با یک جفت شاخک و دو جفت پا به اندازه یک زرافه دید. اما چیزی که باعث ایجاد حس وحشت بیشتر کراتینه مو شد این پروتئین تراپی مو بود که هیولا در حالی که خود را روی پاهای عقبی خود متعادل می بیبی لایت مو کرد، پاهای جلویی خود را به گونه ای دراز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که فردی کتاب دعا در دست رنگ مو دارد! این رفتار فداکاری آنقدر وحشتناک پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو فانتزی چند رنگ

که تامی فریاد وحشتناکی بر زبان آورد. در همان زمان گریه دیگری از لبان بالیاژ مو داد بیرون آمد. “خدایا آخوندک نمازگزار!” او فریاد زد و دیوانه وار تلاش می بیبی لایت مو کرد تا پوسته خود و هایدیا را کنار بزند. لحظه بعد، گویی از منجنیق شلیک کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، هیولای وحشتناک خود را مستقیماً به سمت آنها به هوا پرتاب بیبی لایت مو کرد. ( در شماره فوریه به نتیجه می رسد. ) غار وحشت توسط کاپیتان ناگهان، بدون هیچ دلیل مشخصی ، یکی از مردان نگهبان به کراتینه مو شدت به پاهای هوا به سمت بالا پرتاب کراتینه مو شد. » در حالی که فریاد می زد.

نگهبان در هوا تکان می خورد. صدای ناگواری در غار پیچید. وحشت نادیده غار ماموت دوباره رخنه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. دکتر برد با بی حوصلگی به سمت بالا نگاه بیبی لایت مو کرد که درب آزمایشگاه خصوصی اش در اداره رنگ مو استانرنگ مو دارد باز کراتینه مو شد، اما اخم روی صورتش به لبخندی تبدیل کراتینه مو شد که شکل کارنس از سرویس مخفی ایالات متحده را در قاب در ورودی دید. او با خوشحالی صدا زد: “سلام، کارنس.” بنشین و چند دقیقه ای خودت را در خانه بساز.

به محض اینکه وزنم تمام کراتینه مو شد، با تو خواهم پروتئین تراپی مو بود. کارنز روی لبه نیمکتی نشست و با تحسین به دستان بلند عصبی و انگشتان باریک و باریک دانشمند مشهور نگاه بیبی لایت مو کرد. دکتر پرنده بیش از شش فوت ایستاده پروتئین تراپی مو بود و دویست و شش پوند وزن داشت: شانه‌های بزرگ و شوک سنگین موهای سیاه و سرکش او ظاهر یک جنگنده جایزه را به او می‌بالیاژ مو داد.

  رنگ مو کرم استخوانی تیره

رنگساژ با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : تا اینکه یکی به دستانش نگاه بیبی لایت مو کرد. لکه ها و زخم های اسیدی نمی توانستند زیبایی آن دست های متحرک، دست های هنرمند و رویاپرداز را پنهان کنند. دکتر پرنده هنرمندی پروتئین تراپی مو بود، هرچند هنر او در ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین آزمایش‌ها در قلمروهای علم ناب و کاربردی که جهان تا به حال دیده رنگ مو است، به جای اشکال رایج هنر، خود را نشان بالیاژ مو داد.

دکتر کار خود را برای وزن بیبی لایت مو کردن یک بوته چینی به پایان رساند، آن را با احتیاط داخل خشک کن قرار بالیاژ مو داد و به طرف دوستش برگشت. “چه چیزی در ذهنت رنگ مو است، کارنس؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “نگران به نظر میرسی. آیا تقلبی دیگری در بازار وجود رنگ مو دارد؟” مامور سرش را تکان بالیاژ مو داد. “آیا آن درنگ مو استان هایی را که روزنامه ها در مورد غار ماموت حمل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

می خواندی؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. دکتر پرنده صدای انزجار از خود بیرون بالیاژ مو داد. او پاسخ بالیاژ مو داد: “من اولین مورد از آنها را به دلیل اینکه یک پیام خبری آسوشیتدپرس پروتئین تراپی مو بود خواندم، اما همین کافی پروتئین تراپی مو بود. درست پروتئین تراپی مو بودنش و از دیدگاه ادبیات، من را تحت تاثیر قرار نبالیاژ مو داد. چیزی غیرممکن پروتئین تراپی مو بود.

من فرصتی ندارم که در مورد لغزش های یک عامل مطبوعاتی الهام گرفته بپردازم.” “پس آنها را صرفاً به عنوان کارگزار مطبوعاتی رد بیبی لایت مو کردید؟” “مطمئنا. چه چیز دیگری می تواند باکراتینه مو شد؟ چیزهایی مانند آن به طور تصادفی اتفاق نمی افتد، درست زمانی که فصل توریستی در شرف باز کراتینه مو شدن رنگ مو است. اما، وقتی به این اقامتگاه در حاشیه جنگل آمدند، حلبی‌ساز در خانه نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو بلوند روشن بدون دکلره

رنگساژ با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : جای زیبایی پروتئین تراپی مو بود، همه با رنگ آبی تیره با تزئینات آبی روشن تر. یک حصار آبی تمیز دور حیاط وجود داشت و چندین نیمکت آبی زیر درختان آبی سایه دار قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند که خط بین جنگل و دشت را مشخص می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جلوی خانه یک چمن آبی پروتئین تراپی مو بود که ساختمان خوبی پروتئین تراپی مو بود. کو-کلیپ در قسمت جلویی خانه زندگی می بیبی لایت مو کرد و کارگاه خود را در قسمت پشتی داشت.

جایی که او یک ضمائم ساده نیز ساخته پروتئین تراپی مو بود تا فضای بیشتری به او بدهد. اگرچه در بدو ورود متوجه کراتینه مو شدند که حلبی‌ساز غایب رنگ مو است، اما دود از دودکش بیرون می‌آمد که ثابت می‌بیبی لایت مو کرد به زودی برمی‌گردد. مترسک با صدایی شاد گفت: “و شاید نیمی آمی با او باکراتینه مو شد.”206 در حالی که منتظر پروتئین تراپی مو بودند، چوب‌دار حلبی به سمت درب کارگاه رفت و با یافتن قفل آن باز، وارد کراتینه مو شد.

رنگساژ با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : با کنجکاوی اطراف اتاقی را که در آن ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نگاه بیبی لایت مو کرد. او به دوستانش که به دنبال او آمده پروتئین تراپی مو بودند، گفت: “این برای من تقریباً مانند خانه رنگ مو است.” تمام راه را از جایی در جنگل که تبر مسحور مرا برید. یادم می‌آید که کو-کلیپ پیر با احتیاط پای گوشتم را داخل بشکه‌ای گذاشت – فکر می‌کنم همان بشکه رنگ مو است که هنوز در گوشه‌ای آنطرف ایستاده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه