↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش ایرانی

رنگ مو مش ایرانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش ایرانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش ایرانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش ایرانی : مردم گفتند: “این هرگز انجام نخواهد کراتینه مو شد.” “ما باید پادشاه داشتن و با جشن عروسی و همه چیز آماده کراتینه مو شده ما به سادگی باید عروسی نیز داشته باشیم. اگر زلاتولاسکا، مو طلایی، نتواند با پادشاه پیر ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، باید با یکی دیگر ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : آنها پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در مدت کوتاهی بازگشتند و هر کدام یک کدو از آب گرانبها به همراه داشتند. یریک از کلاغ ها تشکر بیبی لایت مو کرد و دو قمقمه اش را با دقت پر بیبی لایت مو کرد. هنگامی که از جنگل خارج می کراتینه مو شد، به تار عنکبوت بزرگی برخورد بیبی لایت مو کرد. عنکبوت زشتی در وسط آن نشسته پروتئین تراپی مو بود و مگسی را می مکید. یریک قطره ای از آب مرگ برداشت و روی عنکبوت زد. عنکبوت دو برابر کراتینه مو شد و مثل گیلاس رسیده روی زمین افتاد.

رنگ مو مش ایرانی

رنگ مو مش ایرانی : می‌توانستند به من کمک کنند!» فورا صدای بلندی شنید: “کاو! و دو کلاغ به سوی او پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گفتند: “ما اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم! ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم! می خواهید چه کار کنیم؟” باید برای شاه یک قمقمه آب حیات و یک قمقمه آب مرگ بیاورم و نمی دانم چشمه ها کجرنگ مو است. آیا می دانی؟ کلاغ ها گفتند: بله، می دانیم. “اینجا صبر کن تا به زودی از هر دو چشمه برایت آب بیاوریم.

سپس یریک یک قطره آب زنده روی مگس پاشید. مگس فوراً زنده کراتینه مو شد، خود را از وب بیرون کشید و بار دیگر شاد و آزاد به پرواز درآمد. وز وز بیبی لایت مو کرد: “متشکرم، یریک،” ممنون که مرا به زندگی برگرداندی. پشیمان نخواهی کراتینه مو شد. فقط صبر کن و به زودی خواهی دید که به تو پاداش خواهم بالیاژ مو داد!” هنگامی که یریک به قصر بازگشت و دو قمقمه را تقدیم بیبی لایت مو کرد، پادشاه گفت: “اما هنوز یک چیز باقی می ماند.

  رنگ مو قهوه ای خاکستری روشن

شما می توانید زلاتولاسکا، مو طلایی را سامبره مو بگیرید، اما باید خودتان او را از بین دوازده خواهر انتخاب کنید.” پادشاه یریک را به یک سالن بزرگ هدایت بیبی لایت مو کرد. دوازده شاهزاده خانم دور یک میز نشسته پروتئین تراپی مو بودند، دوشیزگان زیبا همگی و هر کدام بسیار شبیه دیگران پروتئین تراپی مو بودند. یریک نمی‌توانست تشخیص دهد زلاتولاسکا، مو طلایی، کدام رنگ مو است، زیرا هر شاهزاده‌ای یک روبند سفید و بلند و سنگین بر سر و شانه‌هایش می‌پوشید.

که کاملاً موهایش را می‌پوشاند. پادشاه گفت: اینا دوازده دخترم. “یکی از آنها زلاتولاسکا، مو طلایی رنگ مو است. او را انتخاب کنید و ممکن رنگ مو است فوراً او را نزد ارباب خود ببرید. اگر نتوانستید او را انتخاب کنید، پس باید بدون او بروید.” یریک با ناراحتی خواهر به خواهر نگاه می بیبی لایت مو کرد. چیزی برای نشان بالیاژ مو دادن زلاتولاسکا، مو طلایی، به او وجود نداشت.

رنگ مو مش ایرانی : او چگونه می‌توانست بفهمد؟ ناگهان صدای وزوز در گوشش شنید و صدای کمی زمزمه بیبی لایت مو کرد: “شجاعت، یریک، شجاعت! من به شما کمک خواهم بیبی لایت مو کرد!” سریع سرش را چرخاند و مگسی پروتئین تراپی مو بود که از دست عنکبوت نجات بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. مگس گفت: «آلایت و هایلایت مو هسته کنار هر شاهزاده خانم قدم بزن، و وقتی به زلاتولاسکا، مو طلایی آمدی، به تو خواهم گفت.» یریک طبق دستور مگس عمل بیبی لایت مو کرد.

او لحظه ای قبل از اولین شاهزاده خانم ایستاد تا اینکه مگس وز وز بیبی لایت مو کرد: “نه اون یکی! نه اون یکی!” او به سمت شاهزاده خانم بعدی رفت و دوباره مگس زمزمه بیبی لایت مو کرد: “نه اون یکی! نه اون یکی!” بنابراین او از شاهزاده خانمی به شاهزاده خانم رفت تا اینکه بالاخره مگس وزوز بیبی لایت مو کرد: “بله، آن یکی! پس یریک همانجا که پروتئین تراپی مو بود ایستاد و به پادشاه گفت: فکر می کنم این زلاتولاسکا، مو طلایی رنگ مو است.

  ترکیب رنگ موی کرم استخوانی با دکلره

شاه گفت: درست حدس زدی. در آن زمان زلاتولاسکا نقاب سفید را از سرش برداشت و موهای زیبایش مانند آبشاری طلایی تا روی پاهایش ریخت. وقتی او بالای قله کوه نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مثل خورشید در صبح زود می درخشید و می درخشید. یریک خیره کراتینه مو شد تا اینکه روشنایی دیدش را کمرنگ بیبی لایت مو کرد. پادشاه بلافاصله زلاتولاسکا، مو طلایی را برای سفر آماده بیبی لایت مو کرد. او دو قمقمه گرانبهای آب را به او بالیاژ مو داد.

رنگ مو مش ایرانی : او یک اسکورت مناسب ترتیب بالیاژ مو داد. و سپس با برکت او او را تحت مراقبت یریک فرستاد. یریک او را با خیال راحت نزد رنگ مو استادش برد. وقتی پادشاه پیر شاهزاده خانم دوست داشتنی را که یریک برای او پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود دید، چشمانش از رضایت پلک زد. او مانند یک بره بهاری به دور خود چرخید و دستور بالیاژ مو داد که فوراً برای عروسی آماده شوند. او بیش از همه از یریک تشکر بیبی لایت مو کرد و بارها و بارها از او تشکر بیبی لایت مو کرد.

او گفت: «پسر عزیزم، انتظار داشتم به خاطر نافرمانی‌ات به دار آویخته شوی و بگذارم کلاغ‌ها رنگ مو استخوان‌هایت را بچینند. اما حالا برای اینکه به تو نشان دهم چقدر برای عروس زیبایی که مرا پیدا بیبی لایت مو کردی سپاسگزارم، به هیچ وجه به دار آویخته نمی شوی. در عوض، سرت را بریده و سپس به خاک سپرده خواهم بیبی لایت مو کرد.» اعدام به یکباره انجام کراتینه مو شد تا قبل از عروسی از مسیر خارج نانو کراتین مو شود. در حالی که جلاد سر یریک را برید.

پادشاه گفت: “حیف کراتینه مو شد که او باید بمیرد.” او قطعاً بنده ای مؤمن پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است». زلاتولاسکا، مو طلایی، از او پرسید که آیا ممکن رنگ مو است سر و بدن او را بریده باکراتینه مو شد. پادشاهی که دیوانه وار عاشقش پروتئین تراپی مو بود و نمی توانست از او امتناع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند گفت: “بله.” بنابراین زلاتولاسکا بدن و سر را گرفت و کنار هم گذاشت. سپس آنها را با آب مرگ پاشید. بلافاصله زخم بسته کراتینه مو شد.

  رنگ مو صدفی شامپاینی

و به زودی آنقدر کاملاً خوب کراتینه مو شد که حتی یک جای زخم هم باقی نماند. یریک بی جان آنجا دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، اما به نظر می رسید خواب پروتئین تراپی مو بودند زلاتولاسکا او را با آب زندگی پاشید و بلافاصله اندام مرده اش به هم ریخت. سپس چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و نشست. زندگی در رگ‌هایش جاری کراتینه مو شد و جوان‌تر، شاداب‌تر و خوش‌تیپ‌تر از قبل به پا خرنگ مو است. پادشاه پیر پر از حسادت پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مش ایرانی : او فریاد زد: “من نیز آرزو دارم جوان و خوش تیپ شوم!” او به جلاد دستور بالیاژ مو داد که سر او را ببرد و به زلاتولاسکا گفت که بعد از آن آب زندگی را به او بپاکراتینه مو شد. جلاد طبق گفته او عمل بیبی لایت مو کرد. سپس زلاتولاسکا سر و بدن پادشاه پیر را با آب زندگی پاشید. هیچ اتفاقی نیفتاد. زلاتولاسکا به پاشیدن آب زندگی ادامه بالیاژ مو داد تا اینکه دیگر چیزی باقی نماند.

شاهزاده خانم به یریک گفت: “آیا می دانی، من معتقدم که باید اول از آب مرگ رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کردم.” بنابراین اکنون او بدن و سر را با آب مرگ پاشید و مطمئناً آنها به یکباره با هم رکراتینه مو شد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما طبیعتاً زندگی در آنها وجود نداشت. و البته هیچ راهی برای ایجاد حیات در آنها وجود نداشت زیرا آب زندگی تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. پس پادشاه پیر مرده ماند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه