نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو طبیعی

انواع رنگ مو طبیعی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو طبیعی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو طبیعی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو طبیعی : بازوهای آنقدر بزرگ و قدرتمند که او مبهوت کراتینه مو شد و از ترس فریاد زد. “سکوت!” صدای بلندی غرش بیبی لایت مو کرد و دختر چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و متوجه کراتینه مو شد که مرد کوچک ناگهان به یک غول تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است و او و توتو را در آغوشی محکم گرفته رنگ مو است.

رنگ مو : آن‌ها خزیدند و در خیابان‌ها به عقب رفتند تا اینکه دوباره وارد محوطه کاخ کراتینه مو شدند و در آنجا به اتاق‌های زیبا و راحتی که در پشت قصر اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، عقب‌نشینی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در آنجا بی‌صدا در گوشه‌های همیشگی خود خم کراتینه مو شدند تا به ماجراجویی خود فکر کنند. بعد از مدتی ببر با خواب آلودگی گفت: “من باور نمی کنم که بچه های چاق طعمی شبیه قطرات صمغ تمام دکلره مو دارند.

انواع رنگ مو طبیعی

انواع رنگ مو طبیعی : زن گفت: خیلی ممنون. “من بارها شنیده ام که شما چه جانوران خوبی لایت و هایلایت مو هستید، علیرغم قدرت شما در شرارت با بشر، و اکنون می دانم که درنگ مو استان ها حقیقت تمام دکلره مو دارند. فکر نمی کنم هیچ یک از شما تا به حال فکر شیطانی داشته باشید.” ببر گرسنه و شیر ترسو سرهای خود را آویزان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به چشمان یکدیگر نگاه نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا هر دو شرمنده و متواضع پروتئین تراپی مو بودند.

  مدل رنگ مو امسال چیه

من کاملاً مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که آنها طعم تارت تمشک را تمام دکلره مو دارند. من چقدر گرسنه بچه های چاق لایت و هایلایت مو هستم!” شیر با تحقیر غرغر بیبی لایت مو کرد. او گفت: “تو یک فروتن لایت و هایلایت مو هستی.” “من لایت و هایلایت مو هستم؟” ببر با تمسخر پاسخ بالیاژ مو داد. “پس به من بگو، شیر جسور من معمولا قربانیان خود را چند تکه می کنی؟” شیر با بی حوصلگی با دم به زمین کوبید.

او می‌گوید: «تکه‌بیبی لایت مو کردن کسی، چنگال‌هایم را کثیف می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دندان‌هایم را کُند می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند». “خوشحالم که امروز بعدازظهر خودم را با آزار رساندن به آن مادر بیچاره سرزنش نبیبی لایت مو کردم.” ببر به طور پیوسته به او نگاه بیبی لایت مو کرد و سپس خمیازه ای گسترده و گسترده کشید. او متذکر کراتینه مو شد: تو یک ترسو لایت و هایلایت مو هستی. شیر گفت: “خوب، ترسو پروتئین تراپی مو بودن بهتر از اشتباه بیبی لایت مو کردن رنگ مو است.” دیگری پاسخ بالیاژ مو داد: برای اطمینان. “و این به من یادآوری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که تقریباً آبروی خود را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم.

زیرا اگر آن بچه چاق را خورده پروتئین تراپی مو بودم، اکنون ببر گرسنه نمی کراتینه مو شدم. به نظر من گرسنه ماندن بهتر از ظلم به یک کودک کوچک رنگ مو است.” و بعد سرشان را روی پنجه هایشان انداختند و به خواب رفتند. دوروتی کوچولو و توتو D اروتی دختر کوچکی از کانزاس پروتئین تراپی مو بود که یک بار به طور تصادفی سرزمین زیبای اوز را پیدا بیبی لایت مو کرد و از او دعوت کراتینه مو شد همیشه در آنجا زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  ترکیب رنگ موی مرواریدی استرالیایی

توتو سگ سیاه و کوچک دوروتی پروتئین تراپی مو بود، با موهای مجعد و تیره و چشمان مشکی روشن. با هم، وقتی از عظمت شهر زمرد اوز خسته می‌کراتینه مو شدند، به داخل کشور و سراسر زمین سرگردان می‌کراتینه مو شدند، به گوشه‌ها و گوشه‌های عجیب و غریب نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به روش ساده خود اوقات خوشی را سپری می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جادوگر کوچولویی در اوز زندگی می بیبی لایت مو کرد که دوست وفادار دوروتی پروتئین تراپی مو بود و از سفر تنهایی او به این طریق خوشش نمی آمد.

اما دختر همیشه به ترس های مرد کوچولو برای او می خندید و می گفت از هیچ اتفاقی نمی ترسد. . یک روز در حالی که در چنین سفری پروتئین تراپی مو بودند، دوروتی و توتو خود را در میان تپه‌های جنگلی وحشی در جنوب شرقی اوز یافتند – مکانی که معمولاً مسافران از آن اجتناب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند زیرا چیزهای جادویی زیادی در آنجا وجود داشت. و هنگامی که آنها وارد یک مسیر جنگلی کراتینه مو شدند.

انواع رنگ مو طبیعی : دختر کوچک متوجه تابلویی کراتینه مو شد که به درخت چسبانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که روی آن نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: “مواظب کرینکلک باشید.” توتو نمی توانست مانند بسیاری از حیوانات اوز صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا او فقط یک سگ معمولی کانزاس پروتئین تراپی مو بود. اما او آنقدر جدی به تابلو نگاه بیبی لایت مو کرد که دوروتی تقریباً باور داشت که می تواند آن را بخواند، و او به خوبی می دانست که توتو هر کلمه ای را که به او می گفت می فهمید.

  رنگ مو شکلاتی دودی

او گفت: «هرگز به کرینکلک اهمیتی نده. توتو، فکر نمی‌کنم چیزی در اوز به ما صدمه بزند، و اگر به مشکل برسم، باید از من مراقبت کنی.» “کمان وای!” توتو گفت و دوروتی می دانست که این به معنای یک قول رنگ مو است. راه باریک پروتئین تراپی مو بود و میان درختان اینجا و آنجا پیچید، اما آنها نمی توانستند راه خود را گم کنند، زیرا تاک های انبوه و خزنده آنها را از دو طرف بسته پروتئین تراپی مو بودند.

آنها مدت زیادی راه رفته پروتئین تراپی مو بودند که ناگهان با چرخاندن یک منحنی از مسیر، به دریاچه ای از آب سیاه رسیدند، آنقدر بزرگ و عمیق که مجبور به توقف کراتینه مو شدند. دوروتی در حالی که به دریاچه نگاه می‌بیبی لایت مو کرد، گفت: «خب، توتو، فکر می‌کنم باید به عقب برگردیم، زیرا نه پل وجود رنگ مو دارد و نه قایق که ما را از آب سیاه عبور دهد.» صدای کوچکی در کنارشان فریاد زد: «این کشتی‌بان رنگ مو است،» و دختر شروع بیبی لایت مو کرد و به پاهای او نگاه بیبی لایت مو کرد.

جایی که مردی با قد بیش از سه اینچ در لبه مسیر نشسته پروتئین تراپی مو بود و پاهایش روی دریاچه آویزان پروتئین تراپی مو بود. . “اوه!” دوروتی گفت؛ “قبلا ندیدمت.” توتو به کراتینه مو شدت غرغر بیبی لایت مو کرد و گوش‌هایش را صاف بیبی لایت مو کرد، اما مرد کوچک به نظر نمی‌رسید که از سگ هراسی داشته باکراتینه مو شد. او فقط تکرار بیبی لایت مو کرد: “من کشتی گیر لایت و هایلایت مو هستم و این کار من رنگ مو است که مردم را به آن سوی دریاچه ببرم.” دوروتی نمی‌توانست غافلگیر نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو شامپاینی هایلایت

زیرا می‌توانست مرد کوچک را با یک دست بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دریاچه بزرگ و وسیع پروتئین تراپی مو بود. با نگاه دقیق‌تر به کشتی‌نشین، دید که او چشم‌های کوچک، بینی بزرگ و چانه‌ای تیز رنگ مو دارد. موهایش آبی و لباس‌هایش مایل به قرمز پروتئین تراپی مو بود و دوروتی متوجه کراتینه مو شد که هر دکمه کتش سر یک حیوان رنگ مو است. دکمه بالا سر خرس و دکمه بعدی سر گرگ پروتئین تراپی مو بود. دکمه بعدی سر یک گربه و دیگری سر راسو پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو طبیعی : در حالی که آخرین دکمه سر یک موش صحرایی پروتئین تراپی مو بود. وقتی دوروتی به چشمان سر این حیوانات نگاه بیبی لایت مو کرد، همه سرشان را تکان بالیاژ مو دادند و با همخوانی گفتند: “هرچه می شنوید باور نکنید، دختر کوچک!” “سکوت!” کشتی بان کوچک گفت: هر دکمه را به نوبه خود سیلی می زد، اما نه آنقدر محکم که به آنها صدمه بزند.

سپس رو به دوروتی بیبی لایت مو کرد و پرسید: “آیا می خواهی از روی دریاچه عبور کنی؟” او با تردید پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، من می خواهم.” “اما من نمی توانم ببینم چگونه می توانید ما را بدون هیچ قایق حمل کنید.” او با خنده پاسخ بالیاژ مو داد: “اگر نمی توانی ببینی، نباید ببینی.” تنها کاری که باید انجام دهید این رنگ مو است که چشمانتان را ببندید، کلمه را بگویید، و بروید!

دوروتی می خورنگ مو است عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بتواند به سفر خود ادامه دهد. او در حالی که چشمانش را بست گفت: بسیار خوب. “من آماده ام.” فوراً او را در یک جفت بازوهای قوی گرفتار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی شیر عسلی چه رنگی است

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱