↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی عسلی مش استخوانی

رنگ موی عسلی مش استخوانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی عسلی مش استخوانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی عسلی مش استخوانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی عسلی مش رنگ مو استخوانی : مرا رها کن و تنها خواهم مرد!” ویتازکو در حالت هکراتینه مو شدار دستان او را مالید و از او التماس بیبی لایت مو کرد که گوشت گوزن را که به خانه آورده پروتئین تراپی مو بود بخورد.

رنگ مو : وقتی پسر به اندازه کافی قوی نپروتئین تراپی مو بود که این کار را انجام دهد، او را به خانه برد و هفت سال دیگر او را شیر بالیاژ مو داد. پس از آن که سه بار هفت سال او را شیر بالیاژ مو داد، دوباره او را به جنگل برد و به او دستور بالیاژ مو داد که یک درخت راش را از ریشه بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جوان درخت را گرفت و با یک کشش قوی آن را از ریشه درآورد. مادر گفت: حالا پسرم، تو به اندازه کافی قوی لایت و هایلایت مو هستی. “اکنون تو شایسته نام خود ویتازکو لایت و هایلایت مو هستی. مادری را که سه بار هفت سال تو را شیر بالیاژ مو داده رنگ مو است.

رنگ موی عسلی مش رنگ مو استخوانی

رنگ موی عسلی مش رنگ مو استخوانی : چرا، حتی اگر شاهزاده خانم باکراتینه مو شد، همیشه به شوهرش می گوید “لطفا”! پیروز درنگ مو استان قهرمانی که مادرش عاشق یک اژدها پروتئین تراپی مو بود پرندگان و گل ها پیروز روزی مادری پروتئین تراپی مو بود که تنها پسر داشت. او گفت: “او یک قهرمان خواهد پروتئین تراپی مو بود، و نام او ویتازکو، پیروز خواهد پروتئین تراپی مو بود.” دو بار او را به مدت هفت سال شیر بالیاژ مو داد و سپس برای آزمایش قدرت او را به جنگل برد و به او دستور بالیاژ مو داد تا درخت صنوسی را از ریشه بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

فراموش نکن، اما اکنون که بزرگ کراتینه مو شدی، از او مراقبت کن.” ویتازکو قول بالیاژ مو داد: «می‌کنم، مادرم». “فقط به من بگو چه می خواهی انجام دهم.” مادر گفت: «اول، برو به دنیا و برای من خانه ای باشکوه بیاب که در آن در آرامش و رفاه زندگی کنم.» ویتازکو درخت راش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده را به عنوان چماق در دست گرفت و فقط به آن مسلح کراتینه مو شد، به راه افتاد.

  رنگ مو دخترانه مجرد

رنگ موی عسلی مش رنگ مو استخوانی : او باد را از اینجا و آنجا و آن طرف دنبال بیبی لایت مو کرد و سرانجام او را به قلعه ای زیبا رساند. این قلعه محل سکونت اژدها پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. ویتازکو به دروازه های قلعه کوبید اما اژدهاها از پذیرش او خودداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پس از آن قهرمان جوان دروازه‌ها را زیر پا گذاشت، اژدهاها را از اتاقی به اتاق دیگر قلعه تعقیب بیبی لایت مو کرد و همه آنها را سلاخی بیبی لایت مو کرد. وقتی آخرین آنها را روی دیوار انداخت، قلعه را در اختیار گرفت.

او نه اتاق بزرگ و یک اتاق دهم را یافت که در آن بسته پروتئین تراپی مو بود. ویتازکو در را باز بیبی لایت مو کرد و در اتاق یک اژدها پیدا بیبی لایت مو کرد. این اژدها یک زندانی پروتئین تراپی مو بود. سه حلقه آهنی به بدنش بسته پروتئین تراپی مو بودند و به دیوار زنجیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. “اوه!” ویتازکو گریه بیبی لایت مو کرد. “یک اژدهای دیگر! اینجا چه کار می کنی؟” “من؟” اژدها گفت “من هیچ کاری نمی‌کنم جز اینکه اینجا نشسته‌ام. برادرانم مرا زندانی بیبی لایت مو کرده‌اند.

ویتازکو، من را رها کن! اگر این کار را انجام دهی، من به تو پاداش فراوانی خواهم بالیاژ مو داد.” “نخواهم بیبی لایت مو کرد!” ویتازکو گفت. “اگر برادران خود مجبور کراتینه مو شدند شما را به زنجیر بکشند، باید یک قلدر خوب باشید! نه! شما همانجایی که لایت و هایلایت مو هستید بمانید!” “با آن ویتازکو در را به صورت اژدها کوبید و او را ترک بیبی لایت مو کرد. سپس به دنبال مادرش رفت و او را به قلعه آورد. گفت: «اینجا، مادرم، خانه‌ای رنگ مو است.

  رنگ مو فندقی ترکیبی

که برای تو به دست آورده‌ام.» او را از میان نه اتاق بزرگ برد و همه چیز را به او نشان بالیاژ مو داد. در دهمین در گفت: “این در قرار نیست باز نانو کراتین مو شود. تمام قلعه به جز این اتاق متعلق به شمرنگ مو است. مواظب باشید این در هرگز باز ننانو کراتین مو شود. اگر باز نانو کراتین مو شود، سرنوشت بدی به شما خواهد رسید.” سپس ویتازکو چوب راش خود را گرفت و برای شکار بیرون رفت. او به سختی رفته پروتئین تراپی مو بود.

تا اینکه مادرش جلوی در دهم نشست و بارها و بارها با خود گفت: “من تعجب می کنم که در آن اتاق چه چیزی می تواند باکراتینه مو شد که ویتازکو نمی خواهد من در را باز کنم.” بالاخره وقتی دیگر نتوانست جلوی کنجکاوی خود را بگیرد، در را باز بیبی لایت مو کرد. “به ما رحم کن!” وقتی اژدها را دید گفت. “تو کی لایت و هایلایت مو هستی؟ و اینجا چه کار می کنی؟” “من؟” اژدها گفت “من فقط یک اژدهای بی‌آزارم.

به من می‌گویند شارکان. برادرانم مرا در اینجا به زنجیر می‌کشیدند. آنها مدت‌ها پیش مرا آزاد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند اما ویتازکو آنها را کشت. زنجیر من را رها کنید، بانوی عزیز، و من به شما پاداش زیادی خواهم بالیاژ مو داد.” او را التماس بیبی لایت مو کرد و او را به سخره گرفت تا اینکه او نیمه کاره به خورنگ مو استه او عمل بیبی لایت مو کرد. شرکان گفت: تو خیلی زیبا لایت و هایلایت مو هستی. “اگر آزاد پروتئین تراپی مو بودم تو را همسرم می بیبی لایت مو کردم.

رنگ موی عسلی مش رنگ مو استخوانی : اما ویتازکو به آن چه خواهد گفت؟” زن پرسید. “ویتازکو؟” شرکان تکرار بیبی لایت مو کرد. “آیا از پسر خودت می ترسی؟ او یک پسر وظیفه شناس رنگ مو است که قلعه را به تو بدهد و بعد تو را از ورود به این اتاق منع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! اگر قرار پروتئین تراپی مو بود با من ازدواج کنی، باید به زودی از شر این ویتازکو خلاص شویم و بعد با هم در آرامش اینجا زندگی کنیم. و شادی.” زن به این سخنان غمگین گوش بالیاژ مو داد.

  رنگ مو قهوه ای با مش عسلی

تا اینکه کاملاً بر او مسلط کراتینه مو شد. “اما شرکان عزیز چگونه تو را از زنجیر باز کنم؟” به او گفت که به سرداب برود و از یک چلیک برای او یک جام شراب بککراتینه مو شد. فوراً شراب را نوشید، بنگ! اولین حلقه آهنی ترکید. او یک جام دوم و دومین حلقه آهنی را نوشید از او افتاد او یک جام سوم نوشید و ببینید! او آزاد پروتئین تراپی مو بود سپس زن با ناراحتی از کاری که انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

فریاد زد: “اوه من، ویتازکو چه خواهد گفت وقتی به خانه می آید!” شارکان گفت: «من برنامه ای اندیشیده ام. “گوش کن: وقتی به خانه می آید وانمود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که مریض لایت و هایلایت مو هستید و از خوردن غذا امتناع می ورزد. وقتی از شما التماس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چیزی بخورید، به او بگویید که هیچ چیز نمی تواند شما را وسوسه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مگر یک شیرخوار از زمین بذر.

رنگ موی عسلی مش رنگ مو استخوانی : او بلافاصله بیرون می رود و زمین را شکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بکار و چون به یکی از شیرخوارانش دست بزند، خروس او را تکه تکه خواهد بیبی لایت مو کرد». شارکان در اتاق دهم پنهان کراتینه مو شد و در حال حاضر ویتازکو با یک جفتک جوان روی شانه هایش از شکار بازگشت. مادرش را روی تخت پیدا بیبی لایت مو کرد که گویی درد زیادی رنگ مو دارد ناله و ناله می بیبی لایت مو کرد. “چیه مادر عزیز؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “آیا شما مریض لایت و هایلایت مو هستید؟” “آره پسرم، من مریضم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه