نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ تنباکویی روشن 8.76

رنگ تنباکویی روشن 8.76 | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ تنباکویی روشن 8.76 را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ تنباکویی روشن 8.76 را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ تنباکویی روشن 8.76 : و آیا کسی می تواند وانمود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که این افراد می توانند حکومتی را اداره کنند. قرار کراتینه مو شد تصمیم بگیرند که بابا جاده داشته باکراتینه مو شد و چاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! مطمئناً آنها نمی توانند این کار را انجام دهند.

رنگ مو : پدر مودبانه گوش بالیاژ مو داد – همانطور که روند چانه زنی ایجاب می بیبی لایت مو کرد. او گفت که از همه این مشکلات قدردانی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و انتظار رنگ مو دارد که آنها را جبران الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در وهله اول، وظیفه به خدمت گرفتن ناظران شهرستانی وجود رنگ مو دارد. آیا اگر پدر پنج هزار دلار به صندوق جنگ کمیته مبارزات انتخاباتی کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پیشنهاد منصفانه ای به نظر می رسد؟ آقای کافی ابر بزرگی از دود تنباکوی خاکستری-آبی را در هوا پرتاب بیبی لایت مو کرد.

رنگ تنباکویی روشن 8.76

رنگ تنباکویی روشن 8.76 : به شکل 5 و سه O که در این ابرها نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود خیره کراتینه مو شد. پدر اضافه بیبی لایت مو کرد: «می فهمی. “این یک موضوع حزبی رنگ مو است و جدا از هر پیشنهادی که من شخصاً به شما می کنم.” آقای کافی به آرامی گفت: “بیایید کل ایده شما را داشته باشیم.” بنابراین، پدر «اشاره» خود را در مورد اعتقاد به همکاری، و اینکه چگونه همیشه هر جا که کار می‌بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ موی سبز تیره

یک سازمان کوچک جمع می‌بیبی لایت مو کرد، و در کنار دوستانش می‌ایستاد و سهمی از آنچه ساخته پروتئین تراپی مو بود به آنها می‌بالیاژ مو داد. او در مورد شماره 1 خود راس بانک ساید گفت، و اینکه چگونه یک سندیکا برای آن چاه تشکیل بالیاژ مو داده رنگ مو است، و برای اینکه مطمئن نانو کراتین مو شود مواد دَریک خود را در محل دریافت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به رئیس یک شرکت بزرگ چوب اجازه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که دو نفر داشته باکراتینه مو شد.

درصد آن – فقط کمی خدمات دوستانه، و چاه تا به حال نزدیک به ششصد هزار دلار سود خالص به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، و رئیس این شرکت بیش از دوازده هزار دلار درآمد کسب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به خاطر زحمتی که برای دیدن اینکه پدر همیشه چوبش را به دست می آورد. روزی که درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد و حالا اینجا همان چیزی پروتئین تراپی مو بود. اگر بابا می توانست جاده ای پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

روی تراکت بهشت ​​قمار می بیبی لایت مو کرد و ممکن پروتئین تراپی مو بود آقای کافی با او قمار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پدر پیشنهاد بالیاژ مو داد که او را تا دو درصد از چاه “برآورد”. هزینه بیش از صد هزار دلار خواهد پروتئین تراپی مو بود، بنابراین آقای کافی دو هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و اگر چاه تولیدکننده نانو کراتین مو شود، ممکن رنگ مو است پنج یا ده، یا حتی سی یا چهل هزار دلار دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چنین چیزهایی بارها اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بود و باید حساب نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی یخی روی مشکی

البته، پدر انتظار داشت که این به این معنی باکراتینه مو شد که او و آقای کافی با هم دوست خواهند پروتئین تراپی مو بود. آنها با هم کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با هر لطف کوچکی که ممکن رنگ مو است لازم باکراتینه مو شد به یکدیگر کمک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و آقای کافی چند ابر دود دیگر را پف بیبی لایت مو کرد و آنها را مطالعه بیبی لایت مو کرد و گفت که با بابا دوست رنگ مو است. اما او فکر بیبی لایت مو کرد بهتر رنگ مو است پدر دو هزار دلار به صندوق کمپین کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پنج هزار دلار را برای شخص آقای کافی حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و پدر در حالی که در چشمان او نگاه می بیبی لایت مو کرد، پرسید: “می توانید کالا را تحویل دهید؟” آقای کافی گفت بله، او می تواند آنها را به خوبی تحویل دهد، بابا هیچ نگرانی نرنگ مو دارد. بنابراین معامله ای پروتئین تراپی مو بود و بابا چکش را بیرون آورد و دو هزار دلار به دستور خزانه دار کمیته مبارزات انتخاباتی حزب جمهوری خواه نوشت. سپس از آقای کافی پرسید که آیا منصب دولتی رنگ مو دارد یا نه، و دومی پاسخ بالیاژ مو داد نه، او فقط یک تاجر ساده پروتئین تراپی مو بود.

پس پدر گفت خیلی خوب، توافق می تواند به نام آقای کافی باکراتینه مو شد. و یادداشتی نوشت مبنی بر اینکه مبلغ یک دلار و سایر ملاحظات خوب و ارزشمند دریافت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که در ازای آن آقای کافی صاحب پنج درصد سود از سود خالص چاهی رنگ مو است که قرار رنگ مو است در آبل حفر نانو کراتین مو شود. مزرعه واتکینز در نزدیکی پارادایس، که به نام راس جونیور-پارادایس شماره 1 شناخته می نانو کراتین مو شود. اما فهمیده کراتینه مو شد و توافق کراتینه مو شد.

  مدل رنگ موی فانتزی خاص

که چاه مذکور تا زمانی که یک جاده سخت خوب از خیابان اصلی بهشت ​​تا ورودی تکمیل نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد، حفر ننانو کراتین مو شود. از مزرعه آبل واتکینز، و اگر جاده مذکور در مدت شصت روز تکمیل نمی کراتینه مو شد، جی آرنولد راس مذکور هیچ تعهدی به حفر چاه مذکور و یا بازگرداندن یک دلار مذکور و سایر کالاهای با ارزش و کالایی دیگر به جیکوب کافی نداشت.

رنگ تنباکویی روشن 8.76 : ملاحظات و پدر آن را به جیکوب کافی بالیاژ مو داد و لبخند زد و گفت که امیدوار رنگ مو است به دست «سگ نگهبان» نیفتد. آقای کافی لبخندی زد و دستش را روی شانه بانی گذاشت و گفت که امیدوار رنگ مو است این مرد جوان اشتباهی مرتکب ننانو کراتین مو شود و در مورد آن صحبت نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و پدر گفت که بانی در حال یادگیری تجارت نفت رنگ مو است و اولین درسی که او آموخته پروتئین تراپی مو بود این پروتئین تراپی مو بود.

که هرگز در مورد امور پدرش صحبت نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس همه با هم دست بالیاژ مو دادند و هر دو سوار ماشینشان کراتینه مو شدند و بانی فریاد زد: “اما بابا، من فکر می بیبی لایت مو کردم تو یک دموکرات لایت و هایلایت مو هستی!” و بابا خندید و گفت که او در مورد تعرفه هایپرکلریدها و رنگ مو استقلال جزایر فیلیپین تصمیم نمی گیرد، بلکه می خواهد راهی به سمت مزرعه واتکینز برود. بانی گفت: «یک چیز را نمی فهمم.

  مدل رنگ مو برای عروس

چطور آقای کافی می تواند همه این کارها را انجام دهد، اگر هیچ دفتری نرنگ مو دارد؟» که پدر پاسخ بالیاژ مو داد که افراد بزرگ معمولاً به همین دلیل از تصدی پست خودداری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بنابراین آنها آزاد پروتئین تراپی مو بودند که تجارت کنند. اگر ثابت می کراتینه مو شد که آقای کری از بابا پول گرفته رنگ مو است، می توانست به زندان فرستاده نانو کراتین مو شود، اما کاری با کافی نمی توان بیبی لایت مو کرد، او “رئیس” پروتئین تراپی مو بود.

بابا گفت، مسئول دفتر یا شیطان فقیری پروتئین تراپی مو بود که به حقوق درجه پنجم نیاز داشت، یا مردی پروتئین تراپی مو بود که از روی غرور برانگیخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دوست داشت سخنرانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و جمعیت او را تشویق کنند و عکسش را در عکس ببیند. اوراق. شما هرگز عکس‌های جیک کافی را در روزنامه‌ها نمی‌بینید، او کارهایش را در دفتر پشتی‌اش انجام می‌بالیاژ مو داد.

هرگز زیر نور لایم لایت. بانی، البته، آنچه را که در کلاس «مدنی» به او آموزش بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به یاد آورد و پرسید که آیا این روشی رنگ مو است که همیشه کار دولت اداره می نانو کراتین مو شود؟ پدر گفت همه جا تقریباً یکسان رنگ مو است، از شهرستان گرفته تا ایالت، و به بعد تا دولت ملی. واقعاً آنقدرها هم که به نظر می‌رسید بد نپروتئین تراپی مو بود، بلکه نتیجه طبیعی ناکارآمدی توده‌های بزرگ مردم پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ موی بلوند طلایی روشن

رنگ تنباکویی روشن 8.76 : درست پروتئین تراپی مو بود که در مورد «دموکراسی» سخنرانی های عقاب گسترده ای داشته باشیم، اما واقعیت چه پروتئین تراپی مو بود؟ رای دهندگان اینجا در شهرستان سن الیدو چه کسانی پروتئین تراپی مو بودند؟ چرا، همان سینه هایی که بانی در کلیسای الی «پریدن» و «غلتیدن» و «زبان گفتن» را دیده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱