نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو برای موهای سفید

مدل رنگ مو برای موهای سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو برای موهای سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو برای موهای سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو برای موهای سفید : احتیاط را احساس بیبی لایت مو کرد که از جنگی آنچنان حامل عواقب بد برای خود و پادشاهی اش اجتناب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، او گرسیواز را با هدایای باشکوه، متشکل از اسب‌هایی که به‌طور انبوهی در بند، زره‌ها، شمشیرها، و سایر اقلام گران‌قیمت تشکیل می‌کراتینه مو شد.

رنگ مو : فکر بیبی لایت مو کرد که مرگ به تنهایی می تواند جرم او را جبران الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس او را به حضور خود فرا خواند. اما با اطمینان از اینکه تشخیص حقیقت قضیه از طرف هر یک از طرفین درگیر مشکل، اگر نگوییم غیرممکن رنگ مو است، به آزمونی متوسل کراتینه مو شد که به نظر او خطاناپذیر و قطعی خواهد پروتئین تراپی مو بود. او ابتدا دستان سایاووش و سپس جامه های او را که بوی گلاب داشت، بو بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو برای موهای سفید

مدل رنگ مو برای موهای سفید : او بر همین اساس لباس خود را پاره بیبی لایت مو کرد، با صدای بلند فریاد زد و با عجله از آپارتمانش بیرون رفت تا کاوس را از اهانتی که متحمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود آگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در میان زنان او، غوغاترین نوحه ها برخرنگ مو است و از هر طرف طنین انداز کراتینه مو شد. پادشاه با شنیدن اینکه سایاووش سوداوه را بر دخترش ترجیح بالیاژ مو داده رنگ مو است و او در مورد جرمی شنیع فکر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

و سپس جامه سوداوه را گرفت که برعکس، طعمی از شراب و مشک داشت. پس از این کشف، پادشاه در مورد مرگ سوداوه تصمیم گرفت و از دروغ پروتئین تراپی مو بودن اتهامی که او به پسرش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اطمینان یافت. اما هنگامی که خشم او فروکش بیبی لایت مو کرد، به دلایل مختلف به او وادار کراتینه مو شد که از آن قطعنامه چشم پوشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، او به او گفت: “من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که سایاووش بی گناه رنگ مو است.

اما بگذارید پنهان بماند.” – اما سوداوه بر گناه خود اصرار بیبی لایت مو کرد و مدام از او خورنگ مو است که مجرم معروف را مجازات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما بدون توجه به او. او در نهایت تصمیم گرفت بیگناهی سایاووش را با مصیبت آتش مشخص الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و جوان بی باک آماده کراتینه مو شد تا تحت محاکمه وحشتناکی قرار گیرد که به آن محکوم کراتینه مو شد و به پدرش گفت که هیچ هکراتینه مو شداری نداشته باکراتینه مو شد. «حقیقت (و پاداش آن را ادعا می‌کنم)، مرا از کراتینه مو شدیدترین شعله‌ها در امان خواهد داشت».

  بهترین سالن رنگ مو در تهران

مدل رنگ مو برای موهای سفید : بر این اساس آتشی عظیم در دشت مجاور افروخته کراتینه مو شد که تا فاصله بسیار زیادی شعله ور کراتینه مو شد. آن جوان با کلاه خود طلایی و ردای سفید پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و بر اسبی سیاه سوار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او برای محافظت از خداوند متعال دعا بیبی لایت مو کرد و سپس در میان آتش سوزی شتافت، چنان که گویی این عمل کاملاً بدون خطر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

هنگامی که سوداوه تعجب‌های گیج‌آمیزی را که در آن لحظه زده کراتینه مو شد شنید، با عجله به تراس قصر رفت و شاهد منظره هولناکی پروتئین تراپی مو بود و در عشق دلش آرزو بیبی لایت مو کرد که حتی در سرنوشت او شریک نانو کراتین مو شود. او بسیار شیفته پروتئین تراپی مو بود. خود پادشاه با دیدن او در محاصره و احاطه در شعله های آتش، که به نظر می رسید هیچ شانسی برای رهایی از آن وجود نداشت، با وحشت از تخت خود به پایین افتاد. اما جوان شجاع به زودی برخرنگ مو است، مانند ماه از عنصر ترکیدن، و از طریق مصیبت بدون آسیب و دست نخورده از آتش گذشت.

کاوس که به خود آمد، از این مناسبت بسیار خوشحال کراتینه مو شد و کراتینه مو شدیدترین خشم او علیه سوداوه پروتئین تراپی مو بود، که اکنون مصمم پروتئین تراپی مو بود او را بککراتینه مو شد، نه تنها به خاطر گناه خود، بلکه به خاطر اینکه پسرش را در معرض چنین خطری قریب الوقوع قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. جوان بزرگوار اما برای او شفاعت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با وجود این، سوداوه همچنان به اعمال طلسم‌ها و افسون‌های خود در خفا ادامه می‌دهد.

  رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی

تا اینکه سایاووش ممکن رنگ مو است از سر راه برود. و در این تعقیب او واقعاً خستگی ناپذیر پروتئین تراپی مو بود. ناگهان اطلاعاتی دریافت کراتینه مو شد که افراسیاب ارتش دیگری را به منظور ایجاد نفوذ در ایران گرد آورده رنگ مو است. و کاوس چون دید که یک تارتار نه با عهد و نه به سوگند می‌تواند مقید باکراتینه مو شد، تصمیم گرفت که در این فرصت خودش میدان را بگیرد و تا بلخ نفوذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و کشور را تصرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از ساکنان نمونه باکراتینه مو شد.

اما سیاوش که در این چشم‌انداز امور فرصتی برای رهایی از دسیسه‌ها و جادوگری سوداوه می‌دید، کراتینه مو شدیداً تقاضای رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کرد و افزود که با نصیحت و شجاعت رستم، به موفقیت خواهد رسید. شاه موضوع را به رستم ارجاع بالیاژ مو داد و او با صراحت اعلام بیبی لایت مو کرد که اعلیحضرت شخصاً به جنگ نیازی نتمام دکلره مو دارند. و با این اطمینان، خزانه خود را باز بیبی لایت مو کرد.

و تمام منابع امپراتوری را برای تجهیز نیروهایی که برای همراهی آنها تعیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، فراهم بیبی لایت مو کرد. پس از یک ماه، لشکر به سوی بلخ، محل حمله، حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از سوی دیگر، گرسیواز، حاکم بلغار، به لژیون‌های تارتار در بلخ به فرماندهی برمان پیوست، که هر دو برای مقابله با میزبان ایرانی پیشروی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پس از درگیری سه روزه شکست خوردند و مجبور به ترک قلعه کراتینه مو شدند.

مدل رنگ مو برای موهای سفید : هنگامی که گزارش این مصیبت به افراسیاب رسید، او را در نهایت وحشت گرفتار بیبی لایت مو کرد که خواب هولناکی بر آن افزود. او فکر می بیبی لایت مو کرد در جنگلی پر از مار رنگ مو است و با ظهور عقاب های بی شماری هوا تاریک کراتینه مو شده رنگ مو است. زمین از گرما خشک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و گردبادی چادرش را به پایین پرتاب بیبی لایت مو کرد و بنرهایش را سرنگون بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو دخترانه ترکیبی

از هر طرف نهری از خون جاری پروتئین تراپی مو بود و تمام لشکر او در برابر دیدگانش شکست خورده و قصاب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. پس از آن اسیر کراتینه مو شد و با شرمندگی به کاوس منتقل کراتینه مو شد، که در جمع او جوانی شجاع را دید که بیش از چهارده سال نداشت، که به محض دیدن او، خنجر را در کمرش فرو برد و با فریاد عذاب. بر اثر زخم ایجاد کراتینه مو شد، او از خواب بیدار کراتینه مو شد.

گرسیواز در این بین با باقیمانده نیروهای خود بازگشته پروتئین تراپی مو بود. و با اطلاع از این جزئیات، سعی در دلجویی از افراسیاب داشت و به او اطمینان بالیاژ مو داد که تعبیر واقعی رویاها برعکس ظواهر رنگ مو است. اما افراسیاب نباید به این شکل تسلی می گرفت. او به اخترشناسان خود اشاره بیبی لایت مو کرد، که با این حال، مردد پروتئین تراپی مو بودند و مایل به توضیح این رؤیای مرموز نپروتئین تراپی مو بودند.

در انتها، یکی از آنها، پس از وعده درخورنگ مو استی مبنی بر اینکه پادشاه او را به خاطر افشای حقیقت مجازات نخواهد بیبی لایت مو کرد، ماهیت هکراتینه مو شداری را که در آنچه شاهد پروتئین تراپی مو بودیم توصیف بیبی لایت مو کرد. “و اکنون پرده‌ای را کنار می‌گذارم، که افسانه‌ای تاریک را پنهان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به رهبری شاهزاده ستاره‌ای مرفه، لژیون‌های ایرانی به جنگ سرعت می‌گیرند.

مدل رنگ مو برای موهای سفید : و در طالع او فاتح ارباب توران را بررسی می‌کنیم . اگر باید به درگیری بشتابید. در مخالفت با فتح سایاووش، گروه های ترک تو کشته خواهند کراتینه مو شد، و تمام تلاش های نجات تو بیهوده خواهد پروتئین تراپی مو بود، زیرا اگر او در نزاع تهدید کراتینه مو شده، احتمالاً جان خود را از دست بدهد، سرنوشت کشورت به همین شکل خواهد پروتئین تراپی مو بود، تاج و تخت خود را از دست می دهند و دیادم.” افراسیاب به این تعبیر بسنده بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه