↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی

رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی : اما همه کنجکاو پروتئین تراپی مو بودند که بدانند چه بلایی سر آنها آمده رنگ مو است. روز بعد، وقتی دوستان ما به دیدار اژدها رفتند، کوکس به آنها گفت: “اکنون باید از شما خداحافظی کنم، زیرا مأموریت من در اینجا تمام کراتینه مو شده رنگ مو است و باید به آن طرف دنیا که به آن تعلق دارم بروم. ” “آیا دوباره از طریق لوله عبور خواهید بیبی لایت مو کرد؟” بتسی پرسید. “مطمئن رنگ مو است. اما این بار یک سفر تنهایی خواهد پروتئین تراپی مو بود.

مو : سنگهای قیمتی، پس نوعی خزانه رنگ مو است.» شگی با جدیت التماس بیبی لایت مو کرد: “بگذارید فوراً به آنجا برویم و برادر عزیزم را نجات دهیم.” کالیکو تردید بیبی لایت مو کرد. او گفت: “من باور نمی کنم بتوانم راه را پیدا کنم.” “راگدو سه راه مخفی به جنگل فلزی ایجاد بیبی لایت مو کرد، اما او هر هفته مکان این معابر را تغییر می دهد، به طوری که هیچ کس نمی تواند بدون اجازه او به جنگل فلزی برسد. با این حال، اگر تیزبین نگاه کنیم.

رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی

رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی : شگی پرسید. “در جنگل فلز.” “آن کجرنگ مو است؟” کالیکو پاسخ بالیاژ مو داد: “جنگل فلزی در غار بزرگ گنبدی، بزرگترین در تمام قلمروهای مرنگ مو است.” “تقریباً مانند بیرون رفتن از در رنگ مو است، بسیار بزرگ رنگ مو است، و روگدو جنگل شگفت انگیزی را برای سرگرمی خود و همچنین برای خسته بیبی لایت مو کردن نام های سخت کوش خود ساخته رنگ مو است. همه درختان طلا و نقره لایت و هایلایت مو هستند و زمین پر از آن رنگ مو است.

ممکن رنگ مو است بتوانیم یکی را کشف کنیم. از این راه های مخفی.” فایلز گفت: “این به من یادآوری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بپرسم ملکه آن و افسران اوگابو چه کراتینه مو شده اند.” کالیکو پاسخ بالیاژ مو داد: “مطمئنم که نمی توانم بگویم.” “فکر می کنی روگدو آنها را ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کرد؟” “اوه، نه، من کاملاً مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او این کار را نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. آنها در گودال بزرگی در گذرگاه افتادند، و ما درپوش را گذاشتیم تا آنها را در آنجا نگه داریم.

  رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه بدون دکلره

اما زمانی که جلادها به دنبال آنها رفتند، همه آنها ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. گودال و ما نتوانستیم اثری از آنها پیدا کنیم.” بتسی متفکرانه گفت: “این خنده دار رنگ مو است.” “من فکر نمی کنم ان هیچ جادویی می دانست، وگرنه قبلاً آن را انجام می بالیاژ مو داد. اما ناپدید کراتینه مو شدن به این شکل جادویی به نظر می رسد ؛ حالا، اینطور نیست؟” آنها موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که اینطور رنگ مو است، اما هیچ کس نتوانست این راز را توضیح دهد.

شگی گفت: “با این حال، آنها رفته اند، این مسلم رنگ مو است، بنابراین ما نمی توانیم به آنها کمک کنیم یا از آنها کمک کنیم. و نکته مهم همین الان این رنگ مو است که برادر عزیزم را از اسارت نجات دهیم.” چرا او را زشت خطاب می کنند؟ بتسی پرسید. شگی اعتراف بیبی لایت مو کرد: نمی دانم. من نمی توانم قیافه او را به خوبی به یاد بیاورم، خیلی وقت رنگ مو است که او را ندیده ام، اما همه خانواده ما به خاطر چهره های زیبای خود مشهور لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی : بتسی خندید و شگی به نظر می رسید که آسیب دیده رنگ مو است. اما پلی کروم با گفتن آلایت و هایلایت مو هسته خجالت خود را از بین برد: “آدم می تواند از نظر ظاهری زشت باکراتینه مو شد، اما در خلق و خوی دوست داشتنی.” شگی که از این اظهار نظر کمی آرام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گفت: “اولین کار ما یافتن یکی از آن گذرگاه های مخفی به جنگل فلزی رنگ مو است.” کالیکو موافقت بیبی لایت مو کرد: «درست رنگ مو است.

بنابراین فکر می کنم نام های اصلی پادشاهی خود را در این اتاق تاج و تخت جمع می کنم و به آنها می گویم که من پادشاه جدید آنها لایت و هایلایت مو هستم. سپس می توانم از آنها بخواهم که در جستجوی گذرگاه های مخفی به ما کمک کنند. اژدها که به نظر می رسید دوباره خوابش می برد گفت: «این ایده خوبی رنگ مو است. کالیکو به سمت گونگ بزرگ رفت و همانطور که روگدو انجام می‌بالیاژ مو داد روی آن کوبید.

  رنگ موی مرواریدی بدون دکلره

اما کسی به احضار پاسخ نبالیاژ مو داد. او در حالی که از تختی که خودش نشسته پروتئین تراپی مو بود پرید گفت: “البته که نه.” این تماس من رنگ مو است، و من هنوز هم سلطنتی چمبرلین لایت و هایلایت مو هستم و تا زمانی که دیگری را به جای خود منصوب نکنم، خواهم پروتئین تراپی مو بود.» پس از اتاق بیرون دوید و گوف را پیدا بیبی لایت مو کرد و به او گفت که به احضار گونگ پادشاه پاسخ دهد.

پس از بازگشت به غار سلطنتی، کالیکو ابتدا گونگ را کوبید و سپس روی تخت نشست و تاج یاقوتی دور ریخته کراتینه مو شده روگدو را بر سر داشت و عصایی را که روگدو بارها به سرش می انداخت در دست داشت. وقتی گوف وارد کراتینه مو شد شگفت زده کراتینه مو شد. او با هکراتینه مو شدار گفت: «بهتر رنگ مو است قبل از بازگشت روگدو پیر از آن تاج و تخت خارج شوید.

کالیکو اعلام بیبی لایت مو کرد: «او دیگر برنمی‌گردد و من اکنون به جای او پادشاه نومز لایت و هایلایت مو هستم. اژدها گفت: “همه اینها کاملاً درست رنگ مو است” و همه کسانی که در اطراف تاج و تخت ایستاده پروتئین تراپی مو بودند با احترام به پادشاه جدید تعظیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با دیدن این، گوف نیز تعظیم بیبی لایت مو کرد، زیرا خوشحال پروتئین تراپی مو بود که از شر رنگ مو استاد سختی مانند روگدو خلاص کراتینه مو شد.

رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی : سپس کالیکو به شیوه ای کاملاً شاهانه به گوف اطلاع بالیاژ مو داد که به سمت سلطنتی اتاقک منصوب کراتینه مو شده رنگ مو است و قول بالیاژ مو داد که عصای خود را بر سر او پرتاب نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مگر اینکه سزاوار آن باکراتینه مو شد. همه اینها با چیدمان دلپذیر، چمبرلین جدید رفت تا این خبر را به همه نام‌های پادشاهی زیرزمینی بگوید، که هر یک از آنها از تغییر پادشاهان خوشحال می‌شوند.

  رنگ مو نسکافه ای دودی تیره

فصل بیستم Quox بی سر و صدا ترک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند هنگامی که نامداران اصلی در حضور پادشاه جدید خود جمع کراتینه مو شدند، با خوشحالی به او سلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و قول بالیاژ مو دادند که از دستورات او اطاعت کنند. اما، وقتی کالیکو از آنها سؤال بیبی لایت مو کرد، هیچ‌کدام راه رسیدن به جنگل فلزی را نمی‌دانستند، اگرچه همه در ساخت آن کمک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. پس پادشاه به آنها دستور بالیاژ مو داد.

که یکی از معابر را با دقت جستجو کنند و به محض یافتن آن خبر را برای او بیاورند. در همین حین کوکس توانسته پروتئین تراپی مو بود از دالان صخره‌ای خارج نانو کراتین مو شود. هوای آزاد و ایستگاه قدیمی خود را در دامنه کوه دوباره به دست آورد و تا روز بعد روی صخره‌ها دراز کشید و به خواب فرو رفت. به بقیه اعضای حزب اتاق های خوبی بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که غارهای نوم ها امکان پذیر پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو شکلاتی دودی زیتونی : زیرا پادشاه کالیکو احساس می بیبی لایت مو کرد که برای ارتقاء خود مدیون آنهرنگ مو است و مشتاق پروتئین تراپی مو بود تا آنجا که می تواند مهمان نواز باکراتینه مو شد. ناپدید کراتینه مو شدن مطلق شانزده افسر اوگابو و ملکه آنها باعث تعجب بسیاری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. نه نامی آنها را ندیده پروتئین تراپی مو بود و نه در جستجوی معابر منتهی به جنگل فلزی کشف کراتینه مو شدند. شاید هیچ کس از دست بالیاژ مو دادن خود ناراضی نپروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه