نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو صدفی طلایی

رنگ مو صدفی طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو صدفی طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو صدفی طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو صدفی طلایی : جیم، وقتی خودش را آزاد یافت، چند بار غلت زد و سپس خوابید، در حالی که یورکا به راحتی در کنار بدن بزرگ و رنگ مو استخوانی اش لانه می بیبی لایت مو کرد. سپس پسر به یکی از اتاق های بالا بازگشت و با وجود سختی نیمکت شیشه ای به زودی در خواب فرو رفت.

رنگ مو : زیرا جزیره کوچکی رنگ مو است. ملوانی آنها را به لس آنجلس آورد و من برای آنها 9 بلیط سیرک به او بالیاژ مو دادم.” “اما من چه چیزی بخورم؟” گربه گریه بیبی لایت مو کرد، روبروی دوروتی نشسته پروتئین تراپی مو بود و با التماس به صورت او نگاه می بیبی لایت مو کرد. “اینجا هیچ گاوی برای شیر بالیاژ مو دادن وجود نرنگ مو دارد، یا موش یا حتی ملخ. و اگر من نتوانم خوک ها را بخورم، می توانید فوراً مرا بکارید و گربه پرورش دهید.” جادوگر گفت: “من فکر می کنم.

رنگ مو صدفی طلایی

رنگ مو صدفی طلایی : که در این جویبارها ماهی لایت و هایلایت مو هستند. آیا شما ماهی دوست دارید؟” “ماهی!” گربه گریه بیبی لایت مو کرد “آیا من ماهی دوست دارم؟ چرا، آنها بهتر از خوکچه یا حتی شیر لایت و هایلایت مو هستند!” او گفت: “سپس سعی می کنم شما را بگیرم.” “اما آیا آنها مانند هر چیز دیگری در اینجا سبزیجات نخواهند پروتئین تراپی مو بود؟” از بچه گربه پرسید. “من فکر نمی کنم. ماهی ها حیوان نیستند و به اندازه خود سبزیجات سرد و مرطوب لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو فانتزی کم

دلیلی وجود نرنگ مو دارد که بتوانم بفهمم که چرا آنها ممکن رنگ مو است در آب های این کشور عجیب وجود نداشته باشند.” سپس جادوگر یک سنجاق را برای یک قلاب خم بیبی لایت مو کرد و یک تکه نخ بلند از جیب خود برای یک نخ ماهی بیرون آورد. تنها طعمه ای که او می توانست پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند شکوفه ای قرمز روشن از یک گل پروتئین تراپی مو بود. اما او می‌دانست که اگر چیزی روشن توجه آنها را جلب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به راحتی می‌توان آنها را فریب بالیاژ مو داد، بنابراین تصمیم گرفت شکوفه را امتحان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس از انداختن انتهای خط خود در آب نهر نزدیک، به زودی یک کشش تیز را احساس بیبی لایت مو کرد که به او می گفت ماهی گاز گرفته و روی سنجاق خمیده گیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. پس مرد کوچولو ریسمان را کشید و مطمئناً ماهی با آن آمد و به سلامت در ساحل فرود آمد، جایی که با هیجان زیاد شروع به چرخیدن بیبی لایت مو کرد.

ماهی چاق و گرد پروتئین تراپی مو بود و فلس‌هایش مانند جواهرات زیبای تراشیده کراتینه مو شده نزدیک به هم می‌درخشید. اما فرصتی برای بررسی دقیق آن وجود نداشت، زیرا یورکا پرش بیبی لایت مو کرد و آن را بین چنگال هایش گرفت و در چند لحظه به طور کامل ناپدید کراتینه مو شد. “اوه، اوریکا!” دوروتی فریاد زد، “رنگ مو استخوان ها را خوردی؟” بچه گربه در حالی که بعد از غذا صورتش را می شست، با خونسردی پاسخ بالیاژ مو داد: “اگر رنگ مو استخوانی داشت.

  انواع رنگ مو بدون دکلره

آنها را خوردم.” اما فکر نمی‌کنم آن ماهی رنگ مو استخوان داشته باکراتینه مو شد، چون احساس نمی‌بیبی لایت مو کردم گلویم را بخراشند.» دختر گفت: خیلی حرص خوردی. بچه گربه جواب بالیاژ مو داد: خیلی گرسنه پروتئین تراپی مو بودم. خوک های کوچک دسته جمعی ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و با چشمانی ترسیده به تماشای این صحنه می پرداختند. “گربه ها موجودات وحشتناکی لایت و هایلایت مو هستند!” یکی از آنها گفت. “خوشحالم که ماهی نیستیم!” دیگری گفت.

دوروتی با آرامش زمزمه بیبی لایت مو کرد: «نگران نباش، اجازه نمی‌دهم بچه گربه به تو صدمه بزند.» بعد اتفاقاً یادش افتاد که در گوشه ای از کیفش یکی دو ترقه که از ناهارش در قطار باقی مانده پروتئین تراپی مو بود، رفت و به سراغ کالسکه رفت و آنها را آورد. یورکا بینی خود را با چنین غذایی بالا گرفت، اما خوکچه های کوچک با دیدن کراکرها با خوشحالی جیغ کشیدند و آنها را با صدای بلند خوردند. جادوگر پیشنهاد بیبی لایت مو کرد.

حالا اجازه دهید به شهر برگردیم. “یعنی اگر جیم به اندازه کافی از چمن صورتی خورده باکراتینه مو شد.” اسب تاکسی که در نزدیکی مشغول گشت و گذار پروتئین تراپی مو بود، سرش را با آهی بلند بیبی لایت مو کرد. او گفت: “من سعی بیبی لایت مو کردم تا زمانی که فرصت داشتم زیاد غذا بخورم، زیرا احتمالاً بین وعده های غذایی در این کشور عجیب فاصله زیادی وجود رنگ مو دارد. اما اکنون هر زمانی که بخواهید آماده لایت و هایلایت مو هستم.

  مدل رنگ مو بلوند خاکستری خیلی روشن

که بروم. ” بنابراین، پس از اینکه جادوگر خوک‌ها را در جیب داخلی‌اش گذاشت، جایی که آن‌ها در آغوش گرفتند و به خواب رفتند، هر سه به داخل کالسکه رفتند و جیم به شهر بازگشت. “کجا بمونیم؟” از دختر پرسید. جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “فکر می کنم خانه جادوگر را تصاحب خواهم بیبی لایت مو کرد.” “زیرا شاهزاده در حضور مردمش گفت که من را تا زمانی که جادوگر دیگری انتخاب کنند نگه می رنگ مو دارد.

رنگ مو صدفی طلایی : و شاهزاده خانم جدید نمی داند که ما به آنجا تعلق داریم.” آنها با این طرح موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وقتی به میدان بزرگ رسیدند جیم کالسکه را به در بزرگ سالن گنبدی کشید. دوروتی در حالی که به اتاق برهنه خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گفت: «به نظر خیلی شبیه خانه نیست. “اما به هر حال این مکانی برای ماندن رنگ مو است.” “آن سوراخ ها چیست؟” پسر را جویا کراتینه مو شد.

به چند روزنه که نزدیک بالای گنبد ظاهر می کراتینه مو شد اشاره بیبی لایت مو کرد. دوروتی گفت: «آنها شبیه درها لایت و هایلایت مو هستند. “فقط پله ای برای رفتن به آنها وجود نرنگ مو دارد.” جادوگر گفت: “فراموش می کنی که پله ها غیر ضروری لایت و هایلایت مو هستند.” “اجازه دهید بالا برویم و ببینیم درها به کجا منتهی می شوند.” با این کار او شروع به راه رفتن در هوا به سمت دهانه های بلند بیبی لایت مو کرد و دوروتی و زیب او را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  جدیدترین مدلهای رنگ مو هایلایت

این همان صعودی پروتئین تراپی مو بود که یک فرد هنگام راه رفتن از تپه تجربه می‌بیبی لایت مو کرد، و وقتی به ردیف دهانه‌ها رسیدند، تقریباً نفسشان بند آمد، که تصور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند درهایی لایت و هایلایت مو هستند که به سالن‌های قسمت بالای خانه منتهی می‌شوند. به دنبال این تالارها، اتاق‌های کوچک زیادی را کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که از آن‌ها باز می‌کراتینه مو شد و برخی با نیمکت‌های شیشه‌ای، میز و صندلی مبله کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

اما اصلا تخت نپروتئین تراپی مو بود. دختر گفت: “من نمی دانم که آیا این افراد هرگز نمی خوابند.” زیب پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، به نظر می رسد که در این کشور اصلاً شبی وجود نرنگ مو دارد.” “آن خورشیدهای رنگی دقیقاً در همان جایی لایت و هایلایت مو هستند که در زمان آمدن ما پروتئین تراپی مو بودند و اگر غروب نباکراتینه مو شد، شبی هم وجود نخواهد داشت.” جادوگر موافقت بیبی لایت مو کرد: «بسیار درست رنگ مو است. “اما خیلی وقت رنگ مو است.

رنگ مو صدفی طلایی : که دیگر نخوابیده ام و خسته لایت و هایلایت مو هستم. بنابراین فکر می کنم روی یکی از این نیمکت های شیشه ای سخت دراز بکشم و چرت بزنم.” دوروتی گفت: “من هم همین کار را می کنم.” و اتاق کوچکی را در انتهای سالن انتخاب بیبی لایت مو کرد. زب دوباره پایین رفت تا جیم را از بند بیرون بیاورد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱