↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو قهوه ای طلایی

مدل رنگ مو قهوه ای طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو قهوه ای طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو قهوه ای طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو قهوه ای طلایی : که زبانش را نگه رنگ مو دارد و با اصرار او به مهره ها گفته کراتینه مو شد که او را ساکت کنند، اما با وجود این او همچنان به اعتراض خود ادامه بالیاژ مو داد. سپس این حکم به نام شورا خوانده کراتینه مو شد و او را هم به خاطر اشتباهات نوشتاری و هم اشتباهاتی که توسط شهود ثابت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود محکوم بیبی لایت مو کرد. او به عنوان یک بدعت گذار شرور و اصلاح ناپذیر شناخته کراتینه مو شد که تمایلی به بازگشت به کلیسا نداشت.

رنگ مو : و مردان بیت شمش را زد، زیرا آنها به تابوت خداوند نگاه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. و مردم ناله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا خداوند بسیاری از مردم را با قتل عام بزرگی زده پروتئین تراپی مو بود. و مردان بیت‌شمش گفتند: «چه کسی می‌تواند در برابر این خدای مقدس بایستد؟» این الوهیت قدیمی وحشتناک عبری در مورد خود گفت که او “خدای حسود” رنگ مو است.

مدل رنگ مو قهوه ای طلایی

مدل رنگ مو قهوه ای طلایی : درنگ مو استان روزهای اولیه بشر، رکوردی بیمارگونه از شکنجه و کشتار به نام ده هزار خدای قصاب رنگ مو است. از این رو، به عنوان مثال، در اسناد مذهبی عبری می خوانیم که چگونه کاهنان در ایجاد اعتبار یک فتیش به نام “کشتی” مشغول پروتئین تراپی مو بودند. و چگونه مردم یک قبیله این فتیش را زیر پا گذاشتند و خشم یهوه خدا را بیدار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

او در تمام دوران فرمانروایی خود دستورات دقیقی را برای طغیان‌کننده‌ترین ظلم‌ها، از بین بردن کل ملت‌های مردان، زنان و کودکان، که تنها گناهشان این پروتئین تراپی مو بود که به کاهنان یهوه خراج نمی‌بالیاژ مو دادند، صادر بیبی لایت مو کرد. از این رو، برای مثال، رئیس پیامبرانش، موسی، مردم را با هم فراخواند، و با کمال احترام و با هکراتینه مو شدارهای فراوان، ده فرمان حک کراتینه مو شده بر لوح های سنگی را صادر بیبی لایت مو کرد.

او در ادامه بیان بیبی لایت مو کرد که چگونه مردم باید به همسایگان خود حمله کنند و آنها را غارت کنند و این دستورات خونخوار را به آنها بالیاژ مو داد: هنگامی که یهوه خدایت تو را به سرزمینی که برای تصرف آن میروی بیاورد و اقوام بسیاری را از حضورت بیرون الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هیتیان و جرجاشیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان، و یبوسیان، هفت قوم بزرگتر و قدرتمندتر از تو. و هنگامی که یهوه خدایت آنها را به حضور تو خواهد رهانید.

  بلوند پلاتینه اکسترا

تو آنها را زده، آنها را کاملاً هلاک خواهی بیبی لایت مو کرد. با آنها عهد نبند و به آنها رحم نکن. مذبح‌های ایشان را ویران کنید و تمثال‌های ایشان را بشکنید و نخلستان‌های ایشان را قطع کنید و مجسمه‌های تراشیده ایشان را با آتش بسوزانید. زیرا که تو برای یهوه خدایت قومی مقدّس لایت و هایلایت مو هستی: یهوه خدایت تو را برگزیده تا قومی خاص برای خود باشی، بالاتر از تمامی مردمانی که بر روی زمین لایت و هایلایت مو هستند.

سوابق این یهوه پر از وحشت های مشابه رنگ مو است. او قوم برگزیده خود را فرستاد تا مدیانیان را ناپروتئین تراپی مو بود کنند و آنها همه مردان را کشتند، اما این کافی نپروتئین تراپی مو بود و موسی خشمگین کراتینه مو شد و به آنها دستور بالیاژ مو داد که همه زنان شوهردار را بکشند و زنان مجرد را «برای خود» بگیرند. به ما می گویند که شانزده هزار زن مجرد بخنانو کراتین مو شوده کراتینه مو شدند که «خراج پروردگار سی و دو نفر پروتئین تراپی مو بود!» در کتاب جاشوا می خوانیم که او با یک شخصیت ماوراء الطبیعه به نام “کاپیتان میزبان خداوند” مصاحبه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

مدل رنگ مو قهوه ای طلایی : چگونه این ناخدا یک طلسم جادویی به او بالیاژ مو داده رنگ مو است که شهر جریکو را ویران می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شهر را باید لعنت بیبی لایت مو کرد، «حتی آن و هر چه در آن رنگ مو است، نزد خداوند». همه موجودات زنده به جز یک فاحشه خائن باید سلاخی می‌کراتینه مو شد و تمام ثروت شهر در اختیار طبقه روحانی قرار می‌گرفت. این امر طبق نامه انجام کراتینه مو شد.

با این تفاوت که «آکان، پسر کرمی، پسر زبدی، پسر زرا، از قبیله یهودا، از آن ملعون برداشت»، یعنی مقداری طلا و نقره پنهان بیبی لایت مو کرد. در چادرش؛ پس از آن لشکر با شکست مواجه کراتینه مو شد و همه فهمیدند که چیزی اشتباه رنگ مو است و یوشع لباس های خود را درید و در مقابل تابوت خداوند بر روی زمین افتاد و پیام دیگری از جانب یهوه دریافت بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو سوسکی دخترانه

به این مضمون که مرد گناهکار باید با آتش سوزانده نانو کراتین مو شود، «او و هر چه رنگ مو دارد». و یوشع و تمامی اسرائیل با او آکان پسر زراح و نقره و جامه و گوه طلا و پسران و دخترانش و گاوها و الاغها و گوسفندانش را گرفتند. و چادر او و هر چه داشت. و آنها را به دره آکور آوردند. یوشع گفت: «چرا ما را آزار بالیاژ مو دادی؟ خداوند امروز تو را آزار خواهد بالیاژ مو داد.

و تمامی اسرائیل او را با سنگ سنگسار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پس از سنگسار او را به آتش سوزاندند. ما هیچ وسیله ای نداریم که بدانیم شخصیت ساکنان بدبخت شهر اریحا، و نه هیتی ها و گیرگاشی ها و آموری ها و بقیه قربانیان یهوه چه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. مطمئناً، کاهنان عبری به ما گفته اند که فرزندان خود را برای خدایان خود قربانی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما پس از آن، در نظر سامبره مو بگیرید که در مورد دین عبری چه اعتقادی باید داشته باشیم.

مدل رنگ مو قهوه ای طلایی : اگر از کلام کرنگ مو است های کشیش رقیب رنگ مو استفاده کنیم! به عنوان مثال، در نظر سامبره مو بگیرید که در قرن بیستم، ما شاهد پروتئین تراپی مو بودیم که یک یهودی ارتدوکس به دلیل قربانی بیبی لایت مو کردن نوزادان مسیحی در بالیاژ مو دادگاه حقوقی روسیه محاکمه کراتینه مو شد. با این حال می دانیم که یهودیان بخش قابل توجهی از هوش و ایده آلیسم روسیه را نمایندگی می کنند.

ما به همین ترتیب می دانیم که مورها بیشتر فرهنگ و تمام دانش علمی اسپانیا را داشتند. که هوگونوها بیشتر وجدان و صنعت فرانسه را داشتند. و ما می دانیم که آنها توسط کرنگ مو است های کشیشی قرون وسطی قتل عام یا رانده کراتینه مو شدند. تفتیش عقاید مقدس اجازه دهید نگاهی اجمالی به شرایط آن دوران قرون وسطی داشته باشیم.

  رنگ مو موکا شماره ۶

تا بدانیم خودمان از چه چیزی فرار بیبی لایت مو کرده ایم. در قرن پانزدهم در اروپا فرقه خدایی سه سر برقرار کراتینه مو شد که کشیش هایش بر یک قاره مسلط کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. آنها بسیار ثروتمند و به طرز غیرقابل تصوری فاسد پروتئین تراپی مو بودند. آنها مجوز ارتکاب هر جنایت ممکن را به ثروتمندان فروختند و فقرا را در جهل و خواری نگه داشتند. در میان مردم نسبتاً باهوش و آزادی‌خواه بوهمیا، اصلاح‌طلب بزرگی به نام جان هوس که خود کشیش پروتئین تراپی مو بود.

برخرنگ مو است و به فسادهای نظمش اعتراض بیبی لایت مو کرد. آنها او را با یک «رفتار ایمن» به دام قدرت خود انداختند – که آنها آن را رد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند زیرا هیچ قولی به یک بدعت گذار نمی توانست اعتبار داشته باکراتینه مو شد. آنها او را مقصر دانستند که این دکترین نفرت انگیز را آموزش بالیاژ مو داده رنگ مو است که کشیشی که مرتکب جنایت می نانو کراتین مو شود نمی تواند از جنایات دیگران تبرئه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و آنها یک auto de fe داشتند – که به معنای “جمله ایمان” رنگ مو است.

همانطور که در “تاریخ تفتیش عقاید” لیا می خوانیم: کلیسای جامع کنستانس مملو از زیگیزموند (امپراتور) و اشراف او، افسران بزرگ امپراتوری با نشان هایشان، پیشوایان در لباس های باشکوه خود پروتئین تراپی مو بود. در حالی که مراسم عشای ربانی خوانده می کراتینه مو شد، هوس، به عنوان یک تکفیر کراتینه مو شده، پشت در منتظر ماند. هنگامی که او را به داخل آوردند روی نیمکتی مرتفع کنار میزی قرار بالیاژ مو دادند.

مدل رنگ مو قهوه ای طلایی : که روی آن صندوقی حاوی لباس های کشیش قرار داشت. پس از برخی مقدمات، از جمله موعظه اسقف لودی، که در آن به زیگیسموند اطمینان بالیاژ مو داد که وقایع آن روز به او شکوه جاودانه خواهد بالیاژ مو داد، مقالاتی که هوس محکوم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، قرائت کراتینه مو شد. بیهوده اعتراض می‌بیبی لایت مو کرد که به رنگ مو استحاله و صحت قدس در دست‌های آلوده اعتقاد رنگ مو دارد. به او دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه