↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه

رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه : در بسته کراتینه مو شد، پرده چرمی دوباره کشیده کراتینه مو شد و اسب ها به سمت سواسون به راه افتادند. در درون، عروس در حال کوچک کراتینه مو شدن در رحمت اشتیاق خالص حیوانی قرار داشت، سیلی از بوسه های خشن را بر چهره داغ خود احساس می بیبی لایت مو کرد و با وحشت خود را تسلیم نوازش های دست های بی بضاعت می بیبی لایت مو کرد.

مو : در حالی که غرفه میانی خنثی پروتئین تراپی مو بود و غرفه دورتر فرانسوی. در اینجا او مورد رنگ مو استقبال کسانی قرار گرفت که بعداً او را احاطه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – نمایندگان دربار ناپلئون. آنها همه پلبی و بچه های انقلاب، پسران اصطبل سابق، لباسشویی های سابق نپروتئین تراپی مو بودند. در این زمان ناپلئون تعبالیاژ مو دادی از نجیب ترین خانواده های فرانسه را که به امپراتوری متحد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، دور خود جمع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه

رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه : چه تجربه ای هنوز در مقابل او پروتئین تراپی مو بود! اینها سوالاتی پروتئین تراپی مو بودند که او باید در طول آن سفر طولانی و طاقت فرسا از خود می پرسید. وقتی به گذشته فکر می بیبی لایت مو کرد دلتنگ پروتئین تراپی مو بود. وقتی او به آینده نزدیک فکر بیبی لایت مو کرد، با ترسی لرزان ترسید. سرانجام او به مرز فرانسه رسید و کالسکه اش به نوعی ساختار سه گانه رفت که اولین غرفه آن اتریشی پروتئین تراپی مو بود.

مجموعه فوق العاده ای پروتئین تراپی مو بود. اما برای ماری لوئیز، و برای خدمتکاران اتریشی او، همه آنها شبیه هم پروتئین تراپی مو بودند. آنها فرانسوی پروتئین تراپی مو بودند، غریبه پروتئین تراپی مو بودند و او از آنها دوری بیبی لایت مو کرد. اما در اینجا اتریشی هایش باید او را ترک کنند. همه کسانی که تا کنون او را همراهی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند اکنون به عقب برگشته پروتئین تراپی مو بودند. ناپلئون بر این موضوع اصرار داشت. حتی فرماندار او که از کودکی با او پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو پوست پیازی

اجازه عبور از مرز فرانسه را نداشت. هدف ناپلئون از نداشتن هیچ چیز اتریشی در مورد او آنقدر ثابت پروتئین تراپی مو بود که حتی سگ خانگی اش را که مانند یک دختر به آن چسبیده پروتئین تراپی مو بود، از او گرفتند. پس از آن، او فقط توسط چهره های فرانسوی، توسط گاردهای فرانسوی محاصره کراتینه مو شد، و تنها توسط توپخانه های فرانسوی مورد رنگ مو استقبال قرار گرفت. در این میان ناپلئون در پاریس چه می بیبی لایت مو کرد.

از زمان لغو ازدواجش با ژوزفین، او به نوعی بازنشسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مسائل ایالتی، جنگی، اصلاحات داخلی دیگر برای او جالب نپروتئین تراپی مو بود. اما آن مغز ناآرام نتوانست در آرامش فرو رود. شعله‌ور از شور و شوق تازه‌ای، آن اشتیاق بیشتر پروتئین تراپی مو بود، زیرا او هرگز به هدف آن نگاه نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ازدواج با شاهزاده خانم امپراتوری جاه طلبی او را تحسین بیبی لایت مو کرد. جوانی و معصومیت عروس تمام وجودش را با هیجانی از تازگی برانگیخت.

رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه : طلسم های نقاشی کراتینه مو شده ژوزفین، عنایت های مزدور بازیگران زن، وجدهای حساب کراتینه مو شده زنان دربار که خود را از غرور به او می سپارند، مدت ها پروتئین تراپی مو بود که او را فرا گرفته پروتئین تراپی مو بود. بنابراین بی‌تابی‌ای که او در انتظار آمدن ماری لوئیز پروتئین تراپی مو بود، هر روز تکراتینه مو شدید می‌کراتینه مو شد. برای مدتی با برنامه ریزی تا آخرین جزئیات برای تظاهراتی که قرار پروتئین تراپی مو بود به افتخار او برگزار نانو کراتین مو شود سرگرم کراتینه مو شد.

او آنها را به همان اندازه دقیق سازماندهی بیبی لایت مو کرد که قبلاً یک ارتش فاتح را سازماندهی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او در این چیزهای کوچک خود را به همان اندازه شگفت‌انگیز نشان بالیاژ مو داد که در آن ترکیب‌های رنگ مو استراتژیک عالی که تواناترین ژنرال‌های اروپا را گیج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اما پس از آن که همه چیز ترتیب بالیاژ مو داده کراتینه مو شد – حتی در مورد نورافشانی ها، تشویق ها، سلام ها و آداب دربار – او در تب بی تابی فرو رفت که شب های بی خوابی و روزهای پر هیاهو را برای او به ارمغان آورد.

  رنگ موی زرد مشکی

او تقریباً در کنار خودش از تویلری بالا و پایین می رفت. او پیک پشت پیک را با عجله طی بیبی لایت مو کرد و دستور بالیاژ مو داد که سربازان باید اسب‌های خود را بزنند تا ساعت ملاقات نزدیک‌تر نانو کراتین مو شود. نامه های عاشقانه را خط خطی می بیبی لایت مو کرد. او مدام به پرتره الماس‌کاری‌کراتینه مو شده زنی که با عجله به سمت او می‌رفت خیره کراتینه مو شد. سرانجام با نزدیک کراتینه مو شدن به زمان، او سوار واگن مسافرتی سریع کراتینه مو شد.

رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه : به سرعت به سمت کامپیه رفت، در حدود پنجاه مایلی پاریس، جایی که قرار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود همسرش را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از آنجا او را تا پایتخت همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا آنها بتوانند در گالری بزرگ لوور ازدواج کنید. در کامپینی، صدراعظم برای راحتی ناپلئون از هم جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که قلعه به ماری لوئیز و دستیارانش اختصاص بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که کالسکه ناپلئون که توسط اسب‌هایی که با تاخت حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

به داخل محل هجوم آورد، امپراتور نتوانست خود را مهار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سیل باران می بارید و شب فرا می رسید، با این حال، او برای اسب های تازه فریاد زد و به سوی حرکت بیبی لایت مو کرد، جایی که ملکه جدید باید توقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شام بخورد. وقتی او به آنجا رسید و او نرسیده پروتئین تراپی مو بود، رله‌های جدیدی از اسب‌ها خورنگ مو استند و او یک بار دیگر با عجله به سمت تاریکی رفت.

  رنگ بلوند زیتونی پلاتینه

او در دهکده کوچک کورسلس با پیکی که جلوتر از هیئت امپراتوری سوار پروتئین تراپی مو بود ملاقات بیبی لایت مو کرد. “او چند لحظه دیگر اینجا خواهد پروتئین تراپی مو بود!” ناپلئون فریاد زد. و از کالسکه خود به بزرگراه پرید. باران کراتینه مو شدیدتر از همیشه بارید، و او به درگاه طاقدار کلیسای روستا پناه برد، در حالی که چکمه هایش از قبل محو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و کت بزرگش از باران بو می بالیاژ مو داد. وقتی جلوی کلیسا خمیده پروتئین تراپی مو بود صدای کالسکه ها را شنید.

و دیری نگذشت که دختری که مدتها منتظرش پروتئین تراپی مو بود، در گل و لای به زحمت افتاد. به دستور یک افسر متوقف کراتینه مو شد. ماری لوئیز در آن، نیمه غش از خستگی و ترس، تنها در تاریکی نشست. این فرصتی پروتئین تراپی مو بود که ناپلئون عروسش را برد. آیا او می توانست خود را مهار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آیا می توانست توجه ظریفی را که از او خورنگ مو استه می کراتینه مو شد نشان دهد، آیا می توانست حداقل به یاد بیاورد که او یک امپراتور پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو دخترانه برای پوست سبزه : این دختر – ترسو و لرزان – یک شاهزاده خانم پروتئین تراپی مو بود، درنگ مو استان آینده او ممکن پروتئین تراپی مو بود بسیار دور باکراتینه مو شد. ناهمسان. اما مدت ها پیش او دیگر به چیزی جز خورنگ مو استه های خود فکر نمی بیبی لایت مو کرد. به کالسکه نزدیک کراتینه مو شد. یک جلیقه ی بداخلاق روکش چرمی را کنار کشید و در را باز بیبی لایت مو کرد و در حالی که این کار را می بیبی لایت مو کرد فریاد زد: “امپراتور!” و سپس در آن موجودی غرق در باران و گل آلود که افراط و تفریط همیشه به اندازه نبوغش لجام گسیخته پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه