نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو فانتزی نقره ای ابی

رنگ مو فانتزی نقره ای ابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو فانتزی نقره ای ابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو فانتزی نقره ای ابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو فانتزی نقره ای ابی : با توجه به مقدار نت های آن، و روده بزرگی که آیه مزمور را تقسیم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، توطئه می کنند تا آن را مطالبه کنند. اگر مدرن‌ها این اصل را در هنگام رنگ مو استقرار نظام‌های رایج آیات در نظر می‌گرفتند، به‌جای یادگیری آن‌ها، همانطور که به نظر می‌رسد.

رنگ مو : و بال هایش را بزن و خانواده اش را صدا بزن به آداب مقدس؛ و قدرت های اثیری آزاردهنده با تشک نیمه شب در ساعات غیر مدنی. نه بیشتر، همسایگان ساکت او باید آزار دهند فقط در شیرینی رنگ مو استراحت صبحگاهی شان. (این چه خطی پر از «دوز دیگر» رنگ مو است!) جانور پرنده! در حالت خوابیده، زمانی که او ممکن رنگ مو است.

رنگ مو فانتزی نقره ای ابی

رنگ مو فانتزی نقره ای ابی : رنگ مو استفاده درایدن از کلمه ممکن – که صرفاً نشانه یک زمان رنگ مو است – در تمسخر وانمودی او از تمرین راهبان برای خواندن مزمور در شب چنین رنگ مو است. و خیلی از دیدن این نزدیکی سالنشان ناراحت پروتئین تراپی مو بودند پرنده ای که به سنت پیتر از سقوط او هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد. که او باید تاج میل خود را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

راحت دراز بکش و بخواب، تا جلوی نور برخیزی! اگر اجبالیاژ مو داد کسل کننده اش از آن گریه رنگ مو استفاده کنند چه؟ آیا او نمی توانست اجازه دهد یک نمونه بد بمیرد؟ من با خوشحالی بیشتر مواردی مانند موارد درایدن را برای نشان بالیاژ مو دادن نکات مورد بحث نقل می کنم، زیرا آنها نمونه هایی از عالی ترین نوع نوشتار در دوبیتی قهرمانانه در مورد موضوعاتی لایت و هایلایت مو هستند که قهرمانانه نیستند.

  رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا

در مورد عروضی پروتئین تراپی مو بودن به طور کلی، گاهی نویسندگان جوان به دلیل طبیعی پروتئین تراپی مو بودن آن به آن می پردازند. اما این صرف رنگ مو است[336] اشتباه پیش پاافتادگی با شایستگی، و معمولاً نتیجه بی حوصلگی رنگ مو است. بیهودگی به طور کلی بیشتر به سبک و سیاق مربوط رنگ مو است تا صدا و نظم واژگان: و با این حال، صیغه پردازی به قدری توسط آن تقویت می نانو کراتین مو شود.

در مقابل آن چنان ضعیف می نانو کراتین مو شود که نمی تواند در زمره ملزوماتش قرار نگیرد. وقتی که زیاده‌روی کلمات ناشی از سرریز ارواح حیوانی نباکراتینه مو شد، مانند بومونت و فلچر، یا با نبوغ تجمل‌گرایی، مانند اسپنسر (که در این موارد غنی‌سازی و همچنین سرریز رنگ مو است)، برای شاعر نشانه‌ای بدتر وجود نرنگ مو دارد. در مجموع، به جز عقیمی محض. هر کلمه ای که بتوان از شعر برداشت بیبی لایت مو کرد.

که به هیچ یک از دلایل فوق قابل رنگ مو استناد نباکراتینه مو شد، ضرر رنگ مو است. و بسیاری از این قبیل مرگ رنگ مو است. زیرا هیچ چیزی وجود نرنگ مو دارد که به نظر می رسد آیندگان آنقدر مصمم به رنجش باشند، به اندازه این که می خواهند به زمان و مشکل خود احترام بگذارند. دنیا از نظر کتاب آنقدر غنی رنگ مو است که نمی‌توان آن را تحمل بیبی لایت مو کرد. حتی شاعران واقعی هم از شر این نویسنده مرده اند.

کوچک‌ها جان سالم به در برده‌اند، به ندرت با هیچ ادعایی جز ریزه کاری‌های کوچکشان. چه امیدی می تواند برای حد وسط حرفی باقی بماند؟ بگذارید خواننده فهیم هر شعری را که قلم در دست رنگ مو دارد، ببرد تا بفهمد چند کلمه می تواند از آن بیاورد که هیچ ایده لازمی به او نمی دهد، هیچ چیز مرتبطی که به آن اهمیت می دهد، و هیچ دلیلی برای قافیه فراتر از آن نرنگ مو دارد.

  رنگ مو نسکافه ای ترکیب چه رنگهایی است

رنگ مو فانتزی نقره ای ابی : ضرورت، و او خواهد دید که چه لکه ها و ویرانی هایی را در بسیاری از تولیدات تحسین برانگیز آن روزگار ایجاد خواهد بیبی لایت مو کرد، چه نشانه هایی از سرنوشت اجتناب ناپذیر آن. به‌ویژه نویسندگان حجیم، هر چقدر هم که فکر می‌کنند ایمن باشند، بهتر رنگ مو است در سفر پیشنهادی‌شان به خلیج‌های زمان، در نظر بگیرند که چه بخش‌هایی از محموله‌های خود را کنار بگذارند.

فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که برای بسیاری یک کشتی شجاع رنگ مو است[337] فنا ناپذیر در عصر خود، از بین رفته رنگ مو است؛ – بسیاری از کلمات، که انتظار می رود تقاضای ابدی داشته باشند، رفته اند تا به خرابه های عشق به خود بپیوندند، یا در انبارهای تغییر و تحولات پوسیده کراتینه مو شده اند. من در این مورد بیشتر گفته ام، زیرا در عصری که بی شک الهام واقعی توسط کولریج و یارانش دوباره بیدار کراتینه مو شده رنگ مو است.

و ما شاعران جدید زیادی داریم که می آیند، ممکن رنگ مو است هکراتینه مو شداری کلی نسبت به این گرایش بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود. به انباشتگی و تظاهر افکار ، که به معنای ردی رنگ مو است کامل از ادعاهای همه شعرهای کم شناختی، هر چه مقتضیات طبقه اش باکراتینه مو شد. نویسندگان جوان باید به خاطر داشته باشند که حتی برخی از بهترین مواد برای شعر نیز شعر ساخته نمی شوند.

و اینکه کوچکترین زیارتگاه مرمری، با ساخت نفیس، از همه معمارهایی که تا به حال بریده کراتینه مو شده رنگ مو است، ارزش بیشتری رنگ مو دارد. هر چیزی را که بتوان آنچنان کنار گذاشت، زباله رنگ مو است. تنوع در تطبیق عبارت رنگ مو است از هر کاری که می توان برای جلوگیری از یکنواختی انجام بالیاژ مو داد، از طریق تنوع توقف ها و آهنگ ها، توزیع تاکید، و تاخیر و تسریع زمان. زیرا تمام راز واقعی شعرخوانی یک راز موسیقایی رنگ مو است.

  نمونه رنگ موی بژ

رنگ مو فانتزی نقره ای ابی : جز با گوش نابغه به هیچ اثر حیاتی دست یافتنی نیست. تمام دانش صرف از پاها و اعبالیاژ مو داد، لهجه و کمیت، آن را بیشتر از دانش «راهنمای موسیقی» به یک بتهوون یا یک پائیسیلو می‌سازد. این یک امر حساسیت و تخیل رنگ مو است; از زیبا در شور شاعرانه، همراه با موسیقی. از ضرورت ضروری مکث در اینجا، و آهنگ در آنجا، و بیان سریعتر یا آلایت و هایلایت مو هسته تر در این یا آن مکان، ایجاد کراتینه مو شده توسط تشبیهات صدا با حس، توسط[338] نوسانات احساس، بر اساس خورنگ مو استه های خدایان و موهبت هایی که از چنگ شاعر بازدید می کنند، همانطور که بادها از چنگ آیولوس دیدن می کنند.

همان زمان و مقداری که به واسطه بخش معنوی این راز ایجاد می نانو کراتین مو شود، به شکل صوری آن در می آید – نه پاها و هجاها، بلند و کوتاه، ایامبیک یا تروش. که کاهش آن به کمتر از خشکی رنگ مو استخوان رنگ مو است. برای مثال، اگر زمان و احساس اجازه می‌بالیاژ مو داد، ممکن رنگ مو است نه تنها ده و یازده هجا، بلکه سیزده یا چهارده هجا را در یک بیت قافیه، و نیز خالی و قهرمانانه بسازید.

و در اندازه های نامنظم این اغلب انجام می نانو کراتین مو شود. همانطور که نوازندگان به جای دو نت، بیست نت را در یک میله می گذارند، به جای مینیمی ها، تکان می دهند.

رنگ مو فانتزی نقره ای ابی : زیرا حسی که بیان می کنند آنها را وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که زمان را با نت های کوتاه و شتابزده یا با نت های بلند پر کنند. یا به عنوان خواننده های سرود در کلیسای جامع عقب مانده یا رسوب کلمات سرود.

  رنگ مو مش زیتونی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱