↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ زیتونی روی مو مشکی

رنگ زیتونی روی مو مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ زیتونی روی مو مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ زیتونی روی مو مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ زیتونی روی مو مشکی : دهانش را باز بیبی لایت مو کرد انگار که می خندد و با بیرون ریختن زبان قرمزش، دقیقاً روی نوک بینی ام به نشانه دوستی محض به من چسبید. هموطن کوچولوی بیچاره مضحک تر از همیشه به نظر می رسید: او دوباره غذا می بالیاژ مو داد و مثل طبل سفت پروتئین تراپی مو بود. پوستش آنقدر سفت پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست فکرش را بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که اگر از روی خار میموزا رد می کراتینه مو شد.

مو : گفت: «کلاه بر دوک ولینگتون در مزرعه واترلو.» به نظر من این بدترین نوع شوخی برای فرستادن پنج مرد بالغ به خنده پروتئین تراپی مو بود. او همانجا روی میز ایستاده پروتئین تراپی مو بود، سرش در یک طرف، یک گوشش ایستاده پروتئین تراپی مو بود، و دم کثیفش تکان می خورد – تصویری پوچ از دوستی، غرور و اعتماد به نفس. با این حال او آنقدر زشت و مضحک پروتئین تراپی مو بود که قلبم غرق کراتینه مو شد و او را دور بیبی لایت مو کردم. آنها او را مسخره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او بدش نمی آمد.

رنگ زیتونی روی مو مشکی

رنگ زیتونی روی مو مشکی : بینی و پاها را سوراخ می‌بیبی لایت مو کرد و گوش‌ها را پاره می‌بیبی لایت مو کرد، بسیار ناخوشایند پروتئین تراپی مو بود. اما جدای از آن، آنها دریافتند که با جنگیدن با او چیزی به دست نمی‌آید: ممکن رنگ مو است هر چند وقت یک‌بار او را بغلتند، اما او دوباره برگشت و آنها را چنان نگران بیبی لایت مو کرد که لذت بردن از رنگ مو استخوان کاملاً غیرممکن پروتئین تراپی مو بود – آنها باید نگه می‌داشتند. در مبارزه برای آن در ابتدا توجهم را به این موارد جلب بیبی لایت مو کردم

اما هیچ تشویقی از سوی دیگران نکراتینه مو شد. آنها فقط به تلاش برای بهترین رنگ مو استفاده از یک شغل بد می خندیدند. گاهی اوقات صاحبان توله‌های دیگر از مقایسه زیبایی‌هایشان با «موش صحرایی» ناراحت می‌کراتینه مو شدند یا از این که او می‌توانست برای گونه‌های خودش بجنگد و آنها را بزند، آزرده می‌کراتینه مو شدند. یک بار، وقتی توضیح بالیاژ مو دادم که چقدر خوب در مقابل توله بیلی ایستاده رنگ مو است، رابی موش را گرفت و او را روی میز گذاشت.

  انواع رنگ مو روی پایه ۷

اما این من را مسخره می بیبی لایت مو کرد و نمی توانستم دلیل آن را نفهمم. فقط لازم پروتئین تراپی مو بود توله ها را کنار هم بگذاریم تا دلیل آن را ببینیم. بعد از آن صحبت در مورد او را متوقف بیبی لایت مو کردم و از نکات خوبی که نشان بالیاژ مو داد نهایت رنگ مو استفاده را بردم و سعی بیبی لایت مو کردم چیزهای بیشتری کشف کنم. این تنها تسلی خاطر برای برداشتن برگ های بستر پروتئین تراپی مو بود. سپس روزی فرا رسید که اتفاقی افتاد که ممکن پروتئین تراپی مو بود به راحتی بسیار متفاوت از آب در بیاید.

و هیچ درنگ مو استان و جوک برای گفتن وجود نداشت. و بهترین سگ دنیا هرگز دوست و همدم من نپروتئین تراپی مو بود. توله‌ها رفتار بسیار بدی داشتند و چندین نکستر دزدیده پروتئین تراپی مو بودند و قسمت‌هایی از یک یا دو تازیانه بزرگ را جویده پروتئین تراپی مو بودند. رانندگان در مورد تمام خسارت وارده و کار اضافی که به آنها وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود غر می زدند. و تد که از نگرانی از همه چیز عصبانی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اعلام بیبی لایت مو کرد که توله‌ها به اندازه کافی بزرگ کراتینه مو شده‌اند که می‌توان آن‌ها را برد.

و آن‌هایی که توله‌ها را انتخاب بیبی لایت مو کرده‌اند باید فوراً آنها را ببرند و از آنها مراقبت کنند، یا به دیگری اجازه دهند آنها را داشته باکراتینه مو شد. وقتی از او شنیدم که می گفت قلبم از هیجان کمی تپید، زیرا می دانستم روزی فرا رسیده رنگ مو است که یک بار برای همیشه این سوال بزرگ حل خواهد کراتینه مو شد. اینجا یک شانس باشکوه و غیرمنتظره پروتئین تراپی مو بود. شاید یکی از بقیه نتواند یا نتواند او را بگیرد، و من یکی از موارد خوب را بگیرم.

  رنگ مو مش شیک

رنگ زیتونی روی مو مشکی : البته دو تای بزرگ از هم جدا می‌شوند: این مسلم پروتئین تراپی مو بود. زیرا، حتی اگر مردانی که آنها را انتخاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، نتوانند آنها را بگیرند، دیگران. که قبل از من قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند توله هایی را که قبلا انتخاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند با توله های بهتر عوض کنند. با این حال، شانس های دیگری نیز وجود داشت. و من در تمام طول روز به چیزهای بسیار کمی فکر می بیبی لایت مو کردم، به این فکر می بیبی لایت مو کردم که آیا یکی از موارد خوب باقی خواهد ماند.

و اگر لایت و هایلایت مو هست کدام؟ بعد از ظهر تد به جایی که همه در سایه دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودیم آمد و ما را با این خبر مهم مبهوت بیبی لایت مو کرد: بیلی گریفیث نمی تواند توله اش را بررنگ مو دارد! هر مردی از ما نشسته پروتئین تراپی مو بود. توله سگ بیلی اولین انتخاب، قهرمان بستر، بزرگترین و قوی ترین لات پروتئین تراپی مو بود. چند نفر دیگر بلافاصله گفتند که آنها را با این یکی عوض می کنند. اما تد لبخندی زد و سرش را تکان بالیاژ مو داد. او گفت: “نه، شما در ابتدا انتخاب خوبی داشتید.

سپس رو به من بیبی لایت مو کرد و اضافه بیبی لایت مو کرد: تو فقط ترک هایی داشتی. یکی گفت “موش” و صدای خنده بلند کراتینه مو شد، اما تد ادامه بالیاژ مو داد. “شما می توانید توله سگ بیلی را داشته باشید.” خیلی خوب به نظر می رسید که درست باکراتینه مو شد. حتی در وحشی‌ترین تصوراتم هم تصور نمی‌بیبی لایت مو کردم که خودم را انتخاب کنم. من به سختی منتظر پروتئین تراپی مو بودم که از تد قبل از اینکه به قهرمانم نگاه کنم تشکر کنم. من بارها او را دیده پروتئین تراپی مو بودم.

  ترکیب رنگ موی سبز تیره

تحسینش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، اما به نظر می رسید که اکنون که به من تعلق رنگ مو دارد باید متفاوت به نظر برسد. او یک فرد بزرگ، خوش اندام و قوی پروتئین تراپی مو بود، و به نظر می رسید که می تواند همه را در کنار هم شکست دهد. پاهایش صاف پروتئین تراپی مو بود. گردنش محکم؛ پوزه او تیره و خوش فرم. گوش های او برابر و به خوبی حمل می نانو کراتین مو شود. و در زیر نور خورشید کت زرد او کاملاً درخشان به نظر می رسید.

رنگ زیتونی روی مو مشکی : با گهگاه درخشش های طلایی در آن. او واقعاً مرد خوش تیپی پروتئین تراپی مو بود. همانطور که دوباره او را با بقیه برگرداندم، توله سگ عجیبی که وقتی آمدم ایستاده پروتئین تراپی مو بود و مرا بو می کشید، دستم را لیسید و دمش را با دوستانه ترین و مستقل ترین هوا چرخاند، انگار که من را کاملاً می شناسد و خوشحال رنگ مو است. برای دیدن من، و من به دختر کوچک بیچاره دست زدم که او بالا می رفت.

در هیجان بدست آوردن توله بیلی او را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. اما دیدن او باعث کراتینه مو شد به شیوه‌های بامزه‌اش، چرت و پرت و رنگ مو استقلال او فکر کنم، و اینکه چگونه او در دنیا دوستی جز من و جس نداشت. و من کاملاً برای او متاسف کراتینه مو شدم. او را بلند بیبی لایت مو کردم و با او صحبت بیبی لایت مو کردم. و وقتی صورت کوچولوی مات و چروک او به صورت من نزدیک کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه