↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو بدون دکلره دودی

انواع رنگ مو بدون دکلره دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو بدون دکلره دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو بدون دکلره دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو بدون دکلره دودی : توسط یکی در سالن زیر اتاقش بیان می‌کراتینه مو شد. “بیدار! بوجود امدن!” فریاد زد؛ برای کمک به کسی که در خانه شما می میرد بشتابید! این احضار مؤثر پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : به نظر می رسید، مانند قبل، از لب هایی که بالش من را لمس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، بیرون آمد. تلاش دوم اما به وضوح به من نشان بالیاژ مو داد که صداها از داخل کمد بیرون می‌آید، دری که هشت اینچ بیشتر از بالش من فاصله نداشت. این وقفه دوم باعث ایجاد یک شوک کراتینه مو شدیدتر از قبلی کراتینه مو شد. من شروع بیبی لایت مو کردم، اما هیچ علامت صوتی زنگ هکراتینه مو شدار نبالیاژ مو دادم. من آنقدر عاشق احساساتم پروتئین تراپی مو بودم.

انواع رنگ مو بدون دکلره دودی

انواع رنگ مو بدون دکلره دودی : اگر او این سر و صدا را ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به تماس های مکرر من پاسخ می بالیاژ مو داد. بنابراین نتیجه دیگری برای من باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود، جز اینکه صداها را اشتباه گرفته پروتئین تراپی مو بودم و تخیل من صدایی معمولی را به صدای یک موجود انسانی تبدیل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. من که از این راه حل راضی پروتئین تراپی مو بودم، داشتم آماده می کراتینه مو شدم که نگرش شنیداری خود را کنار بگذارم که دوباره گوشم با زمزمه ای جدید و در عین حال بلندتر سلام بیبی لایت مو کرد.

که به گوش بالیاژ مو دادن به آنچه باید گفته نانو کراتین مو شود ادامه بالیاژ مو دادم. زمزمه متمایز، خشن و به گونه‌ای ادا کراتینه مو شد که نشان دهد گوینده می‌خواهد توسط یکی از نزدیکان شنیده نانو کراتین مو شود، اما در عین حال مطالعه‌آمیز پروتئین تراپی مو بود تا از شنیدن دیگران جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “متوقف بیبی لایت مو کردن! بس کن، می گویم، دیوانه ای که لایت و هایلایت مو هستی! ابزارهای بهتر از آن وجود رنگ مو دارد لعنت بر عجولیت!

  انواع حنا برای رنگ مو

نیازی به تیراندازی نیست.» چنین کلماتی با لحنی از روی اشتیاق و عصبانیت در فاصله بسیار کمی از بالش من بیان کراتینه مو شد. چه ساختاری می توانستم روی آنها بگذارم؟ قلبم از ترس یک خطر ناشناخته شروع به تپیدن بیبی لایت مو کرد. در حال حاضر، صدای دیگری، اما به همان اندازه در نزدیکی من، شنیده کراتینه مو شد که در جواب زمزمه می بیبی لایت مو کرد: «چرا که نه؟ من یک ماشه در این تجارت ترسیم خواهم بیبی لایت مو کرد.

اما اگر بیشتر کار کنم، تباهی نصیب من خواهد کراتینه مو شد!» صدای اول با لحنی که خشم در درجه کمی از زمزمه اوج گرفته پروتئین تراپی مو بود، برگشت، «ترسو! کنار بایست و ببین که این کار را می کنم. گلویش را می گیرم؛ من کار او را در یک لحظه انجام خواهم بالیاژ مو داد. او آنقدر وقت نخواهد داشت که ناله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» چه تعجبی رنگ مو دارد که از صداهای بسیار وحشتناک متحجر کراتینه مو شدم! قاتلان در کمد من کمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

آنها ابزار ناپروتئین تراپی مو بودی من را طراحی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یکی تصمیم گرفت تیراندازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دیگری تهدید به خفگی بیبی لایت مو کرد. با انتخاب وسیله آنها، فوراً در را می شکستند. پرواز فوراً خود را به عنوان واجد شرایط ترین شرایط در شرایط بسیار خطرناک نشان بالیاژ مو داد. من یک لحظه هم فکر نبیبی لایت مو کردم. اما از ترس بال زدن به سرعتم، از رختخواب بیرون پریدم و در حالی که لباسی کم پوشیده پروتئین تراپی مو بودم.

انواع رنگ مو بدون دکلره دودی : با عجله از اتاق بیرون آمدم، به طبقه پایین و به هوای آزاد. من به سختی می توانم روند چرخاندن کلیدها و بیرون کشیدن پیچ ها را به خاطر بیاورم. وحشت هایم تقریباً با یک انگیزه مکانیکی مرا به جلو می برد. توقف نبیبی لایت مو کردم تا به درب برادرم رسیدم. هنوز آستانه را به دست نیاورده پروتئین تراپی مو بودم که از کراتینه مو شدت خشونت و سرعت عواطفم خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، در یک تنش غرق کراتینه مو شدم.

  رنگ مو دخترانه تیره

چه مدت در این وضعیت ماندم نمی دانم. وقتی بهپروتئین تراپی مو بود یافتم، خودم را روی تختی دراز کشیدم، در حالی که خواهرم و خدمتکاران زن او را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. من از صحنه قبل از خود شگفت زده کراتینه مو شدم، اما به تدریج آنچه را که اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بود به یاد آوردم. من به سوالات مهم آنها تا آنجا که توانستم پاسخ بالیاژ مو دادم. برادرم و پلیل، که طوفان روز قبل آنها را در اینجا بازداشت بیبی لایت مو کرد.

و خود را از همه چیز مطلع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، با چراغ و سلاح به محل سکونت متروک من رفتند. آنها وارد اتاق و کمد من کراتینه مو شدند و همه چیز را در جای مناسب و به ترتیب عرفی خود یافتند. در کمد قفل پروتئین تراپی مو بود و انگار در نپروتئین تراپی مو بود من باز نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها به آپارتمان جودیت رفتند. او را در خواب و در امان یافتند. احتیاط پلیل او را وادار بیبی لایت مو کرد که از ترسیدن دختر خودداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو بدون دکلره دودی : و چون او را کاملاً از آنچه گذشت ناآگاه یافتند، به او دستور بالیاژ مو دادند که به اتاق خود بازگردد. سپس درها را بستند و برگشتند. دوستان من تمایل داشتند که این معامله را یک رویا بدانند. واقعاً باید افراد را در این کمد غرق بیبی لایت مو کرد، که در شرایط آن زمان، دسترسی از بیرون یا از درون ظاهراً غیرممکن پروتئین تراپی مو بود، آنها به طور جدی نمی توانستند باور کنند.

  رنگ مو دلفینی چه رنگی است

اینکه هر انسانی قصد قتل را داشته رنگ مو است، مگر اینکه طرحی از غارت را پوشش دهد، باور نبیبی لایت مو کردنی پروتئین تراپی مو بود. اما این که چنین طرحی شکل نگرفته پروتئین تراپی مو بود، از امنیتی که اثاثیه خانه و کمد در آن باقی مانده پروتئین تراپی مو بود، مشخص پروتئین تراپی مو بود. من هر حادثه و بیانی را که پیش آمده پروتئین تراپی مو بود به چرخش درآوردم. حواس من به من از صحت آنها اطمینان بالیاژ مو داد.

و با این حال ناگهانی و نامحتمل پروتئین تراپی مو بودن آنها من را به نوبه خود تا حدودی ناباور بیبی لایت مو کرد. ماجراجویی تأثیر عمیقی بر روی خیال من گذاشته پروتئین تراپی مو بود. و بعد از یک هفته اقامت در نزد برادرم تصمیم گرفتم خانه خود را از سر بگیرم. شرایط دیگری نیز وجود داشت که بر مرموز پروتئین تراپی مو بودن این رویبالیاژ مو داد افزوده پروتئین تراپی مو بود. پس از بهپروتئین تراپی مو بودی، معلوم پروتئین تراپی مو بود که بپرسم از چه طریقی توجه خانواده به وضعیت من جلب کراتینه مو شده رنگ مو است.

انواع رنگ مو بدون دکلره دودی : من قبل از رسیدن به آستانه زمین خورده پروتئین تراپی مو بودم یا می توانستم علامتی بدهم. برادرم گفت که در حین انجام این کار در اتاق من، خود او به دلیل کمی بی علاقگی بیدار پروتئین تراپی مو بود و طبق عادت خود در مورد موضوع مورد علاقه خود فکر می بیبی لایت مو کرد. ناگهان سکوت، که به طرز قابل ملاحظه‌ای عمیق پروتئین تراپی مو بود، با صدایی نافذ و نافذ شکسته کراتینه مو شد، صدایی که به نظر می‌رسید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه