نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو پلاتینه اکسترا

رنگ مو پلاتینه اکسترا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو پلاتینه اکسترا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو پلاتینه اکسترا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو پلاتینه اکسترا : او در اتاق دوید، حالا اینجا، حالا آنجا، با صدای بلند پارس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما دوروتی کاملاً بی حرکت روی زمین نشسته پروتئین تراپی مو بود و منتظر پروتئین تراپی مو بود ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد. یک بار توتو خیلی نزدیک در باز تله کراتینه مو شد و داخل افتاد. و ابتدا دخترک فکر بیبی لایت مو کرد که او را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است.

رنگ مو : دوروتی در میان دشت‌های بزرگ کانزاس با عمو هنری که کشاورز پروتئین تراپی مو بود و عمه ام که همسر کشاورز پروتئین تراپی مو بود زندگی می‌بیبی لایت مو کرد. خانه آنها کوچک پروتئین تراپی مو بود، برای اینکه الوارهای آن را بسازند باید کیلومترها با واگن حمل می کراتینه مو شد. چهار دیوار، یک طبقه و یک سقف پروتئین تراپی مو بود که یک اتاق را می ساخت. و این اتاق حاوی یک اجاق آشپزی زنگ زده، یک کمد برای ظرف ها، یک میز، سه یا چهار صندلی و تخت ها پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو پلاتینه اکسترا

رنگ مو پلاتینه اکسترا : عمو هنری و عمه ام یک تخت بزرگ در گوشه ای داشتند و دوروتی یک تخت کوچک در گوشه ای دیگر. اصلاً هیچ گاری و زیرزمینی وجود نداشت – به جز حفره‌ای کوچک که در زمین حفر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به نام زیرزمین طوفان، جایی که خانواده می‌توانست به آنجا برود تا در صورت برخرنگ مو استن یکی از آن گردبادهای بزرگ، آنقدر قوی باکراتینه مو شد که هر ساختمانی را در مسیر خود فرو بریزد.

با دری تله ای در وسط طبقه به آن می رسید، که از آن نردبانی به سوراخ کوچک و تاریک پایین می رفت. وقتی دوروتی در آستانه در ایستاد و به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد، چیزی جز دشت خاکستری بزرگ در هر طرف نمی دید. نه درختی و نه خانه‌ای، گستره وسیع سرزمین همواری را که از همه جهات به لبه آسمان می‌رسید، شکست.

  انواع رنگ مو شکلاتی تیره

خورشید زمین شخم زده را به صورت توده ای خاکستری درآورده پروتئین تراپی مو بود که شکاف های کوچکی از آن عبور می بیبی لایت مو کرد. حتی علف‌ها هم سبز نپروتئین تراپی مو بودند، زیرا خورشید بالای تیغه‌های بلند را سوزانده پروتئین تراپی مو بود تا جایی که همان رنگ خاکستری در همه جا دیده می‌کراتینه مو شد. زمانی خانه را رنگ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اما آفتاب رنگ را تاول زد و باران آن را شست.

و حالا خانه مثل همه چیز کدر و خاکستری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وقتی عمه ام برای زندگی به آنجا آمد، همسری جوان و زیبا پروتئین تراپی مو بود. خورشید و باد او را نیز تغییر بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. درخشش را از چشمان او گرفته پروتئین تراپی مو بودند و خاکستری هشیاری برای آنها باقی گذاشته پروتئین تراپی مو بودند. آنها قرمزی را از گونه ها و لب های او گرفته پروتئین تراپی مو بودند و آنها نیز خاکستری پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو پلاتینه اکسترا : او لاغر و لاغر پروتئین تراپی مو بود و حالا هرگز لبخند نمی زد. وقتی دوروتی، که یتیم پروتئین تراپی مو بود، برای اولین بار نزد او آمد، خاله ام آنقدر از خنده کودک مبهوت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که هر وقت صدای شاد دوروتی به گوشش می رسید، جیغ می زد و دستش را بر قلبش فشار می بالیاژ مو داد. و او همچنان با تعجب به دخترک نگاه می بیبی لایت مو کرد که می تواند چیزی برای خندیدن پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

عمو هنری هرگز نخندید. از صبح تا شب سخت کار می بیبی لایت مو کرد و نمی دانست لذت چیست. او نیز خاکستری پروتئین تراپی مو بود، از ریش بلندش گرفته تا چکمه های زمختش، و خشن و موقر به نظر می رسید و به ندرت صحبت می بیبی لایت مو کرد. این توتو پروتئین تراپی مو بود که باعث خنده دوروتی کراتینه مو شد و او را از خاکستری کراتینه مو شدن مانند سایر محیط های اطرافش نجات بالیاژ مو داد.

  رنگ مو قهوه ای برای عروس

توتو خاکستری نپروتئین تراپی مو بود. او یک سگ سیاه کوچولو پروتئین تراپی مو بود، با موهای بلند ابریشمی و چشمان سیاه و ریز که در دو طرف دماغ بامزه و بامزه اش چشمک می زد. توتو تمام روز بازی می بیبی لایت مو کرد و دوروتی با او بازی می بیبی لایت مو کرد و او را بسیار دوست داشت. اما امروز آنها بازی نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. عمو هنری روی آستان در نشست و با نگرانی به آسمان نگاه بیبی لایت مو کرد که حتی خاکستری تر از همیشه پروتئین تراپی مو بود.

دوروتی در حالی که توتو در آغوش داشت جلوی در ایستاد و به آسمان نیز نگاه بیبی لایت مو کرد. عمه ام داشت ظرف ها را می شست. از شمال دور، صدای ناله‌ای از باد را شنیدند و عمو هنری و دوروتی می‌توانستند ببینند که علف‌های بلند قبل از طوفان در حال خم کراتینه مو شدن به صورت موجی لایت و هایلایت مو هستند. اکنون صدای سوت تندی از سمت جنوب در هوا شنیده کراتینه مو شد.

و همانطور که چشمان خود را به آن سمت می چرخاندند، امواجی را در علف ها دیدند که از آن سمت نیز می آمد. ناگهان عمو هنری بلند کراتینه مو شد. او به همسرش زنگ زد: “یک طوفان در راه رنگ مو است، ام.” “من میرم دنبال سهام.” سپس به سمت آلونک هایی که گاوها و اسب ها در آن نگهداری می کراتینه مو شدند دوید. عمه ام کارش را ول بیبی لایت مو کرد.

آمد دم در. یک نگاه به او از خطر نزدیک گفت. “سریع، دوروتی!” او جیغ زد. “به سمت سرداب بدوید!” توتو از آغوش دوروتی پرید و زیر تخت پنهان کراتینه مو شد و دختر شروع به گرفتن او بیبی لایت مو کرد. عمه ام که به کراتینه مو شدت ترسیده پروتئین تراپی مو بود، در تله را روی زمین باز بیبی لایت مو کرد و از نردبان به داخل سوراخ کوچک و تاریک پایین رفت. دوروتی بالاخره توتو را گرفت و شروع بیبی لایت مو کرد.

  بهترین رنگ موی ایرانی مشکی

رنگ مو پلاتینه اکسترا : به دنبال عمه اش. هنگامی که او در نیمه اتاق پروتئین تراپی مو بود، صدای فریاد بزرگی از باد آمد و خانه چنان تکان خورد که پایش را گم بیبی لایت مو کرد و ناگهان روی زمین نشست. سپس اتقاق عجیبی رخ بالیاژ مو داد. خانه دو سه بار چرخید و به آرامی در هوا بالا رفت. دوروتی احساس می‌بیبی لایت مو کرد که با بالون بالا می‌رود. بادهای شمال و جنوب در جایی که خانه ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

به هم رسیدند و آن را به مرکز دقیق طوفان تبدیل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در وسط یک طوفان، هوا به طور کلی ساکن رنگ مو است، اما فشار کراتینه مو شدید باد در هر طرف خانه، آن را بالا و بالاتر می برد، تا زمانی که در بالای گردباد قرار گرفت. و آنجا ماند و فرسنگ ها و مایل ها دورتر به همان راحتی که می توانستی یک پر حمل کنی، حمل کراتینه مو شد.

هوا بسیار تاریک پروتئین تراپی مو بود و باد به طرز وحشتناکی در اطراف او زوزه می کشید، اما دوروتی متوجه کراتینه مو شد که به راحتی سوار می نانو کراتین مو شود. پس از اولین چرخش‌های اطراف، و یک بار دیگر که خانه به کراتینه مو شدت واژگون کراتینه مو شد، احساس بیبی لایت مو کرد که به آرامی او را تکان می‌دهند، مثل بچه‌ای در گهواره. توتو آن را دوست نداشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه