↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو شکلاتی تیره

انواع رنگ مو شکلاتی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو شکلاتی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو شکلاتی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو شکلاتی تیره : ممکن رنگ مو است دکتر کوچک را با جادوگر ناپسندی که در طلسم هایش مشغول رنگ مو است و رنگ مو سر گریزلی را با اجنه ای که مطیع دستورات او رنگ مو است، اشتباه بگیرد. . در نهایت بیل ماهیگیر به چیزی برخورد بیبی لایت مو کرد که به نظر توخالی می آمد.

رنگ مو : درنگ مو استان من طولانی تر پروتئین تراپی مو بود.” ملودی غاز مادر. [1] گاتهام یک ضرب المثل روستایی برای سادگی اشتباه ساکنانش پروتئین تراپی مو بود. در ابتدا این نام به یک دهکده انگلیسی اشاره داشت. ایروینگ آن را در شهر نیویورک اعمال بیبی لایت مو کرد. در مدتی کوتاه، آنها در کنار نقطه کورلرز هوک، با مسافرخانه روستایی که صحنه چنین ماجراجویی های شبانه پروتئین تراپی مو بود، سر خوردند.

انواع رنگ مو شکلاتی تیره

انواع رنگ مو شکلاتی تیره : هیچ ابری فلک اعماق و پر ستاره را که نورهای آن بر روی سطح رودخانه آرام تکان می‌خورد، پوشانده پروتئین تراپی مو بود، و شهاب سنگی که مسیر رنگ پریده‌اش را در همان جهتی که می‌رفتند می‌پیچید، توسط دکتر به فال نیک‌آور تعبیر کراتینه مو شد. . [1] “سه مرد عاقل گاتهام، آنها در یک کاسه به دریا رفتند – و اگر کاسه قوی تر پروتئین تراپی مو بود.

خانواده برای رنگ مو استراحت بازنشسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و خانه تاریک و ساکت پروتئین تراپی مو بود. ولفرت احساس بیبی لایت مو کرد که از نقطه‌ای که قاتل ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، لرزه‌ای بر او گذشت. او به دکتر نیپرهاوزن اشاره بیبی لایت مو کرد. در حالی که در مورد آن فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در واقع یک قایق را دیدند که در همان مکان کمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اما ساحل چنان سایه ای بر مرز آب انداخت که آنها هیچ چیز را به وضوح تشخیص نمی بالیاژ مو دادند.

خیلی جلو نرفته پروتئین تراپی مو بودند که صدای آلایت و هایلایت مو هسته پاروهای دوردست را شنیدند، انگار با احتیاط کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. سام پاروهای خود را با قدرتی مضاعف تکان بالیاژ مو داد و با دانستن تمام پیچ و خم ها و جریان های جریان، به زودی پیروان آنها را ترک بیبی لایت مو کرد، اگر آنها چنین پروتئین تراپی مو بودند، بسیار دورتر پروتئین تراپی مو بودند. پس از مدتی آنها در سراسر خلیج لاک پشت و خلیج کیپ امتبالیاژ مو داد یافتند.

  رنگ موی قرمز هایلایت

سپس خود را در سایه های عمیق ساحل منهتن پوشانیدند و به سرعت در امتبالیاژ مو داد سر خوردند و از دید در امان پروتئین تراپی مو بودند. در نهایت سیاه پوست اسکیف خود را به یاروی کوچکی که درختان تیره نقش بسته پروتئین تراپی مو بود شلیک بیبی لایت مو کرد و به سرعت خود را به حلقه آهنی معروف رساند. آنها اکنون فرود آمدند و روشن بیبی لایت مو کردن فانوس وسایل مختلف خود را جمع بیبی لایت مو کرد و به آرامی از میان بوته ها پیش رفتند.

هر صدایی آنها را مبهوت می بیبی لایت مو کرد، حتی صدای قدم هایشان در میان برگ های خشک، و صدای جغد جیغی که از دودکش شکسته خرابه همسایه می آمد، خونشان را سرد می بیبی لایت مو کرد. [1] خلیج کوچکی در رودخانه شرقی زیر قلاب کورلیر. علی‌رغم همه احتیاط‌های ولفرت در توجه به مکان‌های دیدنی، مدتی طول کشید تا آنها بتوانند مکان باز را در میان درختان پیدا کنند.

انواع رنگ مو شکلاتی تیره : جایی که قرار پروتئین تراپی مو بود گنج در آن دفن نانو کراتین مو شود. در نهایت آنها به لبه صخره رسیدند و ولفرت با بررسی سطح آن با کمک فانوس، سه صلیب عرفانی را شناخت. قلب آنها به سرعت می تپید، زیرا محاکمه مهمی در راه پروتئین تراپی مو بود که قرار پروتئین تراپی مو بود امیدهای آنها را مشخص الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اکنون فانوس در دست ولفرت وبر پروتئین تراپی مو بود، در حالی که دکتر میله غال را تولید می بیبی لایت مو کرد. این یک شاخه چنگال پروتئین تراپی مو بود که یک سر آن در هر دست محکم گرفته می کراتینه مو شد.

در حالی که مرکز که ساقه را تشکیل می بالیاژ مو داد، به طور عمود بر بالا اشاره می بیبی لایت مو کرد. دکتر عصای خود را در فاصله معینی از زمین، از جایی به جای دیگر حرکت بالیاژ مو داد، اما برای مدتی بدون هیچ اثری، در حالی که ولفرت نور فانوس را کامل روی آن روشن می‌بیبی لایت مو کرد و با نفس‌گیرترین علاقه آن را تماشا می‌بیبی لایت مو کرد. در نهایت میله به آرامی شروع به چرخیدن بیبی لایت مو کرد. دکتر با جدیت بیشتری آن را درک بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی قرمز دائمی

دستانش از آشفتگی ذهنش می لرزیدند. عصا به چرخش تدریجی ادامه بالیاژ مو داد، تا اینکه در طول ساقه موقعیت خود را معکوس بیبی لایت مو کرد و به صورت عمود بر پایین اشاره بیبی لایت مو کرد و به همان اندازه که سوزن به قطب ثابت پروتئین تراپی مو بود به یک نقطه اشاره بیبی لایت مو کرد. “این نقطه رنگ مو است!” دکتر با لحنی تقریبا نامفهوم گفت. قلب ولفرت در گلویش پروتئین تراپی مو بود. “آیا حفاری کنم؟” رنگ مو با گرفتن بیل گفت. «گلدان‌ها تاوسند، [1] نه!» دکتر کوچولو با عجله پاسخ بالیاژ مو داد.

او اکنون به یارانش دستور بالیاژ مو داد که نزدیک او باشند و انعطاف ناپذیرترین سکوت را حفظ کنند. برای جلوگیری از آسیب رساندن ارواح شیطانی که در اطراف گنج دفن کراتینه مو شده اند، باید اقدامات احتیاطی و تشریفاتی انجام نانو کراتین مو شود. سپس یک دایره در مورد مکان کشید، به اندازه ای که کل مهمانی را شامل نانو کراتین مو شود. سپس شاخه ها و برگ های خشک را جمع بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو شکلاتی تیره : آتشی درست بیبی لایت مو کرد و روی آن مواد مخدر و سبزی های خشکی که در سبد آورده پروتئین تراپی مو بود انداخت. دود غلیظی برخرنگ مو است و بوی تندی پخش بیبی لایت مو کرد که به طرز شگفت انگیزی از گوگرد و آفتیدا مزه داشت، که هر چند برای اعصاب بویایی ارواح سپاسگزار باکراتینه مو شد، تقریباً ولفرت بیچاره را خفه بیبی لایت مو کرد و سرفه و خس خس سینه ای ایجاد بیبی لایت مو کرد که کل نخلستان را طنین انداخت.

سپس دکتر نیپرهاوزن جلدی را که زیر بغلش آورده پروتئین تراپی مو بود، که با حروف قرمز و سیاه در متن آلمانی چاپ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، باز بیبی لایت مو کرد. در حالی که ولفرت فانوس را در دست داشت، دکتر با کمک عینک خود، چندین شکل از تداعی را به زبان لاتین و آلمانی خواند. سپس به سام دستور بالیاژ مو داد که کلنگ را بگیرد و به کار خود ادامه دهد. خاک محصور کراتینه مو شده نشانه های سرسختی از عدم مزاحمت برای چندین سال نشان می دهد.

  رنگ مو های فانتزی بدون دکلره

سام بعد از اینکه مسیرش را از روی سطح انتخاب بیبی لایت مو کرد، به بستری از ماسه و شن رسید که با بیل به سرعت به سمت ررنگ مو است و چپ پرتاب بیبی لایت مو کرد. [1] تعجب آلمانی خشم، معادل انگلیسی “zounds!” “هارک!” ولفرت، که تصور می بیبی لایت مو کرد صدای پایمال کراتینه مو شدن برگهای خشک و خش خش در میان بوته ها را شنید، گفت. سام لحظه ای مکث بیبی لایت مو کرد و آنها گوش بالیاژ مو دادند.

هیچ قدمی نزدیک نپروتئین تراپی مو بود خفاش در سکوت توسط آنها پرواز بیبی لایت مو کرد. پرنده ای که در اثر نوری که در میان درختان خیره می کراتینه مو شد از خفاش برخرنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود و دور شعله می چرخید. در سکون عمیق جنگل، آنها می‌توانستند موج جاری در امتبالیاژ مو داد ساحل صخره‌ای و زمزمه و خروش دروازه جهنم را تشخیص دهند. رنگ مو به کار خود ادامه بالیاژ مو داد و قبلاً چاله قابل توجهی حفر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو شکلاتی تیره : دکتر روی لبه ایستاده پروتئین تراپی مو بود و هرازگاهی فرمول هایی را از حجم حروف سیاه خود می خواند، یا داروها و گیاهان بیشتری را روی آتش می ریخت، در حالی که ولفرت با نگرانی روی گودال خم می کراتینه مو شد و هر ضربه بیل را تماشا می بیبی لایت مو کرد. هر کس شاهد صحنه ای باکراتینه مو شد که به این ترتیب با آتش، فانوس و انعکاس مانتو قرمز ولفرت روشن کراتینه مو شده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه