↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مشکی زنانه نفیس

رنگ مو مشکی زنانه نفیس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مشکی زنانه نفیس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مشکی زنانه نفیس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مشکی زنانه نفیس : و اسمش به معنای تسخیر آبهرنگ مو است.» سپس یکی از دیگران فریاد زد: «اوه! البته، اینطوری او را گرفتید، اینطور نیست: او را در رودخانه گرفتید؟ به ما بگو چه اتفاقی افتاده، باب. حقیقت آن چیست؟ همانطور که من آن را شنیدم کمی شیب به نظر می رسید. “خب، به اندازه کافی ساده رنگ مو است. ما به سمت شیری که منتظر ما پروتئین تراپی مو بود رسیدیم و من او را گرفتم.

مو : با شروع از فروشگاه، مهمانی مردان و پسران به سمت کلوف حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و احتمال برخورد با شیر هرگز به سرشان راه نیافت. هیچ توجهی به بازی‌های کوچک‌تر که هر از گاهی با بی‌احتیاطی حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، گرفته نکراتینه مو شد. صدای خش خش در سمت چپ خط نادیده گرفته کراتینه مو شد و بیل ساندرسون به همان اندازه که بیل می توانست شگفت زده نانو کراتین مو شود.

رنگ مو مشکی زنانه نفیس

رنگ مو مشکی زنانه نفیس : گروهی به شکار ببر راه افتاده پروتئین تراپی مو بودند تا یکی از آن غارتگرانی را که به کلوف های برگ تعقیب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بر گله های بز و گوسفند کافیر فرود می آمد، از بین ببرند. اما علاقه خاصی به این ببر خاص وجود داشت، زیرا او چند هفته قبل یکی از شکارچیان سفیدپوست را در آخرین تلاش برای دستگیری او کشته پروتئین تراپی مو بود.

از دیدن یک شیر روبه روی او در فاصله ای حدود شش یا هفت یاردی متعجب کراتینه مو شد. شیر، با سر همسطح و دمی که به طرز شومی تکان می خورد، نیمه خمیده برای چشمه اش. گلوله بیل نگاهی به جمجمه انداخت و پوست را جدا بیبی لایت مو کرد. او پس از آن در پاسخ به سؤالات نفس گیر مبتدی گفت: «شات بدی پروتئین تراپی مو بود. او صدمه ای ندید: وقتی او را چک می کنید، فقط مانند یک اشاره گر فرو رفت.

  ترکیب رنگ موی مرواریدی دودی

اما قبل از اینکه دوباره بلند نانو کراتین مو شود، بینی را گرفتم و او را گرفتم. او متفکرانه اضافه بیبی لایت مو کرد، می بینید که یک شیر پیشانی نرنگ مو دارد: همه اش مو رنگ مو است. این تنها چیزی پروتئین تراپی مو بود که او باید می گفت. اما، هر چند که او ممکن رنگ مو است آن را ذخیره بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، این انعام هرگز فراموش نکراتینه مو شد و ارزش زیادی برای حداقل یکی از مهمانی های ما سال ها پس از آن ثابت کراتینه مو شد. تا به امروز تصویر یک شیر آن صحنه را به تصویر می ککراتینه مو شد.

جانور خمیده، با مردی با ریش قهوه ای بلند، چهره ای متین، و چشمانی شفاف و بدون لرزش. اقدام سریع و در عین حال آرام بارگیری مجدد. و گلوله دوم یک اینچ یا خیلی پایین تر شلیک بیبی لایت مو کرد، زیرا «شیر پیشانی نرنگ مو دارد: همه اش مو رنگ مو است». تیراندازی یک شیر، صاف و مربع، و چهره به چهره، ریبند آبی بوش پروتئین تراپی مو بود، و هیچ جزئیاتی اضافی به نظر نمی رسید. اما بیل که هیچ چیز نمی توانست از چشمش فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مانند بسیاری از شکارچیان بزرگ، زبانی عقب مانده داشت. فقط گاه و بیگاه نگاهی از سرگرمی قبر چهره اش را روشن بیبی لایت مو کرد تا نشان دهد که اشتیاق گرسنه و ناتوانی خود را در ارضای آن تشخیص بالیاژ مو داده رنگ مو است. پوست با نوارهای چریده کراتینه مو شده در امتبالیاژ مو داد بینی و جمجمه شکسته بارها دست به دست کراتینه مو شد و به آن نگاه کراتینه مو شد، و درنگ مو استان از هر کافری بیرون می‌آمد – همه ارادتمند و مشتاق، اما هیچ‌یک شاهد عینی نپروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو مشکی زنانه نفیس : از باب، فردی خوش مشرب و خوش صحبت، که نزدیکترین برادرش پروتئین تراپی مو بود، صد سوال پرسیده کراتینه مو شد، اما تنها چیزی که او باید می گفت این پروتئین تراپی مو بود که چمن برایش درازتر از آن رنگ مو است که ببیند چه اتفاقی افتاده رنگ مو است: او حساب بیبی لایت مو کرد که “خیلی نزدیک رنگ مو است.” چیزی بعد از اولین شلیک؛ اما بیل خوب رنگ مو است!» برای من ابراز علاقه به هر موضوع دیگری احساسی پوچ و خسته کننده پروتئین تراپی مو بود، و وقتی در آن عصر، گفتگو به موضوعات دیگر منحرف کراتینه مو شد.

  جدیدترین رنگ مو قرمز

اتلاف وقت و فرصت گرانبها به نظر می رسید. باب به بسیاری از تلاش‌های خام برای بازگرداندن آن‌ها به موضوع جذاب، با خوش‌خویی پاسخ بالیاژ مو داد، اما علاقه حرفه‌ای به نرخ‌ها، بارها، رودخانه‌ها، جاده‌ها، بیماری، خشکسالی و «پرواز» در حمل‌ونقل سواران قدیمی‌تر قوی پروتئین تراپی مو بود. باید می‌پروتئین تراپی مو بود، اما حداقل برای آن زمان، در من نپروتئین تراپی مو بود. با این حال، اگر دیپلماسی شکست بخورد، شانس تمام نمی نانو کراتین مو شود.

زیرا هنگامی که همه حیوانات خانگی جاده را از بین بردند، و زمان تسلیم کراتینه مو شدن فرا رسیده پروتئین تراپی مو بود، یک سوال سرگردان پاداش صبر را به همراه داشت. “شنیده ای که آیا جیم خوب به دوربان رسیده رنگ مو است؟” “آره! سالم ارسال کراتینه مو شد.» “یکی را دارید که او را درست از راه ببرد؟” «نه! یک هلندی او را به لیدنبورگ برد و من از تام هاردی خورنگ مو استم که خالی برگردد.

رنگ مو مشکی زنانه نفیس : تا او را از آنجا ببرم. “در مورد تغذیه چطور؟” باب در حالی که برای لحظه ای به فکر گذرا لبخند زد، گفت: “من چند بز فرستادم.” ما او را در پارکر بارگیری بیبی لایت مو کردیم، و من قبل از اینکه او گاوها را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از آنجا خارج کراتینه مو شدم. اما آن‌ها به من می‌گویند که وقتی نوبت به ادغام همجنس‌گرایان می‌رسد، یک پارازیت همجنس‌گرا وجود داشته رنگ مو است. و به محض اینکه به سمت واگن های دیگر بلند کراتینه مو شدند.

  رنگ مو مش یخی

گاوهای نر جوان جیم را باد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، با دم هایشان به راه افتادند – یک ازدحام معمولی، رانندگان و راننده ها مثل دیوانه فریاد می زدند، همه چیزهای شل از واگن ها می لرزیدند، و تام تقریباً در حالی که از دویدن، فریاد زدن و ناسزا گفتن ناراحت رنگ مو است.» با قضاوت از خنده، فقط یک نفر حاضر پروتئین تراپی مو بود که این شوخی را متوجه نکراتینه مو شد، و من مجبور کراتینه مو شدم بپرسم – با کمی تردید.

این جیم کیست که این همه به مراقبت و غذا نیاز داشت و باعث چنین ترسی کراتینه مو شد؟ وقتی افکارم را حدس می زدند صدای خنده دیگری بلند کراتینه مو شد و این باب پروتئین تراپی مو بود که به من پاسخ بالیاژ مو داد: «فقط یک شیر، پسر، نه یک مرد وحشی یا یک دیوانه! فقط یک شیر جوان! او را به باغ وحش فروخت و مجبور کراتینه مو شد او را در دوربان تحویل دهد. “خب، شما منصفانه مرا با این نام پذیرفتید!” “اوه! جیم؟ خب این اسم حیوان خانگی اوست.

رنگ مو مشکی زنانه نفیس : نام اصلی او دابلامنزی رنگ مو است. جیم، پسر شکار من، او را گرفت، بنابراین ما از سر تعارف او را جیم صدا می کنیم.» او با پوزخند اضافه بیبی لایت مو کرد. “اما جیم او را دابولامنزی صدا زد، همچنین از سر تعارف، و من فکر می کنم این برای یک سیاه پوست بسیار خوب پروتئین تراپی مو بود.” باب، به نفع کسانی که در تاریخ محلی حضور نداشتند، گفت: «می بینید، دابولامنزی، ژنرال جنگنده بزرگ در جنگ زولو، رئیس و رهبر خود جیم پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه