↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو یخی تیره

رنگ مو یخی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو یخی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو یخی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو یخی تیره : و صبح روز بعد، وقتی دید که انتظار به پایان رساندن کارش کاملاً ناامیدکننده رنگ مو است، ناامیدی خود را با ناامیدی پایین انداخت و از در بیرون دوید.

مو : با دیدن پادشاه الفین که پشت آن نشسته پروتئین تراپی مو بود، موهای بسیار روی سرش بلند کراتینه مو شد. در حالی که در مقابل او شکل ارل گریگوری قرار داشت که سرنوشت مشابهی داشت. هیچ چیز تکان نمی خورد، به جز دو زاغ سیاه زغال سنگ، که یکی در هر طرف میز نشسته پروتئین تراپی مو بودند، انگار از جام زمرد محافظت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بال می زدند.[112] و صدای خروشان در می آید.

رنگ مو یخی تیره

رنگ مو یخی تیره : هنگامی که قدم زدن دور حلقه را تمام بیبی لایت مو کرد، با جسارت به زمین مسحور قدم گذاشت و از روی آن عبور بیبی لایت مو کرد. و چه تعجبی داشت که متوجه کراتینه مو شد تمام الف‌ها و اجنه‌های شبح‌واری که دیده پروتئین تراپی مو بود، در تکه‌های کوچک یخی یخ زده دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند، به‌طوری که او را به درد می‌آورد تا در میان آن‌ها راه برود، بدون اینکه روی آنها قدم بگذارد. و هنگامی که به میز مرمر نزدیک کراتینه مو شد.

هنگامی که ارل سنت کلر جام گرانبها را بلند بیبی لایت مو کرد، آنها به هوا برخرنگ مو استند و دور سر او حلقه زدند و از خشم فریاد می زدند و تهدید می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که با چنگال های خود آن را از دستانش بشکنند. در حالی که الف‌های یخ‌زده و حتی خود پادشاه قدرتمندشان در خواب تکان می‌خوردند و نیمی از جایشان می‌نشستند، انگار می‌خواهند دست روی این متجاوز گستاخ بگذارند.

اما قدرت علامت مقدس آنها را مهار بیبی لایت مو کرد، در غیر این صورت ارل سنت کلر در تلاش خود ناکام می ماند. وقتی قدم هایش را باز می بیبی لایت مو کرد، صداهایی مهیب و وحشتناک پروتئین تراپی مو بود که از اطرافش می شنید. کلاغ ها فریاد زدند و گابلین های یخ زده فریاد زدند. و از دریاچه پنهان پایین صدای نفس عمیق هیولای وحشتناکی که مشتاق طعمه در آنجا کمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بلند کراتینه مو شد.

  مدل رنگ موهای فانتزی جدید

اما ارل شجاع به هیچ یک از این چیزها توجه نبیبی لایت مو کرد، اما پیوسته به جلو ادامه بالیاژ مو داد و به قدرت نشانه ای که داشت اعتماد بیبی لایت مو کرد. و او را به سلامت از تمام خطرات عبور بالیاژ مو داد. و درست در حالی که صدای زنگ متین در هوای صبح خاموش می کراتینه مو شد، بار دیگر به زمین محکم رفت و جام طلسم کراتینه مو شده را از او پرت بیبی لایت مو کرد. و ببین! هر یک از الف های یخ زده همراه با پادشاه و میز مرمرینش ناپدید کراتینه مو شدند.

چیزی روی چمن های سبز رنگ باقی نماند جز ارل گریگوری که به آرامی از خواب طلسم کراتینه مو شده خود بیدار کراتینه مو شد و خود را دراز بیبی لایت مو کرد و ایستاد و در حال لرزیدن در هر اندام پروتئین تراپی مو بود. . او به طور مبهم به دور او خیره کراتینه مو شد، گویی به ندرت به یاد می آورد کجرنگ مو است. [113] و هنگامی که ارل سنت کلر به سمت او دوید و او را در آغوش گرفت تا حواسش برگشت و خون گرم در رگ هایش جاری کراتینه مو شد.

رنگ مو یخی تیره : دو دوست به جایی بازگشتند که ارل سنت کلر جام شگفت انگیز را پایین انداخته پروتئین تراپی مو بود. ، آنها چیزی به جز یک تکه سنگ سنگ شکن خاکستری خشن، با قطره شبنم پنهان در شکاف کوچکی که در پهلوی آن فرو رفته پروتئین تراپی مو بود، نیافتند.به جدید چه باید گفت مونی جدید، مونی واقعی، به من بگو، اگر عشق واقعی من رنگ مو است او با من ازدواج خواهد بیبی لایت مو کرد. اگر با عجله با من ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  پلاتینه صدفی

اجازه دهید چهره ی زیبایش را ببینم. اگر زودتر با من ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اجازه دهید طرف بانی او را ببینم. جین او با من ازدواج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پشتش را برگردان و گائه آوا در روزهای گذشته، در یک خانه مزرعه قدیمی که در کنار رودخانه قرار داشت، دختر زیبایی به نام مایسی زندگی می بیبی لایت مو کرد. او قد بلند و ررنگ مو است قامت، با موهای قهوه ای و چشمان آبی، و زیباترین دختر در تمام دره پروتئین تراپی مو بود.

و می کراتینه مو شد فکر بیبی لایت مو کرد که او مایه غرور قلب مادرش پروتئین تراپی مو بود. اما به جای این، مادرش هر وقت به او نگاه می بیبی لایت مو کرد آه می کشید و سرش را تکان می بالیاژ مو داد. و چرا؟ زیرا در آن روزها همه انسانها عاقل پروتئین تراپی مو بودند. و به جای این که به دنبال دخترانی زیبا باشند که همسرشان باشند، به دنبال دخترانی پروتئین تراپی مو بودند که بتوانند آشپزی و ریسندگی کنند و نوید خانه دار کراتینه مو شدن را می بالیاژ مو دادند.

رنگ مو یخی تیره : مادر مردی پرتلاش پروتئین تراپی مو بود. اما افسوس! به غم و اندوه و ناامیدی کراتینه مو شدید او، دخترش او را دنبال نبیبی لایت مو کرد. دختر دوست داشت بیرون از خانه باکراتینه مو شد، پروانه ها را تعقیب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گل های وحشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خیلی بهتر از نشستن پشت چرخ چرخانش. پس وقتی مادرش دید که یکی پس از دیگری از همراهان میسی که به اندازه او زیبا نپروتئین تراپی مو بودند، شوهرهایی پولدار پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی تینیجری دخترانه

آهی کشید و گفت: “وای بر من، فرزند، زیرا گمان می‌کنم که هیچ دلاوری که تو را بی‌کار و بی‌فکر می‌بیند، جلوی درگاه ما مکث نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خندید بالاخره مادرش خیلی عصبانی کراتینه مو شد و یک صبح روشن بهاری سه پرز روی میز گذاشت و با تندی گفت: “دیگر از این دلتنگی نخواهم داشت. مردم خواهند گفت که این تقصیر من رنگ مو است که هیچ غمگینی سراغش نمی آید.

من نمی توانم تو را روی دستانم بگذارم تا مثل کنیز بیکاری که ازدواج نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به او بخندند. من در صومعه سنت مریم با مادر صحبت خواهم بیبی لایت مو کرد و تو به آنجا خواهی رفت و راهبه پروتئین تراپی مو بودن را یاد می‌گیری.» حالا، اگرچه میزی دختری بیکار پروتئین تراپی مو بود، اما نمی خورنگ مو است در صومعه سرا بسته نانو کراتین مو شود. بنابراین سعی بیبی لایت مو کرد به آفتاب بیرون فکر نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما با احتیاط کنارش نشست.

رنگ مو یخی تیره : اما افسوس! او آنقدر کم به کار عادت داشت که پیشرفتش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پروتئین تراپی مو بود. و اگرچه تمام روز پشت چرخ ریسندگی می‌نشست، و حتی یک بار هم از در بیرون نمی‌رفت، شب متوجه کراتینه مو شد که فقط نیمی از نخ ریسیده رنگ مو است. روز بعد حتی بدتر پروتئین تراپی مو بود، چون دست‌هایش آنقدر درد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که می‌توانست خیلی آلایت و هایلایت مو هسته کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آن شب او برای خواب گریه بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه