نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی

رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی : به اندازه کافی اتاق را شلوغ می بیبی لایت مو کرد و همه درها را جمع می بیبی لایت مو کرد و دو یا سه تا برای نگهبانی از هر پنجره و یک اسکادران پرواز برای نگهبانی برای هر کسی که از پشت بام می پرید یا سعی می بیبی لایت مو کرد در درختان باغ پنهان نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : مک گیونی آنجا پروتئین تراپی مو بود و تنها کاری که پیتر باید انجام می بالیاژ مو داد این پروتئین تراپی مو بود که فریاد بزند و صدای غمگینی بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در نهایت بیهوش نانو کراتین مو شود و مک گیونی و همت و کامینگز او را به سمت اتومبیل خود ببرند و ببرندش! پیتر آنقدر ترسیده پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست هیچ شامی بخورد، اما در خیابان سرگردان پروتئین تراپی مو بود و با خودش صحبت می بیبی لایت مو کرد و شجاعتش را به هم می زد.

رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی

رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی : زانوهای پیتر شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد و او این ایده را با عصبانیت محکوم بیبی لایت مو کرد. اگر اتفاقی برای مک گیونی یا اتومبیلش بیفتد و نتواند به موقع به آنجا برسد، چه اتفاقی برای او می افتد؟ مک گیونی اعلام بیبی لایت مو کرد که پیتر نیازی به نگرانی نرنگ مو دارد – او مردی با ارزش تر از آن رنگ مو است که آن ها بتوانند هر گونه شانسی را با او بگیرند.

  رنگ مو مش سفید مردانه

او مجبور کراتینه مو شد بایستد و به پرچم‌های آمریکا که هنوز از ساختمان‌ها به اهتزاز در می‌آیند نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نسخه عصرانه شهر آمریکایی «تایمز» را بخواند تا دوباره شور میهن پرستانه‌اش را تقویت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هنگامی که او به سمت خانه معلول کوچکی که شعر صلح طلبانه می سرود، حرکت می بیبی لایت مو کرد، واقعاً احساس می بیبی لایت مو کرد که پسران سرباز به سمت جنگ می روند.

آدا روت آنجا پروتئین تراپی مو بود و مادرش، پیرزنی خشکیده که هیچ چیز در مورد این جنبش های وحشتناک جهانی نمی دانست، اما خواهش هایش هیچ تأثیری بر دختر الهام گرفته اش نداشت. همچنین پسر عموی آدا، معلم مدرسه خدمتکار لاغر، دبیر شورای خلق. همچنین میریام یانکوویچ، و سدی تاد، و دونالد گوردون. در راه پیتر تام دوگان را ملاقات بیبی لایت مو کرد و شاعر غمگین فاش بیبی لایت مو کرد که شعر جدیدی در مورد مک در «حفره» سروده رنگ مو است.

بلافاصله بعد از آن، گریدی، منشی، با جیب هایش پر از کاغذ آمد. گریدی، پسر ایرلندی بلند قد، چشم‌های تیره و تندخو، همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که سوسیالیست‌ها آن را «جیمی هیگینز» می‌نامیدند، یعنی یکی از یارانی که کارهای سخت و افتضاح جنبش را انجام می‌بالیاژ مو داد و همیشه حاضر پروتئین تراپی مو بودند. مهم نیست که چه اتفاقی افتاده رنگ مو است، همیشه آماده لایت و هایلایت مو هستند که مسئولیت جدیدی بر دوش آنها گذاشته نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو بژ تنباکویی بدون دکلره

گریدی هیچ فایده ای برای سوسیالیست ها نداشت، زیرا فقط به «اقدام صنعتی» علاقه داشت، اما مایل پروتئین تراپی مو بود که او را «جیمی هیگینز» خطاب کنند. او گفته پروتئین تراپی مو بود که پیتر هم یکی رنگ مو است، و پیتر به خودش لبخند زده پروتئین تراپی مو بود و فکر می‌بیبی لایت مو کرد که «جیمی هیگینز» آخرین چیزی رنگ مو است که در دنیا خواهد پروتئین تراپی مو بود. پیتر در راه رنگ مو استقلال و شکوفایی پروتئین تراپی مو بود و به ذهنش خطور نمی بیبی لایت مو کرد که فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ممکن رنگ مو است.

رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی : به جای قرمزها، برای “سفیدها” “جیمی هیگینز” باکراتینه مو شد! حالا گریدی اوراقش را بیرون آورد و شروع بیبی لایت مو کرد به صحبت بیبی لایت مو کردن با دونالد گوردون در مورد کارهای آن شب. او تلگرافی از مقر ملی آی دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو گرفته پروتئین تراپی مو بود که قول حمایت می بالیاژ مو داد و چهره لاغر و گرسنه اش با نشان بالیاژ مو دادن این موضوع با غرور روشن کراتینه مو شد. سپس اعلام بیبی لایت مو کرد.

که «باد» کانر حضور خواهد داشت – یک سازمان دهنده معروف که با مک کورمیک در کشور نفت آمده پروتئین تراپی مو بود و خبر بالیاژ مو داد که کارگران آنجا در آستانه یک اعتصاب بزرگ لایت و هایلایت مو هستند. سپس خانم جنینگز آمد، یک زن کوچک فقیر و عذاب‌کش که کم کم داشت از سرطان می‌مرد و شوهرش از او برای طلاق شکایت می‌بیبی لایت مو کرد، زیرا با او پولی به IWW بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و به او کمک می‌بیبی لایت مو کرد، «اندی» آدامز آمد.

  بهترین رنگ مو گیاهی خارجی

یک ماشین‌کار بزرگ، که به دلیل صحبت بیش از حد “اقدام مستقیم” از لژ خود بیرون رانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او از جیبش نسخه ای از «اینینگ تلگراف» را درآورد و چند خط از سرمقاله را خواند و «عمل مستقیم» را به معنای تحریك كردن تقبیح كرد، كه البته اینطور نکراتینه مو شد، و پرسید چقدر طول خواهد کشید تا دوستان قانون و نظم در شهر آمریکا از “اقدام مستقیم” خود رنگ مو استفاده می کنند.

تا حدود سی نفر حاضر کراتینه مو شدند و سپس جلسه به سرعت شروع به کار بیبی لایت مو کرد. گریدی گفت، واضح پروتئین تراپی مو بود که مقامات عمداً توطئه دینامیت را طراحی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند تا بهانه ای برای از بین بردن سازمان داشته باشند. آنها سالن را بسته پروتئین تراپی مو بودند، و همه چیز، ماشین تحریر، مبلمان اداری و کتاب را مصادره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند – از جمله کتابی در مورد خرابکاری که به سردبیر سپرده پروتئین تراپی مو بودند! صدای خشم در این مورد شنیده کراتینه مو شد.

رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی : همچنین به مداخله در نامه‌های سازمان اقدام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. مجبور پروتئین تراپی مو بود ادبیات خود را با اکسپرس منتشر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها برای وجود خود می جنگیدند و باید راهی برای رساندن حقیقت به مردم پیدا کنند. اگر کسی پیشنهادی برای ارائه داشت، الان وقتش پروتئین تراپی مو بود. پیشنهادات یکی پس از دیگری مطرح کراتینه مو شد. و در همین حین پیتر طوری نشست که انگار صندلیش پر از سنجاق رنگ مو است.

  رنگ مو ترکیبی برای موهای سفید

چرا آنها – اعضای جوان اتاق بازرگانی و اتحادیه بازرگانان و تولیدکنندگان – نیامدند و کاری را که قرار پروتئین تراپی مو بود انجام دهند، بدون معطلی انجام نبالیاژ مو دادند؟ آیا آنها انتظار داشتند که پیتر تمام شب را در آنجا بنشیند و از ترس می لرزد – و او هیچ شامی به غیر از آن نخورد؟ ناگهان پیتر پرش بیبی لایت مو کرد. بیرون فریاد زد و دونالد گوردون که در حال سخنرانی پروتئین تراپی مو بود ناگهان ایستاد و اعضای شرکت به یکدیگر خیره کراتینه مو شدند و برخی از آنها بلند کراتینه مو شدند.

فریادهای بیشتری شنیده کراتینه مو شد، تا فریاد بلند کراتینه مو شد، و برخی از شرکت ها برای درهای جلو، و برخی برای درهای پشتی، و برخی دیگر برای پنجره ها و راه پله ها ساختند. پیتر وقت تلف نبیبی لایت مو کرد، اما در کمد لباس در راهروی پشت اتاق نشیمن شیرجه زد و به دورترین گوشه این کمد رفت و تعبالیاژ مو دادی از لباس ها را بالای سرش کشید. و سپس، برای ایمن تر بیبی لایت مو کردن او، چند نفر دیگر بالای سر او جمع کراتینه مو شدند.

رنگ مو قهوه ای تیره گیاهی : از پناهگاهش به آشفتگی حاکم گوش فرا بالیاژ مو داد. آن مکان، مملو از فریادهای زنان، و نفرین مردان مبارز، و سقوط اثاثیه واژگون، و چماق و آچار میمون بر سر انسان پروتئین تراپی مو بود. اعضای جوان اتاق بازرگانی و انجمن بازرگانان و تولیدکنندگان به اندازه کافی برای اطمینان از هدف خود آمده پروتئین تراپی مو بودند.

  مدل رنگ مو برای عروسی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱