نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل چانکی لایت

مدل چانکی لایت | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل چانکی لایت را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل چانکی لایت را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل چانکی لایت : بسیار زیر کمرش می افتاد و رنگ طلایی سوخته اش را با لباس درخشانش در هم می آمیخت، به طوری که به سختی می کراتینه مو شد تشخیص بالیاژ مو داد که یکی به کجا ختم می نانو کراتین مو شود و دیگری شروع می نانو کراتین مو شود. همانطور که ایستاده پروتئین تراپی مو بود، شبیه یک شاهزاده خانم طلایی به نظر می رسید.

رنگ مو : در هیجانش (زمانی که کنترل اسب ها را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود)، نقاب خود را عقب انداخته پروتئین تراپی مو بود، و مرد جوان خود را به طور پیوسته به چهره زیبای او خیره بیبی لایت مو کرد. همانطور که او تلاش بیبی لایت مو کرد، او نتوانست در برابر عشقی که در قلبش موج می زد مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما اگرچه او به سرعت عاشق می کراتینه مو شد، اما آنقدر از سردی و بی تفاوتی شاهزاده خانم مغرور شنیده پروتئین تراپی مو بود که از بردن او مطمئن پروتئین تراپی مو بود.

مدل چانکی لایت

مدل چانکی لایت : او بلافاصله حدس زد که او رنگ مو است، زیرا شنیده پروتئین تراپی مو بود که او دوست داشتنی ترین موجود در دنیای خورشید رنگ مو است، اما تصمیم گرفت که تسلیم نفوذ او ننانو کراتین مو شود و یکی از خورنگ مو استگاران او نانو کراتین مو شود. احساسات خود پرنسس وقتی به مرد جوان نگاه بیبی لایت مو کرد او را بسیار شگفت زده بیبی لایت مو کرد. او به قدری متواضع و باوقار و در عین حال آنقدر خوش تیپ و جذاب پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او کیست.

او مطمئناً از خورنگ مو استگاران او نپروتئین تراپی مو بود، زیرا قبلاً او را ندیده پروتئین تراپی مو بود. این مرد جوان نیز نسبت به جاذبه‌های او کاملاً بی‌تفاوت به نظر می‌رسید و در مورد راندن اسب‌هایش بسیار جدی با او صحبت می‌بیبی لایت مو کرد و به او نشان می‌بالیاژ مو داد که در صورت تلاش دوباره برای فرار، چگونه مهارها را مدیریت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با تمام تحسینی که از خود نشان بالیاژ مو داد، او ممکن رنگ مو است فقط یک دختر ساده باکراتینه مو شد.

  انواع رنگ موی سر مردانه

در ابتدا این بی تفاوتی او را خوشحال بیبی لایت مو کرد. بعداً کمی علیه آن شورش بیبی لایت مو کرد. 79 او فهمید که او یک شاهزاده جوان رنگ مو است که در کاخ حکمت درس می خوانده رنگ مو است. این او را بیشتر متحیر بیبی لایت مو کرد، زیرا اگرچه مدتی در کشورش پروتئین تراپی مو بود، هرگز به دنبال او نپروتئین تراپی مو بود. او به سرزمین خورشید آمده پروتئین تراپی مو بود تا آتش و شعله آن را مطالعه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ظاهراً فقط در آن مطالعه جذب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

شاهزاده خانم از دانستن همه این حقایق و مشاهده بی تفاوتی او نسبت به زیبایی معروف خود (که با عدم خورنگ مو استگاری او ثابت کراتینه مو شد) چنان شگفت زده کراتینه مو شد که فراموش بیبی لایت مو کرد پرده خود را پایین بیاورد و مدت طولانی تر با او صحبت بیبی لایت مو کرد. او در غیر این صورت انجام می بالیاژ مو داد. سرانجام به یاد آورد، صورتش را پوشاند، اما قبل از اینکه از او خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود به قصر زنگ بزند و اجازه دهد پدرش به درستی از او برای نجات جانش تشکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مرد جوان مخفیانه تصمیم گرفت که دعوت او را نپذیرد، زیرا قبلاً یاد گرفته پروتئین تراپی مو بود که او را دوست داشته باکراتینه مو شد و از سرنوشت معمول خورنگ مو استگارانش می ترسید. با این حال، هنگامی که ساعت به روز بعد نزدیک کراتینه مو شد، او نتوانست در برابر وسوسه دیدن یک بار دیگر شاهزاده خانم دوست داشتنی مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پس از آن بهانه های زیادی برای تماس پیدا بیبی لایت مو کرد و هر روز موفق کراتینه مو شد او را ببیند. 80 “اما بخش شگفت انگیز همه چیز این پروتئین تراپی مو بود که کولدا همانقدر از شرکت او لذت می برد که از شرکت او لذت می برد. پس بعداً، وقتی از او خورنگ مو است با او ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او همانجا گفت بله، از ترس تاخیر، مبادا برود و مثل اولش بی تفاوت نانو کراتین مو شود و دیگر برنگردد.

  رنگ مو دخترانه مجرد

او گفت بله، خیلی خوشحال کراتینه مو شد، و تا اینجا همه چیز برای هر دوی آنها خیلی راحت پیش رفته پروتئین تراپی مو بود. اما وقتی برای دیدن پادشاه پیر رفتند مشکلاتشان شروع کراتینه مو شد. کولدا با لبخند به گل نشسته پروتئین تراپی مو بود و شاهزاده مینیو بسیار خوشحال و مغرور به نظر می رسید. پادشاه پیر که حتی یک دقیقه هم فکر نمی بیبی لایت مو کرد دخترش مردی را بپذیرد.

مدل چانکی لایت : با این همه امتناع – یک روز با عجله به همه خورنگ مو استگاران قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که اگر روزی انتخاب بیبی لایت مو کرد، هر کدام باید یک فرصت مناسب داشته باشند. برای بردن او این البته عامل دردسر الان عاشقان پروتئین تراپی مو بود. شاهزاده خانم از اینکه پدرش باید چنین قولی در مورد او می بالیاژ مو داد عصبانی کراتینه مو شد. او خودش را آزاد می‌دانست که خودش انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بنابراین او چنان هجوم آورد و در مورد آن گریه بیبی لایت مو کرد، همانطور که فقط یک شاهزاده خانم خورشید می توانست انجام دهد، و اعلام بیبی لایت مو کرد که هرگز، هرگز با مردی به جز مردی که دوستش داشت ازدواج نخواهد بیبی لایت مو کرد. 81 «اما پدر پیرش که معمولاً با او بسیار خوش‌گذران پروتئین تراپی مو بود و تسلیم می‌کراتینه مو شد، در تصمیم خود ثابت قدم ماند و گفت که نمی‌تواند یک بار وعده‌اش را زیر پا بگذارد.

زیرا این امر محترمانه نیست. بنابراین روز بعد به همه اعلام بیبی لایت مو کرد که برای دست او باید مسابقه ای در مهارت و علم بین خورنگ مو استگاران برگزار نانو کراتین مو شود. پرنسس البته در روزهای بعد بسیار ناراضی پروتئین تراپی مو بود، اما شاهزاده مینیو او را تشویق بیبی لایت مو کرد و گفت که احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او را در یک مسابقه عادلانه برنده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. عشق او بسیار بیشتر از دیگران پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو بلوند روشن با دکلره

و بنابراین او مطمئن پروتئین تراپی مو بود که با وجود همه آنها راهی برای جلب او برای عروسش خواهد آموخت. 82 «وقتی روز بزرگ مسابقه فرا رسید، گردهمایی بزرگی از خورنگ مو استگاران در یک زمین باز در دامنه کوه های آتش برگزار کراتینه مو شد. آنها گروهی خوب و نجیب از مردان جوان پروتئین تراپی مو بودند که برای دست کولده مبارزه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پدرش می گفت که او باید از چنین منظره ای احساس غرور و خوشحالی می بیبی لایت مو کرد.

اما غمگین تر از آن پروتئین تراپی مو بود که احساس غرور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او لباسی به تن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که تبدیل به یک شاهزاده خانم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و لباس او از طلای تابیده کراتینه مو شده با الماس دوزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بازوها و گلوی سفیدش از میان لباس نازک گازی می درخشید و کمربندی از الماس دور کمر باریکش را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. از شانه هایش قطاری افتاد.

مدل چانکی لایت : که چند متری پشت سرش را جابجا بیبی لایت مو کرد و یک نوار باریک طلایی موهای زیبایش را در جای خود نگه داشت. زیرا موهایش به صورت توده های گشاد به او آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه