↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی تنباکویی دوماسی

رنگ موی تنباکویی دوماسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی تنباکویی دوماسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی تنباکویی دوماسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی تنباکویی دوماسی : این یارو با چند هکتار زمین شیبدار خوب هم مرز پروتئین تراپی مو بود که (مانند جاهای دیگر) نه با ذغال سنگ نارس و نه توسط درختان جنگلی پوشیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : او سپس دو بار با تپانچه خود نزدیک یک بومی شلیک بیبی لایت مو کرد. مرد هر دو بار حیرت زده به نظر می رسید و با دقت اما سریع سرش را مالید. سپس مدتی خیره کراتینه مو شد و به همراهانش غوغا بیبی لایت مو کرد، اما به نظر می رسید هرگز به فرار فکر نمی بیبی لایت مو کرد. ما به سختی می توانیم خود را در موقعیت این وحشی ها قرار دهیم و عملبیبی لایت مو کرد آنها را درک کنیم.

رنگ موی تنباکویی دوماسی

رنگ موی تنباکویی دوماسی : در مورد این فیوژی، امکان شنیدن صدایی مانند گزارش اسلحه نزدیک به گوشش هرگز نمی توانست به ذهنش خطور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او شاید به معنای واقعی کلمه یک لحظه نمی دانست که این یک صدا رنگ مو است یا یک ضربه، و بنابراین بسیار طبیعی سرش را مالید. به همین ترتیب، هنگامی که یک وحشی علامتی را می بیند که با گلوله اصابت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

ممکن رنگ مو است مدتی طول بککراتینه مو شد تا بتواند اصلاً بفهمد که چگونه اثر می گذارد. زیرا این حقیقت که جسمی از روی سرعت خود نامرئی رنگ مو است، شاید برای او تصوری کاملاً غیرقابل تصور باکراتینه مو شد. علاوه بر این، نیروی کراتینه مو شدید گلوله ای که بدون پاره کراتینه مو شدن به یک ماده سخت نفوذ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ممکن رنگ مو است وحشی را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که اصلاً نیرو نرنگ مو دارد.

مطمئناً من معتقدم که بسیاری از وحشی‌های درجه پایین، مانند تیرا دل فوئگو، اشیا را دیده‌اند و حتی حیوانات کوچکی را که توسط تفنگ کشته کراتینه مو شده‌اند، دیده‌اند. بدون اینکه اصلاً بدانیم که این ساز چقدر کشنده رنگ مو است. 22 ام – پس از گذراندن یک شب بی مزاحمت، در سرزمینی که به نظر می رسید بین قبیله جمی و افرادی که دیروز دیدیم بی طرف باکراتینه مو شد.

  رنگ بلوند زیتونی پلاتینه

رنگ موی تنباکویی دوماسی : با خوشرویی دریانوردی بیبی لایت مو کردیم. من چیزی نمی دانم که به وضوح وضعیت خصمانه قبایل مختلف را نشان دهد، از این مرزهای وسیع یا مناطق بی طرف. اگرچه جمی باتن به خوبی قدرت حزب ما را می‌شناخت، اما در ابتدا حاضر نپروتئین تراپی مو بود در میان قبیله متخاصم نزدیک‌ترین قبیله‌اش فرود بیاید. او اغلب به ما می گفت که چگونه مردان وحشی Oens «وقتی برگ سرخ می نانو کراتین مو شود» از سواحل شرقی از کوه ها عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

به بومیان این قسمت از کشور حمله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بسیار کنجکاو پروتئین تراپی مو بود که او را هنگام صحبت بیبی لایت مو کردن تماشا کنم و ببینم چشمانش برق می زند و تمام صورتش حالتی جدید و وحشی به خود می گیرد. همانطور که در امتبالیاژ مو داد کانال بیگل پیش رفتیم، مناظر شخصیتی عجیب و بسیار باشکوه به خود گرفت. اما تأثیر آن از نظر پستی در یک قایق، و از نگاه بیبی لایت مو کردن به امتبالیاژ مو داد دره بسیار کمتر کراتینه مو شد.

و در نتیجه تمام زیبایی پشته های متوالی را از دست بالیاژ مو داد. کوه ها در اینجا حدود سه هزار پا ارتفاع داشتند و به نقاط تیز و ناهموار ختم می کراتینه مو شدند. آنها در یک جاروی ناگسستنی از لبه آب برخرنگ مو استند و تا ارتفاع چهارده یا هزار و پانصد فوتی توسط جنگل تاریک رنگ پوشیده کراتینه مو شدند. بسیار کنجکاو پروتئین تراپی مو بود که تا آنجایی که چشم می‌توانست مشاهده بیبی لایت مو کرد که خط کنار کوه چقدر همسطح و واقعاً افقی رنگ مو است.

  رنگ مو متناسب با پوست گندمی

که درختان در آن رکراتینه مو شد نمی‌کنند: دقیقاً شبیه به علامت پرآب علف‌های دریایی در ساحل دریا پروتئین تراپی مو بود. . شب در نزدیکی محل اتصال با کانال بیگل خوابیدیم. خانواده کوچکی از Fuegians، که در یارو زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ساکت و بی اهانت پروتئین تراپی مو بودند، و به زودی در اطراف آتش سوزان به مهمانی ما پیوستند. ما لباس خوبی پوشیده پروتئین تراپی مو بودیم، و با اینکه نزدیک آتش نشسته پروتئین تراپی مو بودیم، خیلی گرم نپروتئین تراپی مو بودیم.

با این حال، این وحشی‌های برهنه، اگرچه دورتر پروتئین تراپی مو بودند، اما در کمال تعجب مشاهده کراتینه مو شد که با تعریق در حال انجام چنین برشته‌سازی لایت و هایلایت مو هستند. با این حال، به نظر می رسید که آنها بسیار خشنود پروتئین تراپی مو بودند، و همه به گروه کر آهنگ های دریانوردان پیوستند: اما شیوه ای که در آن همیشه کمی عقب تر پروتئین تراپی مو بودند، کاملا مضحک پروتئین تراپی مو بود. در طول شب، اخبار منتشر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و در اوایل صبح (23) یک مهمانی تازه وارد کراتینه مو شد، متعلق به تکنیکا، یا قبیله جمی. چند نفر از آنها آنقدر سریع دویده پروتئین تراپی مو بودند که از بینی‌هایشان خون می‌آمد و دهان‌هایشان از سرعت صحبت بیبی لایت مو کردن کف می‌بیبی لایت مو کرد. و با بدن‌های برهنه‌شان که همگی با لباس‌های سیاه، سفید، [1] و قرمز پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، مانند بسیاری از شیطان‌پرستان به نظر می‌رسند که در حال جنگ پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ موی تنباکویی دوماسی : سپس (با همراهی دوازده قایق که هر کدام چهار یا پنج نفر را در خود جای می‌بالیاژ مو دادند) از پونسونبی ساند به سمت نقطه‌ای رفتیم که جیمی بیچاره انتظار داشت مادر و بستگانش را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او قبلاً شنیده پروتئین تراپی مو بود که پدرش مرده رنگ مو است. اما از آنجایی که “رویایی در سرش” داشت، به نظر می‌رسید که اهمیت چندانی به آن نمی‌دهد، و بارها با این انعکاس بسیار طبیعی خود را دلداری می‌بالیاژ مو داد.

  رنگ مو پلاتینه دودی بنفش

او نتوانست هیچ جزئیاتی در مورد مرگ پدرش بیاموزد، زیرا روابط او در مورد آن صحبت نمی بیبی لایت مو کرد. [1] این ماده، وقتی خشک می نانو کراتین مو شود، به طور قابل تحملی فشرده رنگ مو است، و وزن مخصوص کمی رنگ مو دارد: پروفسور ارنبرگ آن را بررسی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است: او بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند همه آنها ساکن آب شیرین لایت و هایلایت مو هستند; این نمونه ای زیبا از نتایجی رنگ مو است که از طریق تحقیقات میکروسکوپی پروفسور ارنبرگ بدست می آید.

زیرا جیمی باتن به من گفت که همیشه در انتهای جویبارهای کولایت و هایلایت مو هستانی جمع آوری می نانو کراتین مو شود. علاوه بر این، این یک واقعیت قابل توجه در توزیع جغرافیایی اینفوزوریا رنگ مو است، که به خوبی شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است که دارای دامنه های بسیار گسترده ای رنگ مو است، که همه گونه های موجود در این ماده، اگرچه از نقطه جنوبی منتهی الیه آورده کراتینه مو شده اند، اما قدیمی و شناخته کراتینه مو شده لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ موی تنباکویی دوماسی : تشکیل می دهد. جمی اکنون در منطقه‌ای پروتئین تراپی مو بود که او را می‌شناخت و قایق‌ها را به سمت یاروی زیبای ساکتی به نام وولیا، که توسط جزایر احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، راهنمایی بیبی لایت مو کرد، که هر کدام و هر نقطه نام اصلی خود را داشت. ما در اینجا خانواده ای از قبیله جمی را یافتیم، اما روابط او را نه: با آنها دوست کراتینه مو شدیم. و در غروب یک قایق رانی فرستادند تا به مادر و برادران جمی اطلاع دهند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه