↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره

رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره : تا به اتاقی که نگهبان دروازه ها زندگی می بیبی لایت مو کرد رسیدند. این افسر قفل عینک آنها را باز بیبی لایت مو کرد تا آنها را در جعبه بزرگ خود قرار دهد و سپس با مودبانه دروازه را برای دوستان ما باز بیبی لایت مو کرد. “کدام جاده به جادوگر شریر غرب منتهی می نانو کراتین مو شود؟” دوروتی پرسید. نگهبان دروازه ها پاسخ بالیاژ مو داد: “جاده ای وجود نرنگ مو دارد.” “هیچ کس هرگز نمی خواهد به این سمت برود.” “پس چگونه او را پیدا کنیم؟” از دختر پرسید.

رنگ مو : مرد چوبی پاسخ بالیاژ مو داد: “چون من آن را می خواهم و شما به تنهایی می توانید درخورنگ مو است من را برآورده کنید.” اوز در این مورد غرغر آلایت و هایلایت مو هسته ای بیبی لایت مو کرد، اما با خشم گفت: «اگر واقعاً دلت می خواهد، باید آن را به دست بیاوری». “چطور؟” مرد چوبی پرسید.

رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره

رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره : اما مرد چوبی که فقط قلع پروتئین تراپی مو بود، اصلاً نمی ترسید، اگرچه بسیار ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هیولا با صدایی که یک غرش بزرگ پروتئین تراپی مو بود گفت: “من اوز لایت و هایلایت مو هستم، بزرگ و وحشتناک.” «تو کیستی و چرا مرا می‌جویی؟» من یک مرد چوبی لایت و هایلایت مو هستم و از قلع ساخته کراتینه مو شده‌ام. بنابراین من قلب ندارم و نمی توانم دوست داشته باشم. از تو می خواهم که به من قلبی عطا کنی تا بتوانم مانند مردان دیگر باشم.» “چرا باید این کار را انجام دهم؟” هیولا را خورنگ مو استار کراتینه مو شد.

هیولا پاسخ بالیاژ مو داد: به دوروتی کمک کنید تا جادوگر شریر غرب را بککراتینه مو شد. “وقتی جادوگر مرد، پیش من بیا، و من بزرگترین، مهربان ترین و دوست داشتنی ترین قلب را در تمام سرزمین اوز به تو می دهم.” بنابراین مرد چوبی حلبی مجبور کراتینه مو شد با اندوه نزد دوستانش برگردد و از هیولای وحشتناکی که دیده پروتئین تراپی مو بود به آنها بگوید. همه آنها به کراتینه مو شدت از اشکال مختلفی که جادوگر بزرگ می تواند.

  مدل رنگ موهای جدید زنانه

به خود بگیرد تعجب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شیر گفت: «اگر او یک جانور باکراتینه مو شد، وقتی به دیدنش می روم، بلندترین غرش را خواهم زد و چنان او را می ترسانم که تمام خورنگ مو استه های من را برآورده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و اگر او آن بانوی دوست داشتنی باکراتینه مو شد، تظاهر خواهم بیبی لایت مو کرد که به او سرازیر می شوم و بنابراین او را مجبور می کنم تا دستور من را انجام دهد. و اگر سر بزرگ باکراتینه مو شد.

در رحمت من خواهد پروتئین تراپی مو بود. زیرا من این سر را در اطراف اتاق می چرخانم تا زمانی که او قول دهد آنچه را که ما می خواهیم به ما بدهد. پس، دوستان من، خوشحال باشید، زیرا همه چیز خوب خواهد پروتئین تراپی مو بود.» صبح روز بعد، سرباز با سبیل های سبز، شیر را به اتاق بزرگ تخت هدایت بیبی لایت مو کرد و به او دستور بالیاژ مو داد که به حضور اوز برود. شیر فوراً از در عبور بیبی لایت مو کرد و با نگاهی به اطراف، در کمال تعجب دید که جلوی تاج و تخت، توپی از آتش پروتئین تراپی مو بود.

چنان خشن و درخشان که به سختی می‌توانست تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به آن خیره نانو کراتین مو شود. اولین فکر او این پروتئین تراپی مو بود که اوز به طور تصادفی آتش گرفته و در حال سوختن رنگ مو است. اما وقتی سعی بیبی لایت مو کرد نزدیک‌تر نانو کراتین مو شود، گرما آنقدر کراتینه مو شدید پروتئین تراپی مو بود که سبیل‌هایش را صدا می‌بیبی لایت مو کرد، و با لرز به نقطه‌ای نزدیک‌تر برگشت. سپس صدای آلایت و هایلایت مو هسته و آرامی از توپ آتش بلند کراتینه مو شد و اینها کلماتی پروتئین تراپی مو بود که گفت: من اوز لایت و هایلایت مو هستم.

  رنگ موی زنانه عسلی

بزرگ و وحشتناک. تو کی لایت و هایلایت مو هستی و چرا مرا می‌جویی؟» و شیر پاسخ بالیاژ مو داد: من یک شیر ترسو لایت و هایلایت مو هستم که از همه چیز می ترسم. من نزد تو آمدم تا التماس کنم که به من شجاعت بدهی تا در حقیقت به قول مردم پادشاه جانوران شوم.» “چرا باید به شما جرات بدهم؟” اوز را خورنگ مو استار کراتینه مو شد.

شیر پاسخ بالیاژ مو داد: “به دلیل وجود همه جادوگران، تو بزرگترین لایت و هایلایت مو هستی و به تنهایی قدرت اجابت درخورنگ مو است من را داری.” توپ آتش برای مدتی به کراتینه مو شدت می سوخت و صدا می گفت: «برایم مدرک بیاور که جادوگر شریر مرده رنگ مو است، و آن لحظه به تو شجاعت می دهم. اما تا زمانی که جادوگر زنده رنگ مو است، شما باید ترسو بمانید.» شیر از این سخنرانی عصبانی پروتئین تراپی مو بود، اما نتوانست در پاسخ چیزی بگوید.

رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره : و در حالی که بی صدا ایستاده پروتئین تراپی مو بود و به توپ آتش نگاه می بیبی لایت مو کرد، آنقدر داغ کراتینه مو شد که دم را برگرداند و با عجله از اتاق بیرون آمد. او از اینکه دوستانش را در انتظار او دید خوشحال پروتئین تراپی مو بود و از مصاحبه وحشتناک خود با جادوگر به آنها گفت. “حالا چیکار کنیم؟” دوروتی با ناراحتی پرسید. شیر گفت: «تنها یک کار می‌توانیم انجام دهیم، و آن این رنگ مو است.

که به سرزمین وینک‌ها برویم، جادوگر شریر را جستجو کنیم و او را ناپروتئین تراپی مو بود کنیم.» “اما فرض کنید ما نمی توانیم؟” گفت دختر شیر گفت: “پس من هرگز شجاعت نخواهم داشت.” مترسک اضافه بیبی لایت مو کرد: “و من هرگز مغز نخواهم داشت.” وودمن حلبی گفت: “و من هرگز قلب نخواهم داشت.” دوروتی در حالی که شروع به گریه بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو شکلاتی دودی روی دکلره

گفت: “و من هرگز عمه ام و عمو هنری را نخواهم دید.” “مراقب باش!” دختر سبزه گریه بیبی لایت مو کرد “اشک ها روی لباس ابریشمی سبز شما می ریزند و آن را می بینند.” پس دوروتی چشمانش را خشک بیبی لایت مو کرد و گفت: «فکر می‌کنم باید آن را امتحان کنیم. اما مطمئنم که نمی‌خواهم کسی را بکشم، حتی دوباره عمه ام را ببینم.» “من با تو خواهم آمد؛ اما من آنقدر ترسو لایت و هایلایت مو هستم.

که نمی‌توانم جادوگر را بکشم.» شیر گفت. مترسک گفت: “من هم خواهم رفت.” “اما من کمک زیادی به شما نخواهم بیبی لایت مو کرد، من چنین احمقی لایت و هایلایت مو هستم.” وودمن حلبی گفت: “من قلب ندارم حتی به یک جادوگر آسیب برسانم.” “اما اگر تو بروی من قطعا با تو خواهم رفت.” بنابراین تصمیم گرفته کراتینه مو شد که صبح روز بعد سفر خود را آغاز کنند.

مرد چوبی تبر خود را روی یک سنگ تراش سبز تیز بیبی لایت مو کرد و تمام مفاصل خود را به درستی روغن کاری بیبی لایت مو کرد. مترسک خودش را با کاه تازه پر بیبی لایت مو کرد و دوروتی رنگ جدیدی روی چشمانش گذاشت تا بهتر ببیند. دختر سبزه که خیلی با آنها مهربان پروتئین تراپی مو بود، سبد دوروتی را پر از چیزهای خوب برای خوردن بیبی لایت مو کرد و با یک روبان سبز زنگ کوچکی به گردن توتو بست.

رنگ موی عسلی متوسط بدون دکلره : آنها خیلی زود به رختخواب رفتند و تا روشنایی روز به آرامی خوابیدند، زمانی که با صدای بانگ خروس سبز رنگی که در حیاط پشتی قصر زندگی می بیبی لایت مو کرد و صدای قهقهه مرغی که تخم سبزی گذاشته پروتئین تراپی مو بود از خواب بیدار کراتینه مو شدند. فصل دوازدهم جستجوی جادوگر شریر سرباز با سبیل های سبز آنها را در خیابان های شهر زمرد هدایت بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه