↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی زنانه خاص

رنگ موی زنانه خاص | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی زنانه خاص را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی زنانه خاص را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی زنانه خاص : پرستار به یکی از خدمتکاران گفت: “و توصیه بسیار خوبی هم پروتئین تراپی مو بود.” چون احساس می‌کنم خودم به تغییر نیاز دارم.» وقتی موضوع را به خانم مفت گزارش بیبی لایت مو کرد، مادر پاسخ بالیاژ مو داد: “خیلی خوب، من آقای مافت را می بینم و از او می خواهم چکی بنویسد.

مو : بعد همه بچه ها یک دفعه شروع به گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و چنان غوغایی برپا کراتینه مو شد که مادربزرگ مجبور کراتینه مو شد پنبه را در گوشش بگذارد تا شاید شنوایی خود را از دست ندهد. اما او به وعده خود وفا بیبی لایت مو کرد و آنها را وادار بیبی لایت مو کرد که آبگوشت خود را بدون نان بخورند. زیرا در واقع نانی برای بالیاژ مو دادن به آنها وجود نداشت. سپس آنها را در یک ردیف ایستاد و آنها را درآورد و همانطور که لباس شب را روی هر یک می پوشاند.

رنگ موی زنانه خاص

رنگ موی زنانه خاص : نان شام کجرنگ مو است؟ بچه ها با تعجب به هم نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، چون همه چیز نان را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. و سپس یکی از آنها اعتراف بیبی لایت مو کرد و تمام درنگ مو استان را برای او تعریف بیبی لایت مو کرد که چگونه نانوا را به خاطر این که گفته پروتئین تراپی مو بود آنها را به فقیرخانه می فرستد ترساندند. شما شانزده بچه خیلی شیطون لایت و هایلایت مو هستید! پیرزن فریاد زد؛ “و برای مجازات باید آبگوشت خود را بدون نان بخوری و بعد از آن هر یک به صدای شلاق بخورند و به رختخواب فرستاده شوند.

صدای شلاقی به آن بالیاژ مو داد و به رختخواب فرستاد. البته آنها کمی گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما به خوبی می دانستند که مستحق مجازات لایت و هایلایت مو هستند و طولی نکشید که همه آنها به خواب فرو رفتند. آنها مراقب پروتئین تراپی مو بودند که دیگر حقه بازی نکنند[229] مرد نانوا، و با بزرگتر کراتینه مو شدن آنها طبیعتاً رفتار بسیار بهتری داشتند. قبل از سالها پسرها به اندازه کافی بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند تا برای کشاورزان همسایه کار کنند و این باعث کراتینه مو شد خانواده زن بسیار کوچکتر نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی قهوه ای تیره با مش روشن

و سپس دختران بزرگ کراتینه مو شدند و ازدواج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خانه هایی برای خود پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به طوری که همه بچه ها به موقع تأمین کراتینه مو شدند. اما هیچ یک از آنها مادربزرگ مهربانی را که به این خوبی از آنها مراقبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود فراموش نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و اغلب از روزهایی برای فرزندان خود می گویند که با پیرزن کفش پوشیده زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مرد نانوا را تقریباً با تاماهاوک های چوبی خود ترسانده پروتئین تراپی مو بودند.

خانم مافت کوچولو خانم مافت کوچولو خانم مافت کوچولو روی یک تافه نشسته پروتئین تراپی مو بود و کشک و آب پنیر می خورد. عنکبوت بزرگی آمد و کنارش نشست و خانم مافت را ترساند. پدر خانم مافت یک بانکدار بزرگ در یک شهر بزرگ پروتئین تراپی مو بود و آنقدر پول داشت که خانه ای که در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد تقریباً به زیبایی کاخ پادشاه پروتئین تراپی مو بود. این ساختمان از گرانیت و مرمر ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و با هر کالای لوکسی که با پول می توان خرید مبله فراوانی داشت. ارتشی از خدمتکاران در اطراف خانه پروتئین تراپی مو بودند، و بسیاری از آنها وظیفه دیگری جز انتظار خانم مافت نداشتند، زیرا دختر کوچک تک فرزند پروتئین تراپی مو بود و بنابراین شخصیت بسیار مهمی پروتئین تراپی مو بود. او یک کنیز داشت که موهایش را بپوشاند و یک کنیز برای حمام بیبی لایت مو کردن او، یک خدمتکار برای خدمت بیبی لایت مو کردن به او سر سفره و یک خدمتکار برای بستن بند کفش هایش و چند کنیز در کنارش.

  رنگ مو مش سوزنی یخی

رنگ موی زنانه خاص : و سپس پرستار هالووگ پروتئین تراپی مو بود تا از تمام خدمتکاران مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ببیند که وظایف خود را به درستی انجام می دهند. پدر کودک روزها را در دفتر و عصرها را در باشگاهش می گذراند. مادرش یک رهبر در جامعه پروتئین تراپی مو بود و بنابراین از صبح تا صبح کاملاً درگیر پروتئین تراپی مو بود[234] شب و از شب تا صبح؛ به طوری که خانم مافت به ندرت پدر و مادرش را می دید و زمانی که آنها را می دید به ندرت آنها را می شناخت.

من هرگز نفهمیدم او را با چه نامی تعمید بالیاژ مو دادند. شاید خودش نمی‌دانست، زیرا از زمانی که یادش می‌آید همه او را «خانم مافت» صدا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خدمتکاران با احترام از او به عنوان خانم مافت صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خانم مفت گاهی اوقات می گفت: “در ضمن، پرستار، خانم مافت چطور با هم کنار می آید؟” و آقای مافت، وقتی در پیاده روی یا در راهرو تصادفاً دختر کوچکش را ملاقات می بیبی لایت مو کرد.

می ایستد و با جدیت به او نگاه می بیبی لایت مو کرد و می گفت: “پس این خانم مافت رنگ مو است. خوب، چه احساسی داری کوچولو؟” و سپس، بدون توجه به پاسخ او، او را ترک بیبی لایت مو کرد. شاید شما فکر کنید که خانم مافت، در محاصره هر گونه تجملات و با ده ها خدمتکار که منتظر او لایت و هایلایت مو هستند، خوشحال و راضی پروتئین تراپی مو بود. اما چنین نپروتئین تراپی مو بود. او می‌خورنگ مو است بدود و غوغا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما به او گفتند که بی‌خانم رنگ مو است.

  رنگ مو شکلاتی دودی با دکلره

او آرزو داشت با بچه‌های دیگر بازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما هیچ‌کدام آنقدر ثروتمند نپروتئین تراپی مو بودند که برای او دوستان مناسبی باشند. او مشتاق حفاری در خاک باغ پروتئین تراپی مو بود، اما پرستار هالوگ از این فکر شوکه کراتینه مو شد. بنابراین خانم مافت عبوس و عصبانی کراتینه مو شد و همه را درباره او سرزنش بیبی لایت مو کرد و زندگی بسیار ناخوشایندی داشت. و غذای او بسیار غنی پروتئین تراپی مو بود و به او سوء هاضمه می بالیاژ مو داد، به طوری که لاغر و رنگ پریده کراتینه مو شد و شب راحت نخوابید.

رنگ موی زنانه خاص : یک روز بعد از ظهر مادرش که اتفاقاً در آنجا پروتئین تراپی مو بود[235] یک ساعت در خانه، ناگهان به دختر کوچکش فکر بیبی لایت مو کرد. پس زنگ را زد و پرستار هالوگ را خورنگ مو است. خانم مافت چطوره، پرستار؟ از خانم پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «خیلی بد، خانم». “بد! منظورت چیست؟ مریض رنگ مو است؟” پرستار پاسخ بالیاژ مو داد: “او از خوب پروتئین تراپی مو بودن دور رنگ مو است، خانم، و به نظر می رسد هر روز بدتر می نانو کراتین مو شود.” خانم پاسخ بالیاژ مو داد: “خب” “شما باید دکتر داشته باشید تا او را ببیند.

و فراموش نکنید که به من بگویید چه می گوید. این همه رنگ مو است، پرستار.” دوباره به سراغ رمانش رفت و پرستار رفت و خدمتکاری را برای دکتر فرستاد. آن مرد بزرگ وقتی آمد سرش را با جدیت تکان بالیاژ مو داد و گفت: او باید تغییر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر چه زودتر او را به کشور ببرید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه